Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

02/22/2019

Darius Polikaitis: „Norisi nors trumpam stabtelėti. Norisi prisiminti, sugrįžti prie chorinės dainos”
Dainaviečių, įsimintinais renginiais palydėjusių Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejinius metus, šiais, 2019-aisiais, laukia ne mažiau reikšmingi projektai čia ir Lietuvoje. Apie juos – Lietuvių meno ansamblio „Dainava“ meno vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis

Daugiau
02/22/2019

Švenčiame Lietuvą su daina, šokiu ir eilėmis
2019 Vasario 16-ąją Čikagos lituanistinė mokykla šventė 101-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines. Ta proga į mokyklą atvyko keletas iškilių, bet labai svarbių mūsų mokyklai svečių. Mokyklos šventė prasidėjo Didžiojoje salėje susirinkus gausiam būriui ČLM mokinių nuo pat pradinukų iki absolventų, jų tėvelių, bei kitų artimųjų. Kaip ir visada panašiomis progomis pradžioje nuskambėjo JAV ir Lietuvos Respublikos valstybiniai himnai.

Daugiau
02/22/2019

Lemonte plevėsuoja lietuviška vėliava
Vasario 18 d. Lemont mieste, IL Lietuvos valstybės atkūrimo – Vasario 16-osios – proga suplevėsavo lietuviška trispalvė. Į Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremoniją atvyko Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė, JAV LB Lemont apylinkės vice pirmininkė Alvyda Gudėnienė. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorius kun. Algis Baniulis SJ sukalbėjo invokaciją, susirinkusius pasveikino generalinis konsulas M. Bekešius. Negalėdamas dalyvauti šventėje, Lemont miestelio meras John Egofske atsiuntė sveikinimo laišką, kurį susirinkusiems perskaitė Pasaulio lietuvių centro (PLC) darbuotoja Elytė Rėklaitytė. Laiške meras džiaugiasi, kad miestelyje yra įsikūrę daug lietuvių, kurie daug prisideda prie miestelio gerovės.

Daugiau
02/15/2019

G. Subačiaus monografijos „Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834)“ pristatymas
Penktadienį, vasario 1 d. 7 val. vakaro Balzeko lietuvių kultūros muziejus pakvietė į profesoriaus Giedriaus Subačiaus monografijos „Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834)“ pristatymą. Savo knygoje autorius analizuoja S. Daukanto ortografinius ieškojimus, jų tendencijas ir priežastis, atskleidžia S. Daukantą ne tik kaip rašytoją, kalbininką, bet ir kaip politiką.

Daugiau
02/15/2019

Org. „Vaiko vartai į mokslą“ metinis veiklos pranešimas visuomenei
2019 m. vasario mėn. 10 d. Pasaulio lietuvių centre vyko org. „Vaiko vartai į mokslą“ metinis pranešimas visuomenei. Tai kasmetinė proga pažvelgti į praėjusių metų veiklą ir paramą remiamiems centrams Lietuvoje. Šiemet trumpai užsuko  ir gražų sveikinimo žodį su palinkėjimais tarė JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, Arvydas Urbonavičius, kuris buvo atvykęs į Čikagoje vykstančius renginius iš Omaha (NB).

Daugiau
02/08/2019

Tūkstančių mylių kelionė: iš Lietuvos per Čikagą į... Lietuvą
Prieš daugiau nei dešimt metų jie save vadino emigrantais. Lietuvoje palikę artimuosius ir namus, išvyko į Čikagą ir nesitikėjo kada nors sugrįžti. Šiandien jie laimingi ir sėkmingi gimtinėje – augina vaikus, puoselėja rožinį verslą, o jų šeimos sukurti produktai iš Lietuvos keliauja ir į Europą, ir į JAV. Ši istorija – apie Vilmantę ir Egidijų Markevičius, prekės ženklo „Genial Day“ kūrėjus.

Daugiau
02/08/2019

Minint 450-ąsias Jėzaus Draugijos įkurtuves Lietuvoje
Šiais metais minima 450 – ties metų Jėzaus Draugijos Lietuvoje sukaktis. Ta proga Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija sekmadienį po 11 val. mišių visus parapijos bendruomenės narius pakvietė tradicinės jėzuitų žirnių sriubos ir trumpai istorijai apie Jėzaus Draugiją.

Daugiau
02/01/2019

Paskaitoje Čikagos lietuviai nėrė į Lietuvos heraldikos vandenis
Valstybės herbas – tai tautos tapatumo simbolis. Taip buvo prieš daugelį šimtmečių, taip yra ir mūsų dienomis. Panagrinėti ne tik Lietuvos heraldikos simbolių, bet ir patikrinti kartografijos žinias, sekmadienį, sausio 27 d. Pasaulio lietuvių centre kvietė Rimantas Kunčas-Žemaitaitis. Savo paskaitoje „Heraldikos ir kartografijos vaidmuo Lietuvos istorijoje“ prelegentas pasakojo ne tik apie Vytauto žemes, jo neįvykusį karūnavimą, Jogailos krikšto priėmimą, bet ir nagrinėjo Valstybinio ženklo Vyčio reikšmę ir atsiradimo istoriją.

Daugiau
02/01/2019

Klaipėdos krašto atgavimo žygis
Gražų sausio sekmadienio rytą į Lemonto apylinkių parką rinkosi lietuviška atributika pasipuošę tautiečiai. Sausio 27 dieną Išeivijos šaulių sąjunga ir Čikagos bėgimo klubas susirinko paminėti Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 96-ąsias metines.

Daugiau
01/25/2019

Paminėtas 1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos krašto sukilimas
Sausio 13 – tosios datą garbingai minime kasmet. Tai kruvinomis aukomis pažymėta Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo diena. Kiek giliau užmarštin yra nustumta dar viena didi ir Lietuvai ne ką mažiau svarbi istorinė data – Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos diena, kitaip Klaipėdos krašto sukilimas įvykęs 1923 m. sausio 15 d. Norėdami išsaugoti istorinę atmintį Lietuvos Šaulių Sąjunga išeivijoje kartu su Tėviškės parapija sausio 20 d., sekmadienį sukvietė visus lietuvių bendruomenės narius garbingai prisiminti ir paminėti šią datą.

Daugiau
01/25/2019

JAV LB Lemonto apylinkė paminėjo Laisvės gynėjų dieną
Gražias tradicijas išugdė aštuntus metų Lemonto lietuvių bendruomenei (LB) vadovaujanti Violeta Valaitytė. Jos suburta LB taryba sausio 13-ąją už Lietuvos laisvę žuvusiems paminėti paruošė turiningą, prasmingą ir įdomią programą. Prieš renginį, į kurį dauguma dalyvių atėjo po šv. Mišių, LB tarybos nariai paruošė sočius pietus. Norintieji užkąsti, vaišinosi karštais cepelinais, pagardintais  spirgučiais ir grietine, desertui gurkšnojo kavą, užkąsdami saldumynais.

Daugiau
01/18/2019

Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas – „Gyvybės ir mirties keliu“
Sausio 13-oji Lietuvoje – Laisvės gynėjų diena, vyresniosios kartos lietuviams atmintyje įsirėžusi kaip kruvinų įvykių data.  1991 m. tądien gindami Lietuvos laisvę prie Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato žuvo 14 žmonių, daugelis buvo sužalota. Minint 28 –uosius Lietuvos Nepriklausomybės metus sausio 13 d., sekmadienį Čikagoje, Mičigano ežero pakrantėje buvo organizuotas bėgimas, prisiminti visus sausio 13 d. tyliai kovojusius už laisvę ir pagerbti žuvusiuosius.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu