Kunigų vienybės iniciatyva: padėkos ir vilties kryžius Lietuvoje

JAV Kunigų vienybė pasiryžo organizuoti jubiliejinio kryžiaus pastatymą Lietuvoje, Kryžių kalne, nuo visų lietuviškų parapijų Jungtinėse Valstijose, kur dar vyksta lietuviškos pamaldos. Tokių parapijų yra 16. Kryžiaus pastatymo intencija – PADĖKA IR VILTIS!

Dėkosime už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę, taip pat dėkosime Dievui už mūsų parapijas, tikinčiuosius ir veikiančias organizacijas. Prašysime Dievą, Švč. Mergelę Mariją, šv. Kazimierą ir naująjį Katalikų Bažnyčios palaimintąjį kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį laiminti mūsų parapijas ir kolonijas JAV, kad jos ir toliau būtų stiprios tikėjimo ir lietuvybės skleidėjos.

Mažas kryželis aplankys visas mūsų parapijas, kad drauge susitelktume maldai, kad jaustumės esantys viena katalikiška ir lietuviška šeima JAV, kuri gyvena Kristaus dvasia ir mūsų tautine tradicija. Per pašventinimo šventę šis kryželis bus pritvirtintas prie didžiojo jubiliejinio kryžiaus Kryžių kalne, drauge su aplankytų parapijų sąrašu.

Planuojame, jog šis kryželis kiekvienoje parapijoje bus tris savaites. Prašome kiekvieną bendruomenę patvirtinti, jog priimsite šį kryželį ir aukomis prisidėsite prie visų JAV lietuvių katalikų jubiliejinio kryžiaus pastatymo Kryžių kalne, Lietuvoje. Šiuo tikslu jūsų parapijose reikėtų surengti atskirą, savanorišką rinkliavą, kurią pristatytumėte Dievo Apvaizdos parapijai Detroite, nurodant, kad jūsų aukos skirtos KRYŽIUI LIETUVOJE.

Kryžiaus pašventinimas vyks 2018 m. liepos 7 d. Kryžių kalne, Lietuvoje, kur visi esate labai kviečiami ir laukiami dalyvauti. Tikiu, kad jūsų parapija ir bendruomenė aktyviai dalyvaus šiame gražiame projekte ir tautos šventovėje – Kryžių kalne – mus visus laimins mūsų bendras JUBILIEJINIS KRYŽIUS.

JAV Kunigų vienybės pirmininkas,
kunigas Gintaras Antanas Jonikas

Susiję straipsniai

Neskubėkime džiūgauti

Vasario viduryje Havanoje buvo kuriama istorija. Popiežius Pranciškus ir Rusijos ortodoksų patriarchas Kirilas susitiko daugiau nei dviejų valandų pokalbiui ir pasirašė bendrą deklaraciją. Pirmą kartą istorijoje susitiko Vakarų ir Rytų krikščionybės didžiausių Bažnyčių vadovai. Jeigu kada nors Rytų – Vakarų skil
daugiau

Susipažinkite – naujasis Čikagos arkivyskupas

„Svarbu turėti ne vien supratimą apie gyvenimą iš paukščio skrydžio perspektyvos, bet ir realiai būti panirus į situacijos tikrovę ir atkreipti dėmesį į tai, ką galima pastebėti šią akimirką aplink save“, – sako Blaise’as Cupichas, antradienį perėmęs Čikagos arkivyskupo pareigas. Rugsėjį popiežius Pranciškus paskyr
daugiau

Apie skyrybas ir šv. Komuniją

Populiarioje spaudoje sukasi gandai, kad popiežius Pranciškus greitai patvirtins laisvesnį ir atlaidesnį Katalikų Bažnyčios požiūrį į išsiskyrusius ir antrą kartą susituokusius žmones. Reuters agentūroje pasirodžiusiame tekste teigiama, kad išsiskyrė arkivyskupo Gerhardo Müllerio, Tikėjimo doktrinos kongregacijos v
daugiau