Daugiau 
 

Jubiliejų švenčianti „Saulutė“ skaičuoja gerus darbus ir viltingai žvelgia į ateitį

02/02/2023 Aidas

Remti Lietuvos vaikus, patiriančius finansinius sunkumus, gyvenančius sunkiomis aplinkybėmis arba turinčius negalią – tokios misijos vedina prieš 30 metų buvo įkurta labdaringa organizacija „Saulutė“, sėkmingai vykdanti veiklą iki šių dienų.

1993 metais a.a. Indrė Tijūnėlė, aktyvi kovotoja už Lietuvos laisvę, įkūrė paramos organizaciją ir nepailstančiai, be jokio atlygio, vedama troškimo padėti Laisvę atgavusios Tėvynės vaikams, gyvenantiems globos namuose arba nepasiturinčiose, daugiavaikėse šeimose, rūpinosi jų gyvenimo kokybės gerinimu.

Prie prasmingos veiklos prisijungė daugiau savanorių, to pasekoje nedidelė, tačiau labai ryžtinga organizacija skaičiuoja įspūdingus nuoširdaus ir pasiaukojančio darbo vaisius. Per 30 veiklos metų surinkta ir Lietuvos vaikams paaukota virš 4 milijonų dolerių, prisidėta prie daugiau nei 1000-io vaikų ir jaunuolių gyvenimo kokybės gerinimo įtraukiant juos į Konkretaus vaiko rėmimo programą. Ilgą laiką remiant vaikus finansiškai ir būtinais daiktais, nuo 2019 metų praplečiamos labdaringos veiklos kryptys ir sutelkiamas dėmesys į vaiko pamatines vertybes – mokslą ir žinias.

Šiandien, pasibaigus „Sielos“ galerijoje vykusiam labdaringam „Saulutės“ 30-mečio renginiui, nutilus paskutiniams, Dainos Fischer vadovaujamos grupės „The Peppermint Patties“ dainų akordams, kalbiname mamos altruistiškus darbus tęsiančią dukrą Dainą Siliūnas.

– Miela Daina, „Saulutę“ įkūrė jūsų a.a. mama. Kaip jūs pati atsidūrėte šioje veikloje ir kada?

– Oo, tas įvyko labai natūraliai. Mūsų visa šeima į šią organizaciją įsiliejome nuo įsikūrimo pradžios. Visada padėjome mamai, palaikėme jos norą padėti Lietuvoje nepasiturinčiose šeimose augantiems vaikams. Ir dabar, mano brolis ir abi sesės visada padeda organizuojant kampanijas, labdaringus renginius, remia vaikus. Mano vyras, vaikai taip pat natūraliai įsitraukė į šią veiklą.

Atėjus laikui, mama organizacijos vairą perdavė man. Labai didžiuojuosi, galėdama tęsti jos pradėtus darbus ir jaučiu pareigą išlaikyti mamos aukštai iškeltą kokybės kartelę.

– „Saulutė“ padėjote įspūdingam skaičiui vaikų, globos namams, mokykloms. Turbūt sulaukiate grįžtamojo ryšio?  Pasidalinkite jums labiausiai įsiminusioms istorijomis, kaip jūsų paramos dėka, pasikeitė žmonių gyvenimai.

– Iš tiesų, mūsų organizacija gauna labai daug padėkos laiškų, kurie kiekvieną kartą mums primena, kad einame teisingu keliu. Tačiau širdyje nešiojuosi ir ypatingai įstrigusias istorijas. Viena iš jų, tai kai pagelbėjome moteriai, auginančiai ypatingai sunkią negalią turintį vaiką. Ši moteris gyveno tokiomis sąlygomis, kad neturėjo name vandens, jį semdavosi iš šulinio, kuris nuolat išdžiūdavo. Kas dvi savaites, jį reikėdavo pripildyti vandeniu. „Saulutės“ paramos fondo dėka, buvo iškastas naujas šulinys ir pravestas vanduo į namus.

Kita istorija, kai akla mama augino labai muzikalią dukrą. „Saulutė“ ją įtraukė į Konkretaus vaiko rėmimo programą, kuri, iki kol mergaitei sukako 18 metų, užtikrino nuolatinį finansavimą, suteikiantį galimybę ugdyti muzikinius gebėjimus. Šiuo metu ši jau suaugusi mergina yra puiki smuikininkė, turinti darbą, galinti pati save išlaikyti. Kai matai tokius „Saulutės“ išaugintus vaikus, širdis negali nesidžiaugti ir norisi tęsti veiklą su dar stipresne jėga.

– Jūsų organizacija visada buvo orientuota į pagalbą vaikui, prisidėdavo prie vaikų globos namų sąlygų gerinimo. Kas nutiko 2019 metais, kad buvo praplėstos „Saulutės“ veiklos kryptys?

– Tai įvyko visiškai neplanuotai, reaguojant į susidariusią situaciją. Visi prisimename, kad 2019 metais, prasidėjus Covid-19 pandemijai, buvo nutarta uždaryti mokyklas ir vaikus mokyti nuotoliniu būdu. Supratome, kad kokybiško mokymosi užtikrinimui, reikalingi kompiuteriai, kuriuos tikrai ne kiekviena šeima, o ypač gyvenanti mažuose Lietuvos miesteliuose, turės. Todėl skubiai organizavome paramos kompiuteriais kampaniją ir po tikrai trumpo laiko išskraidinome didelę kompiuterių siuntą mažų miestelių mokykloms Lietuvoje. Taip „Saulutė“ viena pirmųjų aprūpino vaikus mokslams reikiamomis priemonėmis. Šis projektas tapo lemtingu, nes jo metu sužinojome, kad 2024 metais Lietuvoje negalią turintys vaikai bus integruoti į paprastas mokyklas, kurių dauguma yra senos statybos ir nėra pritaikytos tokiems vaikams. Taip natūraliai gimė mūsų nauja veiklos kryptis – padėti negalią turintiems vaikams, įrengiant jiems specializuotas klases. Per 2.5 metų naujomis klasėmis džiaugiasi jau 6 mokyklos.

– Kokie „Saulutės“ ateities planai?

– Be abejonės tęsti pradėtą veiklą. Ir toliau padėti nepasiturintiems vaikams, vaikams augantiems su negalia, tiek kiek reikės, vystysime specializuotų klasių įrengimo projektą. Lietuvoje mokymosi įstaigoms skiriamas ribotas kiekis lėšų, todėl įrengdami klases žinome, kad sutaupytus pinigus mokykla galės panaudoti kitose svarbiose srityse.

Ir toliau orientuojamės į mažuose miesteliuose augančius vaikus ir mokyklas, nes jiems labiausiai reikia pagalbos. Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad jei mažo miestelio vaikai žiniomis norėtų pasivyti didmiesčio vaiką, jiems papildomai reikėtų mokytis 2 metus, todėl intensyviai dirbame, kad mažų miestelių mokyklose būtų naudojama STREM (pavadinimas-santrumpa jungia gamtos mokslų, technologijos, rašto bei skaitymo, inžinerijos, meno (arba visų kitų mokslų) ir matematikos dalykus) mokymo metodologija. Taip pat labai norime, kad mažų miestelių vaikams būtų lengvai prieinamos žinios apie technologijas, galimybė susipažinti su jomis. Tikiu, kad ateityje tai atvers galimybes vaikams siekti aukštesnio mokslo šioje srityje. Todėl jau pradėjome bendradarbiauti su Robotikos akademija, FabLab dirbtuvėmis ir jau šiais metais šie užsiėmimai taps lengvai prieinami mažų miestelių vaikams.

Aš, kaip ir mama, kasmet skrendu į Lietuvą, lankausi mokyklose ir organizacijose. Tai padeda man geriau įsigilinti į situaciją Lietuvoje, pajausti, kur, kokiose srityse labiausiai reikalinga „Saulutės“ pagalba. Tokių kelionių metu natūraliai gimsta naujos pažintys, atsiranda nauji projektai. Tiesą pasakius, planuoju dar daugiau skirti tam laiko, Lietuvoje lankytis du kartus per metus.

– Kaip manote, o ko reikia pačiai „Saulutei“?

– Tikinčių mūsų veikla žmonių. Kai tiki organizacija, domiesi jos veikla ir matai jau nuveiktus ir dabar daromus darbus, tada pasitiki ir nori ją remti. Aš labai dėkinga visiems jau patikėjusiems „Saulute“ rėmėjams. Jų dėka mes suteikiame Lietuvos vaikams galimybes gyventi geriau, gauti kokybišką mokymąsi, siekti užsibrėžtų tikslų.

Taip pat esu labai dėkinga mūsų visai komandai, kuri neatlygintinai skiria savo laiką: iždininkei Alei Lelienei, sekretorei Laimai Braunei, organizacijos advokatei Linai Žliobienei, Artūrui Žiliui, mūsų LT projektų atstovui Lietuvoje, reklaminės „Saulutės“  medžiagos kūrėjai Linai Smilgienei, Facebook koordinatorei Ritai Pašilei,  tinklapio prižiūrėtojai Marytei Kriaučiūnas, Daivai Kisielienei atsakingai už Konkretaus vaiko rėmimo programą, Daivai Majauskienei už pagalbą organizuojant renginius ir sekmadienį įvykusios šventės vedimą, Marytei Kriaučiūnas už užfiksuotas renginio akimirkas, Faustai Varaneckienei, Judy Sidrienei, Ritai Pašilei ir Linai Smilgienei už „Saulutės“  dalyvavimą Kalėdinėse mugėse, Ritai Pašilei ir Rasai Statulevičienei už naujienų apie mūsų organizaciją skleidimą žiniasklaidoje, bei kitiems geros širdies žmonėms, kurie prisideda prie „Saulutės“ veiklos. 

Naudodamasi proga, noriu pakviesti žmones prisijungti prie šaunios „Saulutės“ savanorių komandos ir prisidėti prie mūsų veiklos. Juk ten kur daugiau rankų, nuveikiami dideli darbai.

Mes prisijungiame prie ponios Dainos Siliūnas kvietimo ir raginame paremti „Saulutės“ veiklą https://sunlightchildrensaid.org/projects/general-financial-support/

O ieškančius, kur galėtų prasmingai panaudoti savo laiką ir jėgas, bei susidomėjusius šia organizacija, kviečiame užsiregistruoti į savanorių gretas parašant laišką SunlightChildrensAid@gmail.com arba paskambinus 630-852-3204

Daugiau informacijos apie „Saulutės“ veiklą rasite www.SunlightChildrensAid.org  

Dainą Siliūnas kalbino nauja „Saulutės“ narė Rasa Statulevičienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu