Daugiau 
 

Į Lietuvos valstybės šimtmetį veda sąmoningumas

12/15/2017 Aidas
rokiskis-1070-e1513362353758

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis - reikšmingas istorinis įvykis, o žmogaus kelias prasideda nuo tėviškės. Čia jis pradeda rašyti tautos istoriją savo darbais. Daug informacijos suguldyta į istorijos leidinius, kurie išleisti Lietuvoje ir užsienyje. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre leidinių su autografais kolekcija - unikalus kultūros reiškinys. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, dar labiau išsiplėtė kolekcija.

Sklaidau istorijos mokslo leidinius, įrašus jų puslapiuose. Kai rengiau spaudai šią publikaciją, gavome dailininko, muziejaus su skulptūrų parku Vyžuonose (Utenos raj.) įkūrėjo Algirdo Indrašiaus leidinį „ ... einu, kad pasodinčiau medį“. Savo darbų leidinį sudarė pats menininkas, o fotografijų autorius Adolfas Sinkevičius. Gimnazijos Lituanistikos centre įsikūręs Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyrius, todėl dailininkas A. Indrašius leidinyje rašo: „Rokiškio Tumo-Vaižganto gimnazijos Lituanistikos centrui, šį jubiliejinį leidinį skiriu Lietuvos valstybingumo atstatymo 100-mečiui, dovanoju Rokiškio literatams; sėkmės kūryboje, nes žmogus per kūrybą įprasmina savo gyvenimą!“ Šio įrašo labai prasmingos sąsajos su mano analizuojama ir apibendrinama istorijos spaudinių tema gimnazijoje.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centro retų ir leidinių su autografais kolekcija kiekvieną kartą atskleidžia kažką naujo. Kalba patys leidiniai, laiškai, įžymių žmonių įrašai, palinkėjimai „Svečių knygoje“, fotografijos ir kiti dokumentai...

Unikalumu išsiskiria politiko, visuomenės veikėjo, profesoriaus Vytauto Lansbergio leidinys „Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų“. Leidinyje ne tik gerbiamo Lansbergio autografas, bet ir ekslibrio ženklas, liudijantis, kad tai Vytauto Lansbergio fondo dovana.

Lituanistikos centro kolekciją papildo politiko, LR Prezidento Valdo Adamkaus dovanoti leidiniai su autografais: „Prezidento Valdo Adamkaus misija 2004 – 2009“ ir „Likimo vardas - Lietuva: prisiminimai“.

Istorijos mokslo leidinius gimnazijai su autografais ir nuoširdžiais įrašais padovanojo istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras Edvardas Gudavičius, kultūros istorijos tyrinėtojas, visuomenės veikėjas Darius Kuolys, istorikas, archeografas, habilituotas daktaras, profesorius Antanas Tyla ir kiti įžymūs Lietuvos žmonės.

Sklaidant gimnazijos „Svečių knygą“, sužinome, kad ji yra labai svarbi mūsų gimnazijos istorijos dalis. Įrašai liudija, kad čia 2011-01-14 lankėsi generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius, habilituotas daktaras Algirdas Ažubalis, 2012-04-13 tuometinė Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, 2013-02-12 Europos Parlamento narė Laima Andrikienė, Krašto apsaugos savanorių pajėgų 6-osios rinktinės vadas majoras Linas Idzelis, 2017-10-20 LR Seimo narys Mykolas Majauskas, 2017-11-27 LR Seimo narys Gabrielius Lansbergis ir kiti įžymūs žmonės. Tai jau istorija...

Didžiulę reikšmę unikalių leidinių kolekcijoje užima Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (Čikaga) dovanotos istorinės knygos. Iš šios kolekcijos galima paminėti Juozo Daumanto knygą „Partizanai“, išleistą 1950 m. Čikagoje, Stasio Ylos „Laisvės problemą“ - Putname 1956 m., „Istorinį Lietuvos albumą“ - Čikagoje 1959 m., Jono Švobos „Seiminę ir Prezidentinę Lietuvą“ - JAV 1985 m. ir daugelį kitų istorinių leidinių.

Į albumą „Lietuvos istorijos vaizdai“, išleistą Čikagoje 1979 m., sudėta iliustracinė medžiaga nuo ledynų amžiaus iki 1945 m., Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Leidinyje yra nemažai kraštotyros medžiagos, nors albumas ir istorine tema, bet čia surandame kunigo Antano Strazdelio, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto, muziko Miko Petrausko portretus. „Lietuvos istorijos vaizduose“ yra žemėlapių, kraštiečių visuomenės ir politikos veikėjo Juozo Tūbelio, kunigo, ministro pirmininko Vlado Mirono portretai, Žalvario amžiuje rastų smeigtukų Rokiškio apylinkėse fotografijos.

Juozo Audėno knygoje „Paskutinis posėdis“, išleistoje 1966 m. Niujorke, taip pat minimi mūsų kraštiečiai J. Tūbelis ir V. Mironas. Knygoje „Kovos metai dėl savosios spaudos“, išleistoje 1957 m. Čikagoje, rašoma ir apie mūsų kraštiečius A. Strazdą ir J. Tumą-Vaižgantą.

(...) Didelę unikaliosios leidinių su autografais kolekcijos dalį sudaro kunigo, poeto Justo Jasėno dovanoti spaudiniai. (...) Šiais mokslo metais J. Jasėnas padovanojo nemažai grožinės ir mokslinės literatūros spaudinių. Dovanotose siuntose yra istorijos tematikos albumų: „Zarasų krašto dvarai“, „Mediniai kupiškėnų paminklai“, istoriko, humanitarinių mokslų habilituoto daktaro Edvardo Gudavičiaus leidinį „Mindaugas“, prozininko, gamtininko Saliamono Paltanavičiaus „Su Nemunu per Lietuvą“, „Gervėčių Lietuvą“, žurnalistės, rašytojos Mildos Telksnytės, rašytojo, žurnalisto Vygando Račkaičio „Daumanto kalaviją“ ir daugelis kitų spaudinių.

(...) Laiko karuselė sukasi negailestingu greičiu, keičiasi gimnazistų kartos. Jau istorija tapo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) 25-osioms metinėms paminėti skirti renginiai, gimnazistų susitikimas su rajono savivaldybės administracijos kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėju Petru Blaževičiumi, susitikimas su gydytoja Jūrate Čypiene ir jos tėvo Konstantino Jasinevičiaus knygos „Golgotos keliu“ pristatymas, šviesaus atminimo kraštotyrininko Felikso Mažeikio knygos „Mano gyvenimas“, „Versmės“ leidyklos atstovų monografijos „Juodupė. Onuškis“ pristatymas, tradicinės Knygnešio dienos paminėjimas ir daugelis kitų renginių.

Rašytiniai dokumentai liudija apie tuos žmones, kurių jau nebėra... Liko gimnazijos „Svečių knygoje“ aktyvaus persitvarkymo Sąjūdžio Rokiškio iniciatyvinės grupės nario, gydytojo Eugenijaus Mikaliūno įrašas, o kovo 11-osios Akto signataras, tada atstovavęs Rokiškio rinkėjus Kazimieras Uoka rašė: „Linkiu gimnazijos absolventams bent iš dalies pragyventi taip, kaip pragyveno Juozas Tumas-Vaižgantas...“ O fotografija apie vykusį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui (LPS) 25-čiui skirtą renginį jau istorija. Ją labai branginame.

Į Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio Lituanistikos centrą ne kartą rinkosi rajono švietimo įstaigų bibliotekininkės. Joms organizuoti seminarai: „Rokiškio krašto asmenybės pasaulio istorijoje“, „Knygos unikalumas šiuolaikinėje visuomenėje“, „Rokiškio krašto kultūrinės erdvės ir žmonės“ ir kt. renginiai. Rajono tikybos mokytojams ir bibliotekininkėmis organizuotas susitikimas su kunigu, poetu Justu Jasėnu, mokyklų bibliotekininkėms susitikimas su muziejininke Elena Blažiene.

Unikalioji leidinių su autografais kolekcija pristatyta Kupiškio, Biržų, Utenos rajonų mokyklų bibliotekininkėms ir gimnazijoje besilankantiems svečiams.

Akcijos, skelbiamos savaitės, naujos knygų populiarinimo formos suaktyvina spaudinių dovanojimo procesą bibliotekoms. Geradarių, kurie dovanoja mūsų gimnazijos skaityklos Lituanistikos centrui leidinius su autografais sąmoningumas nepriklauso nuo organizuojamų net ir labai modernių priemonių. Spaudinių dovanojimo procesas vyksta nuolat ir jis gyvena žmonių širdyse, o tai ir yra pats svarbiausias bruožas. Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi šiais žmonėmis.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre, Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis dažnas svečias. Neseniai jis padovanojo kraštiečio teisininko, publicisto, visuomenės ir politikos veikėjo Mykolo Römerio „Dienoraščio“ 7 tomus. Tituliniuose puslapiuose spaudas liudija, kad tai Lietuvos istorijos instituto dovana. Viename tome mokslinio redaktoriaus Rimanto Miknio autografas su įrašu gerbiamam merui. Rajono vadovas „Dienoraščių“ komplektą padovanojo gimnazijos bibliotekai. Tai vertinga dovana, kuri papildė gimnazijos leidinių su autografais kolekciją. Viename „Dienoraščio“ tome teisininkas, visuomenės ir politikos veikėjas Mykolas Römeris išsako begalinę meilę savo gimtajam kraštui: „1922 metų birželio 15 d. Ketvirtadienis. Šiandien paskutinė mano diena Bagdoniškyje. Naktį jau išvykstu į traukinių stotį ir toliau – į Kauną. Gaila... Taip mielai čia ilgiau pasilikčiau. Vis dėlto koks didis nuosavybės jausmas. Visada mylėjau Bagdoniškį ir pripratau manyti, kad ateityje jis bus mano. Tačiau tik dabar, kai dalis Bagdoniškio iš tiesų mano, prie jaunystės meilės jausmo dar prisidėjo kitas jausmas, kurį pavadinčiau kūrybiniu jausmu mažam mano žemės gabalėliui. Turiu daug minčių, daug norų išpuoselėti savo Bagdoniškio dalį ir su didžiausiu malonumu stebiu savo kūrybą. Nors pats neūkininkauju savo žemėje, tačiau tai netrukdo ją besąlygiškai mylėti...“

Rokiškio rajono meras A. Vagonis gimnazijai padovanojo ir dar vieną solidų spaudinį – „Memorial Book of Rokiskis ( Rokiskis, Lituania)“. Leidinyje sukaupta informacija apie Rokiškio krašto žydus. Knygoje
išspausdintas rajono mero A. Vagonio pranešimas. Paprašėme, kad prie išspausdinto pranešimo rajono vadovas A. Vagonis paliktų autografą. Taip ir pildosi leidinių su autografais kolekcija.

Tai tik keli akcentai iš spaudinių su autografais, dovanotų retų leidinių kolekcijos. Gyvenimas nestovi vietoje... Įžymūs Lietuvos žmonės ir toliau dovanoja knygas su įrašais. Tai kilnus akcentas, pasitinkant Lietuvos valstybės šimtmetį...

Reda Kiselytė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu