Daugiau 
 
01/19/2020

Uždegtos žvakutės prisimenant Lietuvos Laisvės gynėjus
Minint Laisvės gynėjų dieną, Lietuvos ambasada Vašingtone prisijungė prie visoje Lietuvoje organizuojamos akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Ambasados languose buvo uždegtos žvakutės ir pagerbti žuvusieji ir kovojusieji už Tėvynės laisvę. Ambasados darbuotojai iš žvakučių suformavo Neužmirštuolės žiedą, simbolizuojantį, jog didvyriškas žmonių pasiaukojimas ginant Lietuvos laisvę niekuomet nebus pamirštas. „Prisimename ir pagerbiame Lietuvos Laisvės gynėjus. Dėka jų šiandien lietuviai visame pasaulyje švenčia laisvės pergalę,“ – sakė Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas. LR ambasados JAV informacija

Daugiau
01/19/2020

Tradiciniu bėgimu pagerbti Lietuvos Laisvės gynėjai
Lietuvos ambasada Vašingtone sausio 12 d. surengė simbolinį pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtą pagerbti Laisvės gynėjus. Bėgime JAV sostinėje dalyvavo JAV gyvenantys lietuviai, amerikiečiai, Estijos ambasadorius JAV Jonathan Vseviov, Estijos, Lenkijos, Čekijos, Ukrainos diplomatai ir bendruomenės. Prieš jau tradicija Vašingtone tapusį pagarbos bėgimą ambasadorius Rolandas Kriščiūnas pakvietė visus bėgimo dalyvius pagerbti žuvusiuosius tylos minute.

Daugiau
01/17/2020

„Lietuvėlė“ įsteigė Marijos Vygantienės vardo premiją
Dar taip  neseniai matėme ponią Mariją Vygantienę Naujojo Džersio Jackson miesto lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė“ renginiuose, rugsėjo mėnesį ją sveikinome garbingo 86-ojo jubiliejaus proga. Dabar kalbame ir visada apie šią šviesią moterį kalbėsime būtuoju laiku. Mano močiutė sakydavo, kad gerų žmonių ir Dievui reikia... Per anksti jis pasikvietė mūsų geradarę p. Marą. Marija gimė 1933 m. rugsėjo 7 d. Kaune dailininkės Reginos Matuzonytės-Ingelevičienės ir dr. Vlado Ingelevičiaus – Lietuvos kariuomenės pulkininko gydytojo šeimoje. Ji buvo pirmagimė iš dvynių mergaičių. Šeimoje, vėliau draugų Marija buvo vadinama Mara.

Daugiau
01/10/2020

L.R. Misevičius: „Išeivijos lietuvių sportininkų laukia ypatingi metai“
Švenčių laikotarpiu pokalbis su ŠALFASS vadovu, PLB Valdybos nariu (sporto komisijos pirmininku) Laurynu R.Misevičiumi

Daugiau
12/27/2019

Adventinis susikaupimo vakaras su vyskupu Lionginu Virbalu
Gruodžio 18-osios vakarą Portlando Lietuvių Bendruomenės tikintieji rinkosi į susikaupimo vakarą maldai ir pabendravimui su Jo Ekscelencija vyskupu Lionginu Virbalu iš Lietuvos, šiuo metu besisvečiuojančiu Amerikoje ir lankančiu įvairias Katalikiškas vietas, Lietuvių Bendruomenių parapijas, bei Šv. Kazimiero parapijos (Los Angeles, CA) klebonu Tomu Karanausku.

Daugiau
12/22/2019

Lietuvių Fondo parama lietuvybei
Lietuvių Fondas (LF). Tikriausiai nėra JAV Lietuvių Bendruomenėje žmogaus, kuris nežinotų šios organizacijos. Šiandien sunku įsivaizduoti išeivijos lietuvių veiklą be Lietuvių Fondo paramos. Tai didžiulis finansinis variklis, užtikrinantis ir palaikantis lietuvišką veiklą, padedantis studentams siekti mokslo aukštumų. LF kasmet augo aukotojų, vardinių fondų įkūrėjų, rėmėjų, testamentų palikėjų dėka ir tapo svarbia organizacija, padedančia išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas Su kaupu išsipildė Fondo įkūrėjų svajonė – sukauptas ne tik didelis LF kapitalas, kurio palūkanos skiriamos paramai ir stipendijoms.

Daugiau
12/20/2019

Kalėdų stebuklo belaukiant...
Tą ūkanotą, lietingą gruodžio 7-osios pavakarę turbūt tik Kalėdų stebuklas galėjo išsklaidyti niūrius debesis, tačiau net ir pliaupiantis lietus nesutrukdė gausiam būriui Portlando Lietuvių Bendruomenės vaikučių ir jų tėvelių bei svečių susirinkti prie Kalėdinės eglutės ir drauge pajusti nuostabią Kalėdų dvasią... Kalėdinis renginys tradiciškai prasidėjo bendra malda Latvių salės koplytėlėje. Labai džiaugiamės, kad mūsų visų mylimas ir gerbiamas kun. Tomas Karanauskas specialiai atskridoiš Los Andželo (CA) laikyti šv. Mišių lietuvių kalba Portlando (OR) ir Vankuverio bei Sietlo (Vašingtono valstija) tikintiesiems.

Daugiau
12/06/2019

Kalėdiniai karpiniai
Kalėdos jau ne už kalnų. Joms ne tik ruošiamės, bet ir laukiame sveikinimų iš draugų, šeimos narių, bendradarbių. Visada smagu gauti šventinį atviruką iš bendradarbio ar organizacijos, kuriai Tu priklausai. Norisi, kad siunčiamas atvirukas būtų kuo nors ypatingas, gražus. LF džiaugiasi, kad jau ne pirmą kartą Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės karpiniu iliustruoti LF kalėdiniai atvirukai šiemet pasieks organizacijos narius, rėmėjus ir draugus.  

Daugiau
12/06/2019

Ambasada simboliškai patvirtino paramą moterų teisėms
Lapkričio 25 d. Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir ambasados kolektyvas prisijungė prie tarptautinės akcijos „Nušviesk pasaulį oranžine spalva“ („Orange the World“). Prisijungiant prie šios akcijas, ambasada dar kartą patvirtino Lietuvos įsipareigojimą ginti ir užtikrinti moterų teises.

Daugiau
12/06/2019

Perspektyvus susitikimas
Lapkričio 20 d. LR Garbės konsulas dr. Jonas V. Prunskis Floridoje susitiko su leidėju, fotografu, keliautoju, dokumentinių filmų autoriumi Mariumi Jovaiša. Iki šiol daugiau žinomas kaip oro fotografijos albumų („Neregėta Lietuva“, „Neregėta Kuba“ ir kitų) autorius ir leidėjas, už nuopelnus Lietuvai ordinu apdovanotas vilnietis verslininkas Marius Jovaiša taip pat yra aktyvus sveikos gyvensenos propaguotojas ir skleidėjas.

Daugiau
11/22/2019

Diskusija apie sovietų nusikaltimus ir genocidą pokario Lietuvoje
Lapkričio 15 d. Lietuvos ambasadoje JAV surengta diskusija apie sovietų nusikaltimus pokario Lietuvoje. Diskusijos dalyvius pasveikino Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir ambasadorius Rolandas Kriščiūnas. Pranešimus skaitė šiuo metu su Fulbright stipendija akademinę stažuotę Columbia universitete atliekanti dr. Dovilė Sagatienė, bei Lepage centro Villanovos universitete direktorius Jason Staeinhauer. Diskusiją moderavo JAV Kongreso bibliotekos teisės tyrimų centro direktorius dr. Peter Roudik.

Daugiau
11/22/2019

Ambasadoje Vašingtone paminėta Lietuvos Kariuomenės diena
Lapkričio 15 d. Lietuvos ambasadoje JAV įvyko iškilmingas Lietuvos Kariuomenės dienos paminėjimas, kuriame dalyvavo Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadas generolas majoras Anthony J. Carellio, NATO ir kitų šalių gynybos atašė, JAV Administracijos pareigūnai, Lietuvos draugai. Šventėje dalyvavo ir NATO vadavietėje Norfolke dirbantys Lietuvos karininkai ir pareigūnai. Svečius pasveikino Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas bei gynybos atašė plk. Alvydas Šiuparis.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu