Ignoruoti religinius persekiojimus yra nedora

400 tūkstančių rohinjų, kurie šimtmečius gyveno Mianmare, buvo priversti palikti savo namus ir sprukti į Bangladešą. Čia jie gyvena apgailėtinomis sąlygomis ir yra beveik pamiršti didžiųjų pasaulio galių. Kas jais pasirūpins? Kas užtikrins jų kultūros, tikėjimo ir egzistencijos ateitį? Šie klausimai turėtų kamuoti visus krikščionis, ypač gyvenančius Vakaruose, nes tik jie gali prašyti, kad jų vyriausybė į jėgą atsakytų jėga ir tokiu būdu nutrauktų tai, ką JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeidas Ra‘adas al-Husseinas pavadino „vadovėliniu etniniu naikinimu.“ Toks buvo JAV atsakas, kai 2014 metų vasarą ISIS beveik išnaikino visą jazidų bendruomenę. Prireikė beveik dviejų metų, kad JAV ISIS nusikaltimus prieš krikščionis, jazidus ir kitas mažumas įvardintų genocidu. Tačiau dar iki šiol tūkstančiai žmonių laukia praktiškų tokio pasmerkimo
daugiau

Religiniai persekiojimai Mianmare

Mianmare religinių persekiojimų niekada netrūko. Vakariečių nuostabai ši budistų šalis brutaliai išnaudoja religines mažumas jau keletą dešimtmečių. Nuo Mianmaro vyriausybės šalies krikščionys kenčia jau labai ilgą laiką. 1999 metais JAV Tarptautinės religinės laisvės komisija (USCIRF) paskelbė Mianmarą „susirūpinimo verta šalimi“ dėl nuolatinio smurto, prievartos ir diskriminacijos prieš religines mažumas. Krikščionių persekiojimui režimas naudojo baudas, laisvės atėmimo baudas, priverstinius atsivertimus, badą, prievartavimus bei smurtą prie vaikus. Mianmare kenčia ne tik krikščionys. Šioje šalyje saugūs negali jaustis ir musulmonai. Šiomis dienomis smurtas vis dažniau naudojamas prieš rohinjų musulmonus, kurie dėl to yra priversti sprukti į kaimyninį Bangladešą. Rugsėjo 9 dieną JT pranešė, kad per paskutines dvi savaites į Bangladešą iešk
daugiau

Rugsėjo 10-ąją melsimės už senelius

Rugsėjo 10-oji – nacionalinė Senelių diena. Iš tiesų gražu, jog nors viena diena metuose yra skirta pagerbti senelius, tuos ypatingus žmones mūsų gyvenimuose, kurie visuomet yra šalia, pasirengę kantriai mus išklausyti, apkabinti, paguosti, ištiesti pagalbos ranką ar pavaišinti skanumynu. Minėdami šią gražią šventę kviečiame visus rugsėjo 10-ąją 9 ir 11 val. r. dalyvauti šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje ir pasimelsti už mūsų brangius senelius. Kas galite, praleiskite šią dieną su savo mylimais seneliais, o jeigu jie toli, bent paskambinkite jiems ir ilgai pasišnekučiuokite. Apie seno žmogaus sukauptą patirtį ir gyvenimo išmintį, apie senelių svarbą šeimoje, popiežius Pranciškus yra kalbėjęs daug kartų ir įvairiomis progomis. Pernai spalio mėnesį seniems žmonėms buvo skirta speciali Gailestingumo jubiliejaus diena. Susitikęs s
daugiau

Kardinolas B. Cupichas: Žmonių spinduliuojamas gerumas mane įkvepia

Nors jo žinioje yra šimtai Kuko ir Leiko apygardų – kuriose gyvena per 2 milijonus katalikų – mokyklų, bažnyčių ir kitų labdaros įstaigų, kardinolas Blase’as Cupichas sako vis tiek atrandąs laiko „ganytojiškiems dalykams“. „Kasdien pėsčiomis einu į darbą, ir nemanau, kad yra buvusi nors viena diena, kad kas nors nesustabdytų manęs gatvėje pasilabinti, paprašyti už juos pasimelsti“, – pasakojo 19-oje internetinės laidos „Face to Faith“ serijoje dalyvavęs kardinolas. „Kartais žmonės tiesiog nori pasidaryti su manimi asmenukę, ir tai irgi yra puiku“, – pridūrė jis. Kardinolui tenka lankyti labai įvairias kongregacijas ir bendrauti su žmonėmis „daug įvairesniais būdais nei tuomet, kai buvo tik savo parapiją turintis kunigas“, tačiau jis tikina, kad tai iki šiol jam „suteikia energijos ir jėgų“. „Stengiuosi nesuredukuoti savo pareigų iki bažnyčios
daugiau

Kaip apsaugoti vaikus bažnyčiose?

Štai jums baisi statistika, kuri jus tikrai pašiurpins – 2015 metais Jungtinėse Valstijose buvo užfiksuota 683 tūkstančiai vaikų išnaudojimo bei nepriežiūros atvejų. Dar šiurpiau yra tai, kaip teigia Ligų kontrolės bei prevencijos centrai, jog viena iš keturių mergaičių iki sulaukiant 18 metų patirs vienokį ar kitokį seksualinį priekabiavimą. Kalbant apie berniukus, tai gresia vienam iš šešių. Štai kodėl nauja Bozo Tchividjiano knyga „The Child Safeguarding Policy Guide for Churches and Ministries“ yra tokia svarbi. Nors knyga skirta krikščionims, ja gali naudotis visi siekiantys padėti jaunimui. Kristus įsakė atvesti jam mažuosius, todėl kaip krikščionys privalome įsitikinti, kad mūsų vaikai yra saugūs bažnyčiose bei katedrose. Bozas yra šios srities ekspertas. Anksčiau jis dirbo vaikų išnaudojimo tyrėju. Šiuo metu jis yra „GRACE“ įkūrėjas bei g
daugiau

Misijos svečias: žvilgsnis atgal ir į dabar

Taip gera ir miela sutikti žmones, su kuriais kartu keliavome trylikos metų kelionę. Jos metu, mieli misijos nariai, remontavome, gražinome bažnyčią ir kartu kūrėme bei gražinome savo sielos rūmus. Aš jums padėjau suprasti Dievo žodį ir kartu ieškojome kelių jo įgyvendinimui, o jūs man padėjote iš sovietmečio kultūros pereiti į pasaulinio lygmens kultūrą bei augti kaip asmenybei. Dievas gausiai laimino mūsų užmojus ir mes galėjome įgyvendinti savo planus. Per trylika metų visai eilei žmonių teko pabūti misijos taryboje bei finansų komitete ir atlikti šiuos didžiulius darbus, kurių dėka džiaugiamės gražia, patogia, šiuolaikine bažnyčia. Visi kiti žmonės palaikė projektus aukomis. Dėkoti būtų per maža, nes už rūpestį Dievo namais laukia dieviškasis atlygis. Kun. Algirdas Paliokas, SJ Sutiktieji misijos žmonės apipylė mane klausimais. Todėl dera į juos
daugiau

Archeologai aptiko Jėzaus apaštalų gimtąjį miestą

Šiaurės Izraelyje archeologinius kasinėjimus atliekantys ekspertai teigia, jog aptiko biblijinį Betsaidos miestą. Tikima, jog būtent šiame mieste gimė trys Jėzaus apaštalai. Archeologai žvejų kaimelio, kuriame pagal Naująjį Testamentą gimė Pilypas, Andriejus bei Petras, ieško jau kelis dešimtmečius. Prieš tai kasinėjimai buvo atlikti trijose kitose vietose, tačiau archeologų pastangos buvo nesėkmingos. Šią vasarą sėkmė atsigręžė į jų pusę. Komandai iš Niujorko pavyko aptikti Romos Imperijos laikų vonios griuvėsius, indus bei I-III a. monetas. Radiniai atitinka I amžiaus istoriko Juozapo Flavijaus kronikas. Pastarasis rašė, jog romėnų karaliaus Pilypo Herodo dėka, mažas Betsaidos kaimelis virto miestu. „Jis neminėjo ar Herodas miestą įkūrė kaimelio vietoje, ar kažkur netoliese, tačiau romėnų vonios aptikimas rodo, jog kažkada čia stovėjo miest
daugiau

Kunigų vienybės iniciatyva: padėkos ir vilties kryžius Lietuvoje

JAV Kunigų vienybė pasiryžo organizuoti jubiliejinio kryžiaus pastatymą Lietuvoje, Kryžių kalne, nuo visų lietuviškų parapijų Jungtinėse Valstijose, kur dar vyksta lietuviškos pamaldos. Tokių parapijų yra 16. Kryžiaus pastatymo intencija – PADĖKA IR VILTIS! Dėkosime už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę, taip pat dėkosime Dievui už mūsų parapijas, tikinčiuosius ir veikiančias organizacijas. Prašysime Dievą, Švč. Mergelę Mariją, šv. Kazimierą ir naująjį Katalikų Bažnyčios palaimintąjį kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį laiminti mūsų parapijas ir kolonijas JAV, kad jos ir toliau būtų stiprios tikėjimo ir lietuvybės skleidėjos. Mažas kryželis aplankys visas mūsų parapijas, kad drauge susitelktume maldai, kad jaustumės esantys viena katalikiška ir lietuviška šeima JAV, kuri gyvena Kristaus dvasia ir mūsų tautine tradicija. Per pašventinimo šventę š
daugiau

JAV katalikų parama Bažnyčiai vidurio ir rytų Europoje

JAV katalikų Vyskupų Konferencija paskyrė daugiau kaip 4 milijonus 800 000 dolerių 206 paramos projektams 22 vidurio ir rytų Europoje kraštuose. Paramos projektų tikslas – sustiprinti Bažnyčios pastoracines galimybes perduoti ir sugražinti tikėjimą. Blase‘as Cupichas Vidurio ir rytų Europos kraštai perėjo daugelį sunkumų patirdami carų, radikalių komunistų priespaudą, baisius nusikaltimus prieš žmoniją, revoliucinius, pilietinius ir pasaulinius karus. Žlugus Sovietų Sąjungai, vidurio ir rytų Europos kraštai stengiasi atkurti savo politines, socialines ir ekonomines struktūras. JAV katalikų Vyskupų Konferencijos metinė rinkliava už Bažnyčią vidurio ir rytų Europoje šiemet įvyko kovo 1-ąją tema – „Atstatyti Bažnyčią. Kurti ateitį“. Rinkliavą organizuojančios Vyskupų Konferencijos pakomisės pirmininkas, kardinolas Blase‘as Cupichas, Čikagos arkivy
daugiau

Arkivyskupas Teofilius Matulionis skelbiamas Palaimintoju

„Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį!“ – apie vyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį (1873-1962 m.) yra sakęs popiežius Pijus XI. Sekmadienį, birželio 25 d., jis bus paskelbtas Palaimintuoju. Planuojama, kad į Vilniaus Katedros aikštėje vyksiančias beatifikacijos iškilmes susirinks apie 50 tūkst. žmonių. Kankinys, Dievo tarnas Teofilius Matulionis – vos antrasis lietuvių kilmės Palaimintasis, tampantis Katalikų bažnyčios pripažintu pavyzdžiu viso pasaulio krikščionims. Pirmasis buvo Jurgis Matulaitis, Palaimintuoju paskelbtas 1987 m. Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) pirmininkas, įsitikinęs, kad beatifikacijos šventė yra svarbi ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje. „Ilgai lauktas tas tarptautinis pripažinimas ne tik T. Matulionio, bet jo asmenyje - ir mūsų Lietuvos istori
daugiau