Daugiau 
 
03/15/2022

Nuo dangų ramstančio Aspeno iki Nemuno krašto ir Ukrainos
Prieš kelerius metus atsikraustęs į Aspeną, dabartinis Lietuvos garbės konsulas dr. Jonas Prunskis dar nežinojo, kad netrukus atidarys vienintelį konsulatą šiame viename turtingiausių Amerikos kurortų.

Daugiau
03/15/2022

Branginkime neįkainojamą dovaną – Nepriklausomybę
Šeštadienio popietę Portlando Lietuvių Bendruomenė turėjo progą vėl susiburti kartu ir dar kartą paminėti gražią šventę – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 32-ąsias metines. Šiemet ši šventė ypatinga dar ir tuo, kad ji sutampa su Lietuvos, kaip Nepriklausomos valstybės, pripažinimo pasauliniu mastu 100-osiomis metinėmis.

Daugiau
02/24/2022

Atsisveikinimas su Lietuvos šaulių Patriarchu
Vasario 16 d. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje Sauthfield, MI, įvyko atsisveikinimo ceremonija, skirta pagerbti mirusį Lietuvos šaulių Patriarchą ir ilgametį LŠSI vadą Mykolą Abarių. Ceremonijoje dalyvavo daug išeivijos lietuvių, Detroito bendruomenė, vietos lietuvių organizacijos, jų vadovai. Mirusįjį pagerbė ir LŠSI delegacija, buvo pareikšta užuojauta šeimai, atiduota šauliska pagarba. Ceremonijai vadovavo Detroito Švyturio šaulių kuopos ilgametis vadas ir narys Linas Orentas. LŠSI informacija

Daugiau
02/02/2022

Sudarytas pirmasis lietuviškojo paveldo žemėlapis JAV ir Kanadoje
Po penkerių metų ir daugiau nei 33 tūkst. nukeliautų kilometrų lietuviai Aistė ir Augustinas Žemaičiai pristatė interaktyvų žemėlapį „Tikslas – Amerika”. Į jį pateko daugiau nei 750 lietuvišką paveldą ir atmintį žyminčių objektų, išsibarsčiusių trisdešimtyje JAV valstijų ir Kanadoje. Į įspūdingą sąrašą pateko lietuvių kapinės, bažnyčios, klubai, žymių lietuvių kapai, lietuviškai pavadintos vietovės ir paminklai lietuviams.

Daugiau
01/27/2022

60 metų skaičiuojantis Lietuvių klubas Floridoje tiki, kad ateities kartos tęs veiklą
Sent Pitersberge, Floridos valstijoje, jau 60 metų veikia Lietuvių klubas. Iš senosios kartos lietuvių, įkūrusių šią lietuvišką vietą, liko vos vienas kitas, tad veiklą perima naujai atvykę tautiečiai. Vis dėlto bendrą kalbą randa ir patys vyriausieji, ir vaikai. Be to, čia renkasi ir lietuviai iš aplinkinių miestų ar valstijų. Aktyvūs tautiečiai neabejoja, kad klubas išliks dar ilgus metus, net jeigu su laiku jo nariai ir nebemokės lietuviškai. LRT PLIUS laidai „Širdyje lietuvis“ Lietuvių klubo Sent Pitersberge nariai papasakojo apie jo įkūrimą ir veiklą.

Daugiau
01/27/2022

14-os prisidėjo prie partizanų, tarnavo kare ir buvo išgelbėtas iš darbo stovyklos
Tarpukario Lietuvoje gimusio Balio Brazausko gyvenimo istorija –kaip iš kino filmo. Nors gyvenimą pradėjo dar laisvoje Lietuvoje, jau 14-os jam teko imti ginklą į rankas ir prisidėti prie partizanų. „Iššoviau tada dvi kulkas“, – prisimena Balys, bet tai buvo tik pradžia. Vėliau vyras tarnavo ir vokiečių, ir amerikiečių pajėgose. O iš darbo stovyklos jį išgelbėjo ir už Atlanto pasikvietė ne kas kitas, o ten jau įsikūrę tautiečiai.

Daugiau
01/26/2022

Žemaitiškas suktinis Kolorado valstijoje
Jau 2021 m. Kolorado lituanistinės mokyklos ir KTU Vaižganto progimnazijos mokytojus bei vaikus sujungė bendra idėja – pažinti Lietuvos etnografinius regionus. Su Aukštaitija mokiniai susipažino 2021 metų kovą, gegužės mėnesį virtualiai keliavo Suvalkijoje, spalį aplankė Dzūkiją, o 2022 metų  sausio 15 d. jau ketvirtą kartą atvėrė virtualios klasės duris. Šį kartą mokiniai su mokytojomis Agne, Česlova, Jolanta, Jūrate ir Šilalės kultūros centro darbuotoja Ilona Raudoniene keliavo po Žemaitijos regioną.

Daugiau
01/14/2022

V. Maciūnas: ,,Neskurdinkime savo vaikų“
Ilgametis išeivijos veikėjas Vytautas Maciūnas pozityviai vertina pokyčius, kuriuos į JAV Lietuvių Bendruomenę (LB) įneša naujai atvykusieji iš Lietuvos, nors, reikia pripažinti, stebėtinai daug naujai atvykusių šeimų vaikų sunkiai ar nenoriai kalba lietuviškai. Suprantama, taip siekiama lengviau pritapti prie gyvenamosios JAV aplinkos. Prisimindamas savo jaunystę Amerikoje, V. Maciūnas teigia, kad be tėvų  nuolatinio raginimo ir reikalavimų būtų ištirpęs JAV visuomenėje. Tačiau jis iš patirties žino, kad mokant  lietuvių kalbą, galima lengviau prisitaikyti ne vienoje kultūroje. Todėl dabar jis sako: ,,Neatimkime iš savo vaikų galimybės jaustis saviems dvejose kultūrose, nes tai  didelis pranašumas“. Apie ilgametį darbą JAV LB vadovybėje ir  išeivijoje įgytą patirtį kalbamės su Philadephia apylinkėje gyvenančiu  Vytautu Maciūnu.

Daugiau
12/16/2021

Lietuvių Bendruomenė mano gyvenime
Esu gerokai vyresnė už Lietuvių Bendruomenę, tad gerai prisimenu, kaip prasidėjo šios ypatingos lietuvių išeivijos organizacijos nelengvas kelias. Po Antrojo pasaulinio karo gyvendama Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, lankiau lietuvišką gimnaziją. 1948 m. pabėgėlių stovyklose buvo steigiamos organizacijos, tarp kitų – ir tremtinių organizacija (taip mes patys save vadinome), buvo leidžiami laikraščiai. O mums, jaunimui, rūpėjo savosios – atsikūrusios organizacijos, kurias iš nepriklausomos Lietuvos atvežė mūsų mokytojai ir tėvai: skautų, ateitininkų ir kt. jaunimo organizacijos.

Daugiau
12/08/2021

Poezijos ir fotografijų knygos pristatymas Balzeko muziejuje
Spalio 24 dieną, sekmadienį, Balzeko muziejuje įvyko naujai išleistos poezijos ir fotografijų knygos „Rytmečio Rasa / Morning Dew“ pristatymas. Šios įdomios ir spalvingos knygos autorė yra Rasa Stefania Miliauskas, o knygos  talentinga iliustratorė yra Rasos sesuo Dalia Miliauskaitė Riley.

Daugiau
12/02/2021

Garbės ženklo medalis už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą atkeliavo į Kolorado valstiją
Šiais metais JAV LB išdidžiai ir linksmai švenčia savo 70-ties metų jubiliejų. Organizuojami įvairūs renginiai, akcijos, koncertai stebina ir buria tėvynainius, kuriančius savo gyvenimą svetur. Tikrai nenustebau, kai Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL 70-čiui skirtame renginyje Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerija įteikė garbės ženklo medalį už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą Arvidui Kazimierui Jarašiui, gyvenančiam Westminsterio mieste Kolorade.

Daugiau
12/02/2021

Los Andžele po metų pertraukos vėl surengtos Lietuvių dienos
Specialiai jubiliejinėms 35-osioms Lietuvių dienoms Los Andžele iš Vilniaus atplasnojęs Vaidoto Ramoškos angelas tikrai atnešė joms gal net nebeplanuotą sėkmę. Pagrindinis pirmąjį spalio mėnesio savaitgalį smagiai praūžusio renginio organizatorius LA LB apylinkės pirmininkas Raimundas Šilkaitis turėjo atremti daug kritikos ir povandeninių srovių atakų dar prieš festivalį; dauguma organizacinio komiteto narių siūlė atšaukti Lietuvių dienas netgi jau oficialiai apie jas paskelbus – prieš gerą mėnesį. Tačiau medicinos ir vaistų pramonės srityje duoną užsidirbantis Raimundas vyriškai laikėsi savo – tyrinėjo valdžios teikiamus duomenis apie susirgusius ir užsikrėtusius COVID-19 bei naująja delta atmaina ir įsitikinęs, kad grėsmė stipriai sumažėjusi – atvejų skaičius Los Andžele ne tik nebekyla, bet ir gerokai sumažėjęs, – įkalbėjo savo kopirmininką Žygimantą Kiznį ir kitus organizacinio komiteto narius šventę vis dėlto surengti.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu