Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos naujienos

04/12/2019 Aidas

Kovo 23 dieną Hartforde (CT) paminėtos Lietuvos valstybės atkūrimo 101-osios ir Lietuvos Nepriklausomybės 29-osios metinės. Renginio metu vyko diskusijos apie artėjančius rinkimus ir referendum dėl pilietybės išsaugojimo, jas vedė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius ir KV iždininkė Rasa Dooling. Į šventę atvyko ilgametė JAV LB Tarybos narė dr. Elona Vaišniene, sulaukta svečių ir iš gretimos valstijos - Worcesterio miesto.

**

Džiaugiamės, kad nuo 1914 metų lietuvių globojama New Yorko Apreiškimo bažnyčia renovuota ir Brooklyno vyskupo J. E. Nicholas DiMarzio iškilmingai per šv. Mišias pašventinta. LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas sveikino gausiai į iškilmes bažnyčioje susirinkusias lietuvių, ispanų, italų bendruomenes ir dėkojo visiems prisidėjusiems prie šventovės renovacijos. Ypatinga proga giedojo jungtinis lietuvių, ispanų, italų choras, giesmes atliko dainininkė Simona Minns.

Nuotraukoje: Apreiškimo parapijos patikėtinis Raimundas Šližys, laikinai vykdanti Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New Yorke vadovo pareigas Gitana Skripkaitė, JAV LB KV sekretorė, New Yorko apygardos pirmininkė Rasa Sprindys, LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, LR nuolatinė atstovė JT Audra Plepytė, JAV LB KV pirmininkas Arvydas Urbonavičius, JAV LB KV spaudos administratorė, New Yorko apygardos valdybos narė Laura Vidžiūnaitė.

**

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Los Angeles lietuvių bendruomenėje - mažųjų sveikinimai ir aistras kelianti viktorina šeštadieninėje lituanistinėje mokykloje, diskusijos JAV Lietuvių Bendruomenės veiklos ir registravimosi balsuoti klausimais, šventinės Mišios ir nuoširdus Los Angeles lietuvių bendruomenės narių dėmesys. Šventiniuose renginiuose dalyvavo ir JAV LB KV pirmininkas Arvydas Urbonavičius.

**

Balandžio 4 d. JAV LB KV pirmininkas Arvydas Urbonavičius lankėsi Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione, kur domėjosi bataliono veikla ir tarnybos sąlygomis ir diskutavo apie užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Bataliono vadas majoras Egidijus Čiūtas papasakojo apie šį batalioną, kurio pagrindinis uždavinys - būti pasirengus užtikrinti strateginio lygmens vadaviečių įrengimą ir funkcionavimą nustatytuose operacijų rajonuose. Bataliono kariai taip pat reprezentuoja valstybę ir kariuomenę oficialiuose renginiuose. 

Šis batalionas įkurtas 1993 metais, jo pagrindinė užduotis tuomet buvo administruoti pastatus ir kitas materialines vertybes, kurios buvo perimtos iš Lietuvą palikusios sovietų kariuomenės. 1998 m. batalionas pervadintas į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalioną. Jam buvo suteikta teisė perimti visas tarpukario Lietuvos didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1-ojo pėstininkų pulko, pradėto formuoti 1918 m. lapkričio 23 d., tradicijas ir atributiką.

**

JAV LB KV narės Inga Klimašauskienė, Rasa Mitrulevičienė ir Loreta Timukienė kartu su JAV lituanistinių mokyklų atstovais bei kitais lietuviškoje veikloje dalyvaujančiais užsienio lietuviais iš 22 pasaulio šalių dalyvavo kovo 21-23 d. Vilniuje vykusiame penktajame nacionaliniame švietimo lyderystės forume ir projekto ,,Lyderių laikas 3“ mokymuose. Buvo mokomasi inicijuoti bei vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose, diskutuota įvairiais lietuviškos bendruomeninės veiklos klausimais, pasidalinta tokio darbo patirtimi, nebuvo išvengta karštų diskusijų artėjančio referendumo dėl pilietybės išsaugojimo temomis.

**

JAV LB pirmininkas Arvydas Urbonavičius ir Vykdomoji vicepirmininkė Austėja Sruoga praėjusią savaitę Kaune susitiko su projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ koordinatoriais ir aptarė bendradarbiavimo galimybes bei studentų mainų programos perspektyvas. JAV LB atstovai taip pat susitiko su portalo ,,Lietuvė” vyr. redaktore ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovėmis, buvo pristatyta JAV LB veikla, išsakyta LB nuostata dėl būsimo referendumo.

A. Urbonavičius lankėsi Vytauto Didžiojo universitete, kur susitikęs su VDU Pasaulio lietuvių universiteto koordinatore Ingrida Celešiūte aptarė šių metų lapkritį Lietuvoje vyksiantį XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą. KV pirmininkas taip pat apsilankė Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje Kaune ir dalyvavo LNK.lt laidoje ,,Info diena”, kur buvo kalbama apie pasiruošimą gegužės 12 d. vyksiančiam referendumuidėl pilietybės išsaugojimo.

**

Balandžio 3 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje vyko tarptautinė miuziklo „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“ premjera. Šis parodymas, kurio viena iš iniciatorių yra JAV Lietuvių Bendruomenė, tapo didžiausiu visų laikų uždarų patalpų miuziklo parodymu Lietuvoje ir pirmu tokios apimties lietuvius Lietuvoje bei užsienyje vienijančiu bendru scenos darbu. Nuoširdžios pagarbos ir padėkos žodžių nusipelnė „Dainavos“ choristai, pasirodę drauge su visa tituluota miuziklo trupe. Reikia paminėti, kad choristai aukojo ne tik savo atostogų laiką, bet ir iš savo lėšų sumokėjo dalį kelionės išlaidų.

Kaip sako daug laiko ir energijos šiam projektui skyrusi JAV LB KV vykdomoji vicepirmininkė Austėja Sruoga, šis išskirtinis projektas nebūtų įmanomas ir be dosnių rėmėjų pagalbos. Jau ne pirmą sykį miuziklo parodymą paremia Gražina Liautaud, esame dėkingi Lietuvių Fondui, Kazickų šeimos fondui, logistikos kompanijai „Unlimited Carrier“. Pasak šios jau ne vieną lietuvišką renginį parėmusios kompanijos vadovo Svajūno Masilionio: „Šis projektas išsiskiria savo svarba Lietuvai ir tuo pačiu – lietuvių išeivijos bendruomenei. Tai puikus sumanymas, įrodantis, kad išeivija nėra nutolusi nuo Lietuvos kultūrinio gyvenimo. Išeivijos menas yra labai platus, apimantis bene visas meno rūšis. Natūralu, kad išeivija išugdė ir pasaulinio garso menininkų.“

Džiaugiamės, jog šis daugelio žmonių tiestas tiltas ne tik sujungė į vienumą „šiapus“ ir „anapus“, bet ir tapo dar vienu mūsų bendrystės liudijimu, leidžiančiu tikėti šios bendrystės galia.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos informacija

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu