Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

05/31/2019

Pirmieji 69-ųjų ŠALFASS žaidynių atgarsiai
69-osios ŠALFASS žaidynės, kurios buvo surengtos New Jersey valstijoje Memorial Day savaitgalio JAV metu, baigėsi Niujorko „Geležinio vilko“ krepšininkų triumfu. Pirmąsias vyru krepšinio rungtynes po pratęsimo pralaimėję antrajai „Lituanica-B“ komandai (50-55), kitą dieną „Didžiojo obuolio“ miesto atstovai atsigriebė įveikdami Baltimorės LAK (47-32) ir Hamiltono „Kovo“ ekipas (64-21), palankiai susiklosčius visoms aplinkybėms Elizabeth vidurinėje mokykloje vykusiose varžybose niujorkiečiai po to iškopė į finalą, kuriame nugalėjo daugkartinius ŠALFASS vyrų „A“ lygio čempionus Čikagos „Lituanica-A“ krepšininkus 79-71, nors pirmajame kėlinyje nuo savo labiau patyrusių varžovų buvo atsilikę net 16 taškų.

Daugiau
05/24/2019

Mirė išeivijos lietuvių vyskupas pranciškonas Paulius Antanas Baltakis
Penktadienį, gegužės 17-ąją, Kaune miręs išeivijos lietuvių vyskupas emeritas pranciškonas Paulius Antanas Baltakis OFM (g. 1925) gegužės 22 d., trečiadienį, išlydėtas į Kretingą ir palaidotas senosiose miesto kapinėse.

Daugiau
05/19/2019

Tūkstančiai vašingtoniečių aplankė Lietuvos ambasadą JAV
Kelionė į Lietuvos kopas ar prie ežerų, tautiniai šokiai ir lietuviškų sutartinių skambesys, žinios apie Lietuvoje gaminamus lazerius ar simbolinis dalyvavimas Baltijos kelyje – visa tai ir dar daugiau galėjo patirti tūkstančiai vašingtoniečių ir miesto svečių, gegužės 11 d. apsilankiusių Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV.

Daugiau
05/10/2019

JAV LB Krašto valdybos posėdis
Balandžio 28-29 d. Lemonte, IL į posėdį buvo susirinkusi JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba. Buvo aptarti įvairūs lietuviškos veiklos klausimai, jos planavimas, daug dėmesio buvo skirta darbui su jaunimu, lituanistinio švietimo klausimams, būsimai šokių šventei, ryšiams su kitomis organizacijomis.

Daugiau
05/03/2019

Dr. Prunskis dalyvavo Baltuosiuose rūmuose vykusioje velykinėje šventėje
Balandžio 22 d. Baltųjų rūmų pietinėje pievelėje vykusioje tradicinėje velykinių margučių ridenimo šventėje kartu su kitais kviestiniais svečiais dalyvavo ir LR garbės konsulas Aspen, CO, JAV Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamento (U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Tarpvyriausybinės skausmo valdymo gerosios patirties darbo grupės (Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force (Pain Task Force) narys dr. Jonas V. Prunskis.

Daugiau
04/12/2019

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos naujienos
Kovo 23 dieną Hartforde (CT) paminėtos Lietuvos valstybės atkūrimo 101-osios ir Lietuvos Nepriklausomybės 29-osios metinės. Renginio metu vyko diskusijos apie artėjančius rinkimus ir referendum dėl pilietybės išsaugojimo, jas vedė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius ir KV iždininkė Rasa Dooling. Į šventę atvyko ilgametė JAV LB Tarybos narė dr. Elona Vaišniene, sulaukta svečių ir iš gretimos valstijos - Worcesterio miesto.

Daugiau
04/12/2019

Nauja JAV LJS pirmininkė neabejoja, kad organizacijos laukia šviesi ateitis
Praėjusių metų lapkritį prie Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Jaunimo Sąjungos (toliau – JAV LJS) vairo stojo nauja pirmininkė Rima Žiūraitis. Antrosios emigrantų bangos, dar vadinamos dipukais, palikuonė, jauna moteris baigė filosofijos ir politinių mokslų magistro studijas bei gretutines istorijos ir tarptautinių santykių studijas. Nuo mažų dienų dalyvaujanti lietuviškoje veikloje, Rima savo laiką dalija tarp domėjimosi lietuvių kultūra, istorija ir lietuvių tautinių šokių – ji ilgus metus šoka Čikagos lietuvių tautinių šokių grupėje „Spindulys“. Jau keletą metų Rima kuria dokumentinį filmą „Game Changer: Lithuania‘s Nonviolent Revolution“ apie Lietuvos pastangas 1988–1991 metais taikiu būdu iškovoti laisvę. Moteris taip pat yra Čikagoje veikiančio Lietuvių tyrimo ir studijų centro Medijų skyriaus vadovė, priklauso Čikagos lietuvių „Rotary“ klubui. 2017 metais organizacija „Globalios Lietuvos lyderiai“ Rimą nominavo kategorijoje „Žymūs pasaulio lietuviai“.

Daugiau
03/29/2019

Pasaulio lietuvių metų pradžia Šiaurės Vakaruose
„Jeigu Tėvyne, Tave užmirščiau, mano dešinė tepamiršta mane...tepridžiūna prie gomurio mano liežuvis, jei Tavęs neatsiminčiau, jeigu Tu man nebūtum brangesnė už visus džiaugsmus“ kun. Tomas Karanauskas tokiais Šv. Rašto Psalmių 137-ojo skyriaus žodžiais sveikino Grotto koplyčioje Portlande susirinkusius į pamaldas, skirtas paminėti 101-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines. Godos Pavilanskaitės ir „Atžalyno“ lituanistinės mokyklos vadovės Ingos Sadaunikaitės-Kozhevnikov padedamos Gabrielė, Greta ir Dominyka atliko E. Masytės „Laisvę“ – tuo momentu visi supratome, kad netiesa, jog už jūrų-marių gimusiems net ir mišrių šeimų vaikams nebebus svarbi lietuvybė, nors garbingiausias 101-jų Lietuvos laisvės minėjimo svečias Portlande žurnalistas Rimvydas Valatka ir nebuvo linkęs avansu palikti joms mūsų brangiausios šalelės tarp Nemuno ir Neries pilietybės. Visgi, padedant Agnei Gurevičienei ir kitiems Lietuvos patriotams-diplomatams, vis daugiau Amerikoje gimusių mūsų tautiečių atstato savo konstitucijoje apibrėžtą teisę įsirašyti į LR piliečių gretas. Na o jei visi išeivijoje apsigyvenę lietuviai taptų tokie, kaip šauni mūsų bendruomenė „Rožių mieste“, net ir pats 1990-ųjų m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, esu įsitikinęs, nebebalsuotų prieš visos lietuvių išeivijos Lietuvos pilietybes išsaugojimą.

Daugiau
03/29/2019

Juozo P. Kazicko 100-metis – švietėjiška žinomo filantropo veikla tęsiama ir šiandien
Kovo 27 d., Vilnius. 2018-aisiais žinomam Lietuvos Respublikos ir JAV piliečiui „Jeilio“ universiteto ekonomikos mokslų daktarui, verslininkui ir filantropui Juozui P. Kazickui (1918-2014) būtų suėję 100 metų. Minint šią sukaktį, Kazickų šeimos fondas sukūrė biografinę parodą bei išleido trečiąjį, nauja informacija papildytą knygos leidimą lietuvių kalba „Vilties kelias niekada nesibaigia“. Beveik 100 dovanotų knygų jau pasiekė Lietuvos bibliotekas.

Daugiau
03/22/2019

Čikagos lietuvių Rotary klubo parama ligoniams Lietuvoje
Rotary Club of Chicagoland Lithuanians kartu su Lietuvos rotariečiais prisidėjo, kad Šiaulių regione atsirastų Paliatyvios pagalbos ir slaugos centro stacionaras (vėliau –  ir hospisas), kurio tikslas – sukurti ir plėtoti paslaugų tinklą ligoniams ir jų šeimos nariams teikiant socialines paslaugas, dvasinę, psichologinę, informacinę pagalbą. Lietuvoje tokio pobūdžio paslaugų poreikis yra didelis ir nuolat augantis.

Daugiau
03/22/2019

JAV įsteigtas Lietuvos ambasadoriaus fondas ateities lyderiams
2019 m. kovo 19 dieną oficialiai įsteigtas atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio proga inicijuotas Lietuvos ambasadoriaus vardo fondas, skirtas Amerikos lietuviams – naujos kartos lyderiams. Fondo steigimo sutartį tarpininkaujant Lietuvos ambasadai JAV pasirašė Vašingtono lietuvių profesionalų klubas ir Ilinojaus valstijoje įsikūręs „Lietuvių fondas“.

Daugiau
03/15/2019

Lietuvos ambasada subūrė Amerikos lietuvių verslo atstovus
Kovo 9d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone susirinkę JAV lietuvių verslo organizacijų vadovai ir verslininkai tarėsi dėl glaudesnio bendradarbiavimo tarpusavyje. „Lietuvos stiprybė- talentingi ir iniciatyvūs žmonės, kurie nevengia prisiimti atsakomybės ir įgyvendinti visai šaliai svarbių darbų. Jūsų dalyvavimas šiandien tai tik patvirtina- atėjo laikas Lietuvos verslui būti labiau matomam JAV rinkoje, o to galime pasiekti tik susitelkę ir būdami vieningi“- sveikindamas susirinkusius verslininkus sakė Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.   

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu