Apie Vėlines Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje

matulaitis-1016

Visų Šventųjų šventė ir Vėlinių mišios
Lapkričio 1 d., antradienis, yra Visų Šventųjų diena – viena iš kelių katalikams privalomų švenčių. Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 8 val. r. ir 7 val. v. Vakarinės arba Vėlinių Mišios tą dieną bus aukojamos už mirusius; giedos kamerinis choras. Visi, negalintys aplankyti savo artimųjų kapų, esate laukiami Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Po 7 val. v. Mišių vyks Vėlinių eisena į Kryžių kalnelį. Uždegsime žvakes, maldomis ir giesmėmis prisiminsime savo amžinybėje besiilsinčius brangius artimuosius. Kviečiame dalyvauti! 

Vėlinių novena
Vėlinių novena prasidės lapkričio 1 dienos vakarą ir baigsis lapkričio 10 d. Kviečiame jūsų mirusiųjų vardus užrašyti ant žalių vokelių, kuriuos rasite prie įėjimo į bažnyčią, taip pat zakristijoje ir raštinėje. Galima surašyti kiek tik norima mirusiųjų, kurie atmenami Mišiose kiekvieną novenos dieną. Per kiekvienas šv. Mišias pintinė su visais vardais bus laikoma prie altoriaus. 

Vėlinių žvakės jau raštinėje! Kviečiame užsukti į raštinę įsigyti ilgai degančių aukštos kokybės Vėlinių žvakių. 

Daina Čyvienė,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
14911 127th Street, Lemont, IL  60439
630 257-5613
matulaitismission@gmail.com


Tags:
Susiję straipsniai

Renginiai Balzeko muziejuje

Margučiai iš muziejaus kolekcijos 2015 m. kovo 13 d., 7 val. vakare, Balzeko muziejuje, atnaujintame Audiovisual kambaryje, bus rodomas lietuvių kalba sukurtas filmas „Lietuvių Charta“. Filme panaudota dokumentinė medžiaga nuo 1944 metų, kai lietuviai traukiasi iš Lietuvos, jų gyvenimas DP stovyklose 1945-1952 m. P
daugiau

RENGINIAI NR. 935

Теatras First Wives Club Ford Oriental Theatre 24 W. Randolph Chicago Vasario 27 d., penktadienį, 7:30 v.v. Vasario 28 d., šeštadienį, 2:00 v.p.p. ir 8:00 v.v. Kovo 1 d., sekmadienį, 2:00 v.p.p. ir  7:30 v.v. Tai miuziklas, sukurtas pagal didžiulio populiarumo sulaukusį ir legendiniu tapusį „Para
daugiau

KONCERTAI NR. 934

Enrique Iglesias · Pitbull Allstate Arena, 6920 N. Mannheim Road, Rosemont, IL 60018 (847) 635-6601 Vasario 20 d., penktadienį, 7:30 v.v. Kaina: $46-$2912 Atrodo, kad Armando Christianas Pérezas, geriau žinomas savo sceniniu slapyvardžiu Pitbull, yra visur vienu metu. Pirmasis jo pasirodymas muzikos pa
daugiau