Daugiau 
 
12/23/2021

Kūčios prie bendro stalo
Bažnyčia nėra pastatas į kurį tu eini, tai yra šeima, kuriai tu priklausai. Gruodžio 19d. 11val. ryte, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje vyko Šv. Mišios, kurias atnašavo Klebonas Jaunius Kelpšas. Buvo uždegta paskutinioji, ketvirtoji, Advento žvakė. Parapijiečiai meldėsi, skambėjo nuostabios bažnytinės giesmės, kurias atliko vargonininko Ričardo Soko vadovaujamas bažnyčios choras.

Daugiau
12/23/2021

Rastas seniausias spalvotas VYTIS
Lietuvių tauta turi turtingą istoriją, besitęsiančią jau daugiau nei tūkstantį metų. O, kad lietuviai jau prieš tūkstantmetį ar dar anksčiau būtų turėję savąjį raštą! Kiek daug mes žinotume apie savo, tą mažą, bet neabejotinai drąsią ir sunkiai įveikiamą tautą! Gal tuomet dar labiau didžiuotumėmės, kad mūsų gyslomis teka lietuviškas kraujas.

Daugiau
12/23/2021

Kalėdų šventė Gedimino lituanistinėje mokykloje
Gruodžio 18 dieną GLM šeštadieninės mokyklos vaikučiai džiaugsmingai sutiko Kalėdų Senelį. Šventė prasidėjo GLM direktorės Erikos Kuzmin and JAV LB Waukegan – Lake County Apylinkės sveikinimais.

Daugiau
12/22/2021

Pasivaikščiojimas po mūsų gyvenimo klausimus
,,Draugo“ knygynėlio lentynoje – ,,Mažosios studijos“ bendradarbės Jūratės Kuodytės parengta knyga ,,Esame vieni dėl kitų. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu“. Ši knyga – tai kvietimas pažvelgti į gyvenimo tikrovę ,,atrakinus sielos duris, kalbėtis apie tai, kas iš tikrųjų svarbu: apie laisvę ir atsakomybę, apie gyvenimo džiaugsmą ir prasmę, apie tikėjimą ir  meilę, apie mažų gerų darbų svarbą. Šiais laikais pokalbių knygų gana gausu. Jos yra populiarios. Manau, kad populiari bus ir ši knyga, juolab kad kalbintasis yra labai mėgstamas ir mylimas žmonių kunigas Antanas Saulaitis SJ. Visi pokalbiai suskirstyti pagal tematiką: ,,Apie draugystę“, ,,Apie blogį“, ,,Apie ištikimybę“ ir t. t.

Daugiau
12/16/2021

Tauragės klubo narių susirinkimas
Gruodžio 8d. įvyko Tauragės klubo narių susirinkimas. Jį pradėjo klubo pirmininkė Audra Zakarauskas. Ji pasveikino susirinkusius, supažindino su dienotvarke. Tylos minute pagerbėme visų mirusiųjų klubo narių atminimą. Šiemet mus paliko Marija Vyčas. Sukalbėjome trumpą maldą.

Daugiau
12/09/2021

Šiaurės Amerikos ateitininkų šventė
Lapkričio 26–28 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, Šiaurės Amerikos ateitininkai buvo susirinkę į dvasios ir krikščioniškos veiklos atnaujinimo šventę, pavadintą „Užkurkime židinį”. Nors dar gresia užsikrėtimai nuo COVID-19 ir daug kas susilaiko nuo keliavimo, šventėje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių, atvykusių iš visų JAV kampų ir net iš Lietuvos. Šio didelio susibūrimo tikslas – paminėti 111-ąsias ateitininkijos įkūrimo metines.

Daugiau
12/08/2021

VJF stipendijos – vykdantiesiems „žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę“
Baigiantis 2021 metams Vydūno jaunimo fondas, šiuo metu besirengiantis Kalėdinių atvirukų vajui, primena, kad ateinantys metai jam bus išskirtiniai – VJF rengiasi iškilmingam 70-ties metų jubiliejaus minėjimui. Valdybos pirmininkė fil. Vida Brazaitytė pasidžiaugė, kad Fondo veikla dėl pandemijos ribojimų nebuvo sustojusi, ir kilni misija buvo tęsiama. Skaitytojams pristatome vieną svarbiausių šių metų VJF renginių, įvykusį spalio trečiąją, 12. 30 val. po pietų Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC), Lietuvių dailės muziejaus galerijai „Siela“.

Daugiau
12/01/2021

Gedimino lituanistinė mokykla kviečia pasigaminti advento simbolį – vainiką
Gedimino Lituanistinė Mokykla ruošiasi kalėdinei mokyklos šventei. Šiais metais ji bus kiek kitokia, nei įprastai, nors, kaip ir kasmet, į svečius žada užsukti Kalėdų Senelis, o mokinukai yra paruošę programėlę su šokiais ir dainomis – šias metais dėmesys bus sutelktas į Lietuviškas tradicijas.

Daugiau
11/29/2021

Kariuomenės diena
Sekmadienį, lapkričio 14 d., LŠS Išeivijoje iškilmingai paminėjo artėjančias Lietuvos Kariuomenės 103-ąsias įkūrimo  metines. Šauliai dalyvavo Šv. Mišiose,  kurias atnašavo kunigas, sąjungos kapelionas Jaunius Kelpšas. Vėliau paminėjimas tęsėsi Jaunimo Centre, Čikagoje. LŠSI vadas Julius R. Butkus priminė Lietuvos Kariuomenės įkūrimo istoriją, veiklos svarbą ginant Lietuvos valstybę ir jos žmones.  Susirinkusieji tylos minute pagerbė žuvusius karius kovose už laisvę ir Lietuvos Nepriklausomybę. Šauliai padėjo gėlių vainiką ir aukurą prie Laisvės ir Kovų paminklo, kurį 1957 m. pastatė Lietuvos karių veteranų „Ramovės“ Čikagos skyrius.

Daugiau
11/29/2021

Rudens padėkos popietė Brighton Parke
JAV LB Brighton Parko apylinkės Rudens padėkos popietė įvyko lapkričio mėnesio 21 d. Brighton Parko apylinkės valdyba ir choras kartu uoliai dirbo ruošdami seniai lauktą šventę. Į rudeniniais lapais išpuoštą salę atvyko ne tik saviškiai iš Čikagos, bet ir iš Čikagos priemiesčių – Batavijos, St.Charles, Auroros.

Daugiau
11/19/2021

Galerijoje „Siela“ įvyko „Saulutės“ labdaros koncertas
Galerijoje „Siela“ įvyko „Saulutės“ labdaros koncertas. Organizacijos „Saulutė“ vardu į koncertą kvietė žinomi atlikėjai Agnė Giedraitytė ir Martynas Matutis!   Koncerto tikslas buvo pristatyti jau įgyvendintus organizacijos projektus, bei pritraukti naujus ir paskatinti senus rėmėjus prisidėti prie naujų, svarbių ir labai reikalingų projektų, kurie tiesiogiai  padės vaikams su specialiaisiais poreikiais!

Daugiau
11/19/2021

Jaunimo centre – teatralizuotas vestuvių pokylis
Saulėtos lapkričio 6-osios vakarą Čikagoje esančios Market Parko (Marquette Park) lietuvių bendruomenės valdyba išeivijoje gyvenančius lietuvius sukvietė į vieną linksmiausių metų renginių – inscenizuotą vestuvių pokylį „Smagios lietuviškos vestuvės“, vykusį Čikagos jaunimo centro Didžiojoje salėje, kurio metu  surinktos lėšos iš aukcione parduotų jaunavedžiams skirtų dovanų bus perduotos vaikų globos organizacijai „Saulutė“, globojančiai našlaičius ir socialiai remtinų šeimų vaikus Lietuvoje.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu