Daugiau 
 
01/19/2022

Poezijos ir fotografijų knygos pristatymas
     Sekmadienį, lapkričio 21d., Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo Parapijos salėje, Čikagoje (Marquette Parke, Nativity), įvyko naujai išleistos poezijos/fotografijų knygos „Rytmečio Rasa / Morning Dew“ pristatymas ir eileraščių skaitymas. Šios daugialypės, spalvingos knygos autorė yra Rasa Stefania Miliauskas, o kūrybinga knygos iliustratorė – Dalia Miliauskaitė Riley, Rasos sesuo.

Daugiau
01/13/2022

Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Laisvės keliu“
Nepabūgę ledinių Čikagos vėjų, saulėtą žiemos sekmadienį Čikagos lietuviai susirinko paminėti Sausio 13-osios įvykių akcijoje-bėgime „Laisvės keliu“ Čikagoje, Mičigano ežero pakrantėje.

Daugiau
01/12/2022

Į 2022-uosius metus su „Šampano Brunch“
    Sausio pradžia... Dar vis vieni kitiems linkime sveikatos, kurios taip visiems reikia, sėkmės, laimės, santarvės, supratimo, meilės...     Sekmadienį, sausio 9 dieną, po Šv. Mišių  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette parke, parapijiečiai skubėjo į Parapijos salę. Visus pasitiko šventiškai papuošta aplinka, šventės organizatoriai.

Daugiau
01/11/2022

Minėsime Laisvės gynėjų dieną
Sausio 8–17 dienomis Seime ir kitose Lietuvos vietose 31-ąjį kartą prisiminsime istorines 1991-ųjų akimirkas, Lietuvos gyventojų vienybę ir parodytą pasiaukojamą ryžtą prieš agresorių, ir pagerbsime žuvusiųjų už atkurtą valstybės Nepriklausomybę atminimą.

Daugiau
01/07/2022

Mūsų velti paukšteliai laiku ir sėkmingai nutūpė ant Lietuvos prezidentūros eglės
O viskas prasidėjo nuo elektroninio laiško. Kaip ir kiekvieną rytą užėjusi į savo elektroninį paštą, aptikau įdomų kvietimą prisijungti pasaulio lietuvių bendruomenes prie Lietuvos  pirmosios ponios Dianos Nausėdienės organizuojamos „Baltojo paukščio“ akcijos. Šiuo projektu buvo siekiama suburti lietuvius, išsibarsčiusius po visą pasaulį, bendrystei, kūrybiškumui, susitelkimui ir tiesiog smagiam, nuoširdžiam pasibuvimui prieš patį gražiausią metų šventinį laikotarpį – Šv.Kalėdas.

Daugiau
12/23/2021

Kūčios prie bendro stalo
Bažnyčia nėra pastatas į kurį tu eini, tai yra šeima, kuriai tu priklausai. Gruodžio 19d. 11val. ryte, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje vyko Šv. Mišios, kurias atnašavo Klebonas Jaunius Kelpšas. Buvo uždegta paskutinioji, ketvirtoji, Advento žvakė. Parapijiečiai meldėsi, skambėjo nuostabios bažnytinės giesmės, kurias atliko vargonininko Ričardo Soko vadovaujamas bažnyčios choras.

Daugiau
12/23/2021

Rastas seniausias spalvotas VYTIS
Lietuvių tauta turi turtingą istoriją, besitęsiančią jau daugiau nei tūkstantį metų. O, kad lietuviai jau prieš tūkstantmetį ar dar anksčiau būtų turėję savąjį raštą! Kiek daug mes žinotume apie savo, tą mažą, bet neabejotinai drąsią ir sunkiai įveikiamą tautą! Gal tuomet dar labiau didžiuotumėmės, kad mūsų gyslomis teka lietuviškas kraujas.

Daugiau
12/23/2021

Kalėdų šventė Gedimino lituanistinėje mokykloje
Gruodžio 18 dieną GLM šeštadieninės mokyklos vaikučiai džiaugsmingai sutiko Kalėdų Senelį. Šventė prasidėjo GLM direktorės Erikos Kuzmin and JAV LB Waukegan – Lake County Apylinkės sveikinimais.

Daugiau
12/22/2021

Pasivaikščiojimas po mūsų gyvenimo klausimus
,,Draugo“ knygynėlio lentynoje – ,,Mažosios studijos“ bendradarbės Jūratės Kuodytės parengta knyga ,,Esame vieni dėl kitų. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu“. Ši knyga – tai kvietimas pažvelgti į gyvenimo tikrovę ,,atrakinus sielos duris, kalbėtis apie tai, kas iš tikrųjų svarbu: apie laisvę ir atsakomybę, apie gyvenimo džiaugsmą ir prasmę, apie tikėjimą ir  meilę, apie mažų gerų darbų svarbą. Šiais laikais pokalbių knygų gana gausu. Jos yra populiarios. Manau, kad populiari bus ir ši knyga, juolab kad kalbintasis yra labai mėgstamas ir mylimas žmonių kunigas Antanas Saulaitis SJ. Visi pokalbiai suskirstyti pagal tematiką: ,,Apie draugystę“, ,,Apie blogį“, ,,Apie ištikimybę“ ir t. t.

Daugiau
12/16/2021

Tauragės klubo narių susirinkimas
Gruodžio 8d. įvyko Tauragės klubo narių susirinkimas. Jį pradėjo klubo pirmininkė Audra Zakarauskas. Ji pasveikino susirinkusius, supažindino su dienotvarke. Tylos minute pagerbėme visų mirusiųjų klubo narių atminimą. Šiemet mus paliko Marija Vyčas. Sukalbėjome trumpą maldą.

Daugiau
12/09/2021

Šiaurės Amerikos ateitininkų šventė
Lapkričio 26–28 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, Šiaurės Amerikos ateitininkai buvo susirinkę į dvasios ir krikščioniškos veiklos atnaujinimo šventę, pavadintą „Užkurkime židinį”. Nors dar gresia užsikrėtimai nuo COVID-19 ir daug kas susilaiko nuo keliavimo, šventėje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių, atvykusių iš visų JAV kampų ir net iš Lietuvos. Šio didelio susibūrimo tikslas – paminėti 111-ąsias ateitininkijos įkūrimo metines.

Daugiau
12/08/2021

VJF stipendijos – vykdantiesiems „žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę“
Baigiantis 2021 metams Vydūno jaunimo fondas, šiuo metu besirengiantis Kalėdinių atvirukų vajui, primena, kad ateinantys metai jam bus išskirtiniai – VJF rengiasi iškilmingam 70-ties metų jubiliejaus minėjimui. Valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė pasidžiaugė, kad Fondo veikla dėl pandemijos ribojimų nebuvo sustojusi, ir kilni misija buvo tęsiama. Skaitytojams pristatome vieną svarbiausių šių metų VJF renginių, įvykusį spalio trečiąją, 12. 30 val. po pietų Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lietuvių dailės muziejaus galerijai „Siela“.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu