Daugiau 
 

LF 53-asis suvažiavimas

05/13/2016 Aidas
LF-2

Gegužės 7 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) vyko 53-asis Lietuvių Fondo suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai turėjo apie ką pasikalbėti. Besiplečianti LF veikla, nemažėjantis organizacijos rūpestis išeivijoje įsikūrusiomis mokyklomis, kultūrine veikla, jaunimu, spauda, pagalba studentams, besimokantiems tiek čia, tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse, buvo aptarti ir šiame metiniame narių susitikime. Suvažiavimą atidarė LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas. Lietuvos himną sugiedojo Maironio lituanistinės mokyklos 4 klasės mokiniai, paruošti mokytojų Loretos Lagunavičienės, Violetos Daukšaitės ir muzikos mokytojos Revitos Durtinavičiūtės.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos direktorius kun. Algis Baniulis SJ sukalbėjo maldą ir perskaitė nuo praėjusio LF suvažiavimo mirusiųjų LF narių pavardes, o LF Garbės komiteto narė Marija Remienė uždegė atminimo žvakelę jų atminimui pagerbti.
Suvažiavimą sveikina JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas J.Kazlauskas[/caption]
Suvažiavimą pasveikino Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas Juozas Kazlauskas, buvo perskaityti PLB pirmininkės Dalios Henke ir buvusio LR ambasadoriaus JAV ir Meksikai Žygimanto Pavilionio atsiųsti sveikinimai.

LF suvažiavimo sekretorė Milda Davis perskaitė 2015 m. suvažiavimo protokolą, kuris buvo patvirtintas.

Suvažiavimo metu vyko rinkimai į LF tarybą ir į LF Kontrolės komisiją. Nominacijų komiteto pirmininkė Audronė Karalius supažindino suvažiavimo dalyvius su kandidatais Į LF tarybą ir Kontrolės komisiją. Pasibaigus 5 LF tarybos narių 3 metų kadencijai į LF tarybą iš 8 kandidatų buvo renkami 5 (penki) nauji nariai. Į Kontrolės komisiją nariai kandidatuoja vienerių metų kadencijai.

Suvažiavimą pasveikino Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas Juozas Kazlauskas, buvo perskaityti PLB pirmininkės Dalios Henke ir buvusio LR ambasadoriaus JAV ir Meksikai Žygimanto Pavilionio atsiųsti sveikinimai.

Suvažiavimo dalyviai susidomėję išklausė LF tarybos pirmininko Sauliaus Čyvo, LF valdybos pirmininko Mariaus Kasniūno (perskaitė Daiva Litvinskaitė), Finansų komiteto (Rimantas Griškelis), iždininko (Vytenis Kirvelaitis), Pelno skirstymo komiteto (Vytauto Naručio) bei Kontrolės komisijos (Rūta Stropus) pranešimus. Patvirtinus pranešimus, vyko bendros diskusijos.

Pasibaigus diskusijoms Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Ramona Steponavičiūtė-Žemaitienė pranešė balsavimo rezultatus. Į LF tarybą išrinkti: Saulius Čyvas, Vytautas Narutis, Darius Sabaliūnas, Arvydas Tamulis ir Agnė Vertelkaitė, į Kontrolės komisiją – Ričardas Chiapetta, Rimas Kapačinskas, Vacys Šaulys.

Pasibaigus suvažiavimui vyko LF tarybos posėdis. LF tarybos pirmininku perrinktas Saulius Čyvas, valdybos pirmininku – Marius Kasniūnas.

LF informacija, Dainos Čyvienės nuotr.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu