Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

05/04/2018

„Paklausyk širdies plakimo“ - renginys paremti „Saulutės“ veiklą
„Saulutė“, Lietuvos vaikų globos būrelis, šįmet švenčiantis 25-tus metus nuo įsikūrimo, balandžio 15 d. Pasaulio lietuvių centre sukvietė visus į muzikinę programą. Pristatydama programos atlikėjus „Saulutės“ vicepirmininke Raminta Marchertienė pabrėžė, kad Loreta ir Algirdas, atsisakydami honoraro, jau ne pirmą kartą savo talentus aukoja koncertuodami „Saulutės“ labui, tik šį kartą į talką pasikvietė svečią iš Lietuvos, fortepijono džiazo virtuozą Saulių Šiaučiulį.

Daugiau
05/04/2018

„Buvome, esame ir būsime“
„Grandies“ tautinių šokių ansamblis baigė šokių sezoną, atšventė vaikų ratelio 25-metį. Gražiu sutapimu, „Grandies“ tautinių šokių ansamblio metinis koncertas išpuolė balandžio 29 dieną, tarptautinę šokių dieną. Koncertas, vykęs Pasaulio Lietuviu centro Ritos Riškienės salėje (Lemonte), buvo pavadintas „Buvome, esame ir būsime“.

Daugiau
04/27/2018

ČLM ketvirtokų išvyka į Balzeko muziejų
Jau tapo tradicija, kad kiekvienais metais pavasarį Čikagos lituanistinės mokyklos ketvirtokai vyksta į Balzeko muziejų. Vaikams visada įdomu pamatyti senovinius daiktus, kurie susiję su Lietuva ir jos istorija: dokumentus, fotografijas, tautinius drabužius, gintaro papuošalus ir kitus dirbinius.

Daugiau
04/27/2018

Konsulas M. Bekešius kreipėsi į Ilinojaus Senatą ir Atstovų rūmus
Balandžio 19 d. Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius lankėsi Ilinojaus valstijos sostinėje Springfield. Ilgamečio Atstovų rūmų pirmininko Michael Madigan kvietimu Generalinėje asamblėjoje apsilankęs M. Bekešius sakė kalbas Senato bei Atstovų rūmų nariams.

Daugiau
04/27/2018

„Šeimos namučiai“ – viltis sergančių vaikų šeimoms
Projektas, inicijuotas Lietuvoje esančios pelno nesiekiančios organizacijos „Mamų Unija“, buvo pradėtas 2013 metais ir tęsiasi iki šiol. Organizacija, nuolatos bendradarbiaudama su įvairiais rėmėjais ir partneriais, sulaukė ne tik vyriausybės palaikymo, tačiau ir privačių rėmėjų pagalbos. Neabejingi lieka ir užsienyje gyvenantys lietuviai, tarp kurių - aktyvus „Čikagos mamų fondas“ (Chicago Mothers Foundation), kaskart organizuojantis labdaros renginius, kurių metu visos surinktos lėšos yra skiriamos kovai su vėžiu.

Daugiau
04/27/2018

Bažnyčios erdvę užpildė mažųjų skaitovų posmai 
Šiemet su Atvelykiu į Čikagos lietuvių bendruomenę įsiliejo baigiamasis mokyklinio amžiaus vaikų Raiškiojo skaitymo konkursas. Jau tradiciniu tapusį renginį kasmet pavasarį organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos (VVA) valdyba. Kaskart organizatoriai stengiasi vaikams, jų tėveliams ir mokytojams įsimintiną šventę sukurti kitoje erdvėje, kad aplinka ir akustika kiek galima geriau nuteiktų tiek skaitovus, tiek ir klausytojus.

Daugiau
04/20/2018

Lietuviško žodžio šventė
Čikagos lituanistinėje mokykloje balandžio 14 dieną vyko „Lietuviško žodžio šventė“. Šventės dalyviais ir laureatais tapo mokyklos mokiniai ir mokytojai. Daugybė apdovanojimų ir gausa dovanų. Mokiniai dalyvavo skaitymo konkurse, kuris prasidėjo sausį ir tęsėsi iki kovo pabaigos, rašė rašinius, dalyvavo konkursuose ne tik ČLM, bet ir Lietuvoje. Šventėje dalyvavo ir svečių.

Daugiau
04/20/2018

Gyvoji tautodailė – lietuviškai kultūrai puoselėti
Šių metų kovo 16–17 dienomis Lietuvių Dailės Muziejuje Lemonte (JAV) vyko jau tradicine tapusi kas kelis metus vykstanti Amerikos lietuvius suburianti Gyvosios tautodailės mugė-dirbtuvės, ypatinga tuo, kad kiekvienas dalyvis gali pats prisiliesti prie šimtmečius menančių amatų. Vienas jų – paprotinis kiaušinių marginimas prieš Šv. Velykas, kviečiant gamtą pabusti iš žiemos miego.

Daugiau
04/13/2018

Atvelykio pietūs Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte
Atvelykis – pirmasis sekmadienis po Velykų, aštuntoji diena po Kristaus prisikėlimo, užbaigianti velykinę savaitę. Ši šventė lietuvių kultūroje turi gilias tradicijas, todėl Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija stengiasi kasmet pakviesti misijos narius ir svečius prie gausaus Atvelykio stalo ir kartu bendraujant ir vaišinantis užbaigti velykinę savaitę. Praeitą sekmadienį misijoje į Atvelykio vaišes susirinko ypatingai gausus būrys žmonių. 

Daugiau
04/13/2018

Kviečiame į Politinį savaitgalį
Ne pirmus metus rengiamas Politinis savaitgalis, po pertraukos ir vėl Čikagoje. Balandžio 14-15 dienomis į Čikagą atvyksta Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio pirmeivis, Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila ir žurnalistas, politologas Tomas Čyvas.

Daugiau
04/13/2018

Valdybos rinkimai Waukegan–Lake County Lietuvių Bendruomenėje
Šių metų balandžio 8 dieną, sekmadienį, Santa Maria del Popolo parapijos patalpose Mundelein, IL įvyko metinis/ataskaitinis/rinkiminis Waukegan–Lake County lietuvių bendruomenės valdybos susirinkimas.

Daugiau
04/06/2018

„Liepsna“ pasiekė skaitytojus
Pasirodė naujas Lietuvių Fondo periodinis leidinys „Liepsna“. Pirmuose žurnalo puslapiuose leidinio skaitytojus lietuvių ir anglų kalbomis sveikina LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas ir LF valdybos pirmininkas Marius Kasniūno ir kviečia visus į jubiliejinį – 55-ąjį LF narių metinį suvažiavimą, kuris vyks 2018 m. balandžio 28 d. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 604390). Suvažiavimo pradžia 10 val. r.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu