Daugiau 
 
04/08/2021

Širdžių vienybės šventė
Daugybę amžių pažangos variklis buvo tikėjimas, drąsa, entuziazmas. Tuo remiantis jau 73 metus lietuviškoje Švenčiausiosios Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sodyboje Putnam (Connecticut) tęsiama kasmetinio pikniko tradicija. Deja, 2020-aisiais ilgalaikę tradiciją sustabdė pandemija.

Daugiau
03/26/2021

Danelės Vidutis gyvenimas, pašvęstas senelių ir tėvų gimtinei
Visada besišypsanti, geros nuotaikos, pasitikinti savimi, siekianti tik geriausio rezultato aktyvi visuomenininkė, JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Krašto valdybos Visuomeninių reikalų tarybos narė, tinklalapio „Washington DC Lithuanian Americans“ administratorė Danelė Vidutis (Diana Bieliauskaitė) šįkart pasakoja apie išsaugotas pamatines vertybes ir prisipažįsta nuolat jaučianti nerimą dėl demokratijos trapumo. 

Daugiau
03/18/2021

Kovo 11-oji: jubiliejus virto netikėta švente
Šįmet sausį sukako 10 metų, kai radijo bangomis nuskambėjo paskutinė „Margučio“ laida. ,,Margučio“ radijas – JAV lietuvių radijo programa, transliuota nuo 1932 m. balandžio 11 d. iki 2011 m. Čikagoje. Viena įdomiausių asmenybių, net 34 metus dirbusių prie „Margučio“ mikrofono, buvo Petras Petrutis. Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, norisi prisiminti P. Petručio pasakojimą, kaip prieš 31 metus visiškai neplanuotai Kovo 11-oji čikagiečiams tapo nepakartojama, ašaras spaudžiančia švente.

Daugiau
03/16/2021

Naujausioje knygoje – PLB veikla per 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra marga ir įvairiapusiška. Po jos stogu telpa skirtingų kartų, skirtingų emigracijos bangų atstovai, kurie dirba tapatybės puoselėjimo labui. Visa tai atskleisime ir bus matyti naujoje knygoje“, – apie rengiamą knygą „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė per 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų 1990–2020“ pasakoja PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen.

Daugiau
03/11/2021

Laima Liutikienė: ,,Lietuvybė – cheminė medžiaga mano kraujyje“
Nedažnai taip atsitinka, kad net nemačius žmogaus, o tik bendraujant su juo laiškais užsimezga nematomas ryšys, sutampa žiūrėjimo kampas į daugelį mums svarbių dalykų. Džiaugiuosi, jog tokių retų atvejų mano gyvenime pasitaikė ne vienas ir ne du. Šis – vienas tokių. Nors su Laima Liutikiene susėdus prie kavos puodelio ramiai pasišnekėti apie tai, kas mums abiems rūpi ar atrodo svarbu, taip ir neištaikom progos, bet su ja, aktyviai besisukančia lietuviškoje veikloje, elektroniniais laiškais ar žinutėmis tenka bendraut jau keletą metų. Dažniausiai tai būna ,,dalykinis“ susirašinėjimas, susijęs su įvairiausios informacijos apie JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą pasidalinimu, bendrų projektų aptarimas. Tačiau nuo pat pirmų susirašinėjimų su Laima supratau, kad su ja bendrauti ir dirbti bus nesunku. Kuomet svarstėm, ką, mūsų organizacijai švenčiant gražų jubiliejų, būtų galima pakalbinti istorijų ciklui ,,Lietuvybės genas“, prisiminiau prieš keletą metų darytą interviu su Laima. Mano pašnekovė sutiko jį peržiūrėti ir atnaujinti, tad su malonumu pristatau vieną iš tų žmonių, kurie nesislepia kitiems už nugarų, o tiesiog renkasi tokį gyvenimo būdą – lietuvybę.

Daugiau
03/04/2021

Aspene varžėsi kalnų slidinėtojai
Paskutinį vasario mėn. savaitgalį į Colorado valstijoje esančius snieguotus Aspen kalnus rinkosi slidinėjimo entuziastai – ten vyko kasmetinės Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) organizuojamos kalnų slidinėjimo varžybos. Jos vyko ne vasario 27 d., kaip buvo numatyta, o buvo perkeltos į vasario 28 d., sekmadienį, nes šeštadienį smarkiai snigo ir būtų buvę pavojinga lenktyniauti. Sekmadienį buvo saulėta, mėlynas dangus, puikus sniegas ir pakili nuotaika!

Daugiau
03/03/2021

LR Seimo narės susitikimas su JAV lietuviais
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba 2021 m. vasario 28 d. Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios proga pakvietė į virtualų susitikimą su pirmąja pasaulio lietuviams atstovaujančia LR Seimo nare, Ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite.

Daugiau
02/10/2021

Geros motyvacijos pliūpsnis
Sausio 24 d. vyko JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos organizuota apylinkių ir apygardų atstovų nuotolinė konferencija. Joje dalyvavo per 80 atstovų iš bendruomenių, prisijungė ir tik neseniai į bendruomenės veiklą įsitraukę JAV lietuviai. Idėja surengti tokio pobūdžio konferenciją Krašto valdyboje brandinta seniai, deja, dėl pandemijos nebuvo galimybės suorganizuoti susitikimo „gyvai“ ir jį teko nukelti beveik metams.

Daugiau
02/02/2021

Padovanokime sau ir mūsų valstybei unikalią pasaulyje trispalvių jūrą!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele (JAV) ir Italijos lietuvių bendruomenė Sardinijoje kviečia visus pasaulio lietuvius kartu parodyti, kad Lietuva nėra tik taškelis žemėlapyje – ji yra visur, kur plaka lietuviška širdis. Kuriame pasaulio krašte begyventume, Vasario 16-osios proga pražyskime trispalvės spalvomis:

Daugiau
01/28/2021

Susitikimas su „Debunk EU“ vadovu
Sausio 23 d. vyko JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos Visuomeninių reikalų tarybos organizuotas virtualus susitikimas su svečiu iš Lietuvos – DebunkEU.org vadovu Viktoru Daukšu. Išklausytas pranešimas apie dezinformaciją, nukreiptą prieš Lietuvą ir Europos Sąjungą, po jo virtualaus susitikimo dalyviai turėjo galimybę užduoti klausimus pranešėjui.        

Daugiau
01/28/2021

Virtualus susitikimas LR ambasadoje Vašingtone
Sausio 18 d. vyko LR ambasados Vašingtone darbuotojų virtualus susitikimas su JAV LB Krašto valdybos nariais ir bendruomenių atstovais, jo metu aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. LR ambasados Laikinasis reikalų patikėtinis Dovydas Špokauskas pristatė ambasados veiklą ir ateities planus, supažindino su ambasados darbuotojais. Jie papasakojo apie savo atliekamas pareigas ir ambasados teikiamas paslaugas LR piliečiams. Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius supažindino su šiandieniniais ir būsimais organizacijos projektais, buvo pasidalinta mintimis apie artėjantį JAV Lietuvių Bendruomenės 70-metį, būsimą šokių šventę, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimus. Renginį moderavo JAV LB Krašto valdybos Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Krista Bard.   JAV Lietuvių Bendruomenės informacija

Daugiau
01/15/2021

Ohajus prisiminė Sausio 13-ąją
2021-ųjų sausio 13-ąją klebonas Juozas Bacevice, Lietuvos Garbės generalinė  konsulė Ingrida Bublienė ir Klivlando LB valdybos nariai susirinko prie Laisvės paminklo priešais Šv. Kazimiero lietuvių parapiją Klivlande, kad prisimintų tautos Pergalės dieną. Ta proga jie padėjo vainiką laisvės kovotojų, kurie prieš 30 metų paaukojo gyvybę už Lietuvos laisvę, atminimui ir garbei. Trumpą žodį tarė LR Garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė ir klebonas Juozas Bacevice. Garbės generalinio konsulato Ohajuje informacija E. Vaicikauskas nuotraukos

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu