Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

03/16/2018

Pašventinta jubiliejinė Trispalvė  

Daugiau
03/16/2018

Meksikas – Gvadalupė – Puebla
Neseniai iš piligriminės-pažintinės kelionės grįžo grupė maldininkų, lydimų Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktoriaus t. Algio Baniulio SJ. Kelionės tikslas – aplankyti ir pasimelsti labiausiai pasaulyje lankomoje garsiojoje Pietų ir Šiaurės Amerikos globėjos Gvadalupės Dievo Motinos šventovėje, kurioje saugomas stebuklingas Mergelės Marijos paveikslas. Teigiama, kad ant Meksikos indėno Juan Diego apsiausto atsiradęs Švč. Mergelės atvaizdas yra laikomas mįslingiausiu atvaizdu pasaulio istorijoje. Ant paveikslo audinio nerasta jokių dažų, spalviklių ar teptuko pėdsakų. Kasmet gruodžio 12 d. Meksikos bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų Juanui Diego 1531 metais ant Tepeyac kalno metines.

Daugiau
03/09/2018

Lithuanian City of Chicago Club renginys „Pieškime Lietuvą kartu“
Lithuanian City of Chicago Club (LCCC) susiformavo prieš metus. Per tuos metu LCCC   jaunuoliai surengė nemažai įvairių renginių, norėdami kuo tikslingiau pasiekti savo tikslą – „Suvienyti jaunus lietuvius su įvairia gyvenimo ir darbo patirtimi, gyvenančius Čikagoje bei Čikagos apylinkėse, kurie galėtų tobulėti drauge su bendraminčiais profesinėse srityse, skleisti žinią apie Lietuvą ir lietuvius, bendrauti ir dalintis patirtimi su kitomis etninėmis bendruomenėmis esančiomis išeivijoje“.

Daugiau
03/09/2018

Nauja knyga
Prieš pat Kaziuko mugę išleistas žymios tautodailininkės, sertifikuotos meistrės Lietuvoje Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės knygos „Margučių marginimas Aukštaitijoje“ antrasis papildytas leidimas.

Daugiau
03/09/2018

Piligriminė kelionė į Meksiką
Neseniai iš piligriminės-pažintinės kelionės grįžo grupė maldininkų, lydimų Pal. Jurgio Matulaičio misijos direktoriaus t. Algio Baniulio SJ. Kelionės tikslas – aplankyti ir pasimelsti labiausiai pasaulyje lankomoje garsiojoje Pietų ir Šiaurės Amerikos globėjos Gvadalupės Dievo Motinos šventovėje. Kelionės metu šioje bazilikoje tėvas A. Baniulis aukojo šv. Mišias už Čikagos apylinkėse gyvenančius bei visame pasaulyje išsibarsčiusius tautiečius, už lietuvių jaunimą, už misijos narius ir jų artimuosius. Šv. Ipolito bažnyčioje vietiniai gyventojai ir lietuviai piligrimai susitelkė bendrai maldai abiejų tautybių kunigams koncelebruojant šv. Mišias, skirtas meksikiečių mylimam šv. Judui Tadui.

Daugiau
03/09/2018

Nuo maldos iki dainos Brighton Parke
Pradedant vasario 18 d., kryžiaus lydimi, tautiniais rūbais pasipuošę prie lietuviškais motyvais išpuošto altoriaus žengė Vytas Stanevičius, Jonas Subata ir Vilija Vakarytė, nešdami JAV ir Lietuvos vėliavas. Kun. Gediminas Keršys savo pamoksle priminė, kad Lietuva laikoma Marijos žeme, ir buvo kalbama speciali malda „Lietuvos paaukojimas Nekaltai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai“ prašant, kad ji ir toliau saugotų ir globotų Lietuvos šalį. Parapijos lietuvių choras ir susirinkusieji baigė šv. Mišias sugiedoję Lietuvos himną.

Daugiau
03/09/2018

Vlado Putvinskio minėjimas Šaulių namuose
Svarbią Lietuvai datą - nepriklausomybės 100-metį - švenčiame dalyvaudami įvairiuose renginiuose. Šis savaitgalis taip pat buvo kupinas renginių. Dalyvavau Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misijos mišiose, pasigėrėjau iš Jeruzalės atvežtais meno dirbiniais, aplankiau Kaziuko mugę.

Daugiau
03/09/2018

Kunigas Gediminas Keršys išvirė Gavėnios sriubą
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL), sekmadienį, kovo 4 d., minėjome trečiąjį Gavėnios sekmadienį. Eucharistijos šventimą atnašavo kun. Gediminas Keršys.  Po Šv. Misių parapijos salėje kun. Gediminas visus pavaišino savo pagaminta Gavėnios sriuba. Surinktos aukos bus naudojamos padėti Lietuvos Vilkaviškio vyskupijos Caritui. 

Daugiau
03/02/2018

Lietuvos valstybingumo šimtmečio šventė Gedimino lituanistinėje mokykloje
Vasario 24 dieną į Gedimino lituanistinę mokyklą gausiai susirinko moksleiviai, jų tėveliai, bendruomenės nariai, brangūs garbės svečiai ir visi prijaučiantys lietuvybei, švęsti nuostabios šventės ir išreikšti meilę Lietuvai.

Daugiau
03/02/2018

Švenčių maratonas
LŠSI gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa sukvietė norinčius pailsėti į tradicinį Valentino šventės vakarą puošnioje salėje, apšviestoje prožektorių šviesa.

Daugiau
03/02/2018

Užgavėnės Čikagos lituanistinėje mokykloje
Nuo pat ryto į mokyklą rinkosi čigonėliai, žydeliai, velniukai, gydytojai ir gražuolės čigonės. Užgavėnes Čikagos lituanistinėje mokykloje šventė nuo pačių mažiausių iki 10 klasės mokinių. Pamokas mokykloje vedė ne mokytojos, o čigonės ir šeimininkės.

Daugiau
03/02/2018

Janinos Monkutės-Marks paroda
Vasario 24 ir 25 d. savaitgalis buvo kupinas šventinių renginių, koncertų ir parodų, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės 100-čiui. Suspėjau dalyvauti tik keliuose. Iškilminga, labai graži šventė šeštadienį buvo surengta JAV LB Waukegan - Lake County apylinkės lietuvių ir Gedimino Lituanistinės mokyklos.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu