Kaip Šv. Mikalojus tapo Santa Klausu

Gerry Bowleris yra istorikas, knygų autorius ir ypač domisi socialine Kalėdų istorija. Vienas svarbiausių advento laikotarpio personažų yra šv. Mikalojus, kurį minime gruodžio 6 d. Kaip žinoma, šis Miros šventasis Vakaruose tapo Kalėdų Senelio prototipu. Kaip ir kodėl tai nutiko? Ilga istorija... Tačiau G. Bowleris mėgina ją perteikti glaustai. Šv. Mikalojus išgelbsti laivą nuo sudužimo. Gentile di Niccolò, 1425 m. Kaip šv. Mikalojus tapo Kalėdų laikotarpio personažu Tai nutiko netiesioginiu būdu ir užtruko ištisus šimtmečius. Mikalojus, arba Nikalojus iš Miros, buvo vyskupas, gyvenęs IV amžiaus pradžioje. Viduramžiais jis tapo kone įtakingiausiu šventuoju vyru bažnytiniame kalendoriuje. Jo vardu tituluota šimtai bažnyčių; jam buvo priskiriamos antgamtinės galios, tokios kaip bilokacija ir skraidymas. Jis globojo vaistininkus, austrus, kepėjus, bel
daugiau

Islamo iššūkis

Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Tarpreliginių studijų centras jau prieš kurį laiką pradėjo rengti savaitės trukmės kursus, kurių tematika – dialogas su Azijos religijomis, ypač su islamu. Kursai skirti visų pirma sielovadininkams, dėstytojams, ugdytojams. Kursams apie islamą vadovauja du plačiai žinomi krikščionybės ir islamo santykius tyrinėjantys jėzuitai prancūzas t. Laurent Basanese SJ ir egiptietis t. Samir Khalil Samir SJ. Ką tik praėjusią savaitę, nuo lapkričio 21 iki 26 d., vykusių kursų tema: „Islamas ir krikščionybė šių dienų pasaulyje. Moraliniai, juridiniai, teologiniai ir politiniai iššūkiai, kuriuos islamas meta dvidešimt pirmojo amžiaus visuomenėms“. Tarp dešimties dalyvių buvo ir Panevėžio vyskupijos kunigas, nuo seno Vatikano radijo bendradarbis, Algirdas Dauknys. Profesorius jėzuitas L. Basanese jau šešti metai dėsto Grigaliaus
daugiau

Su mažais vaikais į šv. Mišias: misija įmanoma?

Mėgstamas mūsų dvimetės dukters žaidimas vadinasi „Bažnyčia“. Viskas vyksta taip: ji į krepšelį susikrauna daiktus ir tyliai, iškilmingai įžengia į kambarį, pasėdi, tada atsistoja, sugieda „Aleliuja“, atsiklaupia, paprašo manęs, kad imituodama kunigą nubrėžčiau kryžiuką jai ant kaktos ir taip šios „apeigos“ baigiasi. Toliau žaidžia, kad keliauja pramogauti į vaikų kambarį ar į kavinę, ką mes dažnai taip pat darome sekmadieniais. Šis žaidimas man leidžia pasidžiaugti dėl dviejų dalykų: šv. Mišios mūsų dukrai yra natūrali, pažįstama gyvenimo dalis, ir jos galvoje pradėjo formuotis į jas teigiamas požiūris. Nuo jos gimimo keliaudavome į šv. Mišias kartu, dabar keliaujame jau keturiese. Per tą laiką girdėjau skirtingų nuomonių apie vaikų dalyvavimą šv. Mišiose, pastebėjau įvairių reakcijų į mūsų vaikus, teko permąstyti keletą dalykų, kuriais norisi pasid
daugiau

Siūlo atverti kunigams kelią į santuoką

Popiežius Pranciškus nusprendė leisti pradėti diskusiją dėl to, ar vedusius vyrus būtų galima įšventinti į kunigus Amazonės regione, per 2019 m. Vyskupų sinodą, kuriame vietos vyskupai didžiausią dėmesį skirs Bažnyčios ateičiai. Pontifiko komentarai buvo išsakyti atsakant į brazilų kardinolo Claudio Hummeso klausimą dėl kunigų trūkumo regione, ir galioja tik šiai šaliai. Tačiau, jeigu pasiūlymui galiausiai būtų pritarta, jis galėtų tapti tam tikru socialiniu bandymu, kuris parodys, ar vedusių vyrų įšventinimas į kunigus pasiteisintų ir kitose pasaulio dalyse. Nors popiežiaus Pranciškaus komentarus žiniasklaida plačiai interpretavo kaip leidimą atverti duris į santuoką visiems kunigams, iš tiesų juose specifiškai kalbama apie tai, ar jau vedusiu vyrus, arba „viri probati“, būtų galima įšventinti į kunigus. Tokie vyrai, kurie demonstruoja dorybę ir
daugiau

Ignoruoti religinius persekiojimus yra nedora

400 tūkstančių rohinjų, kurie šimtmečius gyveno Mianmare, buvo priversti palikti savo namus ir sprukti į Bangladešą. Čia jie gyvena apgailėtinomis sąlygomis ir yra beveik pamiršti didžiųjų pasaulio galių. Kas jais pasirūpins? Kas užtikrins jų kultūros, tikėjimo ir egzistencijos ateitį? Šie klausimai turėtų kamuoti visus krikščionis, ypač gyvenančius Vakaruose, nes tik jie gali prašyti, kad jų vyriausybė į jėgą atsakytų jėga ir tokiu būdu nutrauktų tai, ką JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeidas Ra‘adas al-Husseinas pavadino „vadovėliniu etniniu naikinimu.“ Toks buvo JAV atsakas, kai 2014 metų vasarą ISIS beveik išnaikino visą jazidų bendruomenę. Prireikė beveik dviejų metų, kad JAV ISIS nusikaltimus prieš krikščionis, jazidus ir kitas mažumas įvardintų genocidu. Tačiau dar iki šiol tūkstančiai žmonių laukia praktiškų tokio pasmerkimo
daugiau

Religiniai persekiojimai Mianmare

Mianmare religinių persekiojimų niekada netrūko. Vakariečių nuostabai ši budistų šalis brutaliai išnaudoja religines mažumas jau keletą dešimtmečių. Nuo Mianmaro vyriausybės šalies krikščionys kenčia jau labai ilgą laiką. 1999 metais JAV Tarptautinės religinės laisvės komisija (USCIRF) paskelbė Mianmarą „susirūpinimo verta šalimi“ dėl nuolatinio smurto, prievartos ir diskriminacijos prieš religines mažumas. Krikščionių persekiojimui režimas naudojo baudas, laisvės atėmimo baudas, priverstinius atsivertimus, badą, prievartavimus bei smurtą prie vaikus. Mianmare kenčia ne tik krikščionys. Šioje šalyje saugūs negali jaustis ir musulmonai. Šiomis dienomis smurtas vis dažniau naudojamas prieš rohinjų musulmonus, kurie dėl to yra priversti sprukti į kaimyninį Bangladešą. Rugsėjo 9 dieną JT pranešė, kad per paskutines dvi savaites į Bangladešą iešk
daugiau

Rugsėjo 10-ąją melsimės už senelius

Rugsėjo 10-oji – nacionalinė Senelių diena. Iš tiesų gražu, jog nors viena diena metuose yra skirta pagerbti senelius, tuos ypatingus žmones mūsų gyvenimuose, kurie visuomet yra šalia, pasirengę kantriai mus išklausyti, apkabinti, paguosti, ištiesti pagalbos ranką ar pavaišinti skanumynu. Minėdami šią gražią šventę kviečiame visus rugsėjo 10-ąją 9 ir 11 val. r. dalyvauti šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje ir pasimelsti už mūsų brangius senelius. Kas galite, praleiskite šią dieną su savo mylimais seneliais, o jeigu jie toli, bent paskambinkite jiems ir ilgai pasišnekučiuokite. Apie seno žmogaus sukauptą patirtį ir gyvenimo išmintį, apie senelių svarbą šeimoje, popiežius Pranciškus yra kalbėjęs daug kartų ir įvairiomis progomis. Pernai spalio mėnesį seniems žmonėms buvo skirta speciali Gailestingumo jubiliejaus diena. Susitikęs s
daugiau

Kardinolas B. Cupichas: Žmonių spinduliuojamas gerumas mane įkvepia

Nors jo žinioje yra šimtai Kuko ir Leiko apygardų – kuriose gyvena per 2 milijonus katalikų – mokyklų, bažnyčių ir kitų labdaros įstaigų, kardinolas Blase’as Cupichas sako vis tiek atrandąs laiko „ganytojiškiems dalykams“. „Kasdien pėsčiomis einu į darbą, ir nemanau, kad yra buvusi nors viena diena, kad kas nors nesustabdytų manęs gatvėje pasilabinti, paprašyti už juos pasimelsti“, – pasakojo 19-oje internetinės laidos „Face to Faith“ serijoje dalyvavęs kardinolas. „Kartais žmonės tiesiog nori pasidaryti su manimi asmenukę, ir tai irgi yra puiku“, – pridūrė jis. Kardinolui tenka lankyti labai įvairias kongregacijas ir bendrauti su žmonėmis „daug įvairesniais būdais nei tuomet, kai buvo tik savo parapiją turintis kunigas“, tačiau jis tikina, kad tai iki šiol jam „suteikia energijos ir jėgų“. „Stengiuosi nesuredukuoti savo pareigų iki bažnyčios
daugiau

Kaip apsaugoti vaikus bažnyčiose?

Štai jums baisi statistika, kuri jus tikrai pašiurpins – 2015 metais Jungtinėse Valstijose buvo užfiksuota 683 tūkstančiai vaikų išnaudojimo bei nepriežiūros atvejų. Dar šiurpiau yra tai, kaip teigia Ligų kontrolės bei prevencijos centrai, jog viena iš keturių mergaičių iki sulaukiant 18 metų patirs vienokį ar kitokį seksualinį priekabiavimą. Kalbant apie berniukus, tai gresia vienam iš šešių. Štai kodėl nauja Bozo Tchividjiano knyga „The Child Safeguarding Policy Guide for Churches and Ministries“ yra tokia svarbi. Nors knyga skirta krikščionims, ja gali naudotis visi siekiantys padėti jaunimui. Kristus įsakė atvesti jam mažuosius, todėl kaip krikščionys privalome įsitikinti, kad mūsų vaikai yra saugūs bažnyčiose bei katedrose. Bozas yra šios srities ekspertas. Anksčiau jis dirbo vaikų išnaudojimo tyrėju. Šiuo metu jis yra „GRACE“ įkūrėjas bei g
daugiau

Misijos svečias: žvilgsnis atgal ir į dabar

Taip gera ir miela sutikti žmones, su kuriais kartu keliavome trylikos metų kelionę. Jos metu, mieli misijos nariai, remontavome, gražinome bažnyčią ir kartu kūrėme bei gražinome savo sielos rūmus. Aš jums padėjau suprasti Dievo žodį ir kartu ieškojome kelių jo įgyvendinimui, o jūs man padėjote iš sovietmečio kultūros pereiti į pasaulinio lygmens kultūrą bei augti kaip asmenybei. Dievas gausiai laimino mūsų užmojus ir mes galėjome įgyvendinti savo planus. Per trylika metų visai eilei žmonių teko pabūti misijos taryboje bei finansų komitete ir atlikti šiuos didžiulius darbus, kurių dėka džiaugiamės gražia, patogia, šiuolaikine bažnyčia. Visi kiti žmonės palaikė projektus aukomis. Dėkoti būtų per maža, nes už rūpestį Dievo namais laukia dieviškasis atlygis. Kun. Algirdas Paliokas, SJ Sutiktieji misijos žmonės apipylė mane klausimais. Todėl dera į juos
daugiau