Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

95-erių sulaukusiam S. Balzekui Jr. – titulai ir apdovanojimai

10/25/2019 Aidas

Spalio 11 dieną Čikagoje už viso gyvenimo nuopelnus pagerbtas Lietuvos garbės konsulas, prieš kelias dienas savo 95-ojo gimtadienio sulaukęs Stanley Balzekas, Jr. Šventės metu  jam iškilmingai buvo įteiktos Lietuvos bajoro regalijos. Balzeko lietuvių kultūros muziejus už viso gyvenimo nuopelnus pagerbė šio muziejaus įkūrėją Lietuvos garbės konsulą S. Balzeką, Jr.,  paskelbdamas jį Metų žmogumi. Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) vadovybė, grupė LR Seimo narių, JAV reziduojančių diplomatų, Čikagos miesto valdžios ir lietuvių bendruomenės atstovų, S. Balzeko, Jr., šeima, draugai.

Į kasmetinį Metų žmogaus paskelbimo pokylį penktadienio vakarą rinkosi puošnūs svečiai. Prieš iškilmingą vakarienę – kokteilių valanda pirmajame muziejaus aukšte esančiose nuolatinės ekspozicijos salėse, kur susirinkusieji sveikinosi, bendravo, mezgė pažintis. Vakarienė ir šventinė ceremonija vyko antrojo aukšto salėje.

Svečiams užėmus savo vietas prie stalų, nuskambėjo JAV, LR ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos himnai. Juos sugiedojo Agnė Giedraitytė ir Martynas Matutis.

Po vakarienės prasidėjo iškilmingoji vakaro dalis. Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikoje Rolandas Kriščiūnas savo sveikinimo kalboje padėkojo Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjui, mecenatui ir nenuilstančiam lietuvybės propaguotojui S. Balzekui, Jr. už jo darbą, atliekant kilnią ir svarbią misiją, rūpinantis Lietuvos istorijos išsaugojimu bei supažindinant JAV visuomenę su lietuvių kultūra ir tradicijomis.

Rolandas Kriščiūnas perdavė S. Balzekui Jr. LR  Prezidento Gitano Nausėdos ir užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sveikinimus.

„Stanley Balzeko įkurtas muziejus užima ypatingą vietą JAV lietuvių bendruomenėje – jis pristato Lietuvos istoriją ir rodo bei propaguoja lietuvišką kultūrą ir tradicijas. Muziejus ilgą laiką buvo Lietuvos laisvės siekio simbolis pristatantis pasauliui Lietuvą ir mus visus – mūsų tautą, nesvarbu kur gyventume“, – sakė ambasadorius.

Nors JAV senatorius Richard Durbin negalėjo atvykti į pokylį, jis į S. Balzeką, Jr. kreipėsi iš ekrano – susirinkusieji išklausė nufilmuotą JAV politiko ir Lietuvos draugo kalbą. Jubiliatą ir šventės ,,kaltininką” pasveikino ir Illinojaus Atstovų rūmų pirmininkas Michael Madigan. Jis pasidžiaugė, jog su S. Balzeku, Jr. jiedu jau 45-erius metus yra draugai.

LR generalinė garbės konsulė Clevelande Ingrida Bublys jubiliatui ir Metų žmogui Stanley įteikė 23 raudonas rožes, sakydama, kad tokiu būdu perduoda linkėjimus ir sveikinimus nuo kiekvieno LR garbės konsulo Amerikoje. Ji taip pat įteikė 1000 dolerių, skirtų Balzeko lietuvių kultūros muziejui.

Žodį tarė bei sveikinimą įteikė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius ir  vykdomoji vicepirmininkė Austėja Sruoga.

Po to žodis buvo suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) vado pavaduotojui Šiaurės ir Pietų Amerikoje dr. Robertui Savickui. Jis paskelbė, kad S. Balzekas, Jr. buvo legitimuotas kaip Gregaravičių giminės palikuonis, h. (herbo) Liubič (Lubicz) ir įteikė šią kilmę patvirtinantį bajorystės aktą.  

Jis paskelbė ir apie LBKS Garbės bajoro vardo suteikimą S. Balzekui, Jr. už ypatingus viso gyvenimo nuopelnus, asmenines jo pastangas JAV lietuvių bendruomenėje garsinant Lietuvos vardą, remiant kultūrinį, istorinį mūsų tėvynės paveldą.

,,Ką reiškia bajorystė šiame šimtmetyje? Tai pirmiausiai pareiga ir atsakomybė”, – sakė dr. R. Savickas

Jis vakaro svečiams pristatė Liubič giminės herbą, paaiškino jame pavaizduotų ženklų ir simbolių prasmę, po to atliko bajoro priesaikos ceremoniją, kurios metu tris kartus palietė p. Balzeką kavalerijos kardu ir prisegė Liubič herbo ženklelį. ,,Te primins mums plieno kardas, koks kilnus bajoro vardas” , – paliesdamas kardu naujai įšventinamo bajoro pečius ir galvą, ištarė dr. R. Savickas.

Po šios iškilmingos ceremonijos žodį tarė LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Jis S. Balzekui, Jr. įteikė aukščiausią LR Kultūros ministerijos apdovanojimą – garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Apdovanojimas skirtas už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

Išreiškęs pagarbą ir dėkingumą, diplomatas pasidžiaugė ir užsimezgusia asmenine draugyste su Sanley, šiuo jau dabar legendiniu tapusiu žmogumi.

Muziejaus Metų žmogaus taurę S. Balzekui, Jr. įteikė gydytojas ir menininkas dr. Audrius Plioplys. Sveikinimo žodžius tarė muziejaus tarybos nariai Joseph Katauskas, Eileen Mackewich.

Gimtadienio tortą į salę įvežė gražus būrelis jubiliato anūkų. Buvo sudainuotos tradicinės gimtadienio sveikinimo dainos ,,Ilgiausių metų” ir ,,Happy Birthday”.  

Svečiai fotografavosi su S. Balzeku Jr., vaišinosi, šoko, skambant Algimanto ir Ligitos Barniškių atliekamai muzikai. Vakaro dalyviai negailėjo pagyrų ir plojimų šventinę vakarienę pagaminusiai Audrai Januškienei, įmonės ,,Bravo Bites” savininkei. O patiekalai buvo išties ypatingi – bajoriški. Stalus puošė ir svečių akis bei skrandžius džiugino grybų sūris, vėžių ir troškintų kopūstų užkepėlė, malta jautiena įdaryti ir rūkyta šonine apvynioti vištienos suktinukai su baravykų padažu, orkaitėje apskrudintos grybų formos bulvės bei kitokių skanėstų. Šventė tęsėsi iki vidurnakčio.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus informacija ir nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu