Daugiau 
 
05/14/2021

J. Švedaitė: „Esame maža tauta, bet turime turtingą istoriją, kultūros ir meno tradicijas”
Connecticut Lyric Opera (CLO) sėkmingai dirbanti lietuvė solistė Jūratė Švedaitė, kompozitoriaus Jono Švedo anūkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo bakalauro ir magistro laipsnius, dainavo su Lietuvos ir Kauno kameriniais orkestrais, ansambliais „Banchetto musicale“ ir „Lietuva“ . 1998 metais išvykusi į JAV, tęsė savo kūrybinę veiklą. Apie profesinės sėkmės istoriją, lietuviškos muzikos sklaidą Amerikoje bei garsųjį senelį kalbamės su dainininke (operos sopranu) ir pedagoge Jūrate Švedaite.

Daugiau
05/10/2021

Pavasarinė talka
Ankstyvą šeštadienio, gegužės 1-osios, rytą visi kas netingi – ir jaunas, ir senas – suėjo, suvažiavo į nuolatinę Portlando lietuvių bendruomenės susibūrimų vietą – Latvių bendruomenės salę. Senokai bebuvome čia susirinkę: pandemijos laikotarpiu, deja, neišvengiamai buvo atšaukti visi renginiai. Tačiau lygiai kaip po šaltos žiemos ateina žaliuojantis pavasaris, taip ir vietos latvių ir lietuvių bendruomenių sąstingis negali tęstis amžinai! Todėl buvome maloniai nustebinti, kad broliai latviai po dviejų metų pertraukos ir vėl nusprendė organizuoti tradicinę Pavasarinę talką. Kaip ir vietos estų bendruomenės nariai, aktyviausi lietuvaičiai su džiaugsmu prisijungė prie šio smagaus ir labai reikalingo renginio, kuris apjungė visų trijų Baltijos tautų išeivijos atstovus.

Daugiau
05/06/2021

Lietuvių kartas jungianti grandis
Inteligentiška, elegantiška ir santūri, bet labai veikli moteris, drauge su Aldona Lingertaitis vadovaujanti Šv. Petro lietuvių misijos South Boston bažnyčiai, Glorija Adomkaitis užaugo pirmabangių lietuvių įsteigtoje parapijoje. Ji pažįsta ir palaiko ryšius su senųjų parapijiečių vaikaičiais, tačiau moka prikalbinti bei į parapijos veiklą įtraukti ir naujai atvykusius lietuvius. Glorijos Adomkaitis vardas – Bostono lietuvių skaučių, kurios paprastai pirmos atsiliepia į kvietimą padėti lietuvių bendruomenei, sinonimas. Ar tai būtų kugelis į namus lietuviams senoliams ar pagalba lietuvių bendruomenei per COVID-19 pandemiją, skautės visada pirmosiose gretose, nes taip jas ugdė ir joms pavyzdį rodė Glorija. Gražiai lietuviškai kalbanti ir rašanti Glorija Adomkaitis – puikus lietuvybės ir lietuviškų tradicijų, perduodamų iš kartos į kartą, puoselėtojos pavyzdys.

Daugiau
05/06/2021

Minime kun. prof.dr. Arvydo Petro Žygo dešimtąsias mirties metines
Apie iškilią asmenybę galima arba daug pasakoti arba atminimą laikyti tik širdyje ir prisiminti kas išgyventa kartu. Tokiu žmogumi mūsų atmintyje daugeliui liko profesorius, daktaras, etnologas, kunigas Arvydas P. Žygas. Kiekvienas jį prisimename kitaip, nes kitomis aplinkybėmis buvome susitikę, bendravę. O pažinome jį kaip draugą, kraštotyrininką, mokslininką, ateitininką, konditerį (asmeniškai kartu kepdavome pyragus) ir aišku – tai neeilinis,  nestokojantis energijos žmonių kunigas.

Daugiau
05/05/2021

Prieš 16 metų Bostone iškilęs Kryžių kalnas primena apie pastangas saugoti lietuvybę
JAV, Bostone, prie Šv. Petro lietuviškos parapijos, Amerikos lietuvių iniciatyva prieš 16 metų iškilo Kryžių kalnas. Tuomet Bostono arkivyskupija, kaip pasakoja viena iš idėjos sumanytojų Glorija Adomkaitis, ketino uždaryti virš 100 metų gyvuojančią lietuvišką parapiją.

Daugiau
04/29/2021

Tarp dangaus ir Lietuvos
JAV Lietuvių Bendruomenė gali didžiuotis savo gretose turėdama ryškią asmenybę – Rimą Vaičaitį – žmogų, ypatingai nusipelniusį JAV visuomenei ir garsinantį Lietuvos vardą pasaulyje. Columbia University in the City of New York profesorius emeritas, Kauno technologijos universiteto (KTU) garbės daktaras Rimas Vaičaitis mini garbingą 80 metų jubiliejų.

Daugiau
04/29/2021

Lietuviais esame mes gimę...
Dažnam iš mūsų gyvenant Amerikoje, ypač auginant vaikus, tenka susidurti su lietuvybės palaikymo problema. Amerikoje gimę mūsų vaikai – čia jų pasaka, jų pirmieji žingsniai ir žodžiai. Čia jų draugai, mokykla ir takelis, vedantis į namus. Tolimoje Lietuvoje likę seneliai, proseneliai, pusbroliai ir pusseserės, dėdės ir tetos bei taip brangūs draugai aplankomi per vasaros atostogas ir tik neilgam. Tos akimirkos nepamirštamos, šiltas artumo jausmas neišdildomas, tačiau toliau supa amerikinė kasdienybė. Lietuvišką ugnelę tenka palaikyti toli nuo Lietuvos, kuri daugeliui vaikų jau tik tėvų gimtinė. 

Daugiau
04/16/2021

Šv. Kalėdų metas mečetėje
Mes, lietuviai, esame JAV daug kam nepažįstamos kultūros atstovai, tad dalydamiesi tuo, kas mums brangu, kuriame draugiškus ryšius su kitų bendruomenių žmonėmis ir pasiekiame vis platesnį Lietuvos bei mūsų tautos pripažinimą. Papasakosiu trumpą istoriją, kuri yra įdomių susitikimų ir patyrimų, užsiimant lietuviška veikla, pavyzdys.  

Daugiau
04/08/2021

Susitikime su Don Bacon aptarti aktualūs klausimai
Balandžio 2 d. JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius susitiko su JAV Kongreso Baltic Caucus bendrapirmininkiu Don Bacon iš Nebraskos, Omahos, kur gyvena ir dabartinis JAV LB Krašto valdybos pirmininkas. Susitikimo metu buvo kalbama apie šiandieninę padėtį Lietuvoje, apie mūsų šalies ir JAV tarpusavio santykius. Kongreso narys domėjosi JAV Lietuvių Bendruomenės veikla, Amerikos lietuvių dalyvavimu politiniame, ekonominiame ir kultūriniame šalies gyvenime. Don Bacon – buvęs karininkas, jis paminėjo puikų Lietuvos kariuomenės pasiruošimo lygį bei pasidžiaugė JAV ir Lietuvos kariuomenių bendradarbiavimo pažanga. JAV LB Krašto valdybos informacija

Daugiau
04/08/2021

Širdžių vienybės šventė
Daugybę amžių pažangos variklis buvo tikėjimas, drąsa, entuziazmas. Tuo remiantis jau 73 metus lietuviškoje Švenčiausiosios Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sodyboje Putnam (Connecticut) tęsiama kasmetinio pikniko tradicija. Deja, 2020-aisiais ilgalaikę tradiciją sustabdė pandemija.

Daugiau
03/26/2021

Danelės Vidutis gyvenimas, pašvęstas senelių ir tėvų gimtinei
Visada besišypsanti, geros nuotaikos, pasitikinti savimi, siekianti tik geriausio rezultato aktyvi visuomenininkė, JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Krašto valdybos Visuomeninių reikalų tarybos narė, tinklalapio „Washington DC Lithuanian Americans“ administratorė Danelė Vidutis (Diana Bieliauskaitė) šįkart pasakoja apie išsaugotas pamatines vertybes ir prisipažįsta nuolat jaučianti nerimą dėl demokratijos trapumo. 

Daugiau
03/18/2021

Kovo 11-oji: jubiliejus virto netikėta švente
Šįmet sausį sukako 10 metų, kai radijo bangomis nuskambėjo paskutinė „Margučio“ laida. ,,Margučio“ radijas – JAV lietuvių radijo programa, transliuota nuo 1932 m. balandžio 11 d. iki 2011 m. Čikagoje. Viena įdomiausių asmenybių, net 34 metus dirbusių prie „Margučio“ mikrofono, buvo Petras Petrutis. Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, norisi prisiminti P. Petručio pasakojimą, kaip prieš 31 metus visiškai neplanuotai Kovo 11-oji čikagiečiams tapo nepakartojama, ašaras spaudžiančia švente.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu