Daugiau 
 

Ar ne per dosnus Lietuvių Fondas?

06/20/2024 Aidas

Esu viena seniausių Lietuvių Fondo narė, buvau pirmoji moteris, išrinkta LF Tarybos pirmininke. Daugelį metų savanoriškai dirbdama LF, galiu patikinti, kad mūsų visų tada dirbusių pagrindinis tikslas buvo ne tik kaupti, bet ir taupiai, tikslingai dalinti.

Pastaruoju metu, matau daug įvairiausių naujovių, kurios man kelia abejones – ar tikslingai ir teisingai panaudojami, skiriami pinigai, kuriuos žmonės suaukojo lietuvybės išlaikymui, palaikymui įvairiomis formomis svetimame (daugeliui jau tapusiu savu) krašte.

Visuomenė, ne tik NORIME, bet ir turime ŽINOTI kur ir kaip išplaukia sudėtos aukos LF, kurios metinėse ataskaitose jau pavirto bendrais skaičiais ar spalvotomis schemomis.

Ypač daug pinigų skirta JAV LB Krašto valdybai – daugiau nei pusė milijono!

2022 m. – $593,962 , 2023 m. – $523,132. Tokia išlaidų suma turi būti pateikta visuomenei, nes ji tas lėšas sudėjo. Panagrinėjau LF ataskaitas už 2022m. ir 2023m. Kilo daug klausimų. Bet pradėkim tik nuo kelių punktų, į kuriuos prašome paprastai, žmonių kalba atsakyti JAV LB Krašto valdybos – viešai paaiškinkite skaičiukais (doleriais):

  1. JAV LB Krašto valdybos finansinės veiklos efektyvinimas – $25,000; 2023m. – $26,000. Kaip efektyvinote finansinę veiklą? Pateikite skaičiais, pavardėmis kasir ką, kaip suaktyvino.
  2. JAV LB Krašto valdybos administracinės veiklos efektyvinimas 2022 m.– $25,000; 2023– $30,000. Pateikite smulkiai kaip efektyvinote administrcinę veiklą?
  3. 2022 m. JAV LB XXIII Tarybos antroji sesija – $15,000; 2023– XXIII trečioji sesija – $15,000. Sesijai renkate didžiulius pinigus iš sesijos dalyvių išlaidoms (?). Neretai  dalyviai atsiskaito ir grynais. Pateikite tiksiai kam ir kokiu tikslu, kokiomis sumomis išleidote tas lėšas sesijoms.
  4. Informacijos sklaidos tobulinimas 2022 m. – $7,000; 2023 m. tęstinis proj. –$8,000 – kas ir kaip, ką patobulino. Skaičius ir pavardes, prašome.
  5. JAV LB finansų patikrinimas ir išorinis auditas 2022 m.– $8,000; 2023m.– $8,000 (Ataskaitinio susirinkimo metu buvo užklausta LF vykdomoji direktorė Jūratė Mereckis – kiek kainuoja auditas LF, valdančiam 50 ml. Ji atsakė – apie $16,000, o Krašto valdyba, valdanti kiek daugiau nei pusę milijono, už auditą sumoka $8,000. Kur čia šuo pakastas?)
  6. Išeivijos studentų stažuotė2022 m.– $30,000, 2023 m. – $35,000 – pateikite sąrašus, kas tie laimingieji, pasinaudoję šia galimybe per dvejus metus...

Klausimų išlieka labai daug. Įspūdis, kad LF aptekęs pinigais, dalina vos ne visiems, jų panorėjusiems, kaip pvz., poezijos mylėtojai per metus per įvairiausius renginius suvalgo gana  nemažas pinigų sumas. Klausimas paprastas – ar mes turime tiek talentų, kad nebe užtenka vieno – dviejų gerų renginių per metus? Vien 2023 m. išleista per 16 tūkst. dolerių. Juk galima sujungti išmėtytus po kalendoriaus lapus renginius į vieną didesnį. Net Lietuvoje rengiamas vienas metinis Poezijos pavasaris, trunkantis 1–2 dienas.

Klausimai JAV LB Kultūros tarybai – žmonės turi žinoti kiek kuriai apygardai, apylinkei buvo skirta finansavimo. Kas tie laimingieji, kuriems buvo perkami bilietai ir į kur? Studentų stažuotės jau yra Krašto valdybos ataskaitose.

2022 m. parama JAV LB apylinkių renginiams ir BILIETAI JAUNIMUI – $25,000, 2023 m. parama apygardų ir apylinkių reng. ir bilietai...$35,000.

Profesionalių atlikėjų gastrolės. 2022 m. E.Nekrošiaus spektaklio „Kalės vaikai“ gastrolės Čikagoje – $20,000;

2023 m. miuziklas „Lituanica“, skirtas Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą metinėms – $20,000;

Roko opera „Jūratė ir Kastytis“ – $13,000

Klausimas paprastas – kur ir kam išleidžiamos šitos išlaidos? Honorarams atlikėjams, dar kažkam? Tai yra labai natūraliai kylantis klausimas, nes išlaidos didžiulės, o mūsų bendruomenei tai nei kaip nepasijaučia, mat šios sumos nė kiek nesumažina bilietų kainų. Jei tai komerciniai, pajamas uždirbantys, renginiai, kodėl tuomet jiems reikalinga tokia reikšminga finansinė pagalba. Prašome viešo paaiškinimo.

Klausimų labai daug. Jūs jau dalinatės pareigas, visuomenei neatsiskaitę? Ir taip tęsiass metai iš metų? JAV LB Krašto valdybos pirmininkas A.Urbanavičius privalo pateikti prašomas ataskaitas.

Marija Remienė, Lietuvių Fondo Garbės komiteto narė

biciulystė.com

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu