Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Derliaus Pietūs

11/15/2019 Aidas

Lapkričio 3d. pasitaikė puiki rudens popietė, kai Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte susirinko gražus būrys „Vaiko vartai į mokslą“ organizacijos narių ir remėjų organizacijos 2019 m. metinei Derliaus šventei.

Popietę pravedė valdybos narė Giedrė Savukynienė.  „Vaiko vartai į mokslą“ yra pelno nesiekianti organizacija, įkurta prieš daugiau kaip 20 metų Čikagos apylinkėse, kuri remia vaikų pomokyklinius dienos centrus Lietuvoje.  Šiuose centruose, vaikai, kurių gyvenimo sąlygos yra tikrai nelengvos, turi progą ruošti pamokas, užkąsti, ir pasimokyti ir patirti įvairias charakterio ugdymo programas jaukioje ir saugioje aplinkoje.

Organizacija „Vaiko vartai į mokslą“ ne tik ruošia programas ir finansiškai paremia vaikų pomokyklinius dienos centrus, ji taip pat paruošia ir išleidžia JAV moksleivius savanoriauti tuose centruose Lietuvoje.  Nuo 2000 metų, virš 100 JAV moksleivių, savo ir tėvų lėšomis, yra keliavę į Lietuvą ir savanoriavę centruose.  Tai puiki proga JAV užaugusiam jaunimui padėti tiem, kurių gyvenimai nelengvi ir, tuo pačiu, proga iš arčiau susipažinti su savo senelių ar tėvų gimtine.  2019 m. vasarą į Lietuvą keliavo 18 moksleivių savanorių.

„Vaiko vartai į mokslą“ remėjus Lietuvių fondo vardu sveikino Rimas Griškelis, prisimindamas, kad Lietuvių fondas per pastaruosius 5 metus rėmė org. „Vaiko vartai į mokslą“ $21,000. Pietų dalyvius taip pat pasveikino JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Arvydas Urbonavičius, atvykęs į Lietuvių fondo renginį iš Omaha, NB, ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas, Vladas Oleinokovas, atvykęs į Jaunimo Sąjungos suvažiavimą iš Londono (Anglijoje).

Meninę programą atliko talentingi dvykukai Monika ir Matas Mikuckai.  Puikiais parinktais kūriniais, jie pianinu, pirma atskirai ir tada duetu skambindami pradžiugino klausytojus.

Tėvas Algis Baniulis, Palaiminto Jurgio Matulaičio Misijos misijos direktorius, pasveikino susirinkusius, palinkėjo organizacijai ir jos nariams ilgai tęsti savo veiklą, ir palaimino vaišes.

Šventės dalyviai skaniai pavalgę, nekantriai laukė loterijos.  Loterijos laimikių tarpe buvo labai gražių gėlių ir skoningai paruoštų, organizacijos narių suaukotų pintinių su visokiausiomis gėrybėmis.  Loteriją pravedė „Vaiko vartai į mokslą“ valdybos narės Giedrė Sauvykynienė ir Rėda Baranauskienė, o laimingus bilietus traukė Smiltė Baranauskaitė.  Kaip smagu, kad laimėtojų buvo beveik prie kiekvieno stalo!  Po loterijos vyko aukcijonas, kurio laimikis buvo Birutės Pabedinskienės iškeptas nepaprastai skanus tortas Napoleonas.

Popietės dalyviai padėkojo gardžius pietus paruošusiai šeimininkei Zitai Šoliūnaitei Kušeliauskienei ir stalus aptarnavusiems Lipniūno-Stulginskio kuopos moksleiviams ateitininkams bei Daumanto-Dielininkaičio kuopos vyr. Jaunųjų ateitininkų kuopos nariams bei jų draugams. Kai kurie ateityje gal savanoriaus Lietuvoje, „Vaiko vartai į mokslą“ remiamuose centruose.

Atsisveikindama su dalyviais, popietės pravedėja padėkojo visiems ir kvietė lankytis Pasaulio lietuvių centro prieškalėdinėje mugėje gruodžio 7-8 d.d.  kur „Vaiko vartai į mokslą“ narės pardavinės skanius pyragus ir tortus, bei lietuviškus daiktus. O 2020 m. vasario mėn. organizacija kvies visus į metinę ataskaitinę konferenciją.  „Vaiko vartai į mokslą“ neseniai pakeitė savo pašto adresą į: 14911 E. 127th Street, Lemont, IL 60439. Norintys sužinoti daugiau apie šią ypatingą organizaciją kviečiami aplankyti www.childgate.org internetinę svetainę.

Audra Kubiliūtė Daulienė; Dainos Čyvienės nuotraukos

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu