Lietuviai tradiciškai kviečiami burtis į komandą Čikagos maratonui

Čikagos lietuvių bėgimo klubas ir Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje kviečia Čikagos maratoną ketinančius bėgti ir jam oficialiai užsiregistravusius bėgikus burtis į vieningą lietuvių komandą ir registruotis siunčiant el. laišką adresu ausrabutkeviciute@yahoo.com arba egle.lauzonyte@urm.lt. Žinutėje nurodykite savo vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Visi, norintys dovanų gauti komandinius marškinėlius, kviečiami registruotis iki rugsėjo 16 d. Jau tapo tradicija maratono bėgimu pažymėti Lietuvai svarbias datas, tad šiais metais kviečiame 42 kilometrų bėgimą skirti Lietuvos Respublikos šimtmečiui. Akcija „Lietuviai Čikagos maratone“ organizuojama jau aštuntą kartą. Projektą remia Užsienio reikalų ministerija ir programa „Globali Lietuva“, džiugu, jog lietuvių bėgikų komanda sulaukia palaikymo ir
daugiau

LTSC biblioteka pasipildė dar vienu vertingu leidiniu

Jau ne pirmąkart Lituanistikos tyrimo ir studijų centre apsilankančios viešnios Dalia Stakytė Anysienė ir dr. Dalia Cidzikaitė šįkart padovanojo mūsų bibliotekai labai lauktą leidinį – ką tik leidyklos „Aukso žuvys“ išleistą knygą „We Thought We‘d Be Back Soon. 18 Stories of Refugees 1940-1944“. Tai vertimas į anglų kalbą prieš trejus metus išleistos pokalbių knygos „Manėm, kad greit grįšim. 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940-1944“ (Vilnius: Aukso žuvys, 2014), kurią sudarė Dalia Stakytė Anysienė, Laima Petrauskaitė VanderStoep ir Dalia Cidzikaitė. Iš k.: knygos sudarytojos D. Stakytė Anysienė, dr. D. Cidzikaitė ir LTSC vicepirmininkė L. Timukienė Knygoje – aštuoniolika pokalbių su Amerikos lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo priversti palikti Lietuvą ir trauktis į Vakarus nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės.
daugiau

Išvyka į piramidę

Atsitraukti nuo darbų ir įprastinės rutinos galima įvairiai, net ir vidury savaitės susiruošus dienos išvykai su grupe autobusu į kokią vieną kitą netikėtą vietą. Vieną gražų rugpjūčio trečiadienį būrelis Marquett Parko lietuvių bendruomenės narių taip ir padarė. Prie jų dar prisijungus ir atvykusiems iš tolimesnių apylinkių, dienos keliautojų prigužėjo pilnas „First Way Travel“ autobusas, kurio vairuotojas Sigitas Kunickas jau ne pirmą kartą prabangiai vėžina mūsiškius keliautojus tokia ištaiginga transporto priemone, kurioje, be kita ko, yra dar ir nemokamas bevielis internetas bei kiekvienam prie sėdynės prieinamos USB jungtys pasikrauti telefonų baterijas. Prieš leidžiantis į kelią, kun. Gediminas Keršys sukalbėjo laiminimo maldą, kad dieviškoji ranka lydėtų mūsų žingsnius ir laimingai sugrįžtume atgal namo. Pajudėjome pirmiausia link
daugiau

„Air & Space Magazine“ žurnalistas – apie „Lituanicos“ skrydį

„Balzeko lietuvių kultūros muziejuje esantis S. Dariaus ir S. Girėno pasirengimo skrydžiui per Atlantą su „Lituanica“ archyvas yra neįkainojamas“, – tokią išvadą padarė praėjusią savaitę muziejuje apsilankęs nacionalinio Air & Space Smithsonian muziejaus specialistas iš Washington, DC, Mark Huber, vienas iš muziejaus leidžiamo žurnalo „Air & Space Magazine“ autorių, rašantis aviacijos temomis. Amerikietis šiam žurnalui rengia straipsnį apie unikalų lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą. Istoriją apie drąsius lietuvių lakūnus, kurie 1933 metais perskrido Atlantą, M. Huber išgirdo praėjusią vasarą. Tuo metu, lankydamasis vienoje istorinių lėktuvų parodoje, jis pastebėjo žmogų, ant kurio marškinėlių buvo lėktuvo „Bellanca CH-300 Pacemaker“ atvaizdas. M. Huber sakė, kad šiuo metu yra likę tik du tokio tipo lėktuvai, gali
daugiau

Stažuotė archyvuose – puiki proga iš arčiau pažinti mūsų istoriją

Šią vasarą į Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą Čikagoje atvyko du studentai stažuotojai. Dirbdami centre jie ne tik padėjo tvarkyti archyvus, bet ir susipažino su JAV lietuvių veiklos istorija. Marija Čyvaitė ir Paulius Vitas – lietuvių kilmės studentai, gyvenantys Čikagos priemiesčiuose – netrukus grįš į savo universitetus, kur tęs studijas. Jie abu yra trečio kurso studentai: Marija Vusterio universitete (College of Wooster) Ohajo valstijoje studijuoja sociologiją, matematiką ir rusų kalbą. Paulius Ilinojaus universitete (University of Illinois, Urbana-Champaign) studijuoja filosofiją ir fiziką. LTSC stažuotojai Marija Čyvaitė ir Paulius Vitas Marija keletą savaičių tvarkė vieną dalį ALT‘o (Amerikos Lietuvių Taryba) archyvo, taip pat padėjo centro darbuotojams kituose darbuose. ALT‘as – politinė Amerikos lietuvius vienijanti organizacija, akty
daugiau

Indianos lietuviai atidengė paminklinį akmenį Lietuvos valstybingumui paminėti

Rugpjūčio 5 d. Indianos lietuviai tradiciškai šventė „Gegužinę“, kurios metu buvo atidengtas paminklinis akmuo, skirtas Lietuvos Respublikos šimtmečiui ir „Lituanica“ parko penkiasdešimtmečiui paminėti. Parkas 1968 m. buvo pervadintas pagerbiant Lietuvos lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydį lėktuvu „Lituanica“ per Atlanto vandenyną. Minėjimą organizavo Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubas, JAV Lietuvių bendruomenės valdybos nariai bei Šaulių atstovai. Sveikindamas šventės svečius bei organizatorius LR Generalinis konsulas Čikagoje M. Bekešius pabrėžė ne tik S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbio svarbą, bet ir parko reikšmę bendruomenei, kuris tapo traukos ir susibūrimo centru ten įsikūrusiems lietuviams.   „Joks paminklas ir joks parkas nebus reikšmingas be žmonių, be jų idėjų ir vieningų tikslų, kurie apjungia lietuvių bendruomenę, kelia pasididži
daugiau

Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapija švenčia 90 metų jubiliejų

Šiais metais rugsėjo mėnesį bus švenčiamas Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 90-ties metų jubiliejus. Tik dėka iniciatyvių ir darbščių lietuvių išeivių, kurių pirmoji emigracijos banga JAV pasiekė 1870 m., šiandien Čikaga - tarsi mažoji Lietuva, su sava kultūra, papročiais, tradicijomis ir maldos namais. A.Sutkus. Pal. J.Matulaičio mozaika Naujosios bažnyčios altorius Pagrindinis bažnyčios fasadas Remiantis lietuvių pirmosios emigracijos į JAV studijomis, pirmieji lietuviai Čikagos miestą pasiekė 1870 metais. Čia buvo įsikūrę keliasdešimt vyrų. Praėjus 27-eriems metams, lietuvių emigrantų skaičius išaugo iki 7-8 tūkstančių. Išeiviai į naują šalį atsivežė ir savitus papročius. Kadangi tuo laikotarpiu Katalikų Bažnyčia Lietuvoje vaidino svarbų vaidmenį kasdieniniame žmonių gyvenime, Čikagos mieste netruko lietuvių iniciatyvos kurti savitus
daugiau

Dovana Balzeko lietuvių kultūros muziejui

Viename iš Čikagos priemiesčių gyvenanti Baniutė Kronienė, buvusi Mašiotaitė, garsaus lietuvių rašytojo ir publicisto Prano Mašioto anūkė, praturtino muziejaus fondus, padovanodama meno kūrinių – tušu ant popieriaus nupieštų darbų ir kai kurių jai ir jos šeimai priklausiusių daiktų. „Paveikslų autorė – Birutė Sprindytė. Aš tuos darbus iš jos pirkau Lietuvoje apie 1993-1997 metus“, – prisiminė B. Kronienė. Tarp muziejui padovanotų daiktų – B. Kronienės tėvelio Jono Mašioto ir Stepono Jakubicko redaguoto laikraščio „Laisvoji Lietuva“ rinkinys, knygų, vinilinių lietuviškos muzikos plokštelių, senas lagaminas, su kuriuo šeima išvyko iš Lietuvos.  Dar viena B. Kronienės dovana – taip pat aštuntą dešimtmetį skaičiuojantis atminimų albumėlis. Tokie albumėliai, ar paprasčiausi sąsiuviniai, buvo labai populiarūs. Juose sąsiuvinio šeimininko draugai,
daugiau

Muziejuje viešėjo garbingi svečiai

LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius su žmona Egle rugpjūčio 2 dieną, lankėsi Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Čia susitiko su muziejaus įkūrėju ir prezidentu Stanley Balzeku Jr., apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas ir parodą „No Home To Go To“. Svečiams trumpą ekskursiją padarė muziejaus direktorė Rita Janz. Kunigai G. Keršys ir M. Talutis su muziejaus direktore R. Janz M. Bekešius su žmona M. Bekešius, E. Bekešienė ir R. Janz S. Balzekas, E. Bekešienė ir M. Bekešius Parodos salėse bevaikštinėjančius svečius aplankė Ilinojaus Atstovų rūmų pirmininkas Michaelas Madiganas, kuris šiame pastate turi biurą. Po trumpos ekskursijos po muziejų svečiai prisėdo su S. Balzeku antrojo aukšto salėje aptarti aktualijų. Praėjusią savaitę muziejuje taip pat viešėjo jau ketverius metus Čikagoje sielovados darbą dirbantis kunigas Gedimi
daugiau

Dr. L. Adomavičienė: „Labai džiaugiuosi, kad savo tyrimus galėsiu papildyti nauja medžiaga“

Nors vasara – pačiame įkarštyje, tačiau Lituanistikos tyrimo ir studijų centre ir šiuo atostogų metu svečių, lankytojų netrūksta. Liepos antroje pusėje dviejų savaičių stažuotę atliko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Laimutė Adomavičienė. Dr. Laimutė Adomavičienė (d.) ir Loreta Timukienė XX a. lietuvių literatūra, lietuvių egzodo literatūra ir kritika, naratologija, literatūros ir kitų menų sąveika besidominti mokslininkė mūsų archyvuose rinko medžiagą apie rašytoją Algirdą Landsbergį. Daugelio mokslinių straipsnių, recenzijų autorė dr. Laimutė Adomavičienė 2004 metais išleido monografiją „Julius Kaupas: gyvenimas ir kūryba“, 2006 m. parengė knygą „Būties harmonijos ilgesys: Antanui Vaičiulaičiui – 100“, 2014 m. parengė faksimilinį kultūros žurnalo „Žvilgsniai.
daugiau