Lietuviai tradiciškai kviečiami burtis į komandą Čikagos maratonui

Čikagos lietuvių bėgimo klubas ir Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje kviečia Čikagos maratoną ketinančius bėgti ir jam oficialiai užsiregistravusius bėgikus burtis į vieningą lietuvių komandą ir registruotis siunčiant el. laišką adresu ausrabutkeviciute@yahoo.com arba egle.lauzonyte@urm.lt. Žinutėje nurodykite savo vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Visi, norintys dovanų gauti komandinius marškinėlius, kviečiami registruotis iki rugsėjo 16 d. Jau tapo tradicija maratono bėgimu pažymėti Lietuvai svarbias datas, tad šiais metais kviečiame 42 kilometrų bėgimą skirti Lietuvos Respublikos šimtmečiui. Akcija „Lietuviai Čikagos maratone“ organizuojama jau aštuntą kartą. Projektą remia Užsienio reikalų ministerija ir programa „Globali Lietuva“, džiugu, jog lietuvių bėgikų komanda sulaukia palaikymo ir
daugiau

Simo Kudirkos istorija atgims dokumentiniame filme „Šuolis“

Ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje puikiai žinoma režisierė Giedrė Žickytė, pavasarį Čikagos Gene Siskel ES filmų festivalyje pristačiusi savo darbą „Meistras ir Tatjana“, vėl lankosi „Vėjų mieste“, tačiau šįkart su nauju projektu - dokumentiniu filmu „Šuolis“/„The Jump“. „Šuolis“ pasakoja neeilinę lietuvio jūreivio Simo Kudirkos istoriją, 1970 m. peršokusiu iš sovietinio žvejų į amerikiečių pakrantės apsaugos laivą. Simo istorija bei jo šuolis į laisvę sudrebino tuometinę JAV žiniasklaidą, sukėlė demonstracijų bei protestų bangą, reikalaujančią suteikti jam prieglobstį, ir pritraukė didelį politikų dėmesį. Džiaugiamės, kad G. Žičkytės projektas jau susilaukė ir tarptautinio pripažinimo. „Šuolis“ buvo atrinktas dalyvauti New York IFP (Independent Filmmaker Project) savaitėje. Režisierė, lankydamasi JAV, dirba ties paskutinėmis filmo detalėmis
daugiau

LTSC biblioteka pasipildė dar vienu vertingu leidiniu

Jau ne pirmąkart Lituanistikos tyrimo ir studijų centre apsilankančios viešnios Dalia Stakytė Anysienė ir dr. Dalia Cidzikaitė šįkart padovanojo mūsų bibliotekai labai lauktą leidinį – ką tik leidyklos „Aukso žuvys“ išleistą knygą „We Thought We‘d Be Back Soon. 18 Stories of Refugees 1940-1944“. Tai vertimas į anglų kalbą prieš trejus metus išleistos pokalbių knygos „Manėm, kad greit grįšim. 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940-1944“ (Vilnius: Aukso žuvys, 2014), kurią sudarė Dalia Stakytė Anysienė, Laima Petrauskaitė VanderStoep ir Dalia Cidzikaitė. Iš k.: knygos sudarytojos D. Stakytė Anysienė, dr. D. Cidzikaitė ir LTSC vicepirmininkė L. Timukienė Knygoje – aštuoniolika pokalbių su Amerikos lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo priversti palikti Lietuvą ir trauktis į Vakarus nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės.
daugiau

Išvyka į piramidę

Atsitraukti nuo darbų ir įprastinės rutinos galima įvairiai, net ir vidury savaitės susiruošus dienos išvykai su grupe autobusu į kokią vieną kitą netikėtą vietą. Vieną gražų rugpjūčio trečiadienį būrelis Marquett Parko lietuvių bendruomenės narių taip ir padarė. Prie jų dar prisijungus ir atvykusiems iš tolimesnių apylinkių, dienos keliautojų prigužėjo pilnas „First Way Travel“ autobusas, kurio vairuotojas Sigitas Kunickas jau ne pirmą kartą prabangiai vėžina mūsiškius keliautojus tokia ištaiginga transporto priemone, kurioje, be kita ko, yra dar ir nemokamas bevielis internetas bei kiekvienam prie sėdynės prieinamos USB jungtys pasikrauti telefonų baterijas. Prieš leidžiantis į kelią, kun. Gediminas Keršys sukalbėjo laiminimo maldą, kad dieviškoji ranka lydėtų mūsų žingsnius ir laimingai sugrįžtume atgal namo. Pajudėjome pirmiausia link
daugiau

„Air & Space Magazine“ žurnalistas – apie „Lituanicos“ skrydį

„Balzeko lietuvių kultūros muziejuje esantis S. Dariaus ir S. Girėno pasirengimo skrydžiui per Atlantą su „Lituanica“ archyvas yra neįkainojamas“, – tokią išvadą padarė praėjusią savaitę muziejuje apsilankęs nacionalinio Air & Space Smithsonian muziejaus specialistas iš Washington, DC, Mark Huber, vienas iš muziejaus leidžiamo žurnalo „Air & Space Magazine“ autorių, rašantis aviacijos temomis. Amerikietis šiam žurnalui rengia straipsnį apie unikalų lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą. Istoriją apie drąsius lietuvių lakūnus, kurie 1933 metais perskrido Atlantą, M. Huber išgirdo praėjusią vasarą. Tuo metu, lankydamasis vienoje istorinių lėktuvų parodoje, jis pastebėjo žmogų, ant kurio marškinėlių buvo lėktuvo „Bellanca CH-300 Pacemaker“ atvaizdas. M. Huber sakė, kad šiuo metu yra likę tik du tokio tipo lėktuvai, gali
daugiau

Lietuviškoji Amerika – interaktyviame žemėlapyje

Kur išleistas pirmasis lietuviškas romanas? Kur atsirado pirmasis lietuvių pučiamųjų orkestras? Kur palaidotas rašytojas Antanas Škėma? Filadelfijos Lietuvių muzikos salė Šenandojos Šv. Jurgio lietuviškoji bažnyčia Hadsono Šv. Kryžiaus lietuviškos kapinės Maunt Karmelio Lietuvių socialinis klubas Visų šių vietų reikia ieškoti ne Lietuvoje, o Amerikoje! Ten, anapus Atlanto – ir šimtai senų didingų lietuviškų bažnyčių bei vienuolynų, gausybė įspūdingų lietuviškų paminklų, kapinių, muziejų. Yra net miestų, kuriuose kas šeštas ar net kas trečias žmogus – lietuvių kilmės. Šias ir kitas Lietuvai svarbias vietas iš užmaršties ištraukti pasiryžo tinklapio „Gabalėliai Lietuvos“ komanda, rugsėjį išvykstanti į pačią „lietuviškiausią“ JAV dalį: šiaurės rytus. Jų pasiūlytas projektas „Tikslas: Amerika“ – vienas Vyriausybės kanceliarijos valstyb
daugiau

Stažuotė archyvuose – puiki proga iš arčiau pažinti mūsų istoriją

Šią vasarą į Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą Čikagoje atvyko du studentai stažuotojai. Dirbdami centre jie ne tik padėjo tvarkyti archyvus, bet ir susipažino su JAV lietuvių veiklos istorija. Marija Čyvaitė ir Paulius Vitas – lietuvių kilmės studentai, gyvenantys Čikagos priemiesčiuose – netrukus grįš į savo universitetus, kur tęs studijas. Jie abu yra trečio kurso studentai: Marija Vusterio universitete (College of Wooster) Ohajo valstijoje studijuoja sociologiją, matematiką ir rusų kalbą. Paulius Ilinojaus universitete (University of Illinois, Urbana-Champaign) studijuoja filosofiją ir fiziką. LTSC stažuotojai Marija Čyvaitė ir Paulius Vitas Marija keletą savaičių tvarkė vieną dalį ALT‘o (Amerikos Lietuvių Taryba) archyvo, taip pat padėjo centro darbuotojams kituose darbuose. ALT‘as – politinė Amerikos lietuvius vienijanti organizacija, akty
daugiau

Indianos lietuviai atidengė paminklinį akmenį Lietuvos valstybingumui paminėti

Rugpjūčio 5 d. Indianos lietuviai tradiciškai šventė „Gegužinę“, kurios metu buvo atidengtas paminklinis akmuo, skirtas Lietuvos Respublikos šimtmečiui ir „Lituanica“ parko penkiasdešimtmečiui paminėti. Parkas 1968 m. buvo pervadintas pagerbiant Lietuvos lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydį lėktuvu „Lituanica“ per Atlanto vandenyną. Minėjimą organizavo Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubas, JAV Lietuvių bendruomenės valdybos nariai bei Šaulių atstovai. Sveikindamas šventės svečius bei organizatorius LR Generalinis konsulas Čikagoje M. Bekešius pabrėžė ne tik S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbio svarbą, bet ir parko reikšmę bendruomenei, kuris tapo traukos ir susibūrimo centru ten įsikūrusiems lietuviams.   „Joks paminklas ir joks parkas nebus reikšmingas be žmonių, be jų idėjų ir vieningų tikslų, kurie apjungia lietuvių bendruomenę, kelia pasididži
daugiau

Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapija švenčia 90 metų jubiliejų

Šiais metais rugsėjo mėnesį bus švenčiamas Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 90-ties metų jubiliejus. Tik dėka iniciatyvių ir darbščių lietuvių išeivių, kurių pirmoji emigracijos banga JAV pasiekė 1870 m., šiandien Čikaga - tarsi mažoji Lietuva, su sava kultūra, papročiais, tradicijomis ir maldos namais. A.Sutkus. Pal. J.Matulaičio mozaika Naujosios bažnyčios altorius Pagrindinis bažnyčios fasadas Remiantis lietuvių pirmosios emigracijos į JAV studijomis, pirmieji lietuviai Čikagos miestą pasiekė 1870 metais. Čia buvo įsikūrę keliasdešimt vyrų. Praėjus 27-eriems metams, lietuvių emigrantų skaičius išaugo iki 7-8 tūkstančių. Išeiviai į naują šalį atsivežė ir savitus papročius. Kadangi tuo laikotarpiu Katalikų Bažnyčia Lietuvoje vaidino svarbų vaidmenį kasdieniniame žmonių gyvenime, Čikagos mieste netruko lietuvių iniciatyvos kurti savitus
daugiau

Lituanica parke atidengtas paminklinis akmuo

Prie pat Michigan ežero Indianoje esančiame Lituanica parke įvyko žymus renginys. Prieš 50 metų įkurtam parkui suteiktas pavadinimas buvo tik dokumentuose ir žmonių atmintyje. Pastatyti paminklinį akmenį su parko pavadinimu – „Lituanica Park“ – Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubo nariams mintis kilo jau seniai. Paaukojus tam tikrą sumą pinigų buvo užsakytas akmuo ir jame išrėžtas parko pavadinimas. Šių metų rugpjūčio 5 dieną iš Indianos ir Čikagos atvyko lietuviai ir kiti svečiai. Visi pakiliai nusiteikę rinkosi į gegužinę Lituanica parke. Beverly Shores klubo pirmininkė Dr. Rūta Sidabras pasveikino visus susirinkusius su Lituanica Park pavadinimo paminklinio akmens atidengimo proga. Ji paminėjo, kad ši iškilminga ceremonija žymi Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 100-metį ir Lituanica parko 50-metį. Ji pristatė svečius: Rafi Wilkenson - Lit
daugiau