Daugiau 
 
05/16/2024

Mamyčių šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje
 Mama... Tai šventas žodis šią dieną erdvėje nuaidintis tūkstančius kartų. Mama... Palaiminta gyvybės dovana per amžius. Mama... Šios Žemės stebuklas, kurį turime branginti ir saugoti.    Pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje, o antrąjį – Amerikoje yra švenčiama Motinos diena. Ši šventė ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina yra tapatinama su žeme – kaip mama išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių.

Daugiau
04/25/2024

Informacija apie balsavimą užsienyje
Visi užsienyje gyvenantys ar laikinai esantys, vyresni nei 18 metų ir balsavimo teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai, turi teisę ir yra kviečiami balsuoti 2024 metais gegužės, birželio ir spalio mėnesį vyksiančiuose rinkimuose ir referendume dėl pilietybės išsaugojimo.

Daugiau
04/25/2024

Waukegan-Lake apylinkės Lietuvių bendruomenės susitikimas su Arkivyskupu Virbalu
Balandžio 14d. 2024m. Waukegan-Lake County apylinkės ir Šiaurinio Ilinojaus lietuviams buvo didelis ir įsimintinas įvykis. Mus aplankė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas Užsienio lietuvių sielovadai Jo Ekscelencija Arkivyskupas Lionginas Virbalas. Jo Ekscelencija Arkivyskupas celebravo Šv. Mišias, susitiko su tikinčiaisiais ir bendruomenės lietuviais, o taip dalyvavo apylinkės metiniame ataskaitiniame susirinkime. Dėkojame Ekscelencijai už atsilankymą, mūsų palaiminimą ir šiltą bendravimą. Dėkojame ir visiems mūsų apylinkės gyventojams, kurie lankosi mūsų renginiuose, mišiose. Nuoširdus ačiū ir mūsų gerbiamam Kunigui Gediminui Keršiui, bei vargonininkui Algimantui Barniškiui, kurie nors ir negyvena mūsų kraštuose, bet aktyviai dalyvauja apylinkės gyvenime ir mes jus laikome „šiauriečių“ bendruomenės dalimi.

Daugiau
04/19/2024

Lietuviško žodžio šventė ČLM
Lietuviškas žodis gyvena šeimynykščių lūpose, knygose ir mintyse, toje kasdienėje šnekoje ir dainoje, tuose Čikagos lituanistinės mokyklos koridoriuose, tose klasėse ir namuose. Lietuviškas žodis bujoja mumyse laistomas šeštadieninių pamokų lietumi, nuoširdžiu lietuvišku bendravimu su klasiokais, tėvais ir mokytojais. Ir tą vieną šeštadienį metuose mes švenčiame, mes pagerbiame žodį, mes džiaugiamės pasiekimais ir įvertiname mokinių įdėtą darbą puoselėjant lietuvybę.

Daugiau
04/12/2024

Kas girdėti Waukegan-Lake County lietuvių apylinkėje
Kas dar negirdėjo, nežino,  priminsim, kad Waukegan-Lake County  ir Šiaurinio Ilinojaus apylinkėse nuo seno gyvena daug lietuvių, o pats Waukegan yra centras ir visų lietuviškų  organizacijų šiame regione pradžių pradžia. Pirmieji lietuviai pėsti čia atkeliavo iš Čikagos  dar 19 a. 8-tame dešimtmetyje. Ir dabar mūsų čia yra nemažai gyvenančių, dirbančių, dalyvaujančių lietuviškoje  veikloje. Taigi, kas naujo, kas girdėti  mūsų, o ir Jūsų apylinkėje.

Daugiau
03/22/2024

Velykos Gedimino lituanistinėje mokykloje
Kovo 16- oji buvo paskutinis šeštadienis mokykloje prieš pavasario atostogas. Į mokyklą sugrįšime tik balandį, todėl mokykloje ne tik mokėmės jau įprastos gramatikos ir skaitymo, bet minėjome ateinančias Verbas ir šv. Velykas. Mokiniams buvo ko papasakoti ir jiems ką nuveikti!

Daugiau
03/22/2024

Kovo 11- oji retrospekyviai ir šiandien
Kovo 10-ąją Lemonte, po antrųjų šv. Mišių palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje vyko Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 34-ųjų metinių minėjimas. Renginį organizavo JAV LB Lemonto apylinkės valdybos nariai, talkino pal. Jurgio Matulaičio Misijos direktorius Vaidas Lukoševičius, seselės Judita ir Laimutė, renginį rėmė PLC.

Daugiau
03/14/2024

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas
Šį rytą mokyklos didžiojoje salėje sulaukėme svečių – mus aplankė režisierius Giedrius Tamoševičius ir poetas, rašytojas, taip pat režisierius Vytautas V. Landsbergis. Išgirdome apie stovykloje „Dominyko atostogos“ su vaikais kuriamus filmus, sudainavome „Išbėgs išbėgs pelė iš miško“, sužinojome apie scenarijaus kūrimą ir knygų veikėjų vardų atsiradimą (kodėl pelytė vardu Zita, arklys Dominykas, o skruzdėlytė Birutė)!

Daugiau
03/07/2024

Saulutės labdaringas koncertas „Cellissimo“
Sausio 28 dieną „Saulutės“ organizacija, po vienuoliktos valandos Palaimintojo Jurgio Matulaičio mišių, pakvietė visus į labdaringą koncertą. Ypatingoje vietoje, bažnyčioje, violončelėmis atliekami kūriniai įgavo ypatingą skambesį ir palietė klausiančiųjų širdis. Beveik šimtas klausytojų mėgavosi jaunuolių suburtos grupės „Cellissimo“ dovanojama muzika ir jos išpildymu, o pasibaigus koncertui sužavėti komentavo, kaip puikiai praleido popietę, koks nuostabus buvo koncertas.

Daugiau
02/22/2024

Vardan Lietuvos
Lietuvai minint Valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją, kviečiu žvilgterėti, kaip šis svarbus istorinis įvykis buvo pažymėtas JAV Lietuvių bendruomenės Vidurio Vakarų Apygardoje.

Daugiau
02/22/2024

Vasario 16-osios minėjimas Gedimino lituanistinėje mokykloje
Vasario 16 -oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir šią svarbią datą mūsų mokykla paminėjo pačių organizuotame renginyje „O toj mažoj širdelėj – visa Lietuva“. Šventinių  renginių šiais metais Čikagoje ne vienas, bet Čikagos šiaurėje tai buvo vienintelis ir mes labai džiaugiamės, kad galėjome suburti bendruomenę ir pažymėti tokią svarbią datą visi kartu.  

Daugiau
02/14/2024

Herojaus kelionė: atraskite naujus horizontus
Įsivaizduokite pasaulį, kuriame kiekvienas iš mūsų esame savo romano pagrindinis herojus. Šioje istorijoje mes susiduriame su neįtikėtinais iššūkiais, ieškodami atsakymų į klausimus, kurie mums iškyla kiekvieną dieną. Kaip tik apie tai kalbėsime būsimame internetiniame seminare „Herojaus kelionė“.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu