Daugiau 
 

Gyva tremtinių atmintis liudija

06/15/2023 Aidas

Sekmadienį, po šv. Mišių, visi šv. Mišių dalyviai prisiminė prieš 82-us metus pradėtą suplanuotą intelektualios, darbščios, kūrybingos lietuvių tautos naikinimą – niekuo nekaltų ne tik Lietuvos gyventojų trėmimą į Sibirą.

Minėjimą organizavo JAV LB Lemonto apylinkės valdyba.

Išgyvenimai eiliuotai

Pasveikinus susirinkusius, LB Lemonto apylinkės valdybos pirminkė Janina Sučylienė perskaitė tremtinių atminimui skirtą savo kūrybos eilėraštį „Vardan tremtinių atminties“.

Tvyro nerimas, baimė, laukimas.

Dienas varstė parsidavėlių akys.

Nuo kaimyno priklausė likimas,

išsigandusios sliūkino naktys.

 

Be teismų, parodymų, liudijimų,

galimybės apsaugot šeimas.

Atviru žmogaus teisių nužudymu

stalinistai režisavo dramas.

 

Veikėjai  lietuviai šviesuoliai

pirmu dubliu, be teisės suklysti.

Šilti paliko jų guoliai,

be leidimo tėvynę išvysti.

 

Atėjūnai scenarijų kurpė,

pakalikai talkino jiems.

Pasmerktieji verkė ir šaukė

stingo kraujas mirt pasmerktiems.

 

Sulaikę kvėpavimą klausom,

ištvėrusių tremties kančias.

Jų pamokas veikiai pamiršom

kartojam klaidas tas pačias.

 

Vardan tremtinių atminties,

parodžiusiems valią ir ryžtą.

Lietuvos, vaikų ateities

lai meilė, tikėjimas grįžta!

 

Birželio 14-oji

Trumpą birželio 14- ios apžvalgą padarė J. Sučylienė. Ji priminė, kad LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1989 m. birželio 9 d. įsaku paskelbė birželio 14 d. Gedulo ir Vilties diena. Nuo tada Birželio 14-oji Lietuvoje minima kaip Gedulo ir vilties diena.

1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjungos represinės struktūros pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sovietų Sąjungos teritorijas. Vienas iš pagrindinių trėmimo tikslų buvo pašalinti iš Lietuvos žmones, kurie prisidėjo arba galėjo prisidėti prie nepriklausomos Lietuvos atkūrimo.

Įtremtį, kiti – į mirties stovyklas buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Iš viso į Sibirą SSRS ištrėmė apie 130 tūkst. Lietuvos gyventojų.

Mes kasmet minim šią skaudžią, liūdną beprasmiško totalaus lietuvių genofondo naikinimo pradžios datą. Reta lietuvio šeima, kurios nebūtų palietęs globalaus žmonijos naikinimo planas, neišplėšęs artimo, nesudarkęs tvarkingo, visaverčio žmogaus gyvenimo…

Svečio žodis

Tylos minute buvo pagerbti iš tremties negrįžusieji.

Ta praga žodį tarė šv. Mišiose dalyvavęs svečias iš LR generalinio konsulato Čikagoje Julijonas Matukas.

Trumpai apžvelgęs to meto Birželio 14-ios įvykius, priminęs skaudžias iki šių dienų išlikusias ir ateinančioms kartoms perpasakojamas pasėkmęs, svečias perskaitė dalį ištremtųjų sąrašo, pastebėdamas, ar trentinys grįžo, ar liko amžino įšalo žemėje, Sibiro platybėse; ar apie žmogų nėra jokios žinios.

Prie paminklo Motinai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos tėvui kunigui Vaidui Lukoševičiui palaiminus gėles ir trispalvę imituojančias žvakes, tremtinių atminimui skirta relikvija buvo paruošta išnešimui.

Mišių ir minėjimo dalyviai buvo pakviesti eiti prie paminklo, kur bus tęsiamas minėjimas.

Bažnyčios chorui, vadovaujamam Jūratės Grabliauskienės, sugiedojus Liūdesio ir vilties dienai skirtą giesmę, LB Lemonto apylinkės valdybos nariai: Paulina Liauba, Romaq Lange, Raimondas Armonas ir Petras Valius gėles ir žvakes nunešė prie paminklo.

Deja, bažnyčios kiemelyje lijo lietus ir maža dalis žmonių prisijungė prie renginio tęsinio.

Padėjus gėles ir žvakes, JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė minėjimą baigė savo kūrybos eilėraščiu „Tremtiniams“, skirtu tremtiniams atminti.

Dėkojame visiems, lietingą ir vėsią Devintinių dieną atėjusiems į antrąsias šv. Mišias ir dalyvavusiems trentinių atminimo ir pagerbimo vilties ir liūdesio minėjime.

JAV LB Lemonto apylinkės pirmininkė Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu