Daugiau 
 
03/29/2022

„Rotary” klubas pagerbė lietuviškoje veikloje besidarbuojančius JAV lietuvius
Kovo 4 d. į Pasaulio lietuvių centre įsikūrusią meno galeriją ,,Siela” rinkosi Čikagos lietuvių „Rotary“ klubo  nariai ir šventiškai nusiteikę svečiai. Čia vyko jau tradiciniais tapusių šio klubo Metų apdovanojimų vakaras, kurio metu pagerbiami lietuviškoje veikloje nusipelnę JAV lietuviai ir čia veikiančios lietuviškos organizacijos.

Daugiau
03/24/2022

Gandrinės švenčiamos kovo 25 dieną
Gandras yra Lietuvos nacionalinis paukštis. Dar vadinamas busilu, starkumi, gužučiu, bacionu. Nuo seno jis laikomas ypatingu paukščiu, mitiniu pirmtaku, globėju, kuris neša laimę, gerovę, teisingumą, gali apsaugoti nuo perkūnijos ir pan. O kovo 25 dieną Lietuvoje nuo senų senovės švenčiamos Gandrinės. Šią dieną į Lietuvą parskrenda gandrai. Mažojoje Lietuvoje, norėdami į naujai paruoštą lizdą prisišaukti gandrą, lizdą būtinai keldavo kovo 25 dieną.

Daugiau
03/15/2022

Dėkojame geradariams!
Lietuvos šaulių sąjungos Išeivijoje, Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda“ šauliai dėkoja visiems atsiliepusiems į prašymą skirti paramą Ukrainai ir Ukrainos žmonėms kovoje prieš neteisėtą ir brutalią Kremliaus invaziją.

Daugiau
03/10/2022

Rotaract klubo labdaros renginyje – iš širdies į širdį
2022 metų vasario 26 dieną vyko pirmasis Čikagos lietuvių Rotaract klubo labdaros renginys „Iš širdies į širdį“. Rotaract klubai suburia 18 metų ir vyresnius žmones keistis idėjomis su bendruomenės lyderiais, lavinti vadybos ir profesinius įgūdžius bei smagiai praleisti laiką savanoriaujant. Vienas iš Čikagos lietuvių Rotaract klubo tikslų yra bendradarbiauti ir vystyti bendrus projektus su užsieniu. Pirmajam tokiam projektui Rotaract nariai pasirinko gimtąją Lietuvą ir ten veikiančią organizaciją – Lietuvos širdies asociaciją.

Daugiau
03/10/2022

Skaudi netektis
Šių metų kovo 3 dieną Čikagos ir jos apylinkių muzikinę bendruomenę apskriejo skaudi žinia: Willowbrook miestelyje staiga mirė akordeonininkas Rimas Pumputis. Labai graudu ir liūdna, deja, nieko negalime pakeisti.

Daugiau
03/10/2022

Susitikimas su Ilinojaus universiteto Čikagoje studentais
Ilinojaus universiteto Čikagoje (UIC) studentai kovo 3-ąją turėjo daug klausimų  LR Generalinei konsulei Sigridai Mulevičienei, kuri universiteto kvietimu tądien skaitė paskaitą jaunimui studijuojančiam tarptautinius santykius ir politikos mokslus UIC.

Daugiau
03/03/2022

Malda už taiką Ukrainoje
Trečiadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje vyko Maldos už Ukrainą Šv. Mišios ir minėjimas „Laisvė. Taika. Vienybė. Tiesa“. Generalinė konsulė Sigrida Mulevičienė kreipėsi į Pal. Jurgio Matulaičio misijoje gausiai susirinkusius lietuvių bendruomenės narius ir dėkojo Čikagos lietuviams, verslo įmonėms, organizacijoms už renkamas aukas Ukrainai. Taip pat pabrėžė, jog svarbu šiuo metu kiekvienam kiek įmanoma prisdėti prie pagalbos Ukrainai teikimo, rašyti laiškus ir kontaktuoti su atstovaujančiais valstijų politikais, atsakingai ir kritiškai vartoti bei dalintis informacija. Po Šv. Mišių misijoje, prie laužų visi susirinkusieji dainavo lietuviškas dainas ir uždegė žvakeles prie Partizanų motinos paminklo. Dėkojame renginio organizatoriams ir visiems kartu dalyvausiems maldoje. Slava Ukraini! Generalinio konsulato Čikagoje ir Dainos Čyvas nuotraukos

Daugiau
03/03/2022

Lemonto centre suplevėsavo Lietuvos Nepriklausomybės vėliava
Vasario 16-osios vidurdieny Lemonto centre, prie paminklo veteranams, iškilmingai, kartu su Amerikos vėliava, buvo iškelta Lietuvos trispalvė. Tai tradicinis Lemonto apylinkės Lietuvių bendruomenės (LB) valdybos ir Pasaulio Lietuvių centro (PLC) renginys, suvienijęs skirtingas kultūras, istorijas, tradicijas ir papročius sukūrusias ir išsaugojusias Amerikos ir Lietuvių tautas. Pastarasis renginys buvo ypatingas, kad ir sunkiu visiems laiku, neabejingi lietuvybės puoselėjimui žmonės susitelkė bendram tikslui.

Daugiau
03/03/2022

Vasario 16-oji – svarbiausioji Lietuvos valstybės šventė
Tęsdama kilnias ir gražias tradicijas, LB Lemonto apylinkės valdyba, vadovaujama pirmininkės Violetos Valaitytės, visus tautiečius pakvietė prisiminti 1918 m. vasario 16 d. priimtą Nepriklausomybės deklaraciją – Lietuvos valstybės pamatų pamatą. Juk viskas, ką sukūrėme ir dar tik sukursime, guls ant šio tvirto ir aiškaus pagrindo.

Daugiau
02/24/2022

Smagus pasirengimas Pasaulinės cepelinų dienos konkursui
Vasario 12-ąją, Pasaulinės cepelinų dienos išvakarėse, JAV LB Market Parko bendruomenės tarybos (pirmininkė Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė) nariai ir Lietuvių jaunimo centro Čikagoje tarybos (pirmininkas Antanas Rašymas) nariai, dideliam būriui pagalbininkų susirinkus Jaunimo centro patalpose, pasipuošę tautine atributika visą popietę gamino ir virė cepelinus.

Daugiau
02/24/2022

Paminėtos LR valstybinės šventės
Š. m. vasario 13 d., sekmadienį, JAV LB Market Parko bendruomenės taryba (pirmininkė Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė) ir Lietuvių jaunimo centro Čikagoje taryba (pirmininkas Antanas Rašymas) pakvietė išeivijoje gyvenančius lietuvius kartu švęsti dvi Lietuvai svarbias šventes – Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo, ir Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, dienas. Bei tą dieną Vytauto Didžiojo sausumos šaulių rinktinė kartu kvietė pagerbti LŠS įkūrėją Vladą Pūtvį-Putvinskį minint 93-iąsias jo mirties metines. Renginyje dalyvavo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS), Amerikos lietuvių taryba, Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje bei National Lithuanian American Halle of Fame.

Daugiau
02/24/2022

Čikagos lituanistinė mokykla paminėjo Vasario 16-ąją
Vasario 16 dieną Lietuva šventė 104-uosius Nepriklausomybės metus. Vasario 19 dieną, Čikagos lituanistinėje mokykloje, buvo minima Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Esame laimingi, kad galime švęsti šią šventę, kuri skatina atsigręžti į savo tautos istoriją, prisiminti svarbias Lietuvai asmenybes, švęsti išradingai, įdomiai ir linksmai.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu