Daugiau 
 
02/23/2023

Kviečiame pakeliauti po M. K. Čiurlionio paveikslų pasaulį
Sausio mėnesį „Angelų takais“ pradėtas rodyti ir Lemonte, Pasaulio Lietuvių Centre, meno galerijoje „Siela“. Apie šį didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukiančio projekto atgabenimą šiapus Atlanto kalbamės su M. K. Čiurlionio galerijos Čikagoje direktore Viktorija Černičenko.

Daugiau
02/16/2023

Lietuvos gimtadienis Čikagos lituanistinėje mokykloje
Kiekvienas iš mūsų savo širdyje nešioja Tėvynę. Ji tai upės, pievos, miškai, miestai, kalba, tradicijos ir mes, žmonės,  kuriantys savo krašto gerovę, tikintys Lietuva.

Daugiau
02/16/2023

Dr. Dariaus Kučinsko paskaita Lituanistikos tyrimo centre
Ne kartą Čikagoje Lituanistikos tyrimo centre (LTC) lankęsis muzikologas Dr. Darius Kučinskas, Kauno technologijos universiteto docentas, šiuo metu Stanfordo universitete Fulbright stipendija remtas mokslininkas, pirmą kartą atvyko į LTC Lemonto patalpas š.m. vasario 3 d., kur skaitė paskaitą apie lietuvių išeivijos muziką ir lietuviškus pianolų ritinėlius.

Daugiau
02/09/2023

Mūsų lietuviškai bendruomenei nusipelniusiems įteikti Rotary klubo apdovanojimai
2008 m. įkurtas Čikagos lietuvius rotariečius vienijantis klubas – naujų sumanymų nepritrūkstanti organizacija, kurios tikslas yra padėti ne tik Čikagos lietuviams, bet ir prisidėti prie Lietuvoje vykdomų projektų. Ėmęsi naujų projektų, lietuviai bendradarbiauja su rotariečiais iš kitų klubų, tokiu būdu atsiranda galimybė ženkliai padidinti surinktą sumą.

Daugiau
02/09/2023

Jubiliejų neseniai paminėjusi „Saulutė“ tęsia prasmingus darbus
Naujųjų metų pradžia skatina apmąstyti 2022-ųjų pasiekimus ir 2023-aisiais laukti tolesnės pažangos. 2020 m. liepos 1 d. Lietuvos Seimas priėmė mandatą, įpareigojantį visas mokyklas iki 2024 m. rugsėjo 1 d. integruoti specialiųjų poreikių mokinius į savo bendrą mokinių būrį. Tai tikrai reikšmingas tikslas. Šalyje daugelyje mokyklų yra darbuotojų, kurie yra apmokyti specialiojo ugdymo. Tačiau išlieka didžiulė kliūtis, nes Lietuva skyrė tik minimalias lėšas medžiagoms, technologijoms ir tam skirtoms klasėms, skirtoms padėti šiems specialiųjų poreikių mokiniams, įsigyti. Visų pirma, kaimo mokykloms labai reikia finansinės pagalbos.

Daugiau
02/09/2023

Saulius Prūsaitis ir Iglė – pirmas didžiulis koncertas JAV
„Pagaliau atėjo metas ir esame pilnai pasirengę pirmam dideliam koncertui JAV“, – sako Saulius Prūsaitis. Vasario 25 d.  jis su savo grupe koncertuos „Compass“ arenoje, Čikagoje. Drauge su Sauliumi į Čikagą atvyksta ir Iglė, su kuria jis ką tik pristatė jau trečią bendrą dainą „Tas jausmas“.

Daugiau
02/09/2023

Jonas Prunskis 15-ą kartą išrinktas geriausiu savo srities gydytoju Čikagoje
Šių metų sausį paskelbtas geriausių Čikagos gydytojų sąrašas. Castle Connolly vardo geriausius medikus kasmet renka kolegos, vertindami atskirų sričių specialistų profesinę kvalifikaciją, įgūdžius ir reputaciją.

Daugiau
02/02/2023

Jubiliejų švenčianti „Saulutė“ skaičuoja gerus darbus ir viltingai žvelgia į ateitį
Remti Lietuvos vaikus, patiriančius finansinius sunkumus, gyvenančius sunkiomis aplinkybėmis arba turinčius negalią – tokios misijos vedina prieš 30 metų buvo įkurta labdaringa organizacija „Saulutė“, sėkmingai vykdanti veiklą iki šių dienų.

Daugiau
02/02/2023

Klaipėdos krašto atgavimo 100-metis paminėtas už Atlanto!
Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2023 metus Klaipėdos krašto šimtmečio metais. Sukakčiai paminėti įvairūs renginiai vyksta Lietuvoje ir už jos ribų. Čikagoje vyko Klaipėdos atgavimo žygis. Dalyviai rinkosi Waterfall Glen miškelyje, Lemont. Nors rytas buvo snieguotas, tačiau tai neišgąsdino susirinkusiųjų. O šlapias sniegas tik dar labiau priminė tikrą klaipėdietišką orą.

Daugiau
02/02/2023

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos minėjimas Maironio mokykloje
Generalinio konsulato atašė ryšiams su bendruomene Julijono Matuko įspūdžiai iš Maironio mokykloje surengtos edukacinės programos Klaipėdos krašto istorijos tema. Dėkojame Mažosios Lietuvos fondui ir draugijai už istorinės atminties puoselėjimą ir minėjimo programos organizavimą.

Daugiau
02/02/2023

„Sielos“ galerijoje – iškilios istorinės sukakties minėjimas
Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio sukaktis šį savaitgalį sukvietė Čikagos lietuvius ir į minėjimo vakarą LDM „Sielos“ galerijoje. „Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos buvo sėkmingiausias, drąsiausias XX a. Lietuvos užsienio politikos įvykis, vienas svarbiausių Lietuvos geopolitinių laimėjimų, padaręs itin reikšmingą įtaką Lietuvos valstybės raidai. Jį suplanavusių ir įvykdžiusių asmenų sumanumas ir drąsa lėmė tai, kad užgimė nauja, vakarietiška Lietuvos kaip jūrinės šalies orientacija. Gerbkime ir branginkime tikrųjų Lietuvos didvyrių atminimą“, – sakė Generalinė konsulė Sigrida Mulevičienė sveikindama susirinkusius kartu paminėti šią Lietuvai svarbią sukaktį.

Daugiau
01/27/2023

Sausio 13-ios minėjimas Pasaulio lietuvių centre
Sausio 15d. po ryto 11 val. šv. Mišių PLC Banio šeimos salėje vyko Sausio 13-ios – Kovos už Lietuvos laisvę gynėjų minėjimas. Renginį tradiciškai organizavo Pasaulio JAV LB Lemonto valdyba. Susirinkusieji pasivaišino LB Lemonto valdybos paruošta kava ir pyragais, susėdę prie papuoštų stalų šnekučiavosi ir laukė renginio pradžios. Krauju aplaistytą Lietuvos kelio į laisvę minėjimą savo kūrybos eilėraščiu „Už laisvę“ skaitymu pradėjo LB valdybos pirmininkė Janina Sučylienė.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu