Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Lemonto centre suplevėsavo Lietuvos Nepriklausomybės 30-io trispalvė

03/20/2020 Aidas

Kovo 10-os vidurdieny Lemonto centre, prie paminklo veteranams,  iškilmingai, kartu su Amerikos vėliava buvo iškelta Lietuvos trispalvė.

Tai tradicinis Lemonto apylinkės Lietuvių bendruomenės (LB) valdybos renginys, suvienijęs skirtingas kultūras, istorijas, tradicijas ir papročius sukūrusias ir išsaugojusias Amerikos ir Lietuvių tautas. Pastarasis renginys buvo ypatingas, nes šiais metais lietuviai švenčia trisdešimtąsias Lietuvoje atkurtos Nepriklausomybės metines.    

Minėjime dalyvavo LB valdybos nariai, Šaulių organizacijos išeivijoje pirmininkas Julius Butkus ir jo komanda, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Pasaulio Lietuvių centro (PLC) vadovai Linas  Gilys ir Arūnas Žilys, Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos atstovas Juozas Polikaitis su žmona Irena, garbės svečias – Lemonto miestelio meras John Egofske ir nedidelis būrelis mūsų tautiečių.   

Atviroje erdvėje iš toli buvo matyti lietuviška atributika, skoningai išdėliota ant specialiai paruošto staliuko. Susirinkusiems gerai matomoje vietoje savamokslis menininkas Vytautas Geštautas rankose laikė Kovo 11-osios – Nepriklausomybės atkūrimo 30 – ečiui sukurtą drožinį, jį supo su trispalvėmis ir Lietuvą simbolizuojančiais akcentais minėjimo dalyviai.

Lietuviams svarbi šventė pasidėjo LB valdybos narės Janinos Sučylienės parašytu ir perskaitytu eilėraščiu „Su trispalve“. Šaulių organizacijos pirmininkas J. Butkus ir šaulys Vytautas Jurevičius iškilmingai įnešė vėliavas. Susirinkusius su Nepriklausomybės atkūrimo diena pasveikino LB valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė. Ji priminė, kaip prieš 30 metų lietuviai, ryžtingai parodę vienybę, drąsiai žengdami į priekį, kardinaliai pakeitė tautos gyvenimą. „Visi prisimename 1990 –uosius kaip visuotinio pasididžiavimo, vilties ir lūkesčių metus, kurie lietuvius suvienijo, įkvėpė ir uždegė troškimu kurti laisvę, orų ir šviesų gyvenimą savo šalyje“, - sakė pranešėja. Ji pabrėžė, kad Kovo 11- oji visiems lietuviams yra ypatinga diena nepaisant, į kokį pasaulio kraštą jie būtų likimo nublokšti. Todėl visada ši diena minima su didele meile ir pagarba.

Konsulas M. Bekešius susirinkusiems priminė iki nepriklausomybės atkūrimo lietuvių nueitą kelią, paminėjo skaudžius tautos išgyvenimus, žmonių kantrybę, ryžtą, pasiaukojimą dėl geresnės visų ateities. „Tai buvo dainuojanti revoliucija, nors kova už laisvę neapsiėjo be aukų, - kalbėjo konsulas. Sveikinimo žodį tarė ir Lemonto meras J. Egofske. Garbus svečias įvertino lietuvių pergalę prieš nuožmų okupantą, atvėrusią kelius į mažai pažintą pasaulį. „Galiu pasidžiaugti tvarkinga, darbščia, organizuota, veikia ir sumania lietuvių bendruomene Lemonto apylinkėje. Mūsų gražaus bendradarbiavimo vaisiai džiugina ir vietinius gyventojus, ir darniai į mūsų gyvenimą įsiliejusią lietuvių bendruomenę“, - pakiliai kalbėjo Lemonto meras.

Visi norintys pasidalijo asmenine nepriklausomybės atkūrimo istorija. Ir kiekvieno buvo savita, bet vienodai svarbi ir reikšminga.

LB apylinkės valdyba padėjo atminimo vainiką prie paminklo veteranams. Šaulių organizacijos vado vadovaujami šauliai išnešė vėliavas. Prie plevėsuojančių Lietuvos ir Amerikos vėliavų įsiamžino Lietuvos Nepriklausomybės  atkūrimo trisdešimtmečio organizatoriai ir svečiai.

Gal ilgiau nei pusvalandį trukęs renginys sukvietė tikrus išeivijoje gyvenančius Lietuvos piliečius, įkvėpė ir įžiebė dar karštesnę meilę savo šaliai, Tėvynei, tėvų, senelių ir prosenelių išpuoselėtam kraštui. Lemono miestelio centre iškelta Lietuvos vėliava visiems minėjime dalyvavusiems kėlė pasididžiavimą savo Tėvyne, suvokiant, kiek pirmtakams lietuviams reikėjo nuveikti, kad tokioje galingoje šalyje kaip JAV Lietuva būtų pripažinta ir lietuvių nuopelnai būtų deramai vertinami...

Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu