Daugiau 
 
05/05/2021

Prieš 16 metų Bostone iškilęs Kryžių kalnas primena apie pastangas saugoti lietuvybę
JAV, Bostone, prie Šv. Petro lietuviškos parapijos, Amerikos lietuvių iniciatyva prieš 16 metų iškilo Kryžių kalnas. Tuomet Bostono arkivyskupija, kaip pasakoja viena iš idėjos sumanytojų Glorija Adomkaitis, ketino uždaryti virš 100 metų gyvuojančią lietuvišką parapiją.

Daugiau
04/29/2021

Tarp dangaus ir Lietuvos
JAV Lietuvių Bendruomenė gali didžiuotis savo gretose turėdama ryškią asmenybę – Rimą Vaičaitį – žmogų, ypatingai nusipelniusį JAV visuomenei ir garsinantį Lietuvos vardą pasaulyje. Columbia University in the City of New York profesorius emeritas, Kauno technologijos universiteto (KTU) garbės daktaras Rimas Vaičaitis mini garbingą 80 metų jubiliejų.

Daugiau
04/29/2021

Lietuviais esame mes gimę...
Dažnam iš mūsų gyvenant Amerikoje, ypač auginant vaikus, tenka susidurti su lietuvybės palaikymo problema. Amerikoje gimę mūsų vaikai – čia jų pasaka, jų pirmieji žingsniai ir žodžiai. Čia jų draugai, mokykla ir takelis, vedantis į namus. Tolimoje Lietuvoje likę seneliai, proseneliai, pusbroliai ir pusseserės, dėdės ir tetos bei taip brangūs draugai aplankomi per vasaros atostogas ir tik neilgam. Tos akimirkos nepamirštamos, šiltas artumo jausmas neišdildomas, tačiau toliau supa amerikinė kasdienybė. Lietuvišką ugnelę tenka palaikyti toli nuo Lietuvos, kuri daugeliui vaikų jau tik tėvų gimtinė. 

Daugiau
04/16/2021

Šv. Kalėdų metas mečetėje
Mes, lietuviai, esame JAV daug kam nepažįstamos kultūros atstovai, tad dalydamiesi tuo, kas mums brangu, kuriame draugiškus ryšius su kitų bendruomenių žmonėmis ir pasiekiame vis platesnį Lietuvos bei mūsų tautos pripažinimą. Papasakosiu trumpą istoriją, kuri yra įdomių susitikimų ir patyrimų, užsiimant lietuviška veikla, pavyzdys.  

Daugiau
04/08/2021

Susitikime su Don Bacon aptarti aktualūs klausimai
Balandžio 2 d. JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius susitiko su JAV Kongreso Baltic Caucus bendrapirmininkiu Don Bacon iš Nebraskos, Omahos, kur gyvena ir dabartinis JAV LB Krašto valdybos pirmininkas. Susitikimo metu buvo kalbama apie šiandieninę padėtį Lietuvoje, apie mūsų šalies ir JAV tarpusavio santykius. Kongreso narys domėjosi JAV Lietuvių Bendruomenės veikla, Amerikos lietuvių dalyvavimu politiniame, ekonominiame ir kultūriniame šalies gyvenime. Don Bacon – buvęs karininkas, jis paminėjo puikų Lietuvos kariuomenės pasiruošimo lygį bei pasidžiaugė JAV ir Lietuvos kariuomenių bendradarbiavimo pažanga. JAV LB Krašto valdybos informacija

Daugiau
04/08/2021

Širdžių vienybės šventė
Daugybę amžių pažangos variklis buvo tikėjimas, drąsa, entuziazmas. Tuo remiantis jau 73 metus lietuviškoje Švenčiausiosios Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sodyboje Putnam (Connecticut) tęsiama kasmetinio pikniko tradicija. Deja, 2020-aisiais ilgalaikę tradiciją sustabdė pandemija.

Daugiau
03/26/2021

Danelės Vidutis gyvenimas, pašvęstas senelių ir tėvų gimtinei
Visada besišypsanti, geros nuotaikos, pasitikinti savimi, siekianti tik geriausio rezultato aktyvi visuomenininkė, JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Krašto valdybos Visuomeninių reikalų tarybos narė, tinklalapio „Washington DC Lithuanian Americans“ administratorė Danelė Vidutis (Diana Bieliauskaitė) šįkart pasakoja apie išsaugotas pamatines vertybes ir prisipažįsta nuolat jaučianti nerimą dėl demokratijos trapumo. 

Daugiau
03/18/2021

Kovo 11-oji: jubiliejus virto netikėta švente
Šįmet sausį sukako 10 metų, kai radijo bangomis nuskambėjo paskutinė „Margučio“ laida. ,,Margučio“ radijas – JAV lietuvių radijo programa, transliuota nuo 1932 m. balandžio 11 d. iki 2011 m. Čikagoje. Viena įdomiausių asmenybių, net 34 metus dirbusių prie „Margučio“ mikrofono, buvo Petras Petrutis. Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, norisi prisiminti P. Petručio pasakojimą, kaip prieš 31 metus visiškai neplanuotai Kovo 11-oji čikagiečiams tapo nepakartojama, ašaras spaudžiančia švente.

Daugiau
03/16/2021

Naujausioje knygoje – PLB veikla per 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra marga ir įvairiapusiška. Po jos stogu telpa skirtingų kartų, skirtingų emigracijos bangų atstovai, kurie dirba tapatybės puoselėjimo labui. Visa tai atskleisime ir bus matyti naujoje knygoje“, – apie rengiamą knygą „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė per 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų 1990–2020“ pasakoja PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen.

Daugiau
03/11/2021

Laima Liutikienė: ,,Lietuvybė – cheminė medžiaga mano kraujyje“
Nedažnai taip atsitinka, kad net nemačius žmogaus, o tik bendraujant su juo laiškais užsimezga nematomas ryšys, sutampa žiūrėjimo kampas į daugelį mums svarbių dalykų. Džiaugiuosi, jog tokių retų atvejų mano gyvenime pasitaikė ne vienas ir ne du. Šis – vienas tokių. Nors su Laima Liutikiene susėdus prie kavos puodelio ramiai pasišnekėti apie tai, kas mums abiems rūpi ar atrodo svarbu, taip ir neištaikom progos, bet su ja, aktyviai besisukančia lietuviškoje veikloje, elektroniniais laiškais ar žinutėmis tenka bendraut jau keletą metų. Dažniausiai tai būna ,,dalykinis“ susirašinėjimas, susijęs su įvairiausios informacijos apie JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą pasidalinimu, bendrų projektų aptarimas. Tačiau nuo pat pirmų susirašinėjimų su Laima supratau, kad su ja bendrauti ir dirbti bus nesunku. Kuomet svarstėm, ką, mūsų organizacijai švenčiant gražų jubiliejų, būtų galima pakalbinti istorijų ciklui ,,Lietuvybės genas“, prisiminiau prieš keletą metų darytą interviu su Laima. Mano pašnekovė sutiko jį peržiūrėti ir atnaujinti, tad su malonumu pristatau vieną iš tų žmonių, kurie nesislepia kitiems už nugarų, o tiesiog renkasi tokį gyvenimo būdą – lietuvybę.

Daugiau
03/04/2021

Aspene varžėsi kalnų slidinėtojai
Paskutinį vasario mėn. savaitgalį į Colorado valstijoje esančius snieguotus Aspen kalnus rinkosi slidinėjimo entuziastai – ten vyko kasmetinės Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) organizuojamos kalnų slidinėjimo varžybos. Jos vyko ne vasario 27 d., kaip buvo numatyta, o buvo perkeltos į vasario 28 d., sekmadienį, nes šeštadienį smarkiai snigo ir būtų buvę pavojinga lenktyniauti. Sekmadienį buvo saulėta, mėlynas dangus, puikus sniegas ir pakili nuotaika!

Daugiau
03/03/2021

LR Seimo narės susitikimas su JAV lietuviais
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba 2021 m. vasario 28 d. Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios proga pakvietė į virtualų susitikimą su pirmąja pasaulio lietuviams atstovaujančia LR Seimo nare, Ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu