Daugiau 
 

Lietuviai Pasaulio tautų festivalyje

12/01/2023 Aidas

2023 lapkričio 17-19 dienomis, Milwaukee, Wisconsin vyko jubiliejinis 80-as tautų festivalis. Kiekvienais metais į jį suvažiuoja Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantys įvairių tautų atstovai. Jų pagrindinis tikslas – supažindinti festivalio lankytojus su savo tautų kultūros ypatumais. Nuo kitų panašių festivalių vykstančių JAV, šis skiriasi tuo, kad festivalyje dalyvaujantys atstovauja ne savo šalį, o savo tautą. Jame negalima naudoti jokių oficialių valstybinių simbolių – vėliavų ar herbų.

Ilgus metus, ir gana šauniai, lietuvius šiame festivalyje atstovavo Wisconsin lietuvių bendruomenė. Jos atstovas, aktyviai dalyvaujantis renginyje, Vytautas Janušonis net yra išrinktas į festivalio Garbės lentą (Wall of Honor). Laikui bėgant ir mažėjant aktyvių Wisconsin lietuvių skaičiui, jiems padėti prisijungdavo vis daugiau ir daugiau šiauriniame Ilinojuje veikiančios Waukegan – Lake County lietuvių apylinkės narių. Dabar, jau daugiau kaip dešimtmetį, pagrindiniai lietuvių kultūros pristatytojai šioje tautų šventėje yra Waukegan – Lake County lietuvių apylinkė.

Kasmet, savaitgalį prieš Padėkos dieną, vykstantis Milwaukee festivalis turi keletą ypatumų. Vienas iš jų: festivalio organizatoriai įpatingą dėmesį skiria jaunąjai kartai – tam skirta pirmoji festivalio diena. Šią dieną dauguma Milwaukee mokyklų atveža savo mokinius į renginį, kad vaikai susipažintų su kitomis kultūromis. Taigi penktadienį tautų šventėje pilna mokinių, kurie rodo dižiulį susidomėjimą ir norą sužinoti kuo daugiau. Kitas festivalio ypatumas – jo organizatoriai nurodo temą. Ja remdamiesi, šventėje dalyvaujantys pasiruošia ir pristato lankytojams savo tautą.  Kokia tema reikės pristatinėti publikai, sužinoma tik rugsėjo pradžioje, todėl laiko pasiruošimams tikrai nėra daug. Štai temos kurios buvo pasiūlytos paskutinius kelerius metus: tradiciniai patiekalai, kalba ir jos ypatumai, tautos požiūris į kitas tautybes ir jų toleravimas visuomenėje. Šiais metais festivalio metu lankytojai buvo supažindinami su tautiniais drabužiais.

Kaip ir kiekvienais dalyvavimo festivalyje metais, lietuvių atstovai stengėsi pasiūlyta tema kaip įmanoma geriau ir plačiau supažindinti lankytojus. Buvo paruošti tautinių kostiumų manekenai, albumai, plakatai, netgi pastatytas lietuviško namo prieangis. Detaliai, pagal visus etnografinius Lietuvos regionus, buvo pristatyta tautinė apranga. Šventėje dalyvaujantys ir apie savo tautinius drabužius pasakojantys taip pat juos dėvėjo. Džiugu, kad šiais metais buvo ypatingai daug savavanorių prisidėjusių prie šventės ekspozicijos organizavimo ir pristatymo. Norėtųsi už visas pastangas įpatingai padėkoti Palmirai Janušonienei-Westholm, kuri 2021 metais papildė festivalio Garbės lentos (Wall of Honor) narių gretas.

Vienas iš tautos kultūros pristatymo būdas – šokis. Smagu, kad šiemet lietuvius atstovavo gausus šokėjų būrys, kuris 2 scenose supažindino šventės lankytojus su lietuvišku šokiu. Tai kolektyvai „Pūga“ iš Minesotos valstijos, „Laumė“ bei moterų šokių kolektyvas „Rusnė“. Žiūrovai garsiais plojimais palaikė vaikų šokių kolektyvų „Vėtra“ iš Minesotos ir „Amber Dance“ pasirodymus. Su susidomėjimu buvo žiūrima į „Rusnės“ kolektyvo pagoniška tema paruoštus šokius „Vėtrungė“ ir „Gervės“.

Specialus festivalio organizacinis komitetas skiria apdovanojimą už geriausiai, gražiausiai, turiningiausiai paruoštą kultūros pristatymą. Mes, Waukegan – Lake County apylinkės lietuviai, nepaprastai džiaugiamės, kad šis apdovanojimas, „Best Depiction of Culture“, 2023 metais buvo skirtas lietuvių tautai. Nuoširdus ir didelis Ačiū visiems, prisidėjusiems prie to, kad lietuviai garbingai atstovautų savo tautą, šiame bene didžiausiame JAV tautų kulturos festivalyje. Ypatinga padėka Lietuvių Fondui už finansinę paramą.

Vardan tos lietuvybės!

Gintautas Steponavičius, Waukegan – Lake County lietuvių apylinkė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu