Daugiau 
 
07/18/2024

Istorikams dovana – iš už Atlanto
Klaipėdos sukilimo vado Jono Polovinsko-Budrio asmenybės ir veiklos tyrimai jo palaikų perlaidojimu Klaipėdoje nesibaigė. Priešingai, šis faktas atvėrė naują istorikų tyrimų kryptį, o medžiagos jiems tik daugėja.

Daugiau
07/18/2024

Naujoji JAV LB Marquette Park Apylinkės valdyba
Šių metų birželio 16 d. JAV Lietuvių Bendruomenės Marquette Park apylinkės nariai ir jų svečiai susirinko paminėti Gedulo ir Vilties dieną. Minėjimas prasidėjo šv. mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bažnyčioje (Marquette Park) ir po mišių tęsėsi bažnyčios bendruomenės salėje. 

Daugiau
06/20/2024

Ar ne per dosnus Lietuvių Fondas?
Esu viena seniausių Lietuvių Fondo narė, buvau pirmoji moteris, išrinkta LF Tarybos pirmininke. Daugelį metų savanoriškai dirbdama LF, galiu patikinti, kad mūsų visų tada dirbusių pagrindinis tikslas buvo ne tik kaupti, bet ir taupiai, tikslingai dalinti.

Daugiau
06/14/2024

Mes protestuojame! Jokių pakartotinų rinkimų! Gerbkime rinkėjus.
JAV LB – visuomenininkų organizacija, burianti lietuvius per apylinkes į vieną visumą lietuvybei, jos išlaikymui svetimame kašte, toli nuo Tėvynės. Su tokiu devizu širdyje buriamės, kad sudarytume viso krašto Lietuvių bendruomenę. Visuomeniškai, nenukrypstant į asmenines ambicijas, karjeras ir pan. Visi lygūs už lygesnius. LB gyvenime vyksta pasikeitimai per rinkimus, kai atsirenkami „GERIAUSI IŠ GERIAUSIŲ!“. Taigi, šiais metais savo apylinkėje išsirinkome iniciatyvius kandidatus į JAV LB Tarybą, mokančius, galinčius kuo daugiau tautiečių pritraukti bendrai veiklai –  Robertą Vitą ir Ligiją Tautkuvienę.

Daugiau
06/14/2024

„Čikagos Aidas“ – tribūna mūsų bendruomenės narių nuomonei ir idėjoms
Būti Čikagos lietuvių laikraščio redaktore yra didžiulis malonumas, ypatinga privilegija ir labai savotiška patirtis, kurią vargu ar pavyktų kažkur kitur atkartoti – gal tam tikru laipsniu kitose užsienio lietuvių bendruomenėse, kurios vis tiek neretai nusileidžia tokiai stipriai, gyvastingai ir ilgametei bendruomenei, kokią esame per ilgus metus suformavę Jungtinėse Valstijose.

Daugiau
06/13/2024

Čikagos lietuviai surengė šaltibarščių šventę
Sekmadienį Čikagos lietuvių jaunimo centro kiemelyje įvyko šaltibarščių šventė. Antrą kartą organizuotas renginys pritraukė daugiau nei pusšimtį vietos lietuvių. Susirinkę tautiečiai puošėsi rožine spalva ir turėjo galimybę, paragavę trijų skirtingų šaltibarščių variacijų, rinkti geriausius.

Daugiau
06/13/2024

Šokių šventė Ilinojaus Šiaurės bendruomenėje
Birželio pirmą dieną Ilinojaus Šiaurės bendruomenėje, Estų namuose, įvyko gražus renginys „Sugužėjo sveteliai“.  Ir sveteliai tikrai sugužėjo – salė buvo pilnut pilnutėlė! Renginys prasidėjo daina „Eina saulelė aplinkui dangų“. Dainavo Eglė Valiūtė, toliau vyko vienas už kitą įspūdingesni lietuvių tautiniai šokiai. Salė kartu ir lingavo, ir plojo, ir kojom trepsėjo.

Daugiau
06/07/2024

Įspūdžiai iš 2024 rinkimų į JAV LB Apygardą
Birželio 2 d., sekmadienis, patogus laikas po šv. Mišių Chicagolande, dalyvauti Čikagos Jaunimo Centre rengiamame Vidurio Vakarų apygardos (toliau – VVA) metiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Nesusirinko nė 20. 17 dalyvavo balsavimuose... Dviejų balsų persvara, nulemtas SLAPTAS balsavimas.

Daugiau
05/23/2024

Gedimino lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo šventė
Štai ir atėjo paskutinis mokslo metų šeštadienis. Atrodo tik neseniai šventėme mokyklos pradžią ir štai prabėgo dar vieni mokslo metai. O kiek daug visko įvyko per tuos metus, kiek išmokta, sužinota, paaugome visi kartu! Gegužės mėnuo buvo ypač pilnas veiklos: gražiai paminėjome Motinos dieną, mokiniai maloniai nustebino mamas savo rankų darbeliais, taip pat mokiniai rašė testus, pabaigė visus projektus ir darbus, repetavo ir ruošėsi mokslo metų baigimo šventei. Visada yra šiek tiek liūdna tvarkytis klases ir palikti jas tuščias iki rugsėjo, bet smagu džiaugtis ateinančia spalvota vasara. O kur yra geriau pasitikti vasarą, jei ne gamtoje! Paskutinį mokslo metų šeštadienį visada tradiciškai praleidžiame parke.

Daugiau
05/23/2024

Paštu užsienyje balsuojantys rinkėjai gaus dvejų rinkimų balsavimo biuletenius
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) praneša gavusi patvirtinimą iš visų Lietuvos diplomatinių atstovybių, kad tiems rinkėjams, kurie yra užsiregistravę balsuoti paštu, vokai su balsavimo biuleteniais yra išsiųsti praėjusią savaitę ir artimiausiomis dienomis turėtų pasiekti rinkėjų namus. VRK žiniomis, dalis ambasadų vokus su biuleteniais jau yra gavusios iš rinkėjų ir saugo juos iki skaičiavimo dienos.

Daugiau
05/16/2024

Lemonto LB valdybos dovana Motinoms
Sekmadienį, po antrųjų šv. Mišių pl. Jurgio Matulaičio misijoje, Dailės muziejuje įsikūrusioje galerijoje „Siela“, buvo paminėta Motinos diena. Renginį organizavo JAV LB Lemonto apylinkės valdyba. Į skoningai vaikų kūrybiniais darbais papuoštas patalpas renginiui erdvę atvėrė galerijos direktorė Sandra Ščedrina.   

Daugiau
05/16/2024

Ligija Tautkuvienė: Klausimas sau – kodėl kandidatuoju ir kodėl dabar?
JAV gyvenu jau trys dešimtys. Ilgokas laiko tarpas žmogaus gyvenime. Kai tik sugebėjome atsistoti ant kojų, nėriau į LIETUVYBĘ. Bet, Likimas visada ką nors iškrečia netikėto, nelaukto – vyras susirgo plaučių vėžiu, teko atsitraukti nuo bendruomenės reikalų... Pavyko tą nelemtą vėžį išvaryti remisijon. Vaikai įsitvirtino, susitvarkė savo gyvenimus. Turiu nemažą patirtį dirbdama švietimo, kultūros srityse. Tikiu, kad pavyzdys, kokia didelė jėga buvo Lietuvių bendruomenė ir jos viršuje stovėję Br. Nainys, Vyt. Kamantas, A. Gečys, Regina Narušienė, kuriuos ne tik teko pažinti, bet ir stebėti jų darbo stilių – FILANTROPIJĄ – NEMOKAMĄ DARBĄ LIETUVYBEI. Sektinas pavyzdys.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu