Daugiau 
 

Kasmetinis ŠALFASS suvažiavimas Klivlande nubrėžė ateinančių metų gaires

11/04/2016 Aidas
SALFASS-1017

Kaip įprasta kiekvienų metų rudenį, Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos (ŠALFASS) delegatai rinkosi Vidurio Amerikos didmiestyje Klivlande. Šiemet stambiausios išeivijos sporto mėgėjų sąjungos posėdis sutapo su Klivlando Lietuvių Dienų savaitgaliu.

Šeštadienio rytmetį iš Toronto, Hamiltono, Niujorko, Detroito, Čikagos, Portlando ir vietinės bendruomenės sporto klubų atstovai rinkosi Lietuvių Klube aptarti praeito sezono varžybų rezultatų, organizacinių iššūkių bei einamųjų reikalų. Suplanuotas ateinančių metų varžybinis kalendorius, ŠALFASS „Šlovės arenos“ (Hall of Fame) plėtra, suburtas dalyvavimo X Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse (PLSŽ) Kaune organizacinis komitetas. Nuo praeitų metų suvažiavimo visuomenei pristatyti dešimt kandidatų į „Šlovės areną“ buvo vienbalsiai priimti. Jais tapo po penkis JAV ir Kanados labiausiai Šiaurės Amerikos lietuvių sportiniam judėjimui nusipelniusius visuomenininkus: prezidentas Valdas Adamkus, Rimantas Dirvonis, Vytautas Grybauskas, Pranas Gvildys, Edvardas Šulaitis (iš JAV), vyskupas Paulius Baltakis, Pranas Berneckas, Sigitas Krašauskas, Kazimieras Sapočkinas, Antanas Supronas (iš Kanados).

Ateinantiems metams pasiūlyti keturi kandidatai (po du iš Amerikos ir Kanados): dr. Donatas Siliūnas ir Algirdas Rugienius vyresnysis iš JAV, iš Kanados - Mamertas Duliūnas ir Jonas Nešukaitis. Laukiame sportui neabejingų išeivijos lietuvių nuomonių, daugiau garbingų kandidatų į ŠALFASS „Šlovės areną“ pasiūlymų.

67-oji kasmetinė sporto šventė vyks 2017-ųjų metų birželio 2-4 dienomis Hamiltone (Kanada). Žaidynes ves kitąmet šešiasdešimtmetį švenčiantis Hamiltono „Kovo“ sporto klubas. Be įprastų vyrų ir moterų komandų krepšinio varžybų, organizatoriai ketina surengti ir tinklinio, stalo teniso, šachmatų bei šaudymo turnyrus. Susidomėjusius prašome kreiptis į pagrindinį žaidynių organizatorių Rimą Miečių el. paštu rimmer1@sympatico.ca, o platesnė informacija netrukus bus paskelbta ŠALFASS tinklapyje www.salfass.org.

Ateinančių metų jaunių ir vaikų krepšinio turnyras taip pat planuojamas surengti Klevo lapo šalyje - jį pirmąsyk ŠALFASS istorijoje organizuoja vienas jauniausių sąjungoje Misisaugos „Anapilio“ sporto klubas Memorialinį savaitgalį (Memorial weekend), gegužės mėn. 26-28 d. Daugiau informacijos apie šias varžybas suteiks „Anapilio“ vadovas Pranas Vilkelis el. paštu lac_pranas@hotmail.com.

Tuo tarpu Senjorų krepšinio turnyre ateinančiais metais jėgas išmėgins vyresni nei 40 metų lietuviai (šiemet suvažiavime buvo nutarta pakelti vyrų amžiaus grupę nuo 35 iki 40 m.). Šias varžybas numatoma surengti balandžio mėn. pabaigoje Niujorko Long Island apylinkėse - jas organizuos „Perkūno“ sporto klubas. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Rasą Mitrulevičienę el. paštu rasamaja@gmail.com.

ŠALFASS ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos (ALGS) kasmetinės kalnų slidinėjimo pirmenybės ateinančių metų pavasarį vyks Telluride kurorte Kolorado valstijoje. Taip pat įprastu Darbo dienos savaitgalio (Labor Day weekend) metu numatytas ŠALFASS golfo turnyras Mičigano valstijoje, o savaitę prieš vyks mūsų sąjungos softbolo varžybos Vasagoje (Kanada). Daugiau informacijos bus aukščiau paminėtame ŠALFASS internetiniame bei Facebook puslapiuose. Numatoma atidaryti ir Twitter paskyrą, kurios dėka informuosime ŠALFASS visuomenę apie skubesnius varžybų tvarkaraščio pasikeitimus.

Visgi didžiausias ateinančių metų akcentas yra jubiliejinės Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Laikinojoje sostinėje. Kad sklandžiau vyktų norinčiųjų dalyvauti šiame kas keturi metai Lietuvoje organizuojamame renginyje registravimas, ŠALFASS tinklapyje bus sukurtos dvi atskiros paskyros JAV ir Kanadoje gyvenantiems lietuviams bei sporto klubams. Jose surasite visą su PLSŽ susijusią informaciją, registracijos anketas ir kitokias naujienas. 2017 metai Lietuvoje oficialiai paskelbti Sporto metais, todėl ŠALFASS kviečia Šiaurės Amerikos lietuvius nemažiau aktyviai prisidėti prie šios iniciatyvos ir už Atlanto.

Kaip žinia, sekančių metų rudenį vyks naujos ŠALFASS Centro valdybos rinkimų metai. Ieškome norinčių rimtai kandidatuoti į didžiausios išeivijos sporto mėgėjų sąjungos vykdomąją valdžią. Susidomėjusius prašytume kreiptis el. paštu sportas@salfass.org. Nuo Jūsų visų aktyvumo priklauso ŠALFASS ateitis!

ŠALFASS pranešimas spaudai

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu