Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

JAV Lietuvių Bendruomenės XXII Tarybos Prezidiumas

11/16/2018 Aidas
prunskis 2

Iš kairės: Rima Girniuvienė, pirmininkė Nerija Orentas, Ingrida Misevičienė, Sigita Šimkuvienė-Rosen ir Artūras Žilys.

Kreipiamės į Jus, mielus lietuviškos spaudos skaitytojus, norėdami supažindinti su JAV Lietuvių Bendruomenės XXII Tarybos Prezidiumu, jo nariais, išrinktais Portlande, OR, vykusioje pirmojoje naujosios Tarybos sesijoje. Prezidiumas atsakingas už šiuos darbus JAV Lietuvių Bendruomenės organizacijoje: Prezidiumas šaukia Tarybos sesijas, pasiūlo sesijų darbotvarkę, vadovauja sesijų posėdžiams, skelbia Tarybos nutarimus, derina Tarybos darbą, atlieka Tarybos pavestus uždavinius, atstovauja Tarybai, palaiko ryšius su JAV LB Krašto valdyba, JAV LB Konfliktų sprendimo komisija ir JAV LB Kontrolės komisija .

Prezidiumo pirmininkė – Nerija Orentas. Ilgametė LB veikėja, gimusi Niujorke, lankė K. Donelaičio lituanistinę mokyklą. Savo aktyvią bendruomeninę veiką pradėjo dar būdama studentė, įsitraukdama į Jaunimo Sąjungos veiklą. Nerija daug metų buvo tos pačios K. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokytoja, tėvų komiteto narė. Labai daug prisidėjo prie sėkmingos Šokių šventės Baltimorėje 2016 m. Organizavimo, Tarybos veikloje dalyvauja nuo 2008 metų.

Prezidiumo sekretorė - Ingrida Misevičienė - 18 metų gyvena JAV. Tik atvykusi į Portlandą, OR, įsiliejo į LB apylinkės ir šokių grupės veiklą. Treti metai kaip vadovauja Vakarų apygardos valdybai, 6 metai yra Portlando apylinkės pirmininkė. Ingrida, kartu su rinkimų komisija, organizavo rinkimus į XXII Tarybą, pati šiais metais išrinkta į PLB konfliktų sprendimo komitetą.

Nariai:

Rima Girniuvienė - Bostone gyvena nuo 1994 m. Ilgametė Bostono apylinkės pirmininkė, nuo 2007 metų. Organizacinio komiteto narė, Šokių šventės Bostone 2012 m. narė. Trečią kadenciją iš eilės dirbs Prezidiumo sudėtyje. Didelio renginio Bostone, skirto visų trijų Baltijos (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) šalių 100-mečiams paminėti organizacinio komiteto narė. JAV Lietuvių Bendruomenės Taryboje nuo 2008 m.

Sigita Šimkuvienė-Rosen – 18 metų gyvena New Haven, CT. Savo bendruomeninę veiklą pradėjo šioje apylinkėje, 17 metų buvo JAV LB Krašto valdybos narė, dvi kadencijas - KV pirmininkė, 5 metus yra LISS programos vadovė, V. Vėbraitės lituanistinės mokyklos pavaduotoja – mokytoja, PLB valdybos Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė. Pirmą kartą išrinkta Tarybos nare.

Artūras Žilys - 15 metų gyvena Čikagoje. Jau antrą dešimtmetį (rugsėjo pirmą dieną suėjo lygiai 10 metų) kaip vadovauja Pasaulio Lietuvių centrui, išmaniai bendradarbiaudamas su įvairiomis lietuviškomis organizacijomis. Jo puikios charakterio savybės kaip įžvalgumas ir pareigingumas padės subalansuoti Prezidiumo darbus. Pirmą kartą išrinktas į JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybą.

XXII Tarybos Prezidiumo informacija ir nuotrauka

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu