Daugiau 
 

Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas

06/16/2023 Aidas

Birželio 14-oji – viena tragiškiausių datų lietuvių tautos istorijoje.  1941 m. birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą.  Per pirmuosius vežimus iš šalies buvo išvežta apie 17 485 žmonių. Didžioji dalis – į tremtį, kiti – į GULAG'o stovyklas. Ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų. LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1989 m. birželio 9 d. įsaku paskelbė birželio 14 d. Gedulo ir Vilties diena.

    Šią dieną paminėjo LŠS Išeivijoje šauliai. Tremtinių dienos renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje. Mišios prasidėjo šaulių rikiuote. Buvo įneštos valstybinės ir dalinių vėliavos. Mišias atnašavo klebonas Jaunius Kelpšas. Maldose prisiminti nekaltų žmonių trėmimai ir Kaišiadorių arkivyskupas kankinys palaimintasis Teofilius Matulionis.

   Vėliau paminėjimas vyko prie Laisvės kovų paminklo Jaunimo centro kiemelyje. Šauliai padėjo gėlių vainiką, tylos minute pagerbė tremtinius, 1941 metų birželio 22 dienos sukilimo aukas ir visus Lietuvos laisvės kovotojus.  

        Prie paminklo kalbėjo LŠSI vado pavaduotoja Roma Bikulčius:

     „Šiandien susirinkome paminėti  Gedulo ir Vilties dieną. 1941 metais  birželio 14 dieną  Sovietų Sąjunga pradėjo masinį nekaltų Lietuvos žmonių trėmimą. Iš viso išvežta šimtai tūkstančiai žmonių.

   Širdis džiūgauja, nors ir minime liūdną datą. Džiaugiasi, nes žmonės šiandien susirinkę į Jaunimo Centro administracijos organizuojamą pikniką, žinoma, tame tarpe ir šauliai klausia: „Ar nieko nebus prie paminklo“? Tai reiškia, kad žmonėms rūpi. Minint tremtinių dieną nedrįstame praeiti pro paminklą, kurį pastatė mūsų tėvynainiai ir dedikavo monumentą Lietuvos laisvės kovotojams ir Sibiro tremtiniams. Lai būna šis paminklas mums pagrindas amžinoms vertybėms ir pareiga perduoti iš kartos į kartą Gedulo ir vilties dienos atminties svarbą. Lietuva užtektinai praliejo kraujo ir paaukojo savo vaikų: dukterų ir sūnų kovoje už laisvą, už nepriklausomą Lietuvą. Branginkime tai, ką turime šiandien – laisvę, kurią iškovojome, ir už kurią ne kartą sumokėjome laisvės aukomis. Gedulo ir vilties dieną atminkime sovietinio režimo tremtinius.“

   Vėliau šauliai įsijungė į Jaunimo centro administracijos organizuojamą pikniką. Dėkojame LŠS Išeivijoje šauliams dalyvavusiems renginyje ir Jaunimo centro administracijai už vaišes ir šiltą priėmimą.

  1. š k. Klaipėdašaulė Irena Šalaviejienė
 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu