Holokausto atminimo dienos minėjimas Vašingtone

Lietuvos ambasada JAV kartu su partneriais - JAV Valstybės departamentu bei Japonijos ir Izraelio ambasadomis JAV - surengė Holokausto dienos (Yoma HaShoah) minėjimo renginį, skirtą Japonijos generalinio konsulo Kaune 1939-1940 m. Čijunės Sugiharos atminimui. 1940 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais Japonijos diplomato išduotos vizos išgelbėjo tūkstančius žydų kilmės asmenų. Renginio metu atsiminimais dalinosi garbės svečias Leo Melamedas, Čikagos akcijų biržos įkūrėjas, litvakas, kuris, būdamas 8 metų, buvo išgelbėtas 1940 metais Kaune Č. Sugiharos išduotos vizos L. Melamedo šeimai. Į renginį jis atvyko iš Čikagos, kartu su žmona Betty ir dukra Idelle. Renginį pradėjęs JAV Valstybės departamento specialusis pasiuntinys Holokausto klausimams Thomas Yazdgerdi, sveikindamas susirinkusius ir dėkodamas renginio partneriams bei garbės svečiui Leo Melamedui, s
daugiau

VDU skelbia registraciją į 16 vasaros mokyklų

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) jau šeštus metus iš eilės skelbia registraciją į 16 vasaros mokyklų bei pirmą kartą organizuoja Vasaros Baltijos universitetą (angl. Baltic Summer University). Organizuojamų kursų tikslas - suteikti galimybę lietuviams ir užsienio studentams plėsti kompetencijų ribas, tobulinti turimus ir įgyti naujų įgūdžių, mokytis užsienio kalbų, pažinti kitas kultūras bei naudingai praleisti vasaros atostogas. 2017 m. birželio-rugpjūčio mėn. VDU studentus kviečia prisijungti prie šių trumpalaikių kursų: Content Courses Zoom in the Baltics: Summer School for Baltic Studies (liepos 30 – rugpjūčio 12); Social Media Marketing (liepos 30 – rugpjūčio 12); Language Courses Lithuanian Language and Culture Summer Course (liepos 14 – rugpjūčio 12); Activate your English B1 (liepos 30 – rugpjūčio 12); Activate your English
daugiau

Stažuotė LTSC

Kviečiame išeivijos lietuvių jaunimą stažuotis Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) Čikagoje. Šią vasarą priimsime 1-2 studentus stažuotojus, kurie galės susipažinti su darbo archyvuose ypatumais. Stažuotės metu studentai turės galimybę susipažinti su Lituanistikos tyrimo ir studijų centre saugomais dokumentais, knygomis bei periodika, susipažinti su dokumentų saugojimo ypatumais. Stažuotės trukmė – 6-8 savaitės, per savaitę numatoma 25-30 darbo valandų. Planuojama keletas darbo krypčių – stažuotojai turės galimybę skenuoti bei kataloguoti senas ir svarbias archyvines nuotraukas bei dokumentus, bendrauti su LTSC svečiais ir lankytojais, padėti kataloguoti ir tvarkyti LTSC knygas. Stažuotės metu bus mokama stipendija, įsteigta LTSC rėmėjų. 1 diena: susipažinimas su LTSC archyvais, saugyklomis, darbo pobūdžiu, saugumo reikalavimais ir archyvų t
daugiau

Tradicinė ketvirtokų darbų paroda Dailės muziejuje

Prieš Velykas Maironio lituanistinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Loreta Lagunavičienė tėvelius ir mokyklos bendruomenę pakvietė į tradicinį ketvirtokų renginį – piešinių ir nuotraukų parodą. Kaip ir kasmet, sumani ir veikli mokytoja savo ugdytinius – 4 A klasės mokinius ir jų tėvelius, paskatino prisiminti M. K.Čiurlionio paveikslus, sugrįžti į savo ir tėvų praeitį, ir šeimos albumuose paieškoti su Lietuva susijusių fotografijų. Taip gimė parodos pavadinimas „Lietuva – mūsų protėvių žemė“. 4 A klasės mokiniai su tėveliais ir seneliais po parodos atidarymo Savitai žaismingus mažųjų kūrybinius gebėjimus atskleidė ir piešinių paroda, sukurta klausant M. K.Čiurlionio muzikos ir žiūrint į dailininko paveikslų reprodukcijas. Papuošė muziejaus koridorių Kuriam laikui kūrybingų ketvirtokų darbai įsiliejo į galerijos „Siela“ ekspoziciją ir papuoš
daugiau

Čikagos lituanistinė mokykla ruošiasi 2017-2018 mokslo metams

Naujienų naujiena - Į Čikagos lituanistinę mokyklą aš važiuoju geltonuoju autobusu!!! Tai kitų mokslo metų mokyklos devizas. 2017-2018 mokslo metais į ČLM mokiniai galės važiuoti mokykliniu autobusu (Yellow Bus). Prisijunk ir TU!!! Tai bus smagumas važiuoti su draugais!!! Kviečiame visus besimokančius ir naujus mokinius, kas neturi kaip atvažiuoti į mokyklą, registruotis ir pasinaudoti šia nauja paslauga. Mokykla ruošia projektą, kuriuo nori palengvinti mokinių atvykimą į/iš Čikagos lituanistinę mokyklą. Numatomos autobuso sustojimo vietos: Lisle (Seven Bridges)/Naperville, Woodridge (75/Lemont Rd), Palos Hills/Palos Park (maršrutai bus koreguojami), mokiniai tuo pat maršrutu grįš namo. Surinkus tam tikrą skaičių mokinių yra tikimybė, kad mokyklinis autobusas veš mokinius į mokyklą ir iš šiaurinių Čikagos priemiesčių. Prašome dalintis šia na
daugiau

KFF stipendininkai Yale universitete pristatė savo darbus

Jonas Kazickas ir Vaidotas Vaičaitis Jonas Kazickas džiaugėsi galimybe dalyvauti dviejų dr. Juozo P. Kazicko podaktarinės stažuotės stipendininkų Yale universitete prezentacijose. Talentingi stipendininkai, Jolanta Mickutė ir Vaidotas Vaičaitis, pristatė be galo įdomią savo darbų apžvalgą eilėje Baltijos Studijų paskaitų Yale universitete. Jolanta Mickute, Istorijos fakulteto docentė Vytauto Didžiojo universitete, diskutavo tema „Apie lenkų zionizmą ir jo moteris, arba kaip tradicinės „žydų dukterys“ tapo pionierėmis (1918-1939)“, o Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, pristatė paskaitą „Konstitucionalizmo sąvoka šiuolaikinėje Lietuvoje“. Abu stipendininkai tęs savo darbus Yale universitete iki pavasario semestro pabaigos. Kandidatai JPK stažuotei ateinantiems 2017-2018 metams, prašome kreipkitės per portalą „Interfo
daugiau

Lietuviškos sėkmės istorijos – su LT Big Brother programa

Balandžio 24 d. baigėsi registracija į mentorystės programą lietuviams visame pasaulyje. LT Big Brother – tai pirma ir vienintelė tokia savanoriška profesinės mentorystės programa užsienio lietuviams. Jos tikslas – suburti į tandemus ir per neformalų asmenišką bendravimą perduoti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų (Big Brothers/Sisters (toliau BB/BS) žinias ir patirtį perspektyviam visame pasaulyje studijuojančiam Lietuvos jaunimui (Small Brothers/Sisters (SB/SS). Taip padedame tautiečiams išnaudoti profesinį potencialą bei siekiame prisidėti prie Lietuvos vystymosi ir geresnės ateities kūrimo. Vienas iš programos mentorių Jonas Balsys LT Big Brother projektas buvo pradėtas Londone 2009 metais LCLC klubo iniciatyva, kurio vienas iš pradininkų buvo Rytis Vitkauskas, ilgametis LT Big Brother mentorius ir YPlan įkūrėjas. N
daugiau

„Vardan tos Lietuvos“ – atsisveikinome su Lietuvos Vyčių organizacijos veikėju Robertu S. Boris

„Mirtis - tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės ima ir palieka, Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa Ir atminty gyva išlieka....“ Po sunkios ligos š. m. kovo 17 d., penktadienį, akis amžinai užmerkė Lietuvos Vyčių veikėjas bei buvusios Šv. Antano parapijos Detroit, MI, pastoracinės tarybos vicepirmininkas Robertas Stasys Boris, sulaukęs 86 metų amžiaus. Laidotuves tvarkė Yolanda Zaparackienė, „Val S. Bauza“ laidojimo namų direktorė. Jai talkininkavo jos vyras, garbės konsulas Detroit, MI Algis Zaparackas. Atsisveikinimas su velionio palaikais, kurie buvo atskraidinti iš Fort Lauderdale, Floridos, ir gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos šeštadienį, balandžio 22 d., Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje Southfield, MI. Bažnyčios prieangyje ant lietuvišku raštu išaustos staltiesės buvo išdėstytos Roberto S. Boris nuotraukos, įvairūs straipsni
daugiau

Prisimenant dr. Stasį Budrį

Šių metų balandžio 10 d. minėjome 33-iąsias dr. Stasio Budrio mirties metines. Jo vardu yra pavadintas vienas iš Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) padalinių – lietuvių fotoarchyvas, o jo žmonos dr. Mildos Budrienės iniciatyva buvo įkurtas LTSC priklausantis Lietuvių medicinos muziejus. Stasys ir Milda Budriai Stasys Budrys (1916–1984) gimė 1916 m. liepos 14 d. Vilkijoje. Lankė Vilkijos pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Ją baigęs 1935 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Studijuodamas priklausė studentų korporacijai „Fraternitas Lithuanica“ ir jūros skautams. 1940 m. įgijo medicinos daktaro diplomą ir pradėjo dirbti Romainių tuberkuliozės ligoninėje Kaune, vėliau dirbo Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatorijoje Aukštojoje Panemunėje. 1941 m. vedė kurso kolegę Mildą Kuršaitę.
daugiau

Mokslo premijų konkursas

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė konkursą mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, (toliau vadinama – konkursas) gauti.   Kviečiame užsienio šalyse įsikūrusias lietuvių bendruomenes, Lietuvos mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus vienijančias organizacijas teikti siūlymus dėl kandidatų mokslo premijoms gauti. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti pavieniai mokslininkai savo iniciatyva.   Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turintys Lietuvos Respublikos piliečiai, ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje, bei lietuvių kilmės asmenys.   Konkurso metu numatoma skirti iki 5 premijų: - premiją už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių t
daugiau