Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

08/03/2018

Pasaulis yra geriausias mokytojas
JAV LB Švietimo taryba kasmet apdovanoja nusipelniusį JAV lituanistinės mokyklos mokytoją. Jam įteikiamas JAV LB Švietimo tarybos apdovanojimas ,,Gintarinis obuoliukas“ ir 1000 dol. piniginė premija. 2017 metais „Gintarinis obuoliukas“ įteiktas Maironio lituanistinės mokyklos (Lemontas, IL) darželio ir lietuvių kalbos mokytojai Kristinai Vyšniauskienei. Kristina – 16-oji JAV lituanistinių mokyklų mokytoja, gavusi šį apdovanojimą, kurio mecenatas yra Lietuvių Fondas. Garbingo apdovanojimo proga pakalbinome Kristiną Vyšniauskienę.

Daugiau
08/03/2018

Smagi vasaros šventė. Joje ir aš buvau...
Liepos 28 dieną, šeštadienį, Waukegan-Lake County apylinkės lietuviai smagiai leido laiką gamtoje, tradicinėje apylinkės vasaros šventeje-piknike Forest Preserve parke, Vernon Hills. Puiki diena, geras oras, graži gamta ir aplinka, puiki organizatorių paruošta šventės programa su smagiais žaidimais, varžybomis, rugtynėmis, dainomis ir šokiais, neleido ramiai nusėdėti. Kiekvienas, kas šioje šventeje buvo, gali sakyti: Ir aš čia buvau, lietuviškos giros ragavau, pyragais vaišino, dešras keptas ant laužo valgiau, nuo užkandžių stalai lūžo. Ne tik valgiau ir gėriau skanią girą, liksmybių ir džiaugsmo, juoko, šypsenų ir geros nuotaikos buvo daug, geri prisiminimai ir įspūdžiai liks prisiminimuoe. O kas čia dėjosi ir vyko, geriau matyti iš šventėje užfiksuotų akimirkų.

Daugiau
07/27/2018

Ypatinga World Legacy Leadership dovana Pasaulio lietuvių centrui
Liepos 20 – 22 dienomis Pasaulio lietuvių centre Lemonte buvo vykdomas Šiaurės Karolinos „World Legacy“ 170-tosios lyderių grupės („WorldLegacy NC170 Leader Team“) projektas.

Daugiau
07/27/2018

Mirė Lietuvos partizanė Liudvika Kaminskaitė – Kelpšienė
Liudvika Kaminskaitė – Kelpšienė gimė 1930 m. sausio 6 d. Surdegio kaime, Anykščių rajone. Augo 20 ha žemės ir parduotuvę turėjusioje gausioje ūkininkų, Emilijos ir Jono Kaminskų, šeimoje, kartu su broliais ir seserimis.

Daugiau
07/27/2018

Muziejuje skambėjo šeimos koncertas
Balzeko lietuvių kultūros muziejus ir vasarą savo lankytojus ir rėmėjus džiugina renginiais. Birželio pabaigoje muziejuje šeimos muzikinį pasirodymą surengė muzikologas, Kauno technologijos universiteto profesorius dr. Darius Kučinskas kartu su dukra Martyna ir žmona Aušra. Tai buvo pirmasis, bet gal ne paskutinis muzikų šeimos, atvykusios iš Lietuvos, koncertas.

Daugiau
07/20/2018

„Lituanikos“ skrydžio 85-ųjų metinių minėjimas Čikagoje
Šiemet, 2018 m. liepos 15 dieną, karštą sekmadienio rytą, Čikagos Marquette Park rajone buvo minimas Dariaus ir Girėno skrydžio 85-metis. Minėjimas prasidėjo prie paminklo, skirto legenda tapusių pilotų, skrydžiui. Paminklas buvo pastatytas Čikagos lietuvių pastangomis 1935 m., praėjus dvejiems metams po tragiškos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties.

Daugiau
07/20/2018

,,Dainava” su ,,Alatėja” – lyg viena didelė šeima, švenčianti gyvenimą kartu
Prieš 10 metų, kuomet buvo nuspręsta padaryti metų pertrauką Michigano valstijoje esančioje stovykloje ,,Dainava“ kas vasarą vykstantiems mokytojų tobulinimosi kursams, sužinojusios tai ,,Alatėjos“ klubui priklausančios moterys, tuo metu dirbusios mokytojomis Čikagos lituanistinėje mokykloje ir kiekvieną vasarą savaitę praleisdavusios su kolegomis ,,Dainavoje“, nusprendė pabandyt tą atsiradusią tuštumą užpildyti.

Daugiau
07/13/2018

Lietuvių diena – vasaros susiėjimas. Istorinis „Vandens mūšis“
Po truputį tolsta Dainų ir šokių šventės aidai, himno giedojimas... Galima vėl grįžti prie kasdieninių džiaugsmų, planuoti keliones, pramogas, iškylauti, gėrėtis akvarelinėmis vasaros spalvomis, džiaugtis jos malonumais, pagaliau su draugais susitikti gamtoje, praleisti laiką parke, prie vandens, važinėtis dviračiu, bėgioti, žaisti žaidimus ar net  sudalyvauti „Vandens mūšyje“...

Daugiau
07/13/2018

Kviečia minėti „Lituanicos“ skrydžio sukaktuves
Šiemet liepos mėn 15 d. sukanka 85-eri metai, kai iš New York, Floyd Bennet oro uosto pakilo Dariaus ir Girėno pilotuojamas „Lituanica“ lėktuvas. Nors jų skrydis baigėsi tragiškai, lakūnai pasiekė tuo metu antrą skridimo be nusileidimo rezultatą pasaulyje (6411 kilometrų iki katastrofos vietos). Darius ir Girėnas žuvo Vokietijos miškuose, Soldino (dabartinėje Lenkijoje) apylinkėse, taip ir nepasiekę Kauno, kur jų entuziastingai laukė minios tautiečių.

Daugiau
07/13/2018

„Vardan tos Lietuvos vienybė težydi…“
Lietuvos generalino konsulato kvietimu, Lietuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkės valdybos pirmininkė Auksuolė Marčiulevičienė, LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė ir kitų bendruomenių valdybų vadovai ir nariai daug prisidėjo prie PLC bendruomenės Lemonte himno giedojimo iškilmių. Lygiai 1 val. po pietų (9 val. vak. Lietuvos laiku) visi vienbalsiai užtraukėme Lietuvos himną.

Daugiau
06/29/2018

Akcija „Lietuviai Čikagos Maratone 2018“
Lietuvos Generalinis Konsulatas Čikagoje ir Čikagos lietuvių bėgimo klubas kviečia visus Čikagos maratoną ketinančius bėgti ir jam oficialiai užsiregistravusius lietuvius bėgikus burtis į vieningą komandą ir registruotis siunčiant el. laišką adresu: ausrabutkeviciute@yahoo.com.

Daugiau
06/29/2018

2018 m. Lietuvių Fondo parama projektams – I etapas
Lietuvių Fondas veikia ir lėšas skirsto laikydamasis JAV Section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code paragrafo. Skirstant išmokas vadovaujamasi paramos ir stipendijų pirmenybės gairėmis, kurios yra patvirtintos LF direktorių tarybos. LF direktorių taryba 2018 metams patvirtino 1 101 156 dol. sumą paramai ir stipendijoms.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu