A.Kazickienės lituanistinė mokykla užbaigė 11-uosius mokslo metus

Gegužės 20 d. trisdešimt šešeri Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos mokiniai užbaigė mokslo metus. Šiemet mokykla išleido 3 abiturientus, Vestą Visockas, Luką Baumilą ir Gretą Diržytę. Uždarymo šventės metu mokiniai, mokytojai, tėveliai bei svečiai džiaugėsi mokyklos pasiekimais. Rytinio Long Island lietuvių bendruomenės pirmininkė Rasa Mitrulevičienė ir buvę mokyklos mokiniai Vilia Baumilaitė bei Justas Klimavičius pasveikino abiturientus ir paskatino juos ir toliau aktyviai dalyvauti mokyklos bei bendruomenės veikloje. Šių metų pavasarį penkeri dabartiniai mokyklos moksleiviai bei du buvę mokiniai kartu su apie dar 160 jaunų žmonių iš viso pasaulio laikė Lietuvių kalbos lygių testą, skirtą jaunimui. Šis testas - tai bendras Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus universiteto lituanistinių studijų kat
daugiau

Lietuvos ambasadorius JAV lankėsi Ohajo valstijoje

Gegužės 23 dieną, antradienį, Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas Ohajo valstijos verslininkams, mokslininkams ir gydymo įstaigų atstovams pristatė Lietuvos investicinę aplinką, bendradarbiavimo galimybes prekybos, verslo, medicinos ir mokslo srityse. Mike‘as Cantwellas, Rolandas Kriščiūnas, Jeffas Grionke „Norime matyti dar aktyvesnį Lietuvos ir JAV įmonių, mūsų šalių medicinos ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą. Turime išnaudoti esamą didelį bendradarbiavimo potencialą“, – sakė R. Kriščiūnas Susitikime su Sinsinačio miesto „TriHealth“ skubios medicinos pagalbos centro vadovu Kurtu Knocheliu ambasadorius pažymėjo sėkmingai vykstantį šio centro ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos bendradarbiavimą. Trejų metų bendradarbiavimo programa leidžia Lietuvos universitetų med
daugiau

Paskelbti konkurso „Aš ir tautinis kostiumas“ nugalėtojai

Lietuvių Fondas remia JAV LB Švietimo tarybos kasmet organizuojamus JAV lituanistinių mokyklų mokinių rašinių ir piešinių konkursus. Neseniai baigėsi 2017 m. piešimo konkursas „Aš ir tautinis kostiumas“, skirtas Tautinio kostiumo metams. Mokiniai vertinimo komisijai atsiuntė daug gražių darbų, atliktų spalvotais pieštukais tušu, lietus akvarele, darytus aplikacijos būdu ar mišria technika. Konkursas buvo skelbiamas 5-16 metų mokiniams, kurie buvo suskirstyti į grupes pagal amžių.  Lietuvių Fondas sveikina nugalėtojus, linki jiems gražios vasaros, o po atostogų kviečia vėl sugrįžti į lituanistines mokyklas. LF informacija
daugiau

Los Andžele pristatytas G. Žickytės dokumentinis filmas

Gegužės 9-15 dienomis Los Andžele vyko Europos Sąjungos kino festivalis „Starring Europe – New Films from the EU“, kurį kartu su kino asociacija „American Cinematheque“ organizuoja Lietuvos generalinis konsulatas Los Andžele ir Austrijos, Belgijos, Čekijos, Estijos, Italijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Suomijos, Prancūzijos, Vengrijos ir Vokietijos konsulinės įstaigos. Šių metų programoje buvo parodytas daug tarptautinių apdovanojimų laimėjęs Giedrės Žickytės režisuotas dokumentinis trumpametražis filmas „I‘m Not From Here“, kuris sulaukė Los Andželo žiūrovų dėmesio ir simpatijų. „Labai džiaugiuosi, kad mūsų filmas grįžta į Los Andželo kino teatrus tokio puikaus festivalio programoje. Šį filmą Jungtinėse Amerikos Valstijose pirmąkart pristatėme prieš pusę metų vykusiose prestižinėse „Tarptautinės dokumentikos asociacijos“ ir „The
daugiau

Čikagoje surengti Lietuvos atstovybių darbuotojų mokymai

Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje balandžio 26–28 dienomis įvyko regioniniai mokymai Lietuvos ambasadų Pietų Afrikos Respublikoje, Kanadoje, JAV, Lietuvos generalinių konsulatų Niujorke, Čikagoje, Los Andžele ir San Paule darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su vizų prašytojais. Mokymai surengti įgyvendinant Nacionalinio vidaus saugumo fondo finansinės paramos 2016–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą „Vizų tarnybų darbuotojų mokymai, I etapas“. Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atstovų vedamų mokymų metu aptarti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą, praktinio taikymo klausimai, vizų informacinės sistemos naudojimo praktiniai aspektai, darbo su išorės paslaugų teikėjais praktika, nagrinėti kiti aktualūs vizų išdavimo ir vidaus darbo organizavimo klausimai, t
daugiau

LTSC lankėsi svečias iš Portlando

Loreta Timukienė ir Vilius Žalpys Balandžio 25 d. sulaukėme svečio iš Portlando (OR) – JAV lietuvių istorija besidomintis Vilius Žalpys mūsų archyvuose praleido kelias dienas ieškodamas archyvinės medžiagos savo ruošiamai knygai apie pirmuosius lietuvius, įsikūrusius Šiaurės Vakarų Amerikoje. Svečias džiaugėsi mūsų fonduose radęs įdomios ir vertingos istorinės medžiagos. V. Žalpys jau ne pirmi metai domisi JAV lietuvių istorija, yra sukaupęs nemažai medžiagos apie Vakarų pakraštyje gyvenusius lietuvius. Prieš keletą metų surinkęs lėšų pastatė du atminimo paminklus Roslyn ir Cle Elum kapinaitėse palaidotiems lietuviams ir pasirūpino, kad tos kapinaitės būtų sutvarkytos. Svečias atsivežė trispalvę, kurią jis gavo dovanų iš savo tetos – šią Lietuvos vėliavą 1919 m. pasiuvo Viliaus močiutė Marija Žalpienė, paprašyta Lietuvos diplomato Broniaus Kazio Ba
daugiau

Holokausto atminimo dienos minėjimas Vašingtone

Lietuvos ambasada JAV kartu su partneriais - JAV Valstybės departamentu bei Japonijos ir Izraelio ambasadomis JAV - surengė Holokausto dienos (Yoma HaShoah) minėjimo renginį, skirtą Japonijos generalinio konsulo Kaune 1939-1940 m. Čijunės Sugiharos atminimui. 1940 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais Japonijos diplomato išduotos vizos išgelbėjo tūkstančius žydų kilmės asmenų. Renginio metu atsiminimais dalinosi garbės svečias Leo Melamedas, Čikagos akcijų biržos įkūrėjas, litvakas, kuris, būdamas 8 metų, buvo išgelbėtas 1940 metais Kaune Č. Sugiharos išduotos vizos L. Melamedo šeimai. Į renginį jis atvyko iš Čikagos, kartu su žmona Betty ir dukra Idelle. Renginį pradėjęs JAV Valstybės departamento specialusis pasiuntinys Holokausto klausimams Thomas Yazdgerdi, sveikindamas susirinkusius ir dėkodamas renginio partneriams bei garbės svečiui Leo Melamedui, s
daugiau

KFF stipendininkai Yale universitete pristatė savo darbus

Jonas Kazickas ir Vaidotas Vaičaitis Jonas Kazickas džiaugėsi galimybe dalyvauti dviejų dr. Juozo P. Kazicko podaktarinės stažuotės stipendininkų Yale universitete prezentacijose. Talentingi stipendininkai, Jolanta Mickutė ir Vaidotas Vaičaitis, pristatė be galo įdomią savo darbų apžvalgą eilėje Baltijos Studijų paskaitų Yale universitete. Jolanta Mickute, Istorijos fakulteto docentė Vytauto Didžiojo universitete, diskutavo tema „Apie lenkų zionizmą ir jo moteris, arba kaip tradicinės „žydų dukterys“ tapo pionierėmis (1918-1939)“, o Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, pristatė paskaitą „Konstitucionalizmo sąvoka šiuolaikinėje Lietuvoje“. Abu stipendininkai tęs savo darbus Yale universitete iki pavasario semestro pabaigos. Kandidatai JPK stažuotei ateinantiems 2017-2018 metams, prašome kreipkitės per portalą „Interfo
daugiau

Prisimenant Dr. Juozą P. Kazicką

Prisiminkime Dr. Juozą P. Kazicką (1918.04.16 - 2014.07.09), Kazickų Šeimos Fondo įkūrėją, kuris būtų šventęs savo 99-ąjį gimtadienį. Susikaupkime maldai, kartu su jo vyriausiojo sūnaus Juozo M. Kazicko atminimo žodžiais Tėveliui: „Galima paklausti: „Ką mes šiandien iš čia išsinešim?“ Ypatingą gyvenimą. Už nesuskaičiuojamų dosnumo ir gerumo poelgių, už daugybės nuotykių ir žygių, sėkmių ir nesėkmių, kurie reiškėsi kaip išoriniai mano Tėvo gyvenimo veiksniai, slypėjo ir vidiniai principai, kuriais jis valdė savo gyvenimą. Visad bandžiau suprasti, kaip tokios kuklios kilmės vyras sugebėjo užkopti į tiek kalnų, užmegzti tiek ryšių ir pakeisti tiek daug gyvenimų. Ir galvoju, kad supratau, kaip. Už proto, išmanumo ir žavesio slypėjo mano Tėvo supratimas apie kilnumo svarbą. Nėra jokios abejonės, kad mano Tėvas buvo kilnus žmogus, tačiau kalbu n
daugiau

Iš kokių vadovėlių mokosi Čikagos lituanistinių mokyklų mokiniai?

Šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose veikia 40 lituanistinių mokyklų, kuriose mokosi 2 180 mokinių, dirba 305 mokytojai. Čikagoje ir jos apylinkėse yra įsikūrusios 4 lituanistinės mokyklos, dvi iš jų – Maironio lituanistinė mokykla Lemonte, IL ir Čikagos lituanistinė mokykla (ČLM) – pagal mokinių skaičių yra didžiausios Amerikoje. JAV ketvirtokai apie gamtą mokosi iš trijų vadovėlio „Lietuvos gamta“ dalių Kaip žinome, svetur augančių lietuvių gimtosios kalbos žinios neprilygsta jų bendraamžių Lietuvoje žinioms. Todėl jiems netinka Lietuvoje naudojami lietuvių kalbos, istorijos, gamtos pažinimo ir kiti vadovėliai. Užsienio lituanistinėse mokyklose dirbantys mokytojai turi gerai pasukti galvą, kad jų dėstoma medžiaga atitiktų jų mokinių lietuvių kalbos žinias ir lygį. Vienas iš kelių – pritaikyti Lietuvoje išleistus vadovėlius savoms reikmėms. Dar
daugiau