Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

09/21/2018

„Šimtmečio takais“: laukia ypatingas renginys
Spalio 5 dieną maloniai kviečiame dalyvauti į Rosetta Hall – National Lithuanian American Hall of Fame, adresu: 5501 W. 79th Street, Burbank, IL 60459 – naujų patalpų įnauguravimą ir dviejų dalių koncertą „Šimtmečio takais“. Iškilmingą renginį organizuoja poetė Sandra Avižienytė kartu su National Lithuanian American Hall of Fame organizacijos pirmininku Jon Platakiu. Pirmoje dalyje – susitikimas su poete, rašytoja, dainų tekstų autore ir LRT Radijo Šimtmečio autorinės dainos laureate Sandra Avižienyte. Skambės Tomo Varnagirio, Vyganto Kazlausko, Rimanto Pažemecko parašytos dainos pagal autorės eiles. Antroje dalyje – ypatinga Lietuvos 100-mečio progai sudaryta autorinė bardo Vyganto Kazlausko programa pagal P.Širvio, B. Brazdžionio, J. Jakšto, V. Palčinskaitės, R. Skučaitės, S. Avižienytės ir kitų šiame šimtmetyje gyvenusių ir gyvenančių autorių žodžius. Aura Kižytė, gyvenanti Čikagoje, IL paįvairins koncertą E. Masytės, V. Kernagio  dainomis. Gros gitaristas Tomas Varnagiris ir čikagietis violončelininkas Josua Zajac. Vakaro metu išgirsime ir Čikagoje gyvenančio bei kuriančio Rimanto Pažemecko autorinius kūrinius. Esu nuoširdžiai susidomėjus šiais kūrėjais ir tokiu puikiu planuojamu įvykti renginiu. Todėl nutariau trumpai pakalbinti Jon Platakį ir Sandrą Avižienytę. Jon Platakis yra įkūręs National Lithuanian American Hall of Fame 2011 metais, atsakingą ir labai patriotišką organizaciją. Šlovės Rūmų komitetą sudaro 22 nariai: advokatai, mokytojai, istorikai ir kiti visuomenės veikėjai. 2013, 2015, 2017 metais lietuviškas šaknis turintieji žymūs žmonės buvo įtraukti į Šlovės Rūmus. Tai – Dick Butkus, Johnny Unitas, Rūta Lee (Kilmonytė), Ann Jillian (Nausėdaitė), Vyto Ruginis, Arnoldas Vokietaitis, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Senatorius Dick Durbin, Stanley Balzekas ir Juozas Kazickas. Tokie geri ir kilnūs darbai byloja apie žmogų.  Žinodamas ir dėstydamas istoriją mokyklose J. Platakis supranta Lietuvos istorinio palikimo reikšmę. Ne veltui amerikietiškoms mokykloms šios organizacijos rūpesčiu buvo nupirkta Rūtos Šepetytės knyga „Tarp pilkų debesų“. Su tikslu, kad kitakalbiai žinotų kas yra Lietuva, kokia buvo ypatinga jos istorija. Laisvės siekis su Vyčio ženklu priekyje, lietuviams buvo nepaprastai svarbus ir aktualus šimtmečiais. Pirmininkas Jon Platakis mąsto labai išmoningai, žinodamas, kad kultūros priedermėje pirmiausia yra bendruomenės gyvenimas. Jis tai išreiškia labai aktyviai ir svariai. Nori pritraukti, daugiau pakviesti ir prisiminti, dar kartą pagarsinti Amerikai ir Lietuvai nusipelniusius lietuvius. Manuel Rosa knygos „Columbus the Untold Story“ pristatymas Lemonto bendruomenei sužadino žmonių žingeidumą. Gal tikrai Kolumbas turėjo lietuviško karališko kraujo?! Tokiu būdu ir keliama žinojimo ir kultūros bendravimo kokybė. Daug įdėję pastangų kultūrinėje, istorinėje plotmėje ši organizacija šiuo metu remia dar du projektus. Planuoja sukurti pilną filmą apie partizanus (režisierius Tomas Donela, būsimas pavadinimas „Blood Lands“ ar „Miško broliai“). Jau sukurtas filmas „Ashes in the Snow“, pagal anksčiau minėtą Rūtos Šepetytės romaną. Kaip J. Platakis sakė, kad kuriamas dar vienas filmas pagal S. Šaltenio romaną „Basas ir laimingas“. Remiantis tuo romanu parašytas filmo scenarijus „Barefoot Bishop“.   Kitais metais ( 2019 ) spalio mėn.19 dieną vyks National Lithuanian American Hall of Fame vakaras kur jau Šlovės Rūmams yra planuojami pristatyti kandidatai.  Komisija dar svarstys kandidatų sąrašą ir spręs. Jon Platakis pasidžiaugė Broniaus Makausko naujai išleista knyga anglų kalba „Lietuvos istorija“. Kaip jis sakė, kad „tai – teisingiausia Lietuvos istorijos versija. Knygos autorius, redaktoriai A. Avižienis ir kiti, vertėjos: Rasa Mažeika ir Karilė Vaitkutė padarė viską įmanoma, kad ši knyga įgytų tikrą istorinę vertę“. Pasinaudodama puikia proga pakalbinau ir poetę Sandra Avižienytę. Susidarė unikali galimybė pažvelgti į Sandros Avižienytės poeziją. Sandra yra baigusi Mykolo Riomerio universitetą Vilniuje, kur įgijo teisės mokslų bakalauro laipsnį ir University of Baltimore. Čia ji mokslus baigė aukščiausiu pagyrimu (Magnum Cum Laude) „Aš ateinu, pasilieku ir gyvenu tavaisiais žodžiais“ – su ilgesiu tėvynei, gamtai, žmonėms, pasauliui dėlioja nuostabiai įtaigius ir labai reikšmingus žodžius Sandra Avižienytė savo eilėraščių posmuose. Ji tiesmukiška, teisinga, eina pirmyn, nėra laiko eiti ratais. „Jei sustosi ir sudėsi rankas, dar mąstysi apie ateitį...Nėra laiko, nėra ko sugrąžinti, gyvenimas sparčiai juda į priekį. Esu netekusi gyvenime labai brangaus žmogaus, labai sudėtinga buvo tai suvokti. Todėl dabar galvoju, kad nėra prasmės eikvoti laiko, kurio šitaip nevertina žmonės“, – kalbėjo Sandra. „Žmogus yra ne vien pareigos, kurios jį stumia į priekį, valdo, eikvoja, verčia kovoti su įsivaizduojamais malūnais. Pareigos žmogui vertės neprideda, tik – atsakomybę.  Poezija – tai ilgas kūrybinis procesas. Bendraujant atiduodi visą save, nuoširdumą, džiaugsmą, lūkesčius, svajones, susižavėjimą. Nustembi, kad posmai liejasi, čiurlena lyg upelis, tęsiasi gija tarp būto ir būsimo. Tarp minčių, giesmės, skraidymo drugeliu, liūdesio, nostalgijos, prisiminimų džiaugsmo, ryto, dienos, vakaro, saulės.“. „Ir jei ne vėjas, ne lietus, kuris nuplauna purvą, ir jei ne saulė, kuri prikelia gėles, Žmogus skambėtų tarsi tuščias skilęs indas, savyje nebesulaikantis vandens“- rašo savo posmuose Sandra. Kaip išlikti savimi, kaip pakilti aukščiausia poezijos gaida, aukštinant Žmogų, Tėvynę Lietuvą, jos gamtą upelius, ežerus, upes, kalvas ir piliakalnius. Tiek daug giedros, tiek daug „minčių lietaus“, nubudimo, aistros pasiaukojamai gyventi... Sandra rašo eilėraščius: „Ramunės burtai“, „Apie gyvenimo sprendimus“, „Bažnyčioje“ ir kt. Ieško savęs, suranda gyvenimo tėkmę ir prasmę savo šeimoje, nuostabiuose vaikuose, ir besiliejančiuose posmuose – kūryboje. Juk poezija yra gyvas dalykas. Daugumoje kurdama eilėraščius Sandra naudoja tam tikrą eiliavimo techniką – eilėraščio mintis baigiasi jau trečioje eilėraščio eilutėje. Mintis lūžta pirmame stulpelyje ir eina iki paskutinės eilutės. Sandros posmai, jų eiliavimas, rimavimas labai tinka kurti dainoms. Rimantas Požemeckas pagal jos eilėraščius yra sukūręs 19 dainų. Vygandas Kazlauskas su daina „Susitikimas“ Lietuvos Radijo naujos dainos Šimtmečio konkurse laimėjo pirmą vietą pagal S. Avižienytės eiles. Šių dviejų kūrėjų pažintis prasidėjo seniai – prieš 15 metų. Jį patraukė, Sandros Avižienytės nuotrauka poezijos leidinio viršelyje. Nustebino, kad moteris rašo apie save visai ne moteriška gimine – „miesto vaikas užaugęs ant asfalto“... Iš jos 60 eilėraščių tada sukūrė 12 dainų, iš jų – 8 buvo išverstos į prancūzų kalbą. Sandrai teko daug kur gyventi...  Gyvendama, bendraudama, keliaudama ji stebėjo žmones, jie įkvėpė ją kurti naujus posmus, naujom tikslingom temom. Ji turi labai daug ką pasakyti žmonėms, išreiškia savo sielos gelmes per pasaulio vystymosi reiškinius, per žmogaus būtį, patirtį, pergyvenimus. Ji savo posmais mums priartina laiką ir svajones. Ji yra jautri, nuoširdi reikli sau ir kitiems, reikli ne tik kūryboje, bet ir gyvenime. Sandra Avižienytė dalyvavo daugelyje savo knygų pristatymų. Ji yra išleidusi keturias poezijos knygas. Ji žino: jei yra sukurtas naujas posmas, bus ir nauja daina.   Sandra labai žavisi ir vertina Pauliaus Širvio (nuostabus eil. „Palik tik dainą“) kūrybą.  Jai labai patinka Bernardo Brazdžionio, Kazio Bradūno, Vytauto Mačernio, Nyka Niliūno literatūrinis palikimas. Jie visi artimi Sandros sielai. Eiles ji pradėjo kurti būdama 16 metų. Jau 1999 metais sudarė savo pirmąją eilėraščių knygą. Rašė apie viską, kas aktualu jai ir žmonėms.   Besikalbant nutariau paklausti kaip ji paaiškintų, kas yra meilė, plačiąja prasme? „Vaikai – tai besąlygiška mano meilė jiems. Meilė tarp dviejų žmonių – tai žinojimas, kas beatsitiktų, priimti tą žmogų koks jis yra. Juk būdamas kartu augi su juo, nori tų pačių ar skirtingų dalykų, tik bendroje plotmėje. Bendri pomėgiai, buvimas kartu, džiaugsmas, kad esi suvoktas, suprastas, papildytas žmogus. Jei ko nors noriu ir negaliu turėti, tada atsisakau – paleidžiu – bet kokia kaina“. Asmeniniai norai neužgožia jos asmenybės. „Nesvarbu kur esi ir ką darai, dienos gale grįžti namo.  Asmeniški interesai negali tapti aukščiau visų elementarių dalykų. Laimė – juk negali susikaupti į finansinę karjerą, negali vien savęs realizuoti į darbą. Yra aukštesni dalykai; supratimas, būti savimi, būti kartu, džiaugtis vaikais, kurti jiems ateitį“.  Sandra rašo tada kada ji nori. Poezija jai yra neatsiejamas dalykas. Kiekvienas jos eilėraštis turi tęstinumą. Ji siekia savo posmais, kad būdamas renginyje, poezijos vakare žmogus išsineštų tam tikrą jausmą ir sukeltų emocijas. Netgi būdamas kitoje situacijoje prisimintų tas emocijas, kurias išsinešė. Žodžiai yra sakomi su priežastimi, „jei daliniesi juos su savimi ir kitais, supranti, pasiekei esybės gelmes, gal netgi užvirei kraują“... Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose skambėjo jos eilėraščiai virtę dainomis: „Atleisk“, „Aš perplauksiu debesiu“. Nors eilėraštyje Sandra rašė „aš neperplauksiu“, o dainoje skambėjo iš neigiamybių žodžiai virtę teigiamybėmis. Jos širdis gimtinėje džiaugėsi lietuvių imlumu, svetingumu, pagarba. Kada jos poezijos knygų pristatymų vakaruose buvo užpildytos kultūros namų ar mokyklų sales ir juose dalyvavo miesto meras, pavaduotojai, mokytojai, studentai, jaunuomenė. Renginyje vykusiame 2017 m. balandžio mėn. 22 d. Vilniuje, Martyno Mažvydo bibliotekoje dalyvavo daug pasaulio bendruomenės narių. Dar tada Dalia Henke, išklausiusi S. Avižienytės posmų, patvirtino, kad išeivijoje esančius kūrėjus turime tausoti, remti ir džiaugtis jų naujais darbais. Sandros svajonė yra sustabdyti laiką, pakilti savo kūryba ir pasiaukojimu žmonėms virš svajonės, virš debesų, virš laiko, pamatyti save kito žmogaus akimis, „jei galėčiau, išmokčiau skraidyti ir pakilčiau virš savo lemties“... – sakė ji.   Sandra Avižienytė ir jau minėti atlikėjai tuoj po šito koncerto, spalio 8 dieną išvyks į Australiją. Didelis džiaugsmas, kad lietuviai iš Amerikos pristatys lietuvių poeziją, literatūrą, muziką, dainą ir istoriją Australijoje gyvenantiems lietuviams. Ačiū pašnekovams už pokalbį ir linkiu Jums visiems naujų kūrybinių lobių ir kuo geriausios kloties. Marija Boharevičienė, LUMA narė

Daugiau
09/21/2018

Apsisprendę lietuviai renkasi būti su savais
Pasak rašytojos ir tinklaraštininkės Linos Ever, „berlyniečiai plačiai naudoja terminą Wahlberliner, kuris reiškia berlynietis pagal pasirinkimą. Ir taip, šis miestiečio tipas gal netgi dažnesnis ir ne mažiau reikšmingas už tuos, kurie čia gimę ar atblokšti darbo reikalų.“ Man regis, panašiai yra su mumis – čionai atkeliavusiais ir pasilikusiais arba lietuvių šeimose gimusiais lietuviais. Galėtume ištirpti, asimiliuotis, bet laikomės savo šaknų. Iš įsitikinimo. Kitaip ar būtų šimtai mokinių lituanistinėse mokyklose? Ir šiais mokslo metais Maironio vardo mokykla Lemonte vos ne vos talpina mokinius. O kai kokia nors – mokslo metų pradžios, Kalėdų eglutės ar išleistuvių – proga prisideda jų tėvai ir visi 95 darbuotojai, nori nenori jautiesi šventiškai. Šiemet mokslo metai prasidėjo rugsėjo 8-ąją. Mokykla pasitiko vėl švari, padažyta, tyli. Kol įžengė vaikai! Koridoriai kaipmat prisipildė balsų, smagaus trepsėjimo, pasiilgusių šypsenų. Iki pat gegužės pabaigos penktadienio vakarais ir šeštadienio rytais automobiliai vienas po kito mirksės posūkių žibintais į Pasaulio lietuvių centrą. Nepyksime, kad reikės lukterėti 127-ojoje. Žinosime – mūsiškiai važiuoja. Lina Tumasonienė Maironio lituanistinė mokykla, Lemontas  

Daugiau
09/14/2018

JAV lietuviai paragino V.Ušacką dalyvauti prezidento rinkimuose
Daugiau nei 500 Čikagos ir Filadelfijos lietuvių bendruomenės narių kreipėsi į ambasadorių Vygaudą Ušacką ragindami jį kandidatuoti 2019 m. įvyksiančiuose Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. „Mes, Čikagos ir Filadelfijos apylinkių lietuviai, atkreipdami dėmesį į artėjančius Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus; pažymėdami, kad Lietuvai šalies vadovo poste reikalingas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europoje žinomas ir gerbiamas asmuo; žinodami, kad JAV ir viso Pasaulio lietuviai tikisi telkiančio ir lietuvybę puoselėjančio lyderio, remiančio Lietuvos pilietybės išsaugojimą; prisimindami didžiulį ambasadoriaus Vygaudo Ušacko indėlį stiprinant ir užtikrinant lietuvių bendruomenės JAV gyvavimo tęstinumą; akcentuodami jo neįkainojamą indėlį dirbant ambasadoriumi Vašingtone, užtikrinant JAV paramą Lietuvos narystei NATO; vertindami Vygaudo Ušacko pasišventimą tarnauti Lietuvai ir bendriems JAV nacionalinio saugumo interesams, atstovaujant Europos Sąjungą Afganistane, o vėliau ir Rusijoje. Kviečiame Vygaudą Ušacką dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose“, – sakoma deklaracijoje. Pasak jos rengėjų, ši deklaracija – tai Amerikos lietuvių atsakas į ambasadoriaus Vygaudo Ušacko Lietuvoje išsiųstus laiškus žmonėms, kuriuose jis klausia, ar turėtų dalyvauti Prezidento rinkimuose ir prašo šalies gyventojų įvardinti svarbiausią Lietuvos problemą, kurią spręsti prezidentas turėtų pirmiausia. „Šiuo metu tinkamesnio kandidato tapti sekančiu Lietuvos prezidentu tiesiog nematome, Vygaudo Ušacko patirtis užimant įvairias atsakingas pareigas LR ir ES institucijose jam puikiai pasitarnautų mūsų tautai išrinkus jį Lietuvos vadovu“, – kreipdamiesi sako Čikagos lietuviai. Kreipimąsi į Vygaudą Ušacką pasirašė Čikagos lietuviškų Sporto ir kultūros organizacijų vadovai, lietuviu „Rotary“ klubo nariai, aktyvūs lietuvių bendruomenės nariai. ČLKL pranešimas spaudai ČLKL nuotraukos

Daugiau
09/14/2018

Prasideda naujas „Grandies“ šokių sezonas
Čikagos seniausio ir didžiausio tautinių šokių ansamblio „Grandis“ vadovai ir visų ratelių šokių mokytojai laukia grįžtančių ir naujų šokėjų! Pirmosios 60-mečio repeticijos ir ratelių šokėjų registracija vyks šia tvarka: Sekmadienį, rugsėjo 16 d. 3:00 iki 5:00 val.p.p Pasaulio lietuvių centre (PLC) – suaugusiųjų ratelis, 5:00 iki 6:30 v.v. PLC - jaunių ir jaunimo rateliai, nuo 6 skyriaus iki 11 skyriaus, 6:30 iki 8:30 v.v. PLC - studentų ratelis, 12 skyrius ir universiteto amžiaus, Sekmadienį, spalio 14 d. 2:30 val. p.p. iki 5:00 val. p.p.- PLC-  pagyvenusiųjų ratelis 5:30 iki 6:30 val. p.p. Ateitininkų namuose - vaikų, vaikučių, kiškučių rateliai, Ateitininkų namuose Informacija: grandis.vadovai@gmail.com Nuotraukos iš 2018 metų „Grandies“ archyvo. „Grandies“ informacija Grandis 1: „Grandies“ šokėjai, dalyvavę Lietuvos 100-mečio Dainų šventės Šokių dienos programoje Vilniuje liepos 6 d. 3 other photos: „Grandies“ 2018 metinė šventė balandžio 29 d. Pasaulio Lietuvių centre, Lemonte

Daugiau
09/14/2018

Garbės konsulas kviečia į bėgimą Elgine
Rugsėjo 30 d., sekmadienį, Čikagos ir jos apylinkių lietuviai kviečiami dalyvauti 5K ir 10K bėgime, kuris vyks Festival Park, 132 S. Grove Ave, Elgin, IL 60120. Bėgimo metu surinktos lėšos bus skiriamos Čikagos Šiaurės-Vakarų priemiesčių benamiams vaikams. Šį bėgimą jau kelinti metai remia LR Garbės konsulas JAV dr. Jonas Prunskis su žmona Terri. BĖGIMO NUOTOLIAI: 5K, 10K, vaikų bėgimas - 100 metrų. BĖGIMO PRADŽIA: 7:50 val. r. - vaikai (iki 8 metų), 8:00 val. r. -10K bėgikai/ėjikai, 8:10 val. r. - 5K bėgikai/ėjikai. REGISTRACIJA – BĖGIMO DIENĄ 7:00 -7:40 val. r. REGISTRACIJOS MOKESTIS: 5K - $35.00,10K - $45.00, vaikams iki 8 metų - nemokamai (REIKALINGA REGISTRACIJA). Daugiau informacijos: http://www.letsmoveelgin.com Bėgimo dalyviai gali registruotis iš anksto: https://signup.itsracetime.com/Race/Register/IL/Elgin/LetsMoveElgin Nuotraukose: Ankstesnių bėgimų akimirkos Loreta Timukienė

Daugiau
09/14/2018

Vasaros palydos
Rugsėjo 2 dieną džiaugėmės tradicine švente - vasaros palydomis, kurią šventėme Ateitininkų namų ąžuolų paunksmėje. Šiais metais šią šventę organizavo dvi šaulių kuopos išeivijoje - Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopa ir Baltijos šaulių kuopa. Sekėsi gerai, kadangi viskas buvo sklandžiai organizuota. Kiekvienas žinojo savo darbo paskirtį ir atsakingai vykdė savo įsipareigojimus. Užimtų daug laiko vardinti visų dirbančiųjų vardus, todėl vienu sakiniu apibūdinsiu: šauliai vykdė savo pareigas atsakingai ir kruopščiai. Šauliška pareiga yra mūsų prioritetas! Oras buvo nuostabus, o muzika tiesiog svaigino savo repertuaru, kurį atliko Paulius Strolia. Maisto pasirinkimas stebino apsilankiusius svečius: buvo prekiaujama cepelinais, šašlykais ir lietuviškomis dešrelėmis. Kiekvienas galėjo paskanauti savo pasirinktu maistu, o taip pat kava, pyragais ir šviežiais vaisiais. Buvo smagu sutikti daug svečių, kurie pagerbė mūsų palydas savo atvykimu - tai Rūta Sidabras iš Indianos, kun. G. Keršys (kuopų kapelionas), Brighton parko, Marquete parko, Cicero parapijų atstovai ir kiti. Džiaugiamės mūsų sėkmingu renginiu ir tuo, kad galime ir toliau puoselėti lietuvybę, pasigirti, kad mes, šauliai išeivijoje, sugebame suartinti visus žmones, kurie myli Lietuvą ir lietuviškas tradicijas.  Gen. T. Daukanto šaulių kuopos išeivijoje ir Baltijos šaulių kuopos administracija

Daugiau
09/14/2018

Jau 16 kartą GLM atvėrė mokslo duris
Rugsėjo aštuntą dieną įvyko Gedimino Lituanistinės Mokyklos 2018-2019 mokslo metų pradžios šventė. Į renginį rinkosi mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Visiems iškilmingai sugiedojus Lietuvos Himną, eilėraščiu visus susirinkusiuis pasveikino penktos klasės mokinė Neda Bazys ir antros klasės mokinys Mantas Bazys. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Jurita Gonta bei JAV LB Waukegan Lake County apylinkės pirmininkas Gintautas Steponavičius. Pačius jauniausius mokyklos mokinukus pasveikino šeštokas Lukas Evans, kuris visiems įteikė po knygą. Didžiausių pagyrimų sulaukė patys vyriausieji mokyklos mokiniai, kurie pirmieji laikė lietuvių kalbos egzaminą pavasarį. Dominykas Gonta, Karolina Tuska, Daniel Stein, Neda Krukauskaitė ir Jonas Evans išlaikė egzaminą B1 lygiu ir gavo diplomus, liudijančius apie aukščiausius įvertinimus. Šventė tęsėsi mokyklos direktorei pakvietus visus keliauti laiko traukiniu bei prisiminti šventes, kurias švenčiame kiekvienu metų laiku. Mokiniai dalinosi įspūdžiais, pasakodami kurios šventės jiems labiausiai patinka ir kodėl. Netrukus visų akys nukrypo į ekraną, kur visi susirinkusieji grožėjosi nuotraukomis iš mokinių atostogų bei mokytojų video sveikinimais. Šokiu visus pradžiugino antros klasės mokinė Ema Indriliūnas ir penktos klasės mokinys Tomas Burbulis, vadovaijiemi Vaidos Indriliūnas. Išsiskirsius mokiniams į klases pirmai pamokai, tėveliai su direktore aptarė ateinančius mokslo metus bei artėjančius renginius. Pamokoms pasibaigus, visi dalinosi vasaros įspūdžiais bei vaišinosi lietuviškais patiekalais. Mokyklos administracija primena, kad mokinių registracija priėmimui į mokyklą tęsiasi ir kviečia apsilankyti mokyklos internetinėje svetainėje www.gediminolituanistinemokykla.org, kur rasite daugiau informacijos apie mokyklą ir jos vykdomą veiklą. GLM direktorė Jurita Gonta

Daugiau
09/14/2018

Doleris prie dolerio
Rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, Čikagos lietuvių Rotary klubas (Rotary Club of Chicagoland Lithuanians) kviečia į tradicinį labdaros golfo turnyrą Old Oaks Cuntry Club (14200 S Parker Rd  Homer Glen IL 60491). Tai jau dešimtas golfo turnyras, tiek pat metų nuo įkūrimo mini ir pats Čikagos lietuvių Rotary klubas. Visos surinktos lėšos skiriamos paramos projektams. Galima dalyvauti visos dienos renginiuose, golfo turnyre, vakarienėje, koncerte – bilieto kaina $135.  Kas turi mažiau laiko ar nežaidžia golfo, gali pasirinkti tik vakaro programą, vakarienę ir koncertą, bilietas kainuos $75. Beje, vakaro dalyje koncertuos Renata ir Deivis iš Lietuvos, vyks tylusis ir atviras aukcionai. Dėl bilietų reikia paskambinti: Giedrius Šulnius, tel. 312 953 0965. Labdara Golfo turnyras, vykstantis kiekvienais metais rudenį, yra pagrindinis pinigų kaupimo renginys, teigia Linas Klimavičius, Rotary Club of Chicagoland Lithuanians prezidentas 2014/2015 metais, šiuo metu – klubo narys, atsakingas už tarptautinius projektus. Golfą gali žaisti daugiausia 144 žaidėjai vienu metu, paprastai vietos kiekvienais metais išparduodamos ir dar trūksta. Per dieną į abi renginių dalis įprastai susirenka apie 200-250 svečių. Svarbu paminėti, kad šimtas procentų paaukotų lėšų tenka paramai, klubo nariai negauna jokio atlygio. Iš surinktų aukų sumokama organizavimo išlaidos, o visas pelnas tenka paramai. Džiugu, kad ateina dosnūs žmonės, sako rotarietis Linas Klimavičius. Jau kelinti metai iš eilės, atskaičiavus sąnaudas, paramai tenka apie apie 70 – 80 000 dolerių. Vėl insulino pompos Rotary organizacijos veikla yra filantropinė, ir Rotary Čikagos lietuvių klubas vykdo įvairius  paramos projektus tiek Valstijose, tiek Lietuvoje. Per Rotary lietuvių klubo veiklos dešimtmetį paramos veikla dažniausiai nukreipta pagelbėti vaikams. Kas bent kiek seka klubo veiklą, prisimena, kad pirmaisiais organizacijos gyvavimo metais paramos lėšos buvo skirtos pirkti insulino pompas vaikams, sergantiems diabetu Lietuvoje. Tuo metu buvo ne tik finansuojamas pompų įsigijimas, bet ir daromas spaudimas ligonių kasoms, tarpininkavo politikai, kol galų gale kasos sutiko dotuoti pompų įsigijimą. Lino Klimavičiaus teigimu, padėjo ir tai, kad rotariečiai jau buvo šimtus jų nupirkę, ir kasoms nebereikėjo tiek daug  skirti lėšų. Insulino pompos yra brangios,  gali kainuoti ir iki 4000 eurų, tad daugeliui šeimų Lietuvoje tai yra neįmanomas finansiškai pirkinys sergančiam vaikui. Po tiek metų šiemet Rotary klubas grįžta prie to paties: golfo turnyro metu surinktos lėšos bus skiriamos pirkti insulino pompas sergantiems vaikams Lietuvoje.   Kaip paaiškino Linas Klimavičius, ligonių kasos kompensuoja tik tokią sumą pinigų už pompas, kuri padengia vieno konkretaus gamintojo kainą. Tai prastos kokybės pompos, neturinčios mažo dozavimo funkcijos, jų vaikams gydytojai tiesiog neišrašo. Pompų poreikis didelis, ir tėvai vėl prašo Rotary pagalbos. Vaikų dienos centrai Antras projektas, kuriam bus skirtos šiemet golfo turnyro metu surinktos lėšos, tai Vaikų dienos centrai Lietuvoje. Čikagoje dvidešimt metų veikia organizacija „Vaiko vartai į mokyklą“, remianti Lietuvoje vaikus, augančius socialinės rizikos šeimose. Rotarietis Linas Klimavičius patikslina, kad labdaros organizacija išlaiko apie 400 vaikų įvairiuose dienos centruose, finansuoja kasdienes išlaidas. Neįsigilinusiam gali atrodyti, jog tai nelabai opi problema, tačiau Dienos centrai kai kuriems vaikams yra vienintelis išsigelbėjimas ir galimybė pasitraukti nuo alkoholizmo namuose kasdienybės, bedarbystės, asocialumo. Čikagos lietuvių Rotary klubas kartu su „Vaiko vartai į mokyklą“ organizacija planuoja remti ir mentorių, vadovų ugdymo programas bei padėti organizuoti stovyklas. Rotary galia Vienas iš stipriausių Rotary organizacijos aspektų, kad per visus savo gyvavimo metus nuo įkūrimo Čikagoje 1905-siais,  klubas yra sukaupęs pasaulinį fondą, kurio vertė yra virš kelių milijardų dolerių. Kiekvienas iš 32 000 Rotary klubų pasaulyje turi galimybę organizuoti lėšų telkimo vajų paramai, ir, surinkus pinigus konkrečiam projektui, rašomas prašymas į Rotary fondą. Jeigu projektas atitinka Rotary reikalavimus, organizacija tuos pinigus padvigubina ir patrigubina. Rotarietis Linas Klimavičius primena, kad prieš du metus klubas rinko lėšas Mamų unijai, Lietuvoje statančiai Šeimos namus, reabilitacijos centrą sunkiai sergantiems vaikams ir jų artimiesiems. Vienas paramos projektas pagal grantų sistemą yra parengtas ir priduotas aukštesnei Rotary pakopai tvirtinti ir paremti didesne suma.  Šio projekto vertė yra apie 100 000 dolerių. Linas Klimavičius sako, kadangi Rotary paramos reikalavimai yra griežti, jie negali išrašyti čekio kitai organizacijai ar remti namo statybos, tačiau finansuoja įsigyti medicinos įrangą, edukacines priemones, remia motinos ir vaiko sveikatos pagerinimo projektus. Čikagos lietuvių Rotary klubas laukia, kol namai bus pastatyti, kad galėtų prisidėti prie antro įrangos pirkimo projekto, kurio vertė taip pat bus apie 100 000 dolerių. Atvira Čikagos lietuvių Rotary klubas per gyvavimo dešimtmetį į savo gretas subūrė 27 narius. Klubo durys yra visiems atviros, kiekvienas gali dalyvauti savaitiniuose susirinkimuose, prisidėti prie vykdomų projektų, taip pat ir tapti klubo nariu. Čikagos lietuvių Rotary klubas kviečia rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, ateiti į tradicinį labdaros golfo turnyrą Old Oaks Cuntry Club (14200 S Parker Rd  Homer Glen IL 60491). Registracija golfui prasideda 12:00 val. dienos. Nuo 4:30 v.v. kviečiami registruotis vakaro svečiai: 5:00 v.v.  – kokteiliai, 6:00 v.v. – vakarienė, apdovanojimai, aukcionas, 8:00 v.v. – Renatos ir Deivio koncertas. Jūsų paaukotos lėšos, doleris prie dolerio, pakeis kitų žmonių gyvenimus. Vilma Kava Nuotraukose: Akimirkos iš ankstesnių metų labdaros golfo turnyrų

Daugiau
09/14/2018

Į klases duris atvėręs / Grįžta vasaros takais rugsėjis...
Nors lauke dar šilta kaip vasarą, bet laiko ratas nepaliaujamai sukasi. Rugsėjo 8 d. Čikagos lituanistinės mokyklos kieme nuo pat ankstyvo ryto skambėjo muzika. Su margaspalvėmis gėlių puokštėmis į mokyklą skubėjo dideli ir maži. Vaikų veiduose, pamačius draugus, švytėjo šypsenos. Visi skubėjo susipažinti arba susitikti jau pažįstamą mokytoją. O salėje laukė šventė, kurią papuošė mokinukai su raudonais balionais-širdelėmis, kurios simbolizavo mūsų visų meilę Lietuvai. Šiais metais mokykloje vyksta pamokos ne tik visose klasėse, bet turime ir besimokančių kalbą klasę. Pačius mažiausius (0-3m.) kviečiame į tėvų-vaikų klubą Žiogelis. O kam sunkiau sekasi paruošti namų darbus, ne bėda. Po pamokų veikia Namų darbų klasė, kur dešimtokai pasiruošę padėti. Ir šių metų naujiena – Etnografinis būrelis. Jis vyks po pamokų ir mokyklos vaikučiams bus nemokamas.  Visiems linkime sėkmingų naujų mokslo metų!  Pavaduotoja Vilma Poliuvienė

Daugiau
08/24/2018

ČLM kviečia naujiems 2018-2019 mokslo metams
Čikagos lituanistinėje mokykloje gausu naujų idėjų. Svarbiausias dalykas, kuriuo mokykla didžiuojasi - tai abiturientams skirta piniginė stipendija, kurią ČLM gali skirti mokyklą parėmusių mecenatų, aukotojų dėka. Tai piniginė stipendija, kurią šiemet gavo trys šauniausi abiturientai - Kipras Januška, Laurynas Zavistanavičius ir Stefanija Rekašiūtė. Kiekvienas norintis gauti stipendiją abiturientas, privalėjo įvykdyti tam tikrus reikalavimus. Reikiamą medžiagą pagal reikalavimus surinko ir komisijai pristatė 7 mokiniai, bet tik trims pasisekė gauti stipendiją. Kiekvienas abiturientas gavo 1000 dolerių stipendiją, kurią galės panaudoti mokslams universitete arba kitoje aukštojoje mokykloje.

Daugiau
08/17/2018

LTSC svajonė išsipildė!
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras jau keletą metų svajojo apie naują pastatą - antrą patalpą. Atrodo, kad tai svajonei buvo lemta išsipildyti pirmadienį, rugpjūčio 13 d., 1:00 v.p.p. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras įsigijo pastatą Lemonte, 15533 129th Street, visai netoli Pasaulio lietuvių centro. Buvo gauta paskola is Lietuvių fondo. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra dėkingas Fondui už pasitikejimą. LTSC Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas Nuotraukose - naujasis pastatas ir jo pirkimo sutarties pasirašymas

Daugiau
08/10/2018

Šaulių mini sąskrydis Putname
Liepos 29d., sekmadienį, Putname vyko šaulių mini sąskrydis. Jis buvo skirtas Rimantui Šalaviejui atminti ir paminėti pasieniečių žuvusių Medininkų kontrolės poste žūties 27-ąsias metines. 1991 m. liepos 31-osios naktį Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų kontrolės poste per omonininkų išpuolį buvo žiauriai nužudyti Lietuvos policijos pareigūnai Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Juozas Janonis, Algirdas Kazlauskas ir muitinės pareigūnai Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius, Ričardas Rabavičius. Tik sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę medikams pavyko išgelbėti. Rimantas Šalaviejus beveik 4 metus buvo „Baltijos“ jūrų šaulių kuopos vadas, LŠSI vado pavaduotojas. Ne kartą apdovanotas už aktyvią šaulišką veiklą. Tai jo iniciatyva buvo liepos paskutinį sekmadienį sukviesti šaulius į mini sąskrydį jo pamėgtoje poilsiavietėje prie Thunderbird ežero. Dabar tuo pačiu (jau po jo mirties) mes minime ir jo atminimą. Sąskrydis prasidėjo šaulio malda ir tylos minute, pagerbiant mirusį Rimantą Šalaviejų ir žuvusiuosius Medininkuose. Žygis, maudynės, pietūs, konkursai, pasibendravimas prie laužo – tokia buvo sąskrydžio eiga. Puikus oras, pakili nuotaika lydėjo mus visą nuostabų sekmadienį. 1.7 mylios – tai tokią trasą iki ežero turėjo įveikti dalyviai. Teko paprakaituoti, nes vietovė kalvota. Nuostabus pliažas. Atsigaivinome vėsokame vandenyje, pailsėjome ir vėl į trasą. Dabar jau lygesnė vietovė ir trumpesnis kelias (1.4 mylios). Grįžę pasistiprinome ir pradėjome konkursus. Smiginio mėtymas. Daug emocijų. Nugalėtojais tapo Benas Šalaviejus (1 vieta) , Rasa Marganavičius (2 vieta). 3 vietą pasidalino Kristina Balniūtė ir Irena Šalaviejienė. Baudų mėtymo konkursas. 1 vieta – Rasa Marganavičius. 2 vieta -Vidmantas Stankus. 3 vieta Danutė Vaišys. „Pupų“ mėtymo kunkurso nugalėtoja Danutė Vaišys. 2 vietą pasidalino Irena Šalaviejienė ir Vidmantas Stankus. 3 vieta- Lukas Šalaviejus. Pavargę po konkursų susėdome prie laužo. Dar žaidimas, pokalbiai... Namo skirstėmės pilni įspūdžių ir pailsėję nuo kasdienybės šurmulio. Šalaviejų šeimyna dėkoja visiems sąskrydžio dalyviams už nuoširdumą, gerą nuotaiką ir kitais metais liepos paskutinį sekmadienį vėl pakvies į mini sąskrydį. Irena Šalaviejienė „Baltijos“ jūrų šaulių kuopos šaulė Beno Šalaviejaus, Kristinos Balniūtės nuotraukos

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu