Daugiau 
 
04/08/2021

Lietuviško žodžio šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje
Šių metų kovo 27 d. ČLM vyko Lietuviško žodžio šventė.  Mokyklos renginių vadovė Sandra Krumhorn pobūvį pradėjo  klausimu:  „Vaikai, kas tai per šventė?“  Salėje nuskambėjo keli drąsūs balsai: „ Tai prizų šventė!“  Smagus suaugusiųjų juokas nuvilnijo salės skliautais ir tarsi užkrėtė savo gera energija visą šventę.  Šią dieną sveikinome ir apdovanojome gražiausių rašinių autorius ir stropiausius skaitytojus. Mokyklos direktorė, Vida Rupšienė,  įžangos prakalboje pacitavo lietuvių kalbininką J. Jablonskį: „ Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“.

Daugiau
04/06/2021

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos susirinkime buvo keliami aktualūs klausimai
Š. m. kovo 19 d. Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Socialinių reikalų skyriaus patalpose  7.30 p. m. įvyko eilinis JAV LB  Lemonto apylinkės valdybos susirinkimas, kuriame buvo aptartas vienas aktualiausių šiomis dienomis keliamų klausimų – rinkimai į Krašto valdybos tarybą.         

Daugiau
03/26/2021

Velykų tradicijos ir papročiai Gedimino lituanistinėje mokykloje
Velykos! Visi žinome, kad tai Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventė. O ką žinome apie senuosius Velykų papročius ir tradicijas? GLM mokytojos papasakojo mokiniams apie kiaušinių spalvų simboliką, prisiminė ir senesnes, jau gal net pamirštas tradicijas. Velykos, kaip pavasarinė gamtos atgimimo šventė, lietuviams buvo žinoma dar prieš krikščionybės įvedimą. Pati Velykų termino etimologija siejama su didžiąja diena. Švenčiama būdavo net keletą dienų. Pagrindinis šventės atributas buvo kiaušinis, nes jis išreiškia kūrybinę gamtos jėgą, iš kiaušinio kyla nauja gyvybė. Žmonės mušdavo ir ridendavo kiaušinius, taip pat statydavo sūpuokles, kur stengdavosi besisupant iškilti kuo aukščiau, kad geriau augtų javai. Buvo ir paprotys laistytis vandeniu – kad greičiau prabustų žemė. Buvo ir Velykų bobutė. Tai įsivaizduojamoji geroji senutė, atnešanti vaikams dažytų kiaušinių.

Daugiau
03/18/2021

Pasaulio lietuvių centre paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena
IV Gavėnios sekmadienį, po Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), esančioje Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčioje kunigo Vaido Lukoševičiaus SJ aukojamų šv. Mišių, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Violeta Valaitytė čia susirinkusius išeivijos lietuvius pakvietė iškilmingą Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, minėjimą tęsti Banio šeimos salėje.

Daugiau
03/17/2021

Esame vieni dėl kitų
Nėra to vargo, kurio nepakeltų žmogus. Kiekvienas iš mūsų nešame savo kryžių. Nelengvi buvo praėję metai. Viso pasaulio žmonėms teko patirti  didelį išbandymą, kuris vis dar tęsiasi. Liga nepaiso, nei amžiaus, nei statuso, nei rasės – čia visi esame lygūs. Liga visada apriboja, suvaržo žmogų, jo galimybes. COVID 19 užklupo netikėtai, izoliavo visus – ir sergančius, ir sveikus – atskyrė tėvus nuo vaikų, sugriovė šeimas, atėmė artimųjų gyvybes. Pasaulis neša sunkių išbandymų kryžių. Tačiau kančia ir skausmas turi nepaprastą savybę, apvalo žmogaus širdį ir suartina vieną su kitu, tai dvasinis įstatymas ir nelieka svetimo skausmo. Mes tampame stiprūs ir vieningi ne kūnu, o dvasia, kuri pripildo širdis Meile ir gailestingumu.

Daugiau
03/17/2021

Kovo 16-oji – Knygnešio diena
Kovo 16-ąją Lietuvoje minima Knygnešio diena. Mūsų mokyklos mokytojos šį mėnesį pabrėžia mokiniams lietuvių kalbos išlaikymo svarbą, pasakoja apie knygnešių vaidmenį lietuvių kalbos išsaugojimui, kaip jie rizikuodami savo gyvybe platino knygas.

Daugiau
03/17/2021

Kovo 11-ąją Lemonte plevėsavo Trispalvė
Saulėtą Kovo 11-osios popietę, 2 p. m., Lemonto miesto centre, Meino gatvėje (Main St), skambant Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos valstybės himnams buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava. Į šį jau tradicija tapusį iškilmingą minėjimą išeivijos lietuvius tądien subūrė renginio organizatoriai  –  JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ir Pasaulio lietuvių centras (PLC).

Daugiau
03/10/2021

Seimo ir PLB komisijos atstovų susitikimas su JAV lietuviais
2021 m. kovo 2 d. vyko JAV Lietuvių Bendruomenės narių ir profesionalų virtualus susitikimas su LR Seimo nare, LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininke Dalia Asanavičiūte bei LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos ko-pirmininku, JAV LB atstovu šioje komisijoje Jonu Bružu.

Daugiau
03/10/2021

Čikagos skautai prisidėjo prie gražaus projekto
Sausio 9 dieną, mūsų draugiškas  „Šviesos“ būrelis su Židiniečių skiltimi „Vaidilutės“ susirinko į Auroros miestelyje esančią didelę salę. Čia veikia „Maisto dovanojimo Afrikos vaikams“ centras („Feed My Hungry Children“). Mums reikėjo padėti pakuoti maistą. Pirmiausia gavome instrukcijas iš vadovaujančių asmenų. Mes turėjome turėti komandą iš 5 žmonių. Viską sudėjome į maišiukus, tada viską reikėjo pasverti. Po to specialia mašina sandariai uždaryti. Mūsiškių susirinko 17 žmonių. Turėjom ir vaikučių, tai sesės Židinietės Giedrės ir Vyresnės Skautės Ievos su Vyresne Skaute paskiltininkės Ingos iš Birutės Galdikas skilties vaikučiai.

Daugiau
03/06/2021

Pasiruošimas JAV pilietybės egzaminui ir interviu
PLC pristato naują projektą  – 8 savaičių trukmės pasiruošimą JAV pilietybės egzaminui ir interviu mažoms asmenų grupėms, laikantis visų valstijoje numatytų saugumo reikalavimų. Pasiruošime dalyvauti galite antradieniais (balandžio 6 - gegužės 25 dienomis arba birželio 1 - liepos 20 dienomis, 6:30 v.v.), ketvirtadieniais (gegužės 6 - birželio 24 dienomis arba liepos 1 - rugpjūčio 19 dienomis, 6:30 v.v.) ir šeštadieniais (balandžio 10 - gegužės 29 dienomis arba birželio 5 - liepos 24 dienomis, 10:00 v.r.) PLC konferencijų kambaryje.

Daugiau
03/03/2021

Ypatingasis 70-mečio jubiliejus
JAV Lietuvių Bendruomenė (JAV LB), vienijanti pačius įvairiausius amžiumi ir pomėgiais skirtinguose JAV kampeliuose gyvenančius lietuvius, jau 70 metų nepailstamai darbuojasi siekdama, kad lietuviška dvasia būtų saugoma, puoselėjama ir perduodama ateities kartoms. Galima džiaugtis seniausios JAV lietuviškos organizacijos veikla, iš kartos į kartą neprarandančia svarbos ir įvairovės.  JAV lietuvių bendruomenė rūpinasi lietuvišku švietimu, kultūrine, moksline, visuomenine, socialine, ekonomine, religine, sportine ir kitokia veikla, bendradarbiauja su kitomis JAV lietuviškomis organizacijomis, JAV nevyriausybinėmis organizacijomis bei valdžios institucijomis, supažindina JAV visuomenę su Lietuva.

Daugiau
02/24/2021

Nepriklausomybės diena Gedimino lituanistinėje mokykloje
Vasario 16 –oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir šią svarbią datą mūsų mokykla paminėjo dalyvaudama JAV LB Švietimo tarybos organizuotame renginyje „Tegul skamba mūsų dainos po šalis plačiausias“. Tai bendras virtualus renginys, subūręs dalyvius ir svečius iš įvairiausių pasaulio kampelių. Mokytojai ir mokiniai ruošėsi šiam renginiui iš anksto, repetavo, mokėsi dainų žodžius ir dainavo dainas „Nupiešiu Lietuva“ ir „Brangiausios spalvos“. Filmavimo dieną mokiniai pasipuošė mokyklos marškinėliais, kuriuose pavaizduota Gedimino pilis, o jų rankose iškilmingai plazdėjo trispalvės. Šventinę nuotaiką praturtino ir mokytojų pasakojimai apie Lietuvos istoriją, jos didingą praeitį. Meilę Lietuvai mokiniai atskleidė ir savo piešiniuose bei darbeliuose.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu