Daugiau 
 
11/30/2022

Gedimino lituanistinės mokyklos kelionė į Balzeko lietuvių kultūros muziejų
Lapkričio 12 d. mūsų mokykla lankėsi Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Kelionę autobusu finansavo Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tai buvo mūsų pirmoji ekskursija, kurios vaikai labai laukė. Mokiniai apžiūrėjo muziejaus parodas, o savo įspūdžius užsirašė arba nusipiešė. Apie parodas papasakojo genealogė Karilė Vaitkutė ir Jolanta Taras. Taip pat iš viceprezidentės Sigitos Balzekas kiekvienas mokinys gavo vertingą dovaną – senovišką Vilniaus žemėlapį, kurį galės namie pastudijuoti ir net įsirėminti. Tai ypač aktualu, nes jau kitais metais bus Lietuvos sostinės 700-mečio minėjimas.

Daugiau
11/30/2022

Lietuvių bendruomenėje kartu su išeivijos šauliais iškilmingai paminėta Kariuomenės diena
Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

Daugiau
11/18/2022

Poezijos Ruduo Brighton Parke
Auksinis ruduo – 2022 metų spalio mėnesio 23-oji – šiltas vėjelis pustė spalvotus  jau nukritusius lapelius. JAV LB Brighton Parko Apylinkės Valdyba suruošė bendruomenės narės bei parapijietės Rasos Stefos Miliauskas knygos „Rytmečio Rasa / Morning Dew“ pristatymą. Po 10 valandos lietuviškų šv. Mišių, publika suėjo į mokyklos valgyklą, kur stalas buvo papuoštas lietuviška staltiese, juosta, mediniu kryžiumi ir Rasos AtA teveliu nuotrauka.        

Daugiau
11/18/2022

Maironio mokyklos mokinių kelionė po archyvų labirintus  
Tautos istoriją pakeisti ar bandyti sunaikinti gali – priešai. Tautos istoriją pamiršti galime – mes patys. Jeigu jos nebranginsime ir nesaugosime.

Daugiau
11/03/2022

Čikagoje – lietuviška „Carmina Burana“
Džiaugiamės ir dėkojame jungtiniam Čikagos lietuvių meno kolektyvui – lietuvių meno ansambliui „Dainava“ ir chorui „Ave Musica“, pianistams Sonatai ir Rokui Zubovams, operos solistei Nidai Grigalavičiūtei, solistams Martynui Matučiui, Ryan de Ryke ir perkusijų atlikėjams šeštadienį Čikagos publikai padovanojusiems fantastiško grožio pasirodymą, atliekant Carlo Orffo kantatą „Carmina Burana”, sukurtą 1935-36 m. ir paremtą 24 viduramžių eilėraščiais. Sveikiname Generalinio konsulato kolegą Julijoną Matuką neseniai prisijungusį prie „Dainavos“ kolektyvo su pirmuoju koncertu Čikagoje. Šeštadienį publikos plojimų griausmas ir šūksniai „bravo“ aidėjo Jums – lietuvių talentai! Generalinio konsulato Čikagoje informacija

Daugiau
11/02/2022

Gedimino lituanistinės mokyklos 20-asis gimtadienis
Spalio 29d. Gedimino lituanistinė mokykla atšventė savo taip ilgai lauktą 20-ąjį gimtadienį. Kaip greitai bėga laikas! Rodos, ką tik ruošėmės, puošėme sceną, mokiniai repetavo šokių žingsnelius, ir štai viskas praėjo kaip gražiame sapne. O pati šventė buvo užburianti!

Daugiau
11/02/2022

Čikagos lietuvių Rotary klubo surinkta labdara keliaus į Lietuvą
Galbūt simboliška, kad šiam jau tradiciniu tapusiu rotariečių labdaros renginiui gamta nepagaili gero oro. Taip buvo ir šįkart – nuo pat ryto vis dar vasariškai šildanti rugsėjo saulė kvietė golfo žaidėjus ir juos palaikančius į Old Oak Country club golfo laukus, kur rugsėjo 24 d. vyko Čikagos lietuvių Rotary klubo (Rotary Club of Chicagoland Lithuanians) golfo turnyras, skirtas rotariečio, padėjusio įsikurti šiam klubui, Lou Volodka atminimui.

Daugiau
11/02/2022

Ne tik artimuosius, bet ir iškilius veikėjus prisimenant
Artėjant Visų Šventųjų ir mirusiųjų atminimo dienoms LR Generalinio konsulato atstovas Julijonas Matukas aplankė žymių Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų kapus Čikagos Šv. Kazimiero ir lietuvių tautinėse kapinėse.

Daugiau
10/27/2022

Tėviškės bažnyčia švenčia 70-metį
Spalio 16 d. į Tėviškės parapiją rinkosi parapijiečiai, svečiai, lankytojai, uniformuoti šauliai išeivijoje. Garbingas Jubiliejus – Tėviškės parapijai 70 metų.

Daugiau
10/26/2022

Rudenėlio šventė
Saulėtą spalio mėnesio šeštadienio rytą Čikagos lituanistinės mokyklos vaikučiai sugužėjo nešini įvairiausiais rudens gėrybių darbeliais. Kaip ir kiekvieną rudenį buvo švenčiama nuotaikinga rudenėlio šventė. Parodėlės stalas prisipildė įvairiausiais giliukų, lapelių, daržovių ir vaisių darbeliais. Čia ir „Avilys“ iš moliūgo, „Dėdė derlius ir jo pagalbininkai morka ir kopūstas“, rudenio lapų balerina, paršelis-moliūgas. Įspūdingai atrodė kolektyviniai 6kl. ir 9kl. darbeliai. Kiek įdėta bendro darbo!

Daugiau
10/26/2022

Draugėn subūrė Pasaulio lietuvių centro veiklos 35-metis
Šeštadienį, spalio 22 d., Lemonte vyko Pasaulio lietuvių centro puota, skirta centro veiklos 35-mečiui. Sveikinimo žodžiai, prisiminimai kaip kūrėsi centras, ateities planai, loterija, padėkos ir gera nuotaika subūrė per 450 dalyvių.

Daugiau
10/12/2022

Kasmetinė rudens paroda Gedimino lituanistinėje mokykloje
Ir vėl ruduo! Šis, vasarą palikęs ir link žiemos nusidriekęs, metų laikas daug kam yra pats mėgstamiausias. Po ilgos vasaros mokiniai sugrįžta į mokyklą, kur vėl susitinka su mokyklos draugais, dalijasi vasaros įspūdžiais. Tai laikas, kai medžiai nusidažo gražiausiomis spalvomis, tarsi tai būtų išbaigtas, per visus metus tapytas, margas paveikslas. Namai apsidabina rudeniškomis dekoracijomis, vis dažniau pakvimpa keptu obuolių ar moliūgų pyragu.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu