Stažuotė LTSC

Kviečiame išeivijos lietuvių jaunimą stažuotis Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) Čikagoje. Šią vasarą priimsime 1-2 studentus stažuotojus, kurie galės susipažinti su darbo archyvuose ypatumais. Stažuotės metu studentai turės galimybę susipažinti su Lituanistikos tyrimo ir studijų centre saugomais dokumentais, knygomis bei periodika, susipažinti su dokumentų saugojimo ypatumais. Stažuotės trukmė – 6-8 savaitės, per savaitę numatoma 25-30 darbo valandų. Planuojama keletas darbo krypčių – stažuotojai turės galimybę skenuoti bei kataloguoti senas ir svarbias archyvines nuotraukas bei dokumentus, bendrauti su LTSC svečiais ir lankytojais, padėti kataloguoti ir tvarkyti LTSC knygas. Stažuotės metu bus mokama stipendija, įsteigta LTSC rėmėjų. 1 diena: susipažinimas su LTSC archyvais, saugyklomis, darbo pobūdžiu, saugumo reikalavimais ir archyvų t
daugiau

Tradicinė ketvirtokų darbų paroda Dailės muziejuje

Prieš Velykas Maironio lituanistinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Loreta Lagunavičienė tėvelius ir mokyklos bendruomenę pakvietė į tradicinį ketvirtokų renginį – piešinių ir nuotraukų parodą. Kaip ir kasmet, sumani ir veikli mokytoja savo ugdytinius – 4 A klasės mokinius ir jų tėvelius, paskatino prisiminti M. K.Čiurlionio paveikslus, sugrįžti į savo ir tėvų praeitį, ir šeimos albumuose paieškoti su Lietuva susijusių fotografijų. Taip gimė parodos pavadinimas „Lietuva – mūsų protėvių žemė“. 4 A klasės mokiniai su tėveliais ir seneliais po parodos atidarymo Savitai žaismingus mažųjų kūrybinius gebėjimus atskleidė ir piešinių paroda, sukurta klausant M. K.Čiurlionio muzikos ir žiūrint į dailininko paveikslų reprodukcijas. Papuošė muziejaus koridorių Kuriam laikui kūrybingų ketvirtokų darbai įsiliejo į galerijos „Siela“ ekspoziciją ir papuoš
daugiau

Čikagos lituanistinė mokykla ruošiasi 2017-2018 mokslo metams

Naujienų naujiena - Į Čikagos lituanistinę mokyklą aš važiuoju geltonuoju autobusu!!! Tai kitų mokslo metų mokyklos devizas. 2017-2018 mokslo metais į ČLM mokiniai galės važiuoti mokykliniu autobusu (Yellow Bus). Prisijunk ir TU!!! Tai bus smagumas važiuoti su draugais!!! Kviečiame visus besimokančius ir naujus mokinius, kas neturi kaip atvažiuoti į mokyklą, registruotis ir pasinaudoti šia nauja paslauga. Mokykla ruošia projektą, kuriuo nori palengvinti mokinių atvykimą į/iš Čikagos lituanistinę mokyklą. Numatomos autobuso sustojimo vietos: Lisle (Seven Bridges)/Naperville, Woodridge (75/Lemont Rd), Palos Hills/Palos Park (maršrutai bus koreguojami), mokiniai tuo pat maršrutu grįš namo. Surinkus tam tikrą skaičių mokinių yra tikimybė, kad mokyklinis autobusas veš mokinius į mokyklą ir iš šiaurinių Čikagos priemiesčių. Prašome dalintis šia na
daugiau

„Vardan tos Lietuvos“ – atsisveikinome su Lietuvos Vyčių organizacijos veikėju Robertu S. Boris

„Mirtis - tai slenkstis, bet ne pabaiga, Brangiausi žmonės ima ir palieka, Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa Ir atminty gyva išlieka....“ Po sunkios ligos š. m. kovo 17 d., penktadienį, akis amžinai užmerkė Lietuvos Vyčių veikėjas bei buvusios Šv. Antano parapijos Detroit, MI, pastoracinės tarybos vicepirmininkas Robertas Stasys Boris, sulaukęs 86 metų amžiaus. Laidotuves tvarkė Yolanda Zaparackienė, „Val S. Bauza“ laidojimo namų direktorė. Jai talkininkavo jos vyras, garbės konsulas Detroit, MI Algis Zaparackas. Atsisveikinimas su velionio palaikais, kurie buvo atskraidinti iš Fort Lauderdale, Floridos, ir gedulingos šv. Mišios buvo aukojamos šeštadienį, balandžio 22 d., Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčioje Southfield, MI. Bažnyčios prieangyje ant lietuvišku raštu išaustos staltiesės buvo išdėstytos Roberto S. Boris nuotraukos, įvairūs straipsni
daugiau

Prisimenant dr. Stasį Budrį

Šių metų balandžio 10 d. minėjome 33-iąsias dr. Stasio Budrio mirties metines. Jo vardu yra pavadintas vienas iš Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) padalinių – lietuvių fotoarchyvas, o jo žmonos dr. Mildos Budrienės iniciatyva buvo įkurtas LTSC priklausantis Lietuvių medicinos muziejus. Stasys ir Milda Budriai Stasys Budrys (1916–1984) gimė 1916 m. liepos 14 d. Vilkijoje. Lankė Vilkijos pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Ją baigęs 1935 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Studijuodamas priklausė studentų korporacijai „Fraternitas Lithuanica“ ir jūros skautams. 1940 m. įgijo medicinos daktaro diplomą ir pradėjo dirbti Romainių tuberkuliozės ligoninėje Kaune, vėliau dirbo Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatorijoje Aukštojoje Panemunėje. 1941 m. vedė kurso kolegę Mildą Kuršaitę.
daugiau

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – knygos pristatymas

Balandžio 22 dieną, 2 valandą po pietų, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje bus pristatoma nauja lietuvių kilmės amerikiečio rašytojo Kendall Svengalis (Zvingilas) knyga „The Great Emersom Art Heist“. Susitikime dalyvausiantis autorius susirinkusiems pasakos apie romano kūrimą, skaitys ištraukas, dalins autografus.  K. Svengalis savo romaną dedikuoja Indianos valstijoje Gario miesto mokyklose Emerson ir Froebel dirbusių pedagogų ir personalo, taip pat milijonams komunistinės tironijos ir Antrojo pasaulinio karo aukų, tarp jų ir lietuvių, atminimui.  Knygoje pasakojama apie 17-metę švedų kilmės amerikietę detektyvę Ellen Anderson. 1942 metais Konektikuto valstijoje esančiame gimtajame Stratfordo mieste išnarpliojusi šnipinėjimo bylą (apie tai autorius pasakoja ankstesniame savo romane „Conspiracy on the Housatonic“), mergina lydi savo tėvą į Gario m
daugiau

„Lietuviško žodžio šventė“ Čikagos lituanistinėje mokykloje

„Lietuviško žodžio šventė“ - tai šventė, kurios laukia visos Čikagos lituanistinės mokyklos mokinukai. Šventė, kurios metu apdovanojami uoliausiai dirbantys, geriausi, šauniausi ir stropiausi, daugiausiai skaitantys, gražiausiai rašantys, nuostabiai piešiantys mokyklos mokiniai. Mokyklos mokytojai džiaugiasi savo gabiais mokiniais, didžiuojasi jais. Nes jei ne mokykloje, tai kur išgirsi lietuviškas eilės deklamuojančius, lietuvių liaudies dainas dainuojančius ir šokančius vaikus, į popieriaus lapą supinančius gražiausias lietuviškas mintis. Taip taip, tai lietuviška mokykla... Čikagos lituanistinė mokykla džiaugiasi, kad prie mokinių apdovanojimų šešerius metus iš eilės prisideda Rašymų šeimos fondas, kuris skiria piniginius apdovanojimus „Mokyklos rašymo konkurse“ prizines vietas gavusiems vaikams. Visus kitus prizus skiria mokykla iš savo fondų.
daugiau

Motinos dienai skirtas koncertas Marquette Parko bažnyčioje

„Po angelo sparnu“ tikslas yra su kiekvienu koncertu pristatyti naujus talentus ir šį kartą supažindinti lietuvišką visuomenę su tikrais šokio perlais, kurie gali būti visai šalia, bet yra visiškai nežinomi mūsų žiūrovui. Plainfield Dance Academy Plainfield Dance Academy (Plainfieldo šokių akademija) bus dar viena graži pažintis šalia gausaus būrio jaunųjų DanceDuo šokėjų, smuikininkų, altistų ir violončelininkų. Čia yra ruošiami baleto, džiazo, šiuolaikinio ir lyrinio šokio meistrai visais šešiais lygiais, pradedant „Mamytė ir aš“, paruošiamuoju mažiesiems, ir baigiant klasėmis suaugusiems. Šios akademijos savininkas ir įkūrėjas yra Altin Nashka, tarptautiniu lygiu žinomas choreografas, šokėjas, pedagogas, kurio patirtis jau tris dešimtmečius skaičiuojama tiek Europoje, tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1999 m. į Jungtines Valstijas iš Al
daugiau

Gen T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopos išeivijoje metinis ataskaitinis susirinkimas

Pavasaris atėjo, budina gamtą iš žiemos miegų. Kartais pro debesis saulutė pasižvalgo ir siunčia šilumą visiems. Kviečia visus susiburti, pasigrožėti gamta, pabendrauti. Taip ir Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopa išeivijoje, vadovaujama vado, Garbės šaulio S. Savicko, 2017 m. balandžio 2 dieną susirinko, kaip ir kiekvienais metais, į metinį ataskaitinį susirinkimą. Gražu, kad ištikimi kuopos nariai rūpinasi ne tik savo gyvenimo rūpesčiais, bet ir skiria daug dėmesio kuopos veiklai, jos plėtrai. Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopos išeivijoje vadas S. Savickas pasveikino visus susirinkusius narius ir palinkėjo geros ištvermės, geros valios esant neramiam laikui. Mes privalome plėsti didesnį bendradarbiavimo ratą ne tik su Lietuvos Šaulių Sąjunga Išeivijoje, bet ir su kitomis lietuviškomis organizacijomis. Tikras pareigingas šaulys turi bendradarbiau
daugiau

Istorijos mylėtojai vieningai tvirtina – Lietuva buvo karalystė

Kovo 26 d. Pasaulio lietuvių centre esančioje meno galerijoje „Siela“ vyko istorijos popietė, kurios metu susirinkę istorijos mėgėjai diskutavo apie Lietuvos viduramžių istoriją. Renginio organizatoriai ir dalis istorijos mylėtojų po renginio įsiamžino bendroje nuotraukoje Popietėje dalyvavo žinomi istorijos mylėtojai Diskusijoje dalyvavo Regina Narušienė, Violeta Rutkauskienė, Algimantas Barniškis ir Jon Platakis. Renginį organizavo JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ir Lietuvos istorijos mylėtojų bei ieškotojų klubas. Renginį atidarė JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Violeta Valaitytė. Ji pristatė diskusijos dalyvius. Renginyje kalbėjo Lietuvos istorijos mylėtojų bei ieškotojų klubo iniciatorė ir įkūrėja - Violeta Rutkauskienė, daugybę metų pradirbusi Kauno Čiurlionio dailės muziejuje numizmatikos skyriuje ir didelė istorijos mylėto
daugiau