Daugiau 
 

In Memoriam A.A. ALGIS ZAPARACKAS

10/27/2023 Aidas
Picture1

PAS VIEŠPATĮ IŠKELIAVO ILGAMETIS LIETUVOS TĖVŲ JĖZUITŲ BIČIULIS IR BALTIJOS JĖZUITŲ PLĖTROS PROJEKTO

TARYBOS NARYS IR DOSNUS RĖMĖJAS

A.A. ALGIS ZAPARACKAS

balandžio 4, 1940 – spalio 16, 2023

 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad būdamas 83 metų amžiaus, į amžinybę iškeliavo ilgametis Lietuvos Respublikos garbės konsulas Mičigano valstijoje Algis Zaparackas – aktyvus JAV lietuvių bendruomenės ir Detroito apylinkės narys, vienas iš Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso įkūrėjų, radijo laidos „Lietuviškos melodijos“ redaktorius, veiklus lietuvybės puoselėtojas ir visuomenininkas. Jis nuo jaunystės aktyviai dalyvavo Lietuvių Skautų ir Akademikų sąjungoje, eilę metų rašydavo „Drauge“ Detroito žinias. Iki pensijos dirbo inžinieriumi „Ford“ kompanijoje. Algis Zaparackas buvo uolus Lietuvos jėzuitų bičiulis ir Baltijos Jėzuitų Plėtros projekto, remiančio Jėzuitų gimnazijas ir mokyklas Lietuvoje, Tarybos narys ir dosnus rėmėjas.

A.A. Algio Zaparacko liūdi jo šeima: žmona Yolanda Zaparackienė, podukros Audrytė Baužaitė, Nicole Peters-Deighan su vyru Kevin, anūkai Aidan and Alexander Peters, Liana Schlissel ir anūkai Sophia, Sadie ir Donovan, sesuo Žibutė Zaparackas-Knepper su vyru Paul, brolienė Išmena Lefkienė su vyru Algiu, pusbrolis Raimundas Lapšys ir žmona Raminta ir jų vaikai Laura, Kovas ir Andrėja su šeimomis. Taip pat giminės Lietuvoje – Elytė ir Ignas Grigarai su šeimomis.

Norint pagerbti a.a. Algio Zaparacko atminimą šeima kviečia paskirti auką jėzuitų gimnazijoms Lietuvoje, čekį prašome rašyti: „Baltic Jesuit Advancement Project“ ir siųsti adresu: Baltic Jesuit Advancement Project, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL, 60439.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu