Kunigų vienybės iniciatyva: padėkos ir vilties kryžius Lietuvoje

JAV Kunigų vienybė pasiryžo organizuoti jubiliejinio kryžiaus pastatymą Lietuvoje, Kryžių kalne, nuo visų lietuviškų parapijų Jungtinėse Valstijose, kur dar vyksta lietuviškos pamaldos. Tokių parapijų yra 16. Kryžiaus pastatymo intencija – PADĖKA IR VILTIS!

Dėkosime už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę, taip pat dėkosime Dievui už mūsų parapijas, tikinčiuosius ir veikiančias organizacijas. Prašysime Dievą, Švč. Mergelę Mariją, šv. Kazimierą ir naująjį Katalikų Bažnyčios palaimintąjį kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį laiminti mūsų parapijas ir kolonijas JAV, kad jos ir toliau būtų stiprios tikėjimo ir lietuvybės skleidėjos.

Mažas kryželis aplankys visas mūsų parapijas, kad drauge susitelktume maldai, kad jaustumės esantys viena katalikiška ir lietuviška šeima JAV, kuri gyvena Kristaus dvasia ir mūsų tautine tradicija. Per pašventinimo šventę šis kryželis bus pritvirtintas prie didžiojo jubiliejinio kryžiaus Kryžių kalne, drauge su aplankytų parapijų sąrašu.

Planuojame, jog šis kryželis kiekvienoje parapijoje bus tris savaites. Prašome kiekvieną bendruomenę patvirtinti, jog priimsite šį kryželį ir aukomis prisidėsite prie visų JAV lietuvių katalikų jubiliejinio kryžiaus pastatymo Kryžių kalne, Lietuvoje. Šiuo tikslu jūsų parapijose reikėtų surengti atskirą, savanorišką rinkliavą, kurią pristatytumėte Dievo Apvaizdos parapijai Detroite, nurodant, kad jūsų aukos skirtos KRYŽIUI LIETUVOJE.

Kryžiaus pašventinimas vyks 2018 m. liepos 7 d. Kryžių kalne, Lietuvoje, kur visi esate labai kviečiami ir laukiami dalyvauti. Tikiu, kad jūsų parapija ir bendruomenė aktyviai dalyvaus šiame gražiame projekte ir tautos šventovėje – Kryžių kalne – mus visus laimins mūsų bendras JUBILIEJINIS KRYŽIUS.

JAV Kunigų vienybės pirmininkas,
kunigas Gintaras Antanas Jonikas

Susiję straipsniai

Kaip atrodo islamas Lietuvoje?

Praėjusią savaitę, lapkričio 11 dieną, Vilniuje atidaryta paroda apie islamą Lietuvoje, galima sakyti, labai laiku. Nors šį projektą jo autorė Neringa Rekašiūtė pradėjo prieš metus, tačiau dabar projekto pavadinimas „Islamas Lietuvoje“ skamba lyg atsakymas įsibaiminusiems – islamas neatkeliaus kartu su pabėgėliais,
daugiau

Kai išnyksta skirtumai

Šių metų krikščionių vienybės savaitės moto kviečia „Garsinti šlovingus Viešpaties darbus“ (plg. 1Pt 2,9). Labiau nei diskutuoti apie teologinius niuansus, politinius žingsnius ar tradicijų įvairovę – nors, be jokios abejonės, iš šie aspektai yra labai svarbūs – atsigręžti į konkretų bei praktišką gyvenimą Evangeli
daugiau

Šiluvos koplyčia: interviu su archyvare dr. Geraldine M. Rohling

Kviečiame susipažinti su Vašingtono Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Nacionalinės šventovės archyvare, daktare Geraldine M. Rohling. Su archyvare kalbėjosi Viktoras Nakas, į lietuvių kalbą vertė Kristina Nakienė ir Diana Šarakauskaitė. Mokslų daktarė Geraldine M. Rohling (Ph.D., M.A.Ed.) yra Vašington
daugiau