Daugiau 
 

13 popiežiaus Pranciškaus patarimų gerai santuokai

05/10/2021 Aidas
religion 1

Ko gero, žinomiausias Šventojo Rašto tekstas yra „Himnas meilei“. Žodžius „Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai“ dažnai girdime per vestuves, pagal šį tekstą kuriamos giesmės, jo citatų atrasime literatūroje ir mene.

Apaštališkajame paraginime „Amoris Laetitia“ popiežius Pranciškus pateikia kelis pasiūlymus, padėsiančius išlaikyti stiprią ir laimingą santuoką bėgant metams. Visiems žinomo šv. Paulius himno meilei žodžius jis siūlo pritaikyti kasdienėms gyvenimo šeimoje situacijoms.

Meilė kantri

Anot popiežiaus Pranciškaus, „būti kantriam nereiškia leisti be paliovos netikusiai su mumis elgtis ar toleruoti fizinę agresiją, ar leisti traktuoti save kaip objektą. <…> Meilei visada būdinga stipri atjauta, skatinanti priimti kitą kaip šio pasaulio dalį net ir tada, kai jis elgiasi kitaip nei man norėtųsi“.

Jis įspėja: „Problema iškyla, kai manome, jog santykiai turi būti idiliški, o žmonės tobuli arba kai save laikome centru ir laukiame, kad būtų vykdoma tik mūsų valia. Visa tai daro mus nekantrius, verčia reaguoti agresyviai.“

Meilė maloninga

Anot šv. Pauliaus, meilė nėra vien jausmas. Ji turėtų būti suprantama ta reikšme, kurią žodis „meilė“ turi hebrajų kalboje, būtent: „daryti gera“. Pasak šventojo Ignaco Lojolos, „meilė rodytina daugiau darbais negu žodžiais“.

Meilė nepavydi

Remdamasis apaštalų darbais, popiežius sako: „Meilėje nėra vietos nepasitenkinimui dėl kitų gerovės“ (plg. Apd 7, 9; 17, 5).

„Pavydas yra liūdesys dėl kito gerovės, liudijantis, kad mums kitų laimė nerūpi, nes visą dėmesį esame sutelkę į savo pačių gerovę. <…> Tikra meilė brangina kitų sėkmes, nelaiko jų grėsme ir išsilaisvina iš kartaus pavydo skonio. Pripažįsta, kad visi turi skirtingų dovanų ir gyvenime žengia įvairiais keliais.“

Meilė nesididžiuoja

Pranciškus pabrėžia: „Kas myli, tas ne tik vengia per daug kalbėti apie save, bet ir dėl to, kad yra sutelkęs dėmesį į kitus, moka išlikti savo vietoje, nesistengdamas atsidurti visų dėmesio centre.“

„Kai kurie manosi esą dideli, nes žino daugiau už kitus, todėl kelia jiems reikalavimus ir juos kontroliuoja, kai iš tikrųjų didelius mus daro meilė, kuri supranta, globoja, remia silpnąjį.“

Meilė neišpuiksta

„Mylėti taip pat reiškia būti maloniam, – teigia popiežius. – Meilė nesielgia netinkamai, nėra nemandagi ar žiauri. Būdais, žodžiais ir veiksmais yra maloni, o ne šiurkšti ar nelanksti. Nemėgsta skaudinti kitų.“

Meilė dosni

Priešingai populiariai nuostatai, jog „norint mylėti kitus, pirma reikia mylėti save“, šv. Paulius meilės himne sako, kad meilė „neieško savo naudos“ arba „neieško, kas sava“. „Dosni tarnystė kitam yra daug kilnesnė už savimeilę.“

Meilė nepasiduoda piktumui

Evangelija kviečia pamatyti rąstą savo akyje (plg. Mt 7, 5), o ši nuostata ypač svarbi sprendžiant konfliktus bei ieškant susitaikymo. Anot popiežiaus, „diena šeimoje niekada neturėtų baigtis nesusitaikius“. 

Taip pat meile niekada negali būti pateisinamas smurtas šeimoje: „Jei reikia kovoti su blogiu, kovokime, tačiau vidiniam smurtui visada sakykime „ne“.“

Meilė pamiršta, kas buvo bloga

Popiežius Pranciškus ragina nepasiduoti piktumui, „susisukančiam lizdą širdyje“. Priešingybė šiam jausmui yra „atleidimas, grįstas teigiama nuostata mėginant suprasti kitų silpnybes ir surasti kitam asmeniui pateisinimą“. 

„Šeimos bendrystę galima išsaugoti ir tobulinti tik kilniai aukojantis. Kiekvienas ir visi turi būti visada pasirengę suprasti, toleruoti, atleisti, susitaikyti.“

Meilė džiaugiasi drauge su kitais

„Galėdamas padaryti gera kitam arba matydamas, kad kitam sekasi, mylintis žmogus džiaugiasi ir taip šlovina Dievą, nes „Dievas myli linksmą davėją“ (2 Kor 9, 7)“, – sako popiežius.

„Šeima visados turėtų būti vieta, kur kiekvienas, kuriam kas nors nutiktų gera gyvenime, žinotų, kad dėl šito bus džiaugiamasi drauge su juo.“

Meilė visa pakelia

Ši meilės himno eilutė susijusi su kalbėjimu – ji reiškia kito silpnybių nutylėjimą, taip pat apkalbų vengimą.

„Vienas kitą mylintys ir vienas kitam priklausantys sutuoktiniai gerai kalba vienas apie kitą, stengiasi parodyti geras sutuoktinio savybes, nutylėdami trūkumus bei klaidas.“

Ji visa tiki

Anot popiežiaus, kalbant apie šiuos žodžius, „galvoje turimas ne vien įtarinėjimas, kad kitas meluoja ar apgaudinėja“.

Mylint tikra meile, „nebūtina kontroliuoti kito, smulkmeniškai sekioti paskui jį siekiant, kad jis nepabėgtų iš mūsų glėbio. Meilė pasitiki, palieka laisvėje, atsisako viską kontroliuoti, turėti savo žinioje, valdyti“.

Meilė viskuo viliasi

Pasak Pranciškaus, „šis posakis reiškia viltį to, kuris suvokia, jog kitas gali keistis“.

„Tai nereiškia, kad viskas šiame gyvenime pasikeis. Tačiau pripažintina – nors kai kurie dalykai vyksta ne taip, kaip norėtųsi, Dievas galbūt kaip tik dabar tiesina kreivas to asmens linijas ir iš blogybių, kurių tas asmuo neįstengė įveikti šioje žemėje, išgaus kokio nors gėrio.“

Meilė visa ištveria

Visa ištverianti meilė, anot popiežiaus, yra „gebėjimas pakelti ne tik kokį nors erzinantį dalyką, bet ir kai ką daugiau – gebėjimas dinamiškai ir nuolatos priešintis, įveikti bet kurį iššūkį“.

„Meilė nepasiduoda pykčiui, nepagarbai kitam, troškimui sužeisti ar atkeršyti. Krikščioniškasis idealas, ypač šeimose, yra meilė, nepaisanti visko.“

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu