Daugiau 
 
09/23/2022

Rudens tradicija grįžta!
Organizacija „Vaiko vartai į mokslą“ rengia lėšų telkimo renginį „Derliaus pietūs“ Pasaulio Lietuvių centre (Lemont, IL) sekmadienį, spalio 16 d., 12:30 val.p.p. Svečių laukia skanūs pietūs, trumpa meninė programa, loterija ir ne tik.

Daugiau
09/23/2022

PJM vėl kviečia į gyvūnėlių palaiminimą
Šv. Pranciškaus dienos proga Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija rengia antrąjį kasmetinį gyvūnėlių laiminimą, kuris vyks šeštadienį, spalio 1 d., 1:30 val. p. p. ant pievelės prieš PLC (šalia Kryžių kalnelio).

Daugiau
09/23/2022

Mokslo metų pradžios šventė
Šokdama išleistuvių valsą, vasara pamažu užleidžia savo vietą rudeniui. Ruduo – tai ne tik margaspalviai lapai, besidraikantys voratinkliai, bet ir į mokyklas skubantys moksleiviai.

Daugiau
09/16/2022

Gedimino lituanistinė mokykla pradėjo naujus 2022-2023 mokslo metus
Štai ir prasidėjo mūsų mokyklos jubiliejiniai 20-tieji mokslo metai! Saulėtą rugsėjo 10-osios šeštadienio rytą mokyklos kiemelyje susirinko mokiniai ir tėveliai. Sveikinimo žodį tarė direktorė Erika Kuzmin. Šventę gražiai papuošė mokinių šokiai ,,Jurgeli, meistreli“ bei ,,Laikrodukas“ ir pirmoko Mato Puskoriaus deklamuojamas eilėraštis.

Daugiau
09/16/2022

Po beveik 10 metų pertraukos – vėl kartu
Šį sekmadienį, nepabūgę lietaus lietuviai gausiai rinkosi į Pasaulio lietuvių centrą švęsti Bendruomenės dieną. Po Šv. Mišių, LR Generalinė konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičienė pasveikino šventės dalyvius ir padėkojo renginio organizatoriams – Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijai ir Pasaulio lietuvių centrui už iniciatyvą puoselėjančią lietuvių bendruomenės vieningumą ir susitelkimą. Džiugu, jog Bendruomenės dienos tradicija po beveik 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Pasaulio lietuvių centrą. Šventėje dalyvavo daugumas lietuviškų organizacijų, klubų, archyvų, meno kolektyvų, ir visos Pasaulio lietuvių centre įsikūrusios organizacijos.

Daugiau
09/16/2022

Maironio lituanistinė mokykla pradėjo naujus mokslo metus
Šį šeštadienį naujus mokslo metus šventiškai pasitiko didžiausia išeivijoje – Maironio lituanistinė mokykla Lemonte. Generalinė konsulė Čikagoje Sigrida Mulevičienė, sveikindama susirinkusius pabrėžė lituanistinio ugdymo svarbą, jog įgytos lietuvių kalbos žinios atvers daugiau galimybių jaunimui studijuoti, stažuotis, dirbti Lietuvoje ir išlaikyti tvirtesnius ryšius. Po sveikinimų, buvo pristatytas teatralizuotas pasakojimas skirtas Vilniaus įkūrimo 700-mečiui, o mokyklos absolventai sušoko smagų energingą šokį. Sveikiname mokytojus, vaikus ir tėvelius su naujų lituanistinių mokslo metų pradžia!

Daugiau
09/16/2022

Rasos mokykloje – nauji mokslo metai
Šį savaitgalį Čikagos lituanistinės mokyklos šventiškai pradeda naujus mokslo metus! LR Generalinė konsulė Sigrida Mulevičienė su konsulato kolegomis apsilankė Rasos lituanistinės mokyklos atidarymo šventėje. Generalinė konsulė sveikino mokyklos kolektyvą, vaikus, tėvelius ir dėkojo už jaunimo ugdymą lietuvybės dvasioje.

Daugiau
09/02/2022

Taiyda Rudaitis Chiapetta: „Noriu būti pavyzdys jaunimui ir kitiems, parodyti, kaip svarbu ir smagu prisidėti prie lietuviškų veiklų ir jas gerinti“
Antros kartos JAV lietuvė Taiyda Rudaitis-Chiapetta gimė ir augo Čikagoje. Abu jos tėvai gimė seneliams jau pasitraukus iš Lietuvos – mama Amerikoje, o tėtis Vokietijoje. Nuo karo bėgę seneliai bei lietuviška dvasia auginti tėvai ir už Atlanto sugebėjo perduoti meilę Lietuvai ir lietuvių kalbai.

Daugiau
08/25/2022

Waukegan– Lake County Bendruomenė vasarą palydėjo su dainomis!
Rugpjūčio 20 d.  Waukegan– Lake County Bendruomenė suorganizavo ir sukvietė į jau tradicija tapusią vasaros palydų šventę. Šiais metais ji vadinosi „Derliaus pietūs“. Nors orai prognozavo lietų, lašnojo vos kelias minutes. Tarsi pati gamta rūpinosi, kad viskas vyktų gerai, net pikti debesys mus apėjo ir visi galėjo džiaugtis gražia diena ir gaiviu vakaru.

Daugiau
08/11/2022

Tauragės, Suvalkiečių ir Šakių klubų bendras susirinkimas
Rugpjūčio 7 dieną , po Šv. Mišių  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, įvyko Tauragės, Suvalkiečių ir Šakių klubų bendras susirinkimas. Tauragės klubo pirmininkė Audra Zakarauskas paskelbė susirinkimą atidarytu. Visus supažindino su dienotvarke. Tylos minute pagerbėme amžinam poilsiui iškeliavusius klubo narius. Laimei, šiemet netekčių neturėjome, tik Irena Valaitis grįžo į Gimtinę Lietuvą. Palaikome ryšį.

Daugiau
07/14/2022

Paminėtos skrydžio per Atlantą 89-osios metinės
Liepos 10 dieną Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje šauliai kartu su JAV lietuvių Marquette park’o bendruomene, Amerikos lietuvių taryba (ALT’u) ir kitomis organizacijomis, parapijiečiais paminėjo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 89-ąsias metines. Lakūnai savo žygdarbiu parodė begalinę meilę savo Tėvynei, siekė garsinti Lietuvos vardą. Šiandien minėdami  legendinio tarpatlantinio skrydžio sukaktį parodome, kad tokios vertybės kaip: meilė Tėvynei, pasiaukojimas, patriotizmas, drąsa, didvyriškumas ir vienybė yra gyvos ir amžinai lieka vertingos Tėvynę mylinčio tautiečio širdyje. LŠSI vado pavaduotoja Roma Bikulčius

Daugiau
07/14/2022

LŠSI šauliai šventė Šaulio dieną
1920 m. birželio 27-29 dienomis Kaune įvykusiame pirmajame LŠS dalinių atstovų visuotiniame suvažiavime be priimtų Šaulių sąjungos nutarimų ir išrinktos pirmosios Centro valdybos buvo nutarta Šaulio dieną minėti drauge su Joninėmis – birželio 24 dieną. Mat tarpukario Lietuvoje Joninės buvo ne darbo diena, buvo galima tinkamai šventę  paminėti.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu