Daugiau 
 
01/25/2024

Kas girdėti Waukegan-Lake County lietuvių apylinkėje?
Nauji 2024-ieji metai jau įsibėgėja, laikas nenumaldomai skuba į priekį, gyvenimas sukasi  įprastiniu ratu, mums palikdamas mūsų veiklos prisiminimus. Štai sausis jau eina į pabaigą, o, rodos, tik prasidėjo. Orai jau spėjo mums priminti tikrosios žiemos „malonumus“: pagąsdino šaltuku, nubaltino sniegu laukus, miškus ir pievas, net pūgą pabandė įsukti, bet  nesustabdė mūsų planų, veiklos ir planuotų renginių.  

Daugiau
01/19/2024

Klaipėdos krašto diena paminėta ir Čikagoje
JAV lietuviai Čikagoje iškilmingai paminėjo Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 101-ąsias metines. Lietuvių Tautinėse kapinėse (Justice, IL) amžino poilsio atgulė (buvo perlaidoti 2023 m.) du kartus Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, 1923 m. Klaipedos žygio karinis vadas, Lietuvos kontražvalgybininkas, diplomatas, Niujorko miesto garbės pilietis, plk. Jonas Polovinskas-Budrys ir jo žmona Regina Kašubaitė- Budrienė,  Lietuvos slaptųjų tarnybų, kontražvalgybos skyrių bendradarbė. Čia prie jų kapo buvo atiduota šauliška pagarba ir malda visiems Klaipėdos žygio dalyviams.

Daugiau
01/19/2024

Lemonte paminėta Vilties ir gedulo diena
Sausio 14d., sekmadienį, po 11val. šv. Mišių Pasaulio lietuvių centre (toliau PLC), Banio salėje vyko Sausio 13-osios – žuvusių už Lietuvos laisvę –minėjimas. Renginį organizavo Lemonto apylinkės lietuvių bendruomenės (LB) valdyba, o rėmėjas buvo PLC.

Daugiau
01/12/2024

Džiaugsmingas pasisveikinimas su Naujais metais
2024 m. sausio 7 d.  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje vyko tradicinė  „Šampano brunch – Pasisveikinimas su Naujais metais“ šventė. Į tradicinę šventę gausiai sugužėjo parapijiečiai, svečiai, pažįstami, artimieji.

Daugiau
01/10/2024

Čikagoje lietuvių kilmės kūrėjui įteiktas apdovanojimas
Praėjusių metų gale Čikagoje, Palmer House Hilton viešbutyje vyko „Model Icon“ madų šou, kuriame lietuvių kilmės JAV dizaineris dr. Audrius Plioplys pristatė savo skraisčių kolekciją „Šilko kerai“. Renginio metu buvo įvertintas ir menininko visuomeninis darbas – neuromokslo ir meno sintezės, arba NeuroMeno, pristatymas jaunajai kartai. Už tai lietuviui įteiktas „Metų edukatoriaus“ apdovanojimas.

Daugiau
01/04/2024

Kalėdinė šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje – mūsų akimis
Gruodis – paskutinis metų mėnuo. Tai tikrai išskirtinis mėnuo – ramybė, laukimas, gerumas, šiltų akimirkų kupinos dienos. Tai laikas, kai „Kalėdų stebuklo belaukiant“ norisi nuveikti daug – dalintis gerumu, šiluma, meile, puoselėti tradicijas džiaugtis šalia esančiais ir jiems padėti, linkėti sveikatos, darnos ir laimės vienas kitam, tai jaudinantis šventės laukimo, stebuklo nuojautos laikas.

Daugiau
01/04/2024

Išskirtinis įvertinimas Pasaulio lietuvių centrui
Džiaugiamės ir sveikiname Pasaulio lietuvių centrą, Lemonte, kuriam suteiktas Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“.  Šį garbingą apdovanojimą Pasaulio lietuvių centrui Užsienio reikalų ministerija skyrė už ilgametį atsidavimą ir nenuilstamą visuomeninę veiklą puoselėjant lietuvybę užsienyje ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.  

Daugiau
01/04/2024

Kūčių pietūs Parapijos salėje
Gruodžio 17 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje  Šv. Mišiose, kurias atnašavo klebonas Jaunius Kelpšas, meldėsi parapijiečiai. Sulaukėme trečiojo Advento Sekmadienio. Kaip ir kasmet Parapija pakvietė visus prie bendro Kūčių stalo. Maloni aplinka, šilta atmosfera kaskart sukviečia nemažą būrį lietuvaičių. Ir šį kartą susibūrė arti šimto.

Daugiau
12/22/2023

GLM Kalėdinė šventė prasidėjo spektakliu „Spragtukas“
Gruodžio 16 dienos rytą prabėgo, praūžė mūsų Kalėdinė šventė. O kiek buvo ruoštasi ir planuota! Bet visos šventės ateina ir praeina, ir lieka gražūs prisiminimai. O prisiminti tikrai yra ką! Mokyklos vadovė Erika Kuzmin pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė žiūrėti šokių motyvais paruoštą muzikinį spektaklį „Spragtukas“. Visą šokių scenarijų ruošė šokių mokytoja Vaida Indriliūnas. Vaida koordinavo scenografiją, savo rankomis lipdė dekoracijas, derino choreografiją, paskirstė vaikams roles. Kai kuriems vaikams tai buvo pirmasis pasirodymas, kai kam netgi teko daugiau nei viena rolė. Vaikai trumpam tapo pelytėm, lėlėm, kepėjais, kareivėliais, snaigėmis... Pati Vaida atliko burtininko rolę. Įspūdžių užteko tiek žiūrovams, tiek ir patiems dalyviams.

Daugiau
12/22/2023

Kalėdiniai labdaros pusryčiai tautiečiams
Sekmadienį Pasaulio lietuvių centre (PLC) po pirmųjų ir antrųjų šv. Mišių Palamintojo Jurgio Matulaičio misijoje, meno galerijoje „Siela“,  vyko labdaros pusryčiai, skirti geros valios tautiečiams. Renginį inicijavo PLC įsikūrusios meno galerijos „Siela“ direktorė Asta Zimkus, jai sumanymą padėjo įgyvendinti skaitlinga, energinga ir veikli Čikagos apylinkės lietuvių bendruomenės valdyba bei Lemonto apylinkės lietuvių bendruomenės valdybos narės. Kai kurie svečiai taip pat atsinešė vaišių.

Daugiau
12/15/2023

Iškiliems lietuvių bendruomenės nariams įteikti apdovanojimai
Antradienį LR Generaliniame konsualte Čikagoje, šventinio vakaro metu buvo iškilmingai įteikti LR Užsienio reikalų ministro apdovanojimai skirti iškiliems lietuvių bendruomenės nariams už jų aktyvią lietuvybės veiklą. LR generalinė konsulė Sigrida Mulevičienė įteikė Garbės ženklą – medalį „Už Pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ buvusiai Čikagos lituanistinės mokyklos direktorei Laimai Apanavičienei, Mažosios Lietuvos Fondo ir Draugijos primininkui kunigui Valdui Aušrai ir buvusiam ilgamečiui Pasaulio Lietuvių Centro Valdybos pirmininkui Linui Gyliui. Nuoširdžiai sveikiname apdovanojimų laureatus!

Daugiau
12/08/2023

Ieškome gyvenamosios vietos moksleiviui iš Lietuvos
Šiais mokslo metais labai gabus ir talentingas 17 metų Kauno jėzuitų gimnazijos moksleivis iš Lietuvos per mainų programą atvyko metus studijuoti St. Ignatius College Prep. mokykloje. Pirmąjį semestrą jį priėmė ir apgyvendino amerikiečių šeima. Kad šis mokinys iš Lietuvos galėtų pabaigti mokslo metus Čikagoje, jam būtinai reikalinga mūsų pagalba.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu