ExCEL Užsienyje programos dalyvė dalinasi įspūdžiais

Suzanna su ją priėmusios šeimos sese Suzanna Larkin, ExCEL Užsienyje programos moksleivė, ką tik grįžo namo po 2016-2017 mokslo metų, praleistų Lietuvoje. Suzanna dėkoja už nuostabią patirtį ir, prieš pat išvažiuojant namo, dalinasi įspūdžiais iš Lietuvos laiške Kazickų šeimos fondui, kuris yra programos sponsorius: „Brangūs Kazickų Šeimos fondo atstovai, mano vardas Suzanna Larkin ir aš esu mainų programos moksleivė iš Portlando, Oregono. Šiuo metu gyvenu Vilniuje, Lietuvoje, ExCEL Užsienyje programos dėka. Norėčiau padėkoti Kazickų Šeimos fondui už suteiktą stipendiją, kuri man leido praleisti nepakartojamus mokslo metus užsienyje. Tai, ką patyriau šios programos dėka, yra nepakartojama. Gyvenau lietuvių šeimoje ir mokiausi iš jos narių lietuviškų tradicijų, susipažinau su įvairiais Senamiesčio kampeliais ir užmezgiau ilgalaikes draugystes su žmo
daugiau

Apie Lietuvos istoriją – avangardiniu stiliumi

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje pristatyta leidyklos „Aukso žuvys“ dviem kalbomis išleista Kęstučio Nako knyga „Kai Lietuva valdė pasaulį“ („When Lithuania Ruled The World“). Skaitomos pjesės ištraukos Kur geriau, jei ne Balzeko lietuvių kultūros muziejuje galima pristatyti knygą, kurioje didžioji dalis veikiančių personažų yra Lietuvos istorinės asmenybės? Birželio 2 dieną, penktadienį, po darbų į muziejų susirinkę žmonės čia galėjo susitikti ne tik su knygos „Kai Lietuva valdė pasaulį“ („When Lithuania Ruled The World“) autoriumi, Čikagos Roosevelt University dramos profesoriumi Kęstučiu Naku, bei šios keturių dalių pjesės apie Lietuvos istoriją vertėja į lietuvių kalbą, Balzeko muziejaus darbuotoja Karile Vaitkute. Vakaro metu septynių profesionalių aktorių grupė, tarp kurių buvo ir K. Nako žmona Audrė Budrys, skaitė kūrinio ištraukas. Pje
daugiau

Popietė su konsulu Marijumi Gudynu

Bene paskutinis oficialus Čikagos lietuvių bendruomenės narių susitikimas su gerbiamu Lietuvos konsulu Marijumi Gudynu įvyko sekmadienį, birželio 11 d., Pasaulio lietuvių centre. Šį kartą puodeliui kavos su konsulu kvietė „Saulutės“ organizacija, kurios trumpą istoriją ir veiklą pristatė Raminta Marchertienė. Marijus Gudynas Renginio dalyviai 1993 metų pavasarį PLB vicepirmininko dr. Petro Kisieliaus dėka įsikūrė vaikų globos būrelis „Saulutė“. Organizacijos siekis buvo padėti surinkti lėšų Lietuvos vaikams, kurių ypač trūko Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Plečiant ir įtraukiant amerikiečių bendruomenės narius, tokius kaip muzikantai, sportininkai, visuomenės veikėjai, organizuojant įvairius renginius ir aukcionus kasmet būreliui paaukojama 100-200 tūkst. dolerių. Nuo „Saulutės“ įsikūrimo pradžios organizacijai pirmininkauja Indrė Tijūnėlienė.
daugiau

Vašingtone viešėjęs V. Landsbergis prisiminė Lietuvos kovą už nepriklausomybę

Birželio 8-9 d. JAV sostinėje Vašingtone Komunizmo aukų atminimo fondo kvietimu lankėsi Atkuriamojo Seimo pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis. Prof. V. Landsbergis sakė kalbą Komunizmo aukų atminimo fondo renginyje Birželio 8 d. profesorius V. Landsbergis ir LR Seimo Užsienio komiteto narys, tarpparlamentinių ryšių su JAV grupės pirmininkas Emanuelis Zingeris susitiko su JAV senatoriumi Ričardu Durbinu, Nacionalinio saugumo tarybos direktore Rusijos klausimais Fiona Hill, JAV analitinių centrų „Freedom House“ vadovais, o taip pat „Hudson Institute“ vadovybe. Susitikimuose aptarti agresyvios Rusijos politikos, o taip pat globalių krizių keliami saugumo iššūkiai visai transatlantinei bendruomenei, transatlantinių ryšių ir visuomenių atsparumo stiprinimas, demokratijos Europos Rytuose stiprinimo perspektyvos. Birželio 9 d. prof. V. Landsberg
daugiau

Lietuviai Rusijoje minėjo Gedulo ir vilties dieną

Trečiadienį, birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – Lietuvos ambasadorius Rusijos Federacijoje Remigijus Motuzas su ambasados diplomatais lankėsi Maskvos mieste esančiose Donskoje kapinėse, kur pagerbė represinio režimo aukų atminimą. R. Motuzas padėjo gėlių prie memorialinės lentos, žyminčios vietą, kurioje palaidotos įvairių tautybių, tarp jų ir lietuvių kilmės, stalinistinio režimo aukos. Tuo tarpu Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge kartu su vietos lietuvių bendruomene bei kolegomis iš Latvijos ir Estijos Petrapilio priemiestyje esančiose Levašovo kapinėse paminėjo 76-ąsias pirmųjų sovietinių trėmimų metines. Gėlės padėtos bei maldos kalbėtos prie simbolinių paminklų, esančių šiose kapinėse. Šiais metais pirmą kartą kartu su Baltijos šalių atstovais minėjime dalyvavo Lenkijos, JAV ir Ukrainos generaliniai konsulai. Lev
daugiau

Čikagos lietuviai išlydėjo konsulą M.Gudyną

Lietuvių Fondas kartu su kitomis Čikagos lietuvių organizacijomis, dėkodami už neįkainojamą indėlį į Čikagos lietuvių bendruomenės gyvenimą, š. m. birželio 3 d., šeštadienį, 2 val. p. p. sukvietė visus Čikagos lietuvius ir ne tik į padėkos-atsisveikinimo su LR generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu renginį Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.  LF skelbia: „Didžiuojamės, kad savo kadencijos metu Marijus Gudynas tapo Lietuvių Fondo nariu. Puikiai suprasdamas LF tikslus – išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus svečioje šalyje – pritarė jiems ir skatino šios organizacijos veiklą. Visi Čikagos lietuviai pritars, kad generalinis konsulas Čikagoje buvo ne tik Vyriausybės valdininkas. Nuo pat pirmųjų atvykimo 2012 m. rugsėjo 12 d. į Čikagą dienų Marijus Gudynas užmezgė šiltus ir draugiškus r
daugiau

Jau trečią kartą bėgame 5 už Lietuvą!

Praėjusį sekmadienį savo įnoringumu garsėjantys Čikagos orai Mičigano ežero pakrantėje, 31-osios gatvės paplūdimyje 5 kilometrus už Lietuvą nubėgti susirinkusiems tautiečiams vis dėlto buvo palankūs. Šilta vasaros saulė maloniai švietė ant gausaus, daugiau nei 50-ies žmonių, būrio jau trečią kartą į šį puikia tradicija tampantį bėgimą susirinkusių lietuvių. Trispalvės ir balionai sutiko pačius įvairiausius bėgikus: tikrus sporto aistruolius ir labiau sofą mėgstančius patriotus, įmonių, organizacijų, susivienijimų narius (dalyvavo Šaulių sąjunga išeivijoje, skautai, tautinių šokių kolektyvų "Suktinis" ir "Laumė" šokėjai) ir pavienius asmenis, jau garbaus amžiaus senjorus ir mamyčių stumiamuose vežimėliuose įsitaisiusius jaunuosius „bėgikus“. Šiemet bėgimą organizavęs Čikagos lietuvių bėgimo klubas nusprendė visų dalyvi
daugiau

DanceDuo labdaringa šokio šventė – Muzikines legendas pagerbiant

Vienas smagumėlis švęsti šokio šventę, o jei ji dar ir labdaringa, tai dar šauniau, nes tuomet prisidedame prie kilnaus žingsnio – dovanoti šokio stipendijas DanceDuo studijoje. Ir iš kur kilo ši mintis? Ogi jau aštuntus metus DanceDuo šokių studija užsiima labdaringa veikla drauge su savo talentingais šokėjais, palaikančiais tėveliais ir ištikimais draugais, rengiant kasmetines įspūdingas šokio šventes. Iš pradžių surinktos lėšos buvo skiriamos lietuviškoms bendruomenėms ir ne tik, paremti sklandesnę jų veiklą. Na, o 2015 metais nusprendėme dovanoti šokio dovaną tiems, kas drąsiai ir tiksliai užpildo stipendijos formą bei mokosi Čikagos ar Maironio šeštadieninėse mokyklose ir Gower West ar Middle mokyklose. Ir šiuo sprendimu labai džiaugiamės, nes matome, kiek laimės suteikiame laimėtojams! Šiais metais DanceDuo šventė vienuoliktus savo gyvavimo
daugiau

Pristatyta K. Nako knyga „Kai Lietuva valdė pasaulį“

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje įvyko Kęstučio Nako knygos „When Lithuania Rulled The World“ („Kai Lietuva valdė pasaulį“) pristatymas. Penktadienio vakaras, pasirodo, puikus laikas kultūriniams renginiams. Prisirinko žiūrovų, kurie turėjo rašytojui ne vieną klausimą. Aktorių grupė skaitė pjesės ištraukas. Nors muziejaus darbuotoja Karilė Vaitkutė Kęstučio Nako pjesę išvertė iš anglų kalbos į lietuvių, pristatymas vyko anglų kalba. Autorius savo pjesėje į Lietuvos istoriją pažvelgė kiek netikėtu, Amerikos džiazo klubų erdvėje brendusio lietuvio menininko žvilgsniu. Aktorių grupės sudėtis labai tiko šiam pristatymui: tarp jų buvo ir kubietis, ir afroamerikietis, kuriems puikiai pavyko persikūnyti į istorines Lietuvos asmenybes. O renginyje apsilankęs Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas klausė: „Kodėl sakote, kad Liet
daugiau

Lietuviams Ispanijoje ne siesta, o darbas rūpi 

Anksčiau gajus įsivaizdavimas, kad Ispanijoje gyvenantys lietuviai tik nugarą lenkia ir apelsinus skina, šiandien jau vargiai atspindi realybę. Sugebėjimas greitai prisitaikyti prie aplinkybių padėjo mūsų tautiečiams darbo rinkoje kilti aukštyn. Ispanijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Regina Gelūnienė „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kaip tautiečiai kūrėsi šioje šalyje ir kokius sunkumus pakėlė. Ispanijos lietuvių bendruomenės tradicija – piligriminis ėjimas Šv. Jokūbo keliu – Europos migracijos tinklo duomenimis, 2010 m. į Ispaniją gyventi atvykusių lietuvių buvo 3 535, o 2015 m. – 963, t.y. apsigyvenusių tautiečių buvo triskart mažiau. Kas tai lėmė? Ar Ispanija tapo ne tokia geidžiama migrantų kryptimi? – Statistika ne visada atspindi realybę. Lietuviams patinka šis kraštas, jo klimatas, įspūdinga gamta, geranoriški žmonės, Viduržemio jūros trad
daugiau