Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Jaunimo centro metinė vakaronė subūrė per 200 centro rėmėjų

12/21/2018 Aidas
JC Tarybos pirmininkas Antanas Rašymas, LF Pelno skirstymo komisijos pirmininkas, Juozas Kapačinskas ir LF Tarybos narys Marius Kasniūnas Jaunimo centro metinėje vakarienėje.

JC Tarybos pirmininkas Antanas Rašymas, LF Pelno skirstymo komisijos pirmininkas, Juozas Kapačinskas ir LF Tarybos narys Marius Kasniūnas Jaunimo centro metinėje vakarienėje.

Šių metų gruodžio 10 d., tradiciškai į Čikagos  Jaunimo centro salę rinkosi centro rėmėjai ir draugai. Jau šešiasdešimt pirmus metus gyvuojantis Jaunimo centras svečius pasitiko atsinaujinęs  - naujai išdažytos salės, pakeisti šviestuvai, tačiau bene labiausiai akį džiuginantis pokytis – atnaujinti vitražai. JC kavinėje atnaujintas Ados Sutkuvienės vitražas „Eglė žalčių karalienė“, o prie Didžiosios salės svečius pasitiko pataisytas Bronės Jameikienės vitražas „Angelas sargas“.

Po šv. Mišių metinės vakarienės dalyviai turėjo progos pabendrauti ir pasidalinti prisiminimais, juk daugelis šventės dalyvių glaudžiai susiję su Jaunimo centru – didelė dalis jų arba jų vaikų čia mokėsi, šoko, dainavo, dalyvavo skautų veikloje, daliai jų, JC yra vieta, kur jie kiekvieną šeštadienį atvažiuoja ir praleidžia geroką pusdienį ugdydami jaunosios kartos lietuviškumą. Ne veltui Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Mantvydas Bekešius dėkojo susirinkusiems už lietuviškos dvasios puoselėjimą ir nenuilstamą darbą. Taip pat palinkėjo vienybės ir dar daugiau gražių iniciatyvų garsinant Lietuvos vardą.  Metinėje vakarienėje dalyvavo ir Lietuvių Fondo tarybos narys Marius Kasniūnas bei LF tarybos narys, Pelno skirstymo komisijos pirmininkas, Juozas Kapačinskas.  Marius Kasniūnas pasveikino susirinkusiuosius ir Jaunimo centro tarybos pirmininkui Antanui Rašymui įteikė Lietuvių Fondo paramos pažymėjimą. 2018 metais Lietuvių Fondas Jaunimo centrui skyrė 30,000 dol. paramą, kuri įgalino atlikti daug reikalingų atnaujinimų ir pakeitimų.  Metinės vakarienės svečius sveikino ir Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida Rupšienė bei JAV LB Vidurio vakarų apygardos pirmininkė dr. Vesta Valuckaitė.

Šventinį koncertą atliko Lietuvių operos Čikagoje choras, puikiai suderinęs klasikines bei liaudiškas kompozicijas ir galiausiai programą pabaigęs daina “Mūsų dienos kaip šventė”, kuri suvienijo visus  - tiek atlikėjus, tiek vakaro svečius. JC tarybos pirmininkas Antanas Rašymas tylos minute paprašė pagerbti šiais metais mirusius JC tarybos narius Antaną Paužuolį bei Vaclovą Momkų, kuris buvo ir ilgametis Lietuvių operos pirmininkas.

JC tarybos pirminkas A. Rašymas pristatė tarybos narius: Viktorija Šileika (iždininkė), Viktorija Černičenko (Čiurlionio galerijos direktorė), Mindaugas Bielskus, Kristina Lapienytė, Nelia Paulauskaitė, Daiva Petersonaitė, dr. Audrius Plioplys, Vida Rupšienė, Aušrelė Sakalaitė, Milda Šatienė, ir dr. Robertas Vitas. Tai tie žmonės, kurių dėka šiuo metu vyksta pokyčiai Jaunimo centre. Tačiau jokia veikla nebūtų įmanoma be žmonių, kurie atvažiuoja į centrą, į Čiurlionio galerijoje vykstančius renginius, naudojasi patalpomis, mokosi, dirba Lituanistikos tyrimo centro archyvuose.

Po t. Luko Laniausko, S.J., palaiminimo svečiai kibo į skanią vakarienę ir laukė dosnios loterijos laimėjimų. Dar ilgai netilo kalbos, vakarienės dalyvių juokas. JC buvo tikras lietuvių ir lietuvybės centras.

Dėkojame Čikagos lietuvių operai, vakaro vedėjai Miglei Rupšaitei, visiems JC rėmėjams ir svečiams už sėkmingą lėšų telkimo pokylį bei Vandai Morkūnienei už skanų ir skoningai paruoštą maistą.

Jaunimo centro tarybos narė Kristina Lapienytė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu