Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Marijai

Pasitinkant Valstybės atkūrimo šimtmetį, vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukojo iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo J. Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis, apatališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Vilniaus vyskupai augziliarai Arūnas Poniškaitis ir Darius Trijonis. Iškilmėje dalyvavo apie tris dešimtis kunigų, broliai ir sesės vienuoliai.

Į vyskupų kvietimą švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų Marijos globai patikėti Lietuvos dabartį ir ateitį, atsiliepė tikintieji iš visos Lietuvos, itin gausiai susirinkę Trakų bazilikoje, dar daugiau žmonių jungėsi stebėdami tiesioginę transliaciją per LRT televiziją (transliacijos vaizdo įrašas) arba klausydami Marijos radijo. Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai malda tą sekmadienį buvo kalbama ir šv. Mišiose kitose Lietuvos bažnyčiose bei pasaulio lietuvių bendruomenėse.

Šv. Mišių metu sakytoje homilijoje arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė šeimas, visus Lietuvos žmones melstis namuose, kad visa Lietuva gyventų laisvėje. „Todėl šiandien aš kreipiuosi į Lietuvos šeimas, prašydamas atverti namų duris Marijai ir priimti ją į savo šeimą per kasdienę maldą. Nes atverdami jai savo namų ir širdžių duris, atveriame jas artimai bendrystei su Jos Sūnumi. Ji ne tik ramintoja sunkumuose, bet ir mūsų širdžių kelrodė žvaigždė, vedanti mus pas savo Sūnų“.

Prieš paaukojimo maldą ganytojas pažymėjo, kad „šiuo veiksmu mes pakartosime tai, ką jau yra padariusios ankstesnės Lietuvos kartos, kai sunkiausiu metu jos kreipėsi į Mariją, prašydamos pagalbos, ir buvo išgirstos“.

Iškilmingas Paaukojimo aktas įvyko po homilijos vyskupams kartu su visais tikinčiaisiais drauge sukalbėjus Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą, kurios išrašytas tekstas simboliškai buvo padėtas ant altoriaus, po Trakų Dievo Motinos paveikslu.

Baigdamas šv. Mišias arkivyskupas G. Grušas dėkojo visiems įsijungusiems į bendrą maldą ir ragino visus tikinčiuosius melstis šia malda kiekvieną Trakų Dievo motinos ir Valstybės atkūrimo šimtmečio metų dieną (maldos tekstas).

Šv. Mišiose giedojo Vilniaus Šv. Jono Teologo vienuolyno choras „Adoramus“.

Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones.
Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Nuotraukas iš šventės galima pažiūrėti Trakų bazilikos feisbuko profilyje

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Susiję straipsniai

JAV katalikų parama Bažnyčiai vidurio ir rytų Europoje

JAV katalikų Vyskupų Konferencija paskyrė daugiau kaip 4 milijonus 800 000 dolerių 206 paramos projektams 22 vidurio ir rytų Europoje kraštuose. Paramos projektų tikslas – sustiprinti Bažnyčios pastoracines galimybes perduoti ir sugražinti tikėjimą. Blase‘as Cupichas Vidurio ir rytų Europos kraštai perėjo dauge
daugiau

Vatikano paštas paminės svarbų žemaičių jubiliejų

Kitą savaitę Lietuvos pašto vadovybė kartu su Vatikano pašto atstovais aptars pašto ženklo, skirto Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejui, leidybą. Paskutinės Europos tautos krikštui pažymėti Lietuvos ir Vatikano paštai 2017-aisiais planuoja išleisti vieną bendrą pašto ženklą. „Kitąmet ruošiamės minėti
daugiau

Būti kunigu Sirijoje

Muniras El Ra’i Patvirtinta, kad Sirijoje išlaisvintas graikų melkitų apeigų katalikų kunigas, penkiasdešimties metų Antoine Boutros, kuris buvo pagrobtas liepos 12 dieną, kartu su bendradarbiu pasauliečiu Saidu Al-Abdunu. Jie keliavo iš vienos gyvenvietės į kitą, kad kunigas galėtų ten paaukoti sekmadienio Mišias.
daugiau