Jurgio Didžiulio ToBeLT komanda siekia įkvėpti Kalifornijos lietuvybės pavyzdžiais

Niūrios statistinės prognozės skelbia, kad 2020 metais Lietuvos gyventojų skaičius sumažės iki 2,6 milijonų. Tačiau ten, kur kiti mato problemą, mes matome galimybę. Mus labai įkvepia globalios Lietuvos bendruomenės vizija. Tai Lietuva, kuriai nesvarbios nei šalių sienos, nei atstumai. Šioje globalioje Lietuvoje žmonės yra susiję vienas su kitu gyvais tinklais, ir jų dėka mūsų kultūra plinta, vystosi ir evoliucionuoja. Mūsų svajonė, kurią jau pradedame įgyvendinti - tokią Lietuvą kurti per ToBeLT (To Be Lithuanian) projektą, kurio tikslas yra aplankyti kuo daugiau lietuviškų diasporų visame pasaulyje, atrasti kuo daugiau įkvepiančių istorijų, ir apie jas papasakoti. Dėl to mes kuriame dokumentinį filmą apie Kalifornijos lietuvių bendruomenes ir laukiame jūsų prisidėjimo! Treilerį pažiūrėti galite ČIA. Kodėl lietuvybė mums visiems yra svarbi?
daugiau

Filadelfijoje pristatytas Lietuvos gyvybės mokslų potencialas

Gruodžio 4-6 dienomis Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas su Lietuvos gyvybės mokslų atstovų delegacija lankėsi Filadelfijoje, Pensilvanijos valstijoje. Vizito tikslas – išplėsti  jau 25 metus su Pensilvanijos valstija vykstantį bendradarbiavimą gynybos srityje į ekonominę sritį, užmegzti dvišalį bendradarbiavimą gyvybės mokslų srityje su valstija, kuri pasižymi pasiekimais genetikoje ir kitose gyvybės mokslų srityse. Pirmadienį, gruodžio 4 dieną, ambasadorius R. Kriščiūnas ir Lietuvos gyvybės mokslų atstovų delegacija susitiko su Filadelfijos miesto valdžia, Pensilvanijos universiteto Singh Nanotechnologijos centro bei Wistar Instituto vadovybe ir ekspertais. Gruodžio 5 dieną Lietuvos Biotechnologijų asociacijos prezidentė Inga Matijošytė ir Pensilvanijos gyvybės mokslų prezidentas Kris Molino (Chris Molineaux) pasiraš
daugiau

Jūratės Kazickaitės vizitas į Lietuvą

Lapkričio pradžioje Jūratė Kazickaitė praleido savaitę Lietuvoje. Su kiekvienu vizitu Jūratė atsiveža šūsnį nuostabių idėjų į Lietuvą bei surenka daug informacijos tolimesniems fondo darbams. Štai keletas akimirkų, kuriomis dalinasi Jūratė: „Kaip visad, mano kelionės į Lietuvą labai užimtos, užpildytos susitikimais bei vizitais. Štai keletas akimirkų iš mano paskutinės kelionės - lapkričio 2-6 d.  Atvykau Visų Šventųjų išvakarėse. Mane pasitiko Rolandas Auksakis, mūsų rezidencijos Vilniuje menedžeris, ir Neila Baumilienė, KFF Niujorko ofiso direktorė. Nuvažiavome tiesiai į Antakalnio kapines aplankyti mano Tėvelių kapą. Lijo, tačiau, pagal Lietuvos tradicijas, šią dieną šeimos atsimena savo protėvius maldose, atneša gėlių ant jų kapų bei uždega žvakutes. Visos kapinės šen bei ten žibėjo mažomis liepsnelėmis, skirtomis artimųjų atminimui. Kokia graž
daugiau

Lietuvos ambasadorius JAV: „Šis žemėlapis – tai, ko seniai reikėjo visiems lietuviams“

Ar žinote, kur JAV stovi Mindaugo pilis? Kur oro uostas, iš kurio pakilo Steponas Darius ir Stasys Girėnas? Kaip rasti viešbutį, kuriame dirbo ir „Baltą drobulę“ sukūrė Antanas Škėma? Žemėlapio pavyzdys Daugiau nei trys šimtai vietų su tiksliomis koordinatėmis sugulė į interaktyvų lietuviškų vietų JAV žemėlapį ir juo visiems galima naudotis jau nuo šiandien. Žemėlapį sukūrė iš ekspedicijos po 11 šiaurrytinių JAV valstijų grįžusi „Tikslas – Amerika“ komanda, Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga rinkusi informaciją apie įspūdingiausias ir svarbiausias lietuviškas vietas tenai. Lankytos vietos nustebino net pačius žemėlapio kūrėjus Anot Lietuvos ambasadoriaus JAV Rolando Kriščiūno, „interaktyvus lietuviškų vietų JAV žemėlapis yra tai, ko seniai reikėjo visiems lietuviams – tiek lietuviams, gyvenantiems JAV, tiek į JAV atvykstantiems turistams
daugiau

Lietuvos šimtmetis paskelbtas per tiesioginį JAV televizijos eterį

Dešimt tūkstančių žmonių praėjusio ketvirtadienio rytą jau 84-ą kartą žygiavo tradiciniame Čikagos Padėkos dienos parade. Viename labiausiai laukiamų Čikagos miesto renginių dalyvavo ir daugiau nei šimtas lietuvių, kurie žygiavo nešini Lietuvos vėliavomis, skambant Andriaus Mamontovo dainai „Geltona. Žalia. Raudona“. „Lietuvių bendruomenė švenčia 100 metų nepriklausomybės jubiliejų. Trys vėliavos spalvos turi simbolinę prasmę. Geltona simbolizuoja javų laukus, žalia simbolizuoja galią, raudona - per karus pralietą kraują. Čikaga tikrai turi nuostabią lietuvių bendruomenę, mes jais labai didžiuojamės“, - tiesioginės televizijos transliacijos metu sakė renginio vedėjai. Tautiniais kostiumais pasipuošę lietuvaičiai patraukė ne tik televizijos, bet ir praeivių žvilgsnius. Šiais metais gyvai stebėti paradą į miestą susirinko apie pusę milijono žmonių, k
daugiau

JAV sostinėje pagerbtas komunizmo aukų atminimas

Lapkričio 7-9 dienomis Komunizmo aukų memorialinis fondas Vašingtone kartu su Stanfordo universitetu organizavo tarptautinę konferenciją ir kitus atminimo renginius, skirtus pagerbti komunizmo aukas ir įvertinti prieš 100 metų įvykusį antidemokratišką Spalio perversmą Rusijoje, atnešusį marksistinę ideologiją ir totalitarinį valdymą, įtakojusius milijonus gyvybių kainavusius komunistinių režimų nusikaltimus regione ir visame pasaulyje. Tarp konferencijos pagrindinių pranešėjų - Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis ir Nepriklausomybės Akto signataras Emanuelis Zingeris. Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas kartu su kitų šalių ambasadoriais buvo išrinktas į renginio garbės komitetą. Profesorius V. Landsbergis savo pranešime pabrėžė, kad bolševikų revoliucija Rusijoje yra viena tragiškiausių dienų Eu
daugiau

Lietuvių išeivijos dokumentų tvarkymas Putname ir mokymai Klivlande

Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) darbuotojos Sigita Baranauskienė, Inga Vizgirdienė, Neringa Betingienė ir Salomėja Vickienė š. m. spalio 1-26 d., įgyvendindamos Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotą projektą „Lietuvių išeivijos archyvų tvarkymas ir dokumentų fondavimas Amerikos Lietuvių Kultūros Archyve ALKA ir metodiniai mokymai savanoriams Klivlande“, darbavosi Putname ir Klivlande (JAV), kur saugomas gausus lietuvių išeivijos JAV dokumentinis paveldas. Prie projekto sėkmingo įgyvendinimo prisidėjo ir ALKA bei Klivlando lietuvių bendruomenė. 2016 m. ALKA archyve, kur saugomi lietuvių išeivijos veikėjų, įstaigų, organizacijų dokumentai, įvyko vandentiekio avarija, kurios metu nukentėjo nemaža dalis archyve saugotų dokumentų. ALKA pirmininkė Mirga Girniuvienė paprašė LCVA padėti likviduoti avarijos pada
daugiau

Jūratė Kazickaitė – apie Tėvelio atminimą

Šiais metais trečią kartą vyko nevyriausybinės organizacijos National Lithuanian American Hall of Fame renginys, pagerbęs Amerikai nusipelniusius Amerikos lietuvius. Be tokių garsių asmenybių kaip senatorius Dick Durbin, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas Jr., į šlovės rūmus buvo įtrauktas ir Lietuvos bei JAV pilietis, Jeilio universiteto ekonomikos mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto garbės daktaras, verslininkas ir filantropas Juozas Petras Kazickas. Renginio metu garbingą apdovanojimą atsiėmė jo dukra Jūratė Kazickaitė. J. Kazickaitė su tėveliais Jūratė Kazickaitė Apie Tėvelio charizmatišką asmenybę, verslumą ir meilę Lietuvai - atvirai iš filantropės, žurnalistės, verslininkės ir Kazickų šeimos fondo prezidentės Jūratės Kazickaitės. - Spalio 14 d.
daugiau

Šv. Silvestro medalis Viktorui Nakui

Spalio 29 d. Vašingtono lietuvių katalikų misijos mėnesinių Šv. Mišių metu Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas prel. Edis Putrimas įteikė Švento Sosto skirtą šv. Silvestro medalį Amerikos katalikų universiteto viceprorektoriui Viktorui Nakui. Medalis skiriamas asmeniui, pasižymėjusiam savo katalikiškumu profesiniame ir visuomeniniame gyvenime ir veikloje. Prel. Edmundas Putrimas, Kristina ir Viktoras Nakai, Prel. Algimantas Bartkus ir Rev. Msgr. Godfrey T. Mosley Šv. Mišias koncelebravo prel. Algimantas Bartkus iš Floridos, kuris dažnai patarnauja Vašingtono lietuvių katalikų misijai. Prel. E. Putrimas pasakė jautrų ir prasmingą, dienos evangeliją ir šią specialią progą atspindintį, pamokslą. Prie altoriaus padėjo ir Viešpaties Apsireiškimo parapijos klebonas prel. Godfrey Mosley. Prieš Šv. Mišių pabaigą prel. E. Putrimas pakvietė Viktorą N
daugiau

Vašingtone pagerbtas Lietuvos diplomatų ir iškilių veikėjų atminimas

Spalio 31 d., Visų šventųjų ir Vėlinių išvakarėse, Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone darbuotojai aplankė Vašingtone ir jo apylinkėse palaidotų Lietuvos diplomatų, žymių visuomenės veikėjų ir Amerikos karių, likimu susietų su Lietuva, kapus.   Lietuvos diplomatai aplankė Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Vašingtone (1935–1957 m.) Povilo Žadeikio ir laikinojo reikalų patikėtinio Vašingtone (1957–1976 m.) Juozo Kajecko, poeto Henriko Radausko kapus. Diplomatai taip pat aplankė Lietuvos laisvę gynusio ir 1920 m. Lietuvoje žuvusio JAV kareivio Samuelio Harriso kapą ir Lietuvoje gimusio JAV armijos seržanto majoro Walterio Jameso Sabalauski kapą. W. J. Sabalauski už nepaprastą drąsą yra apdovanotas daugeliu medalių, tame tarpe - ir sidabrine žvaigžde bei keturiomis „purpurinėmis širdimis“ (Purple Heart). Lietuvos am
daugiau