Daugiau 
 

Į Santaros klinikas paguldytam kun. A.Saulaičiui - linkėjimai sveikti

05/21/2018 Aidas
web 1

Socialiniuose tinkluose plinta kvietimas malda palaikyti kunigą Antaną Saulaitį, kuris per Sekmines paguldytas į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas.

Melsti jėzuitui, kun. A. Saulaičiui sveikatos sekmadienio šv. Mišiose Bernardinų parapijos tikinčiuosius kvietė ir jo bičiulis kun. Julius Sasnauskas. 

Į žinutę feisbuke apie skautišką palaikymą tėvui Antanui atsiliepę įvairiausio amžiaus ir socialinio sluoksnio žmonės daugelio dvasios tėvui, palydėtojui, ugdytojui siuntė linkėjimus pasveikti, dėkojo už susitikimus, buvimą kartu, minėjo šios vasaros stovyklas ir kitus renginius, kuriuose visad laukiamas kun. A. Saulaitis. 

Kaip skelbė ELTA, A. Saulaitis, kunigas jėzuitas, keliuose žemynuose lietuvių žinomas ir mylimas dvasininkas, daugelio knygų autorius, įvairių dvasinių centrų steigėjas ir bendradarbis prieš daugelį metų tarnavo ir lietuvių parapijoje Brazilijoje. Dėstė jėzuitų studentams, bičiuliavosi su brazilų misionieriais, iki šiol renka medžiagą apie įvairias kultūras, lietuvius misionierius ir misionieres savo įsteigtai „Misijų stotelei“. 

Naujausias reikšmingas kun. A. Saulaičio darbas - jo iniciatyva į lietuvių kalbą išversta ir išleista knyga „Pieno ežeras. Tukanų mitas“. Tai Brazilijos indėnų genties - tukanų - išmintis, žodinis pasakojimas, kurį šioje šalyje gyvenusiam ir dirbusiam kunigui Kazimierui Bėkštai ir ateities kartoms patikėjo tukanų žynys Gabrielis dos Santos Gentilas. 

2000 m. Šveicarijoje pasaulį išvydusios knygos leidimas iki šiol buvo vienintelis, kai ją į lietuvių kalbą išvertė kun. A. Saulaitis SJ. 

ELTA primena, kad Lietuvoje gimęs dvasininkas vaikystę ir jaunystę praleido Amerikoje, ilgus metus dirbo misijoje Brazilijoje. Atkūrus Nepriklausomybę grįžo į Lietuvą, bet po kurio laiko vėl buvo išsiųstas į JAV. 

Nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje A. Saulaitis dėstė keturiose aukštosiose mokyklose, jo paskaitas kasmet lankė po 900 studentų. Važinėjo po Lietuvą, vedė seminarus, rašė vadovėlius aukštosioms mokykloms, daug dėmesio skyrė savanoriško socialinio darbo tradicijai Lietuvoje stiprinti. 

1939 Kaune gimęs A. Saulaitis pirmą kartą iš Lietuvos išvyko Antrojo pasaulinio karo metais, vos dešimties su šeima emigravo Į JAV. Fairfieldo universitete baigė chemijos bakalauro studijas, Bostono universitete įgijo filosofijos, teologijos ir chemijos magistro laipsnius. 1961 metais įstojo į Jėzaus draugiją, dar po 8 metų buvo įšventintas į kunigus. 

Dirbo Brazilijoje San Paulio lietuvių parapijos vikaru, vėliau vadovavo Čikagos jaunimo centrui, dirbo už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių jėzuitų vyresniuoju. 1997 metais paskirtas į Lietuvą, iki 2003 metų ėjo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolo pareigas. Populiarių vadovėlių ir knygų autorius į Čikagą perkeltas 2006 metais, į Lietuvą grįžo 2014-aisiais, gyvena Vilniuje ir Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje tarnauja iki šiol.

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu