Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

01/18/2019

Ambasadoje Vašingtone įvyko akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
Minint Laisvės gynėjų dieną, Lietuvos ambasada Vašingtone prisijungė prie visoje Lietuvoje organizuojamos akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Lietuvos valstybingumo tęstinumo XX amžiuje simboliu tapusios ambasados languose buvo uždegtos žvakutės ir tylos minute pagerbti žuvusieji už Tėvynės laisvę. Prisiminta tautos vienybė ir nepalaužiamas tikėjimas laisvės idealais. Ambasados darbuotojai iš žvakučių suformavo Neužmirštuolės žiedą, simbolizuojantį, jog didvyriškas žmonių pasiaukojimas ginant Lietuvos laisvę niekuomet nebus pamirštas.

Daugiau
01/18/2019

Simboliniame pagarbos bėgime Vašingtone pagerbti Lietuvos laisvės gynėjai
Lietuvos ambasada Vašingtone Laisvės gynėjų dieną surengė simbolinį pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtą pagerbti Sausio 13-osios didvyrius. Bėgime dalyvavo gausus būrys JAV gyvenančių lietuvių, Lietuvos draugų ir Lietuvos bei kitų šalių diplomatų, kurie solidarizavosi kartu su Vilniuje ir kitose pasaulio šalyse jau 28 kartą rengiamo bėgimo dalyviais, prisimindami ir padėkodami Lietuvos laisvės gynėjams.

Daugiau
01/11/2019

Į Aspeną kviečiami kalnų slidinėtojai
Šiais metais Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) organizuojamos kasmetinės kalnų slidinėjimo varžybos ir slidinėjimo mėgėjų kelionė į puikų Aspeno kalnų kurortą Kolorado valstijoje (https://www.aspensnowmass.com/) vyks 2019 m. vasario 24–kovo 5 d. Kaip ir ankstesniais metais, tikimasi sulaukti gausaus būrio sporto entuziastų iš JAV, Kanados ir Lietuvos, kartu laukiama atvykstant ir jų šeimos narių.

Daugiau
12/28/2018

Rinkimai į LF tarybą ir Kontrolės komitetą
2019 m. balandžio 27 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (14911 127 St., Lemont, IL 60439) vyks 56-asis metinis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu vyks rinkimai į LF tarybą ir į Kontrolės komitetą. Trejų metų kadencijai renkami 5 (penki) LF tarybos nariai, vienerių metų laikotarpiui –  3 (trys) Kontrolės komiteto nariai. Kandidatus į LF tarybą ir Kontrolės komitetą galite siūlyti iki 2019 m. vasario 15 d. Daugiau informacijos – www.lietuviufondas.org Lietuvių Fondo informacija

Daugiau
12/21/2018

Darbą pradėjo naujoji JAV LB Krašto valdyba
Savo veiklą pradėjo neseniai patvirtinta JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba, kuriai vadovauja JAV LB Tarybos sesijoje Portlande, OR išrinktas Arvydas Urbonavičius. Krašto valdybą sudaro šie žmonės: Vykdomoji pirmininkė Austėja Sruoga, Vicepirmininkė organizaciniams reikalams Živilė Norvilaitė-Petersen, Vicepirmininkė finansų reikalams Rasa Mitrulevičienė, Vicepirmininkė specialiems projektams Skirmantė Juodeikytė Philippone, Vicepirmininkė informacijai Loreta Timukienė, Vicepirmininkė verslo reikalams Inga Klimašauskienė, Vicepirmininkas archyvų reikalams Valdas Buožys, Vicepirmininkas sporto reikalams/ŠALFASS atstovas Tomas Mitrulevičius, Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė Krista Bard, Švietimo tarybos pirmininkė Auksė Motto, Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, Religinių reikalų tarybos pirmininkas kun. Jaunius Kelpšas, Kultūros reikalų tarybos pirmininkė Giedrė Knieža, iždininkė Rasa Dooling, informacinių technologijų specialistas Marius Vilemaitis, spaudos administratorė Laura Vidžiūnaitė, sekretorė Rasa Savičiūtė Sprindys. Krašto valdybos pirmininko patarėja patvirtinta Danguolė Navickienė, patarėju JAV LB įstatų reikalams – Arvydas Barzdukas.

Daugiau
12/21/2018

Vašingtone įvyko JAV, Šiaurės ir Baltijos šalių pareigūnų konsultacijos
Gruodžio 13 -14 dienomis Vašingtone JAV, Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministerijų politikos direktoriai dalyvavo Sustiprintos partnerystės Šiaurės Europoje iniciatyvos (EnhancedPartnership in Northern Europe, e-PINE) susitikime.

Daugiau
12/21/2018

Kalėdiniai koncertai Vašingtono lietuvių mokyklose
Artėjant gražiausiai metų šventei – Šv. Kalėdoms JAV sostinės apylinkėse įsikūrusios lietuviškos mokyklos – Lietuvių mokykla Vašingtone ir Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla surengė nuotaikingus Kalėdinius koncertus. Abiejų mokyklų organizuotuose šventiniuose renginiuose savo pasirodymus padedami savo mokytojų surengė lituanistinių mokyklų mokiniai, kiekvieną šeštadienį besimokantys lietuvių kalbos, papročių ir Lietuvos istorijos. Mokyklų bendruomenes ir Kalėdinių koncertų svečius pasveikino ambasados antrasis sekretorius Tadas Kubilius, dėkodamas vaikams, mokytojams ir tėvams už nenuilstamai puoselėjamas lietuviškas tradicijas, lietuvių kalbą ir išlaikomą stiprų ryšį su tėvyne.

Daugiau
12/14/2018

Lietuvių Fondo parama lietuvybei
Lietuvių Fondas (LF), išvaręs gilią vagą lietuviškos kultūros ir lietuvybės išlaikymo srityje, yra ir lieka didžiuliu finansiniu varikliu lietuviškai veiklai. Sunku įsivaizduoti lietuvybės klestėjimą išeivijoje be Lietuvių Fondo paramos. Šiandien  galime pasidžiaugti pastarųjų metų Lietuvių Fondo suklestėjimu. LF kasmet augo aukotojų, vardinių fondų įkūrėjų, rėmėjų, testamentų palikėjų dėka ir tapo svarbia organizacija, padedančia išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas. Fondo įkūrėjai tik svajojo įkurti milijoninį fondą. Jų svajonės išsipildė su kaupu – per LF gyvavimo metus lietuvybei skirta per 21 mln. dolerių. 2018-ieji – Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio metai – buvo reikšmingi ir Lietuvių Fondui.

Daugiau
12/14/2018

Vašingtone pristatyta Lietuvos ambasadoriaus fondo ateities lyderiams iniciatyva
Vašingtono lietuvių profesionalų klubas bendradarbiaudamas su Lietuvos ambasada JAV gruodžio 8 dieną pristatė atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio proga inicijuojamą Lietuvos ambasadoriaus vardo fondą, skirtą Amerikos lietuviams - naujos kartos lyderiams, ir surengė lėšų telkimo vakarą šio fondo steigimui. Ambasadoje surengto renginio metu koncertavo žinoma pasaulyje pianistė Evelina Puzaitė, į renginį atvyko „Lietuvių fondo“ Tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius Karalius.

Daugiau
12/07/2018

Baltijos šalių šimtmečio šventė Bostone
Lapkričio 23-25 dienomis Bostone, Masačiusetso valstijoje, JAV lietuvių bendruomenės Naujosios Anglijos apygarda kartu su vietos latvių ir estų bendruomenėmis surengė Baltijos šalių šimtmečio šventę, kurios metu buvo pristatoma Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūra, tradicijos ir istorija, vyko meno kolektyvų pasirodymai, koncertai, parodos, filmų peržiūros, rengiamos diskusijos, garbės svečių pasisakymai ir kiti šventiniai renginiai.

Daugiau
11/16/2018

JAV Lietuvių Bendruomenės XXII Tarybos Prezidiumas
Kreipiamės į Jus, mielus lietuviškos spaudos skaitytojus, norėdami supažindinti su JAV Lietuvių Bendruomenės XXII Tarybos Prezidiumu, jo nariais, išrinktais Portlande, OR, vykusioje pirmojoje naujosios Tarybos sesijoje. Prezidiumas atsakingas už šiuos darbus JAV Lietuvių Bendruomenės organizacijoje: Prezidiumas šaukia Tarybos sesijas, pasiūlo sesijų darbotvarkę, vadovauja sesijų posėdžiams, skelbia Tarybos nutarimus, derina Tarybos darbą, atlieka Tarybos pavestus uždavinius, atstovauja Tarybai, palaiko ryšius su JAV LB Krašto valdyba, JAV LB Konfliktų sprendimo komisija ir JAV LB Kontrolės komisija .

Daugiau
11/16/2018

Pagerbtas žinomas Kremliaus kritikas
2018 m. lapkričio 8 d. Aspeno institutas (The Aspen Institute) Niujorke, „The Plaza“ viešbutyje, surengė 35-ąjį metinių apdovanojimų pokylį, kurio metu buvo pagerbti investicijų bendrovės „Hermitage Capital Management“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Bill Browder bei aktorė, prodiuserė, verslininkė Sarah Jessica Parker.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu