EBPO rekomendacijos Lietuvos švietimo sistemai

Lietuvos švietimui svarbus ugdymo kokybės gerinimas, mokytojo profesijos stiprinimas ir aukštojo mokslo konsolidacija, pabrėžiama Vilniuje Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Europos Bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) surengtoje konferencijoje pristatytose EBPO rekomendacijose. Jurgita Petrauskienė ir Andreas Schleicheris „Lietuva daro didžiulius pokyčius švietimo srityje, esate labai geroje pozicijoje, Lietuvos švietimo pasiekimai panašūs, kaip EBPO šalyse. Mokslo prieinamumas yra labai geras, tačiau reikia didinti kokybę. Pasaulis keičiasi, tad ir šalių švietimo sistemos turi siekti vis geresnės kokybės. Sistema turi būti patrauklesnė tiems, kurie joje dalyvauja. Lietuvoje daug mokyklų, daug fragmentacijos, ir tai neveda į kokybę“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Vilniuje viešintis EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius
daugiau

Užsienio studentai baidosi Jungtinės Karalystės

Dėl Britanijos sprendimo palikti Europos Sąjungą grėsmė iškilo milijardams dolerių, kuriuos šalis gauna iš čia studijuojančių užsienio studentų. Pastarieji vis dažniau aukštojo išsilavinimo siekia Jungtinėse Valstijose ar kitose anglakalbėse šalyse. 2014-2015 metais tarptautiniai studentai į Jungtinės Karalystės biudžetą įnešė 33 milijardus dolerių. Artėjant oficialiam Britanijos pasitraukimui iš ES, dauguma šių studentų keliauja į Kanadą ir Australiją. Tokios netektys yra ganėtinai brangios – studentų iš užsienio išlaidos 2014-2015 metais finansavo daugiau nei 200 tūkstančių darbų JK universitetų miesteliuose ir kituose miestuose. Tarptautiniai studentai už mokslą kasmet moka 12000-43000 dolerių. ES ir Britanijos studentai moka iki 11380 dolerių per metus. Yinbo Yu, ekonomikos studentas iš Kinijos, teigia, jog dauguma jo draugų, kurie bakala
daugiau

Ko galime pasimokyti iš suomių švietimo?

Būdama pačioje Europos šiaurėje, neturėdama ypatingų gamtos išteklių ar gausios sunkiosios pramonės, prieš 40 metų Suomija iškėlė sau tikslą būti labiausiai kvalifikuotų žmonių šalimi. Ambicingas planas pasiteisino – jau antrą dešimtmetį Suomijos moksleivių gebėjimų rezultatai pirmauja pasaulyje. Apie tai, ko galėtume pasimokyti iš suomių, Lietuvoje neseniai viešėjusią Helsinkio pradinio ugdymo skyriaus vadovę Marjo Kyllönen, vieną iš naujausios suomių švietimo reformos įgyvendintojų, kalbina leidyklos „Šviesa“ vadovė Jurgita Nacevičienė. - Suomija garsėja savo aukštais pasiekimais švietimo srityje ir, remiantis Tarptautinio moksleivių vertinimo programos tyrimo duomenimis, sėkmingai išlieka pirmaujančia valstybe pagal švietimo pasiekimus. Kokia yra jūsų paslaptis? - Nuodugni švietimo reforma Suomijoje buvo įgyvendinta prieš daugiau nei 40 metų.
daugiau

Z kartos tėvai: nori padėti savo vaikams, bet ne visada žino kaip 

Daugiau nei 15 tūkst. Lietuvos tėvų internete atliko „Z kartos testą tėvams“, skirtą įvertinti jų poveikį vaiko motyvacijai ir mokymosi rezultatams. Testo atsakymų statistika atskleidė, kad moksleivių tėvai Lietuvoje yra atsakingi ir rūpinasi vaikų ateitimi, tačiau ne visada žino, kaip galėtų tai padaryti. Testo autorė ir vaikų psichologė Asta Blandė įžvelgė ir nerimą keliančių tendencijų – mažiau pagalbos sulaukia paaugliai, tėvai nepasitiki mokykla, o pernelyg daug tėvų neįvertina savo vaikų gabumų. Psichologė ragina tėvus apmąstyti savo rodomą pavyzdį ir padėti vaikams tobulėti. A.Blandės kartu su leidykla „Šviesa“ sukurtą „Z kartos testą tėvams“ vis dar galima atlikti internetu, svetainėje www.zkartostestas.lt. Tėvai reiklūs mokyklai „Tėvų įtaka vaiko mokymosi rezultatams yra labai svarbi, tačiau ji ne visuomet yra sąmoninga. Pastebime dvi
daugiau

Informacinė sistema mokymuisi ir savišvietai, sukurta Jums

Kviečiame registruotis www.smis.lt portale – nemokamoje suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje (toliau – SMIS). SMIS gali būti naudinga tiek dirbančiam žmogui, tiek besimokančiam – iš 9 mokymosi sričių ir 500 juose skelbiamų temų, rasite sau naudingos informacijos. Tik prisiregistravus yra prieinama visa mokymosi medžiaga. Sistema sukurta įgyvendinant ES paramos projektą „Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“. Jos tikslas - sukurti ir įdiegti interaktyvią elektroninio mokymosi paslaugą, kuri sudarytų sąlygas kuo didesnei visuomenės daliai aktyviai dalyvauti tęstinio mokymosi veikloje. SMIS sukurta vadovaujantis pažangiausiais šiuolaikinių e. mokymosi aplinkų principais, – tai projektas, išplečiantis nuotolinio mokymosi galimybes. Jo turinį sudaro mokomoji medžiaga, skirta gilinti bendrąs
daugiau

Kai tolerancija nugali logiką

Agnes Irwin mokykla yra elitinė privati švietimo įstaiga Filadelfijoje, kurią 1869 metais įkūrė Benjamino Franklino proproanūkė. Iki šiol tai buvo tik mergaičių mokykla. Nors mokykla ir nenori to pripažinti, tačiau praėjusiais metais, leidusi vienai mokinei „pasikeisti“ lytį ir „vadintis“ berniuku, ji tapo bendrojo lavinimo švietimo įstaiga. Šiuo sprendimu mokykla suteikė „jam“ krūvą specialių privilegijų, tarp kurių yra leidimas pasikeisti vardą iš jos į „jo“, dėvėti kitokią uniformą, naudotis atskiru tualetu, vilkėti smokingą suknelių jūroje išleistuvėse bei būti oficialiai įvardintai „juo“ mokykloje ir jos leidiniuose. „Progresyvu“ yra viena, tačiau toks sprendimas peržengia tiek sveiko proto, tiek gero verslo ribas. Šiuo sprendimu buvo išduoti visi tie, kurie pasirinko Agnes Irwin mokyklą dėl to, kad ji buvo mergaičių mokykla. Iš tiesų, keletas še
daugiau

Universitetų tinklo optimizavimo plane gausu netikslumų

Lietuvos sporto universitetas (LSU) atidžiai seka diskusijas ir siūlymus reformuoti šalies universitetus. LSU Senato nuomone, Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas bei Vyriausybės patvirtintas ir pateiktas Seimui toliau svarstyti projektas „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano“ yra fragmentuotas ir parengtas ne pagal aiškias, informatyvias ir patikimas metodikas. Be to, visiškai nėra išnagrinėta geroji pasaulio šalių sporto universitetų (specializuotų universitetų) plėtros patirtis. „Niekas iš šio projekto autorių nebuvo atvykę ir padiskutavę su LSU bendruomene ar išklausę mūsų nuomonės. Jaučiamės ne tik nereikalingi, bet ir „pasmerkti be įrodymo“, nors, atrodo, padarėme nemažą pažangą ir mokslo, ir studijų srityje. Atkreipiame dėmesį į tai, kad nei Vyriausybė, nei Seimas negalėjo ir negalės priimti optimalaus sprendimo dėl LSU
daugiau

Jei neliks studentų, jokie universitetų sujungimai nepadės

Vyriausybės nariai pradėjo keistą diskusiją dėl universitetų skaičiaus. Premjeras pareiškė, kad Lietuvoje turi būti iki 5 universitetų, R. Karbauskis sako, kad skaičiaus liesti negalima, bet reikia gerinti mokymo kokybę. Sunku suprasti, kokios kokybės pasigenda R. Karbauskis. Lygiai taip pat abejotina, ar tikrai pagrindinė Lietuvos problema yra aukštųjų mokyklų skaičius? Ar tikrai mokslas Lietuvoje nekokybiškas? Lietuvoje daug kritikos sulaukia universitetai ir kitos aukštosios mokyklos, kad, neva, neužtikrina kokybiško mokslo. Bet kas tas kokybiškas mokslas? Kai jaunuolių klausiama, kodėl jie renkasi mokytis aukštojoje mokykloje, tai dažniausias lūkestis yra įgyti žinių, reikalingų norint surasti ar susikurti gerą darbo vietą. Negi Lietuvos švietimo sistema tokio lūkesčio nepateisina? Darbo biržos duomenimis, žmonės, įgiję aukštąjį išsilavinimą, t
daugiau

Vilniaus universitete – teisės pamokos iš Čikagos

Du kompanijos „Arnstein & Lehr LLP“ partneriai iš Čikagos neseniai nukeliavo į Rytų Europą, kad pasidalintų žiniomis apie tai, ką išmano geriausiai: amerikietišką teisę. Tarptautinių teisės studijų centro Vizituojančių teisės profesorių programa buvo įkurta tam, kad supažindintų su kitų šalių teisminėmis sistemomis teisę studijuojančius studentus iš buvusių Sovietų Sąjungos ir sovietų įtakos bloko šalių. Robertas E. McKenzie ir Joelis M. Hurwitzas buvo du iš 35 Amerikos teisininkų, dalyvavusių programoje šį spalį, ir vieninteliai du iš Čikagos. McKenzie dvi savaites dėstė Pavolo Jozefo Šafáriko universitete Košicėje, Slovakijoje, o Hurwitzas paskaitas dėstė Vilniaus universitete Lietuvoje. Abu čikagiškiai apie programą sužinojo gavę elektroninius laiškus iš Tarptautinių teisės studijų centro. McKenzie jau yra dėstęs paskaitas amerikiečių teisi
daugiau

Vyriausybė sieks susigrąžinti emigravusius studentus

Vyriausybė ketina gabiems lietuviams finansuoti studijas užsienyje su sąlyga, kad šie tam tikram laikui grįš į Lietuvą ir pritaikys įgytas žinias. Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė teigia, kad tai būtų geriausia priemonė išlaikyti talentus šalyje. Tačiau ar Lietuva parūpins visas galimybes šiems talentams „neužgesti“? „Vienas Lietuvos skaudulių yra tai, kad negebame išlaikyti talentų savo šalyje. Valstybė privalo stengtis, jog mūsų gabus jaunimas turėtų puikias sąlygas dirbti, kurti Lietuvai ir Lietuvoje. Viena priemonių šiam tikslui pasiekti – studijų užsienyje finansavimas grįžtantiems į Lietuvą. Siekiant įgyvendinti šią idėją bus tariamasi dėl atrankos, finansavimo principų. Tai vienas būdų pritraukti mūsų geriausius protus į tėvynę. Natūralu, kad jaunimas nori išvykti studijuoti į prestižiškiausius užsienio universitetus, kartais st
daugiau