Daugiau 
 
09/17/2021

Didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose – išeivijos šaulių vėliavos
2021 m. Rugsėjo 4–12 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Čikaga, Marquette Park) vyko Šiluvos atlaidai. Kasdien 11 val. ryto mišiose maldos buvo skirtos kuriai nors visuomenės žmonių grupei, tarnaujančiai Dievui, žmonėms ir Tėvynei, jaunimui ir šeimoms, bažnyčios tarnautojams, visame pasaulyje išsibarsčiusiems lietuviams ir pan.  

Daugiau
09/17/2021

Autorės Gabriellos Dimaitės Tymarskis ir dailininkės Ievos Bagdonas bendras meninis vakaras
Šeštadienį, rugsėjo 11-ąją, Lietuvių pasaulio centre, Sielos galerijoje įvyko Gabriella Dimaitė Tymarskis naujų knygų „Beieškant stebuklo“ ir „Gamtos simfonija“ pristatymas ir dailininkės Ievos Bagdonas autorinė paveikslų paroda. Sceną taip pat puošė Skirmantės Vaičiulienės darbai iš samanų kompozicijos.

Daugiau
09/17/2021

Už sąjūdį, atvirą kiekvienam lietuviui
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) 70 metų veiklos sukakties proga buvau paklaustas, kada ir kokiomis aplinkybėmis tapau jos nariu. Juo esu nuo pat šios organizacijos įsteigimo. Kuriant LB, vadovavomės idėja, kad kiekvienas lietuvis, kuriame sruvena lietuviškas kraujas, yra šios bendruomenes narys. Kiekvienas užsienyje gyvenantis lietuvis įpareigojamas dalyvauti lietuvybės išlaikymo veikloje ir būti aktyvus tautos narys. Tačiau gyvenant už Lietuvos ribų, išlaikyti lietuvybę niekada nebuvo lengva – jei nėra nuolatinio budėjimo, kyla didelis pavojus nutautėti. Dabar LB regiu ne kaip organizaciją, o kaip sąjūdį, kuriame vyrauja visuotinumo principas ir kuris yra atviras kiekvienam lietuviui. Sąjūdžio aukščiausioji dorybė yra tautinis solidarumas, kai visi lietuviai yra lygūs tos pačios tautos vaikai.

Daugiau
09/15/2021

Gedimino lituanistinė mokykla pradėjo naujus 2021-2022 mokslo metus
Saulėtą rugsėjo 11-osios šeštadienio rytą mokyklos kiemelyje susirinko mokiniai ir tėveliai. Sveikinimo žodį tarė direktorė Erika Kuzmin. Po ilgos vasaros vėl susitikę mokinukai džiaugėsi vieni kitais, dalinosi vasaros įspūdžiais. Smagiai pasibičiuliavę visi sugužėjo į klases, kur prasidėjo pirmoji pamokėlė, o po pamokų visi galėjo pasmaguriauti ledais.

Daugiau
08/30/2021

JAV Waukegan-Lake apylinkės lietuvių bendruomenės vasaros palydos
Rugpjūčio 15-oji – Žolinė, dar vadinama ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų švente. Kaip ir kiekvienai šventei, taip ir Žolinei buvo ruošiamasi. Buvo pinami vainikai, renkamos vaistažolės, kepama duona, tvarkomi namai ir aplinka, ruošiami stalai vaišėms. O Žolinių puokštę turbūt drąsiai galima pripažinti kaip vieną labiausiai žinomų šios šventės aksesuarų. Nuo seno į Žolinės puokštę dėdavo kuo daugiau ir kuo įvairesnių augalų. Iš bažnyčios parsineštos pašventintos puokštės saugodavo namus, teikdavo ramybę. Derlius jau buvo nuimtas, uogienės išvirtos, daržovės paruoštos žiemai. Žolinių šventės diena todėl ir išreiškia atsisveikinimą su vasara.

Daugiau
08/17/2021

Išlydėta projekto „Šaknys“ komanda
Rugpjūčio 12 d. Lemonte, šalia Pasaulio lietuvių centro esančiame Kryžių kalnelyje vyko projekto „Šaknys“ komandos išlydėjimas. JAV Lietuvių Bendruomenė kartu su JAV Lietuvių jaunimo sąjunga ir Lietuvių Fondo paramos dėka įgyvendina projektą „Šaknys“.

Daugiau
07/30/2021

Lietuviško geno puoselėtoja
Harvard University absolventė Nomeda Girnius yra puikus pavyzdys, kaip iš kartos į kartą perduodamas lietuviškasis genas. Su biomedicinos mokslų daktare N. Girnius kalbamės apie šeimos prioritetus, anksti įsižiebusį siekį kovoti už Tėvynę Lietuvą, vaikams perduotą patirtį bei savosios tautos kultūros pažinimą ir… sklandžiai lietuviškai kalbantį vyrą amerikietį.

Daugiau
07/30/2021

Paminėta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 88-erių metų sukaktis
Š. m. liepos 18 d. Čikagoje esanti Market Parko (Marquette Park) lietuvių bendruomenė išeivijoje gyvenančius lietuvius pakvietė į renginį paminėti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 88-erių metų sukaktį ir pagerbti jų atminimą. Renginį organizavo JAV LB Marquette Parko Apylinkės bendruomenė, Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga (ALIAS), Amerikos Lietuvių Taryba bei Lietuvos Šaulių Sąjunga Išeivijoje.

Daugiau
07/14/2021

Šiaurės lietuvių bendruomenės atsisveikinimas su Čikagos Generaliniu konsulu Mantvydu Bekešiumi
Seniai, seniai, net prieš keturis metus, atvyko į mūsų kraštą Mantvydas Bekešius ir tapo Generaliniu konsulu. Bėgo dienos, bėgo metai ir baigėsi pareigų terminas. Visi iš anksto žinojo – konsulo darbas laikinas, nepastovus, bet labai labai svarbus! Rodos, tik vakar atvyko, o kiek daug visko per tą laiką įvyko. Ir štai atėjo valanda tarti „ačiū!“, ir palinkėti sėkmės tolimesniems jo gyvenimo kelio darbams.

Daugiau
07/14/2021

Lemonte Lietuvos Valstybės dieną iškilmingai skambėjo Tautinė giesmė
Liepos 6-ąją Lemonte, Pasaulio lietuvių centro (PLC) prieigose: tarp kryžių kalnelio ir galingų paminklų Lietuvos partizanų vadui Vanagui ir partizanų Motinai, vyko Mindaugo karūnavimo – Lietuvos valstybės dienos minėjimas, vainikuotas Lietuvos himno giedojimu.

Daugiau
07/14/2021

R. Satkauskas: „Svarbu, kad mūsų šaknys nebūtų nukirstos”
Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos narys, vienas geriausių Illinois valstijos kaimo gydytojų Remigijus Satkauskas, pelnęs Illinois Rural Health Association (IRHA) apdovanojimą, didžiuojasi savo lietuviškomis šaknimis.

Daugiau
07/09/2021

Čikagos lietuviai renkasi kartu žaisti golfą
Seniai žinoma tiesa, kad žymiai lengviau randame bendrą kalbą arba geriau jaučiamės su tais, kurių pomėgiai ar laisvalaikio leidimo būdas yra panašūs į mūsų pačių. Būtent dėl šios priežasties ne taip retai gimsta noras burtis į įvairiausias draugijas, klubus, kuriuose galima smagiai leisti laiką, tobulėti. Kartais nustembame išgirdę, kokių tik pomėgių ar laisvo laiko leidimo būdų žmonės turi! Mes, lietuviai – ne išimtis, bendrų pomėgių vedami susirandame draugų, gimsta naujos draugystės ir daugybė puikių idėjų. Toks poreikis burtis nesvetimas ir gyvenant toli nuo gimtinės, kai šalia darbo bei kasdieninių rūpesčių norisi skirti laiko sau, savo pomėgiams.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu