Daugiau 
 
07/14/2022

LŠSI šauliai šventė Šaulio dieną
1920 m. birželio 27-29 dienomis Kaune įvykusiame pirmajame LŠS dalinių atstovų visuotiniame suvažiavime be priimtų Šaulių sąjungos nutarimų ir išrinktos pirmosios Centro valdybos buvo nutarta Šaulio dieną minėti drauge su Joninėmis – birželio 24 dieną. Mat tarpukario Lietuvoje Joninės buvo ne darbo diena, buvo galima tinkamai šventę  paminėti.

Daugiau
07/14/2022

Patriotinė popietė Brighton Parke
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Bažnyčios choro Patriotinė popietė įvyko 2022 m. liepos 3 d. Pasibaigus 10 val. Šv. Mišioms, gražus lietuvių būrys susibūrė į mokyklos valgyklą švęsti artėjančių švenčių – Lietuvos Valstybės dienos liepos 6 d. ir Amerikos Nepriklausomybės dienos liepos 4 d. Algimantas Barniškis, Brighton Parko choro vadovas entuziastingai pravedė abiejų valstybinių himnų giedojimą. Jis priminė visiems susirinkusiems apie šią svarbią šventę – Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventę, kuri įvyko 1253 m. liepos 6 d. Vilniuje.       

Daugiau
06/22/2022

Pirmoji lietuvių vasaros stovykla Pietuose
Birželio 8-12 dienomis Georgia valstijoje esančiame Crooked River parke vyko JAV Lietuvių Bendruomenės Pietų apygardos organizuota lietuvių vasaros stovykla. Tokia stovykla šalies Pietuose buvo surengta pirmą kartą. Šeimos su vaikais iš Georgia, Floridos, North Carolina, South Carolina, Tennessee valstijų ir svečiai iš Ilinojaus apsistojo gražios gamtos apsuptame parke esančiuose namukuose, kiti pasirinko nakvynę palapinėse.

Daugiau
06/16/2022

LB valdyba Lemonte paminėjo Gedulo ir vilties dieną
Sekmadienį, birželio 12-ąją, Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje, po šv. Mišių, Lemonto apylinkės lietuvių bendruomenės (LB) valdyba paminėjo Sovietų Sąjungos masinio gyventojų trėmimo į Sibirą – Vilties ir gedulo dieną. Renginyje dalyvavo LR generalinio konsulato atstovai – konsulė Sigrida Mulevičienė ir antrasis sekretorius Robertas Naudžiūnas.

Daugiau
06/03/2022

Lituanistikos tyrimo centre – paskaita apie Lietuvių rašytojų draugijos istoriją
Š. m. gegužės 13 d. 7 val. vakaro Lituanistikos tyrimo centre išeivijos lietuviai susirinko į Vytauto Didžiojo universiteto docentės literatūrologės dr. Žydronės Kolevinskienės paskaitą apie Lietuvių rašytojų draugijos istoriją Lietuvoje ir išeivijoje „Ką pasakoja šimtametės draugijos archyvai”. Renginį moderavo Lituanistikos tyrimo centro Valdybos pirmininkė Kristina Lapienytė.

Daugiau
06/02/2022

Apie skautijos idealus – iš pirmų lūpų
Kaip aš suprantu seseriškumą skautijoje? Seseriškumą aš galiu apibrėžti įvairiausiais žodžiais: pasiaukojimas, pagarba, pagalba, saviraiška, žinių pasidalinimas, papročių perdavimas, tarnystė Artimui, Tėvynei ir Dievui...

Daugiau
06/01/2022

Čikagoje praūžė jubiliejinė sporto šventė
Gegužės 15-22 dienomis visus JAV ir Kanados lietuvių sportininkus bei jų gerbėjus suvienijo didžiausia išeivijos sporto šventė – jubiliejinės 70-osios Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) žaidynės. Jose, keturių sporto šakų – krepšinio, stalo teniso, biliardo ir boulingo (kėgliavimo) - varžybose dėl ŠALFASS apdovanojimų varžėsi apie 400 sportininkų iš keliolikos JAV valstijų, taip pat Kanados ir netgi Jungtinės Karalystės! Dar įvyko ir specialus proginis Čikagos Lietuvių Bėgimo Klubo skaičių 70 „išbėgimas“, o taip pat Luko Kulbio greitųjų šachmatų varžybos Pasaulio lietuvių centre.

Daugiau
06/01/2022

Lituanistikos tyrimo centre – paskaita apie Lietuvių rašytojų draugijos istoriją
Š. m. gegužės 13 d. 7 val. vakaro Lituanistikos tyrimo centre išeivijos lietuviai susirinko į Vytauto Didžiojo universiteto docentės literatūrologės dr. Žydronės Kolevinskienės paskaitą apie Lietuvių rašytojų draugijos istoriją Lietuvoje ir išeivijoje „Ką pasakoja šimtametės draugijos archyvai”. Renginį moderavo Lituanistikos tyrimo centro Valdybos pirmininkė Kristina Lapienytė.

Daugiau
05/31/2022

Išlydėta 53-ioji abiturientų laida
Lituanistinėse mokyklose baigėsi dar vieneri mokslo metai, o jose besimokiusiems abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Pasaulio lietuvių centre Lemonte veikiančią didžiausią už Lietuvos ribų Maironio lituanistinę mokyklą šiemet baigė 37 dešimtokai, išlydėta jau 53-ioji abiturientų laida.

Daugiau
05/31/2022

Lemonto LB valdyba kviečia vienytis tautiečius
Priešpaskutinį gegužės sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre, Banio pokylių salėje, vyko kasmetinis JAV LB Lemonto apylinkės valdybos ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Renginį organizavo JAV LB Lemonto apylinkės valdyba, susirinkimą vedė JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkės pavaduotoja Nijolė Danielson.

Daugiau
05/26/2022

Gedimino lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo šventė
Štai ir baigėsi mūsų 2021 – 2022 mokslo metai! Gegužės 14d. buvo paskutinė pamokų diena mokykloje, o gegužės 21d. šventinė nuotaika persikėlė į gamtą, kur vyko GLM baigimo šventė. Čia ir sveikinom mokinius, sėkmingai užbaigus metus. Mažiausieji džiaugėsi klasės draugų ir mokytojų plojimais.

Daugiau
05/26/2022

Trisdešimtai abiturientų laidai nuskambėjo paskutinis skambutis
Dieve parodyk man kelią... kaip niekad šio ryto mišios su kunigu Gediminu Keršiu suteikė tikėjimo sava ateitimi. „Jausk, tikėk, siek ir niekuomet nepasiduok. Žinok, kad visuomet gali klausti patarimo ir jis suskambės, tik įsiklausyk”, – mokė jis.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu