Amerikos ukrainiečių bendruomenė pagerbė L. Linkevičių

Spalio 11 d. Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas dalyvavo Ukrainos nacionalinės naujienų agentūros (Ukrainian National Information Service, UNIS) 40-mečio minėjime, kuriame metiniu apdovanojimu už paramą Ukrainos suverenitetui ir nepriklausomybei buvo pagerbtas ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Renginio akimirka Ambasadorius R.Kriščiūnas ir UNIS direktorius M.Sawkiw „Šiandien Lietuva yra artima Ukrainos draugė ir sąjungininkė. Agresija prieš Ukrainą yra ir agresija prieš Euroatlantinę bendruomenę vienijančias vertybes.  Todėl šioje kovoje jūsų šalis nėra viena, – savo padėkoje Ukrainos nacionalinei naujienų agentūrai pažymėjo Lietuvos ministras. – Savo ruožtu, mes taip pat esame dėkingi jūsų organizacijai už nenuilstančias pastangas informuojant visuomenę apie didžiausią pavojų Europos laisvei XXI a. Tai yra mus v
daugiau

Omahoje vyko JAV Lietuvių bendruomenės Tarybos sesija

Spalio 6-8 dienomis Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių bendruomenės XXI Taryba surengė III sesiją Omahos mieste, Nebraskos valstijoje. Tarybos sesijos išvakarėse Omahoje veikiančios susigiminiavusių miestų asociacijos ir Šiaulių-Omahos susigiminiavusių miestų komiteto pirmininko Gedimino Murausko iniciatyva buvo surengtas apsilankymas lietuvių liaudies medžio skulptūrų „Saulės takas“ parodoje ir naujo „Jūratės ir Kastyčio“ skulptūrų komplekto kūrimo pristatymas, svečiams koncertavo Šiaulių universiteto mišrusis choras „Studium“, renginyje dalyvavo Šiaulių universiteto vadovybė. III-oje sesijoje dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės atstovai iš daugiau kaip 20 JAV valstijų, prie jų taip pat prisijungė išeivijos lietuviai iš kitų pasaulio šalių ir Lietuvos. Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos generalini
daugiau

Los Andžele sutiktas Jurgis Didžiulis

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Los Andžele sutiktas atlikėjas Jurgis Didžiulis, kuris atvyko į JAV vakarų pakrantę pristatyti savo inicijuoto projekto „To Be LT“. Šio projekto tikslas - telkti lietuvių ir kilusiųjų iš Lietuvos bendruomenes, išgirsti jų unikalias istorijas ir gyvus pasakojimus, ką reiškia būti lietuviu, gyvenant toli nuo pačios Lietuvos. Konsulas D. Gaidys ir atlikėjas J. Didžiulis „Seniau sakydavau, kad esu pusiau kolumbietis ir pusiau lietuvis, tačiau dabar suprantu, kad esu ir šimtaprocentinis kolumbietis, ir šimtaprocentinis lietuvis“, – sakė J. Didžiulis. Anot atlikėjo, Lietuva nėra vien tik teritorija, apibrėžta aiškiomis sienomis. „Nėra „jie ten“ ir „mes čia“. Visų pirma, tai visame pasaulyje kuriantys, jos tradicijas puoselėjantys žmonės. Savo kelionėmis norime parodyti, jog Lietuva iš tiesų yra viena didelė be
daugiau

„Hood to Coast“ su lietuviais šiemet prabėgo ir generalinis konsulas

Pastaraisiais metais vasaros pabaigoje visos sportui neabejingos Lietuvos akys tradiciškai nukreiptos į krepšininkus, būtent rugpjūčio mėnesį vyksta Senojo žemyno arba net pasaulinio masto varžybos, kuriose mūsų vyrai paprastai laikomi rimtais pretendentais į aukščiausios prabos medalius. Lietuviai už Atlanto neatsilieka nuo savo tautiečių Nemuno krašte, kiek įmanydami palaiko Lietuvos rinktinę ir iš Amerikos, o taip pat randa kitokių būdų, kaip per sportą garsinti savo šalį svetur. Štai jau ketvirti metai Portlando apylinkėse gyvenantys Inga Sadaunikaitė-Kozhevnikov su savo vyru Andrejum bei Giedrė ir Vilmantas Babarskai, pasitelkę į pagalbą po porą „legionierių“ iš Meksikos ir Rusijos, garsina Lietuvą šioje - Šiaurės Vakarų - pakrantėje. Lietuvių komanda su „Hood to Coast“ bėgikus laiminusiu Didžiapėdžiu Prieš 35 metus pradėtame organizuoti pusant
daugiau

National Lithuanian American Hall of Fame

2009 metais buvo įsteigta organizacija, kuri deda visas pastangas, kad žmonės, kurie gal ir dešimtmečius negalvoję apie savo šaknis, vėl priartėja prie Lietuvos - tai National Lithuanian American Hall of Fame. Organizacijos įkūrėjas ir pirmininkas Jonas Platakis turėdamas šią mintį galvoje įkūrė ir puoselėja šią organizaciją. 2013 metais ši mintis suklestėjo, kai rugpjūčio 24 d. į šiuos Šlovės Rūmus buvo įtraukti Dick Butkus, Rūta Lee, ir jau miręs Johnny Unitas, kuris buvo atstovaujamas savo sūnaus John C. Unitas, Jr. Šiame pirmame National Lithuanian American Hall of Fame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos konsulas Marijus Gudynas, buvęs Chicago Black Hawks ledo rutulio komandos žaidėjas Bobby Hull ir buvę Chicago Bears futbolo komandos žaidėjai: Dan Hampton, Doug Buffone, Ed O‘Bradovich ir Saun Gayle. Per šį renginį jautėsi lietuviška
daugiau

Lietuviškoji Amerika – interaktyviame žemėlapyje

Kur išleistas pirmasis lietuviškas romanas? Kur atsirado pirmasis lietuvių pučiamųjų orkestras? Kur palaidotas rašytojas Antanas Škėma? Filadelfijos Lietuvių muzikos salė Šenandojos Šv. Jurgio lietuviškoji bažnyčia Hadsono Šv. Kryžiaus lietuviškos kapinės Maunt Karmelio Lietuvių socialinis klubas Visų šių vietų reikia ieškoti ne Lietuvoje, o Amerikoje! Ten, anapus Atlanto – ir šimtai senų didingų lietuviškų bažnyčių bei vienuolynų, gausybė įspūdingų lietuviškų paminklų, kapinių, muziejų. Yra net miestų, kuriuose kas šeštas ar net kas trečias žmogus – lietuvių kilmės. Šias ir kitas Lietuvai svarbias vietas iš užmaršties ištraukti pasiryžo tinklapio „Gabalėliai Lietuvos“ komanda, rugsėjį išvykstanti į pačią „lietuviškiausią“ JAV dalį: šiaurės rytus. Jų pasiūlytas projektas „Tikslas: Amerika“ – vienas Vyriausybės kanceliarijos valstyb
daugiau

Lituanica parke atidengtas paminklinis akmuo

Prie pat Michigan ežero Indianoje esančiame Lituanica parke įvyko žymus renginys. Prieš 50 metų įkurtam parkui suteiktas pavadinimas buvo tik dokumentuose ir žmonių atmintyje. Pastatyti paminklinį akmenį su parko pavadinimu – „Lituanica Park“ – Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubo nariams mintis kilo jau seniai. Paaukojus tam tikrą sumą pinigų buvo užsakytas akmuo ir jame išrėžtas parko pavadinimas. Šių metų rugpjūčio 5 dieną iš Indianos ir Čikagos atvyko lietuviai ir kiti svečiai. Visi pakiliai nusiteikę rinkosi į gegužinę Lituanica parke. Beverly Shores klubo pirmininkė Dr. Rūta Sidabras pasveikino visus susirinkusius su Lituanica Park pavadinimo paminklinio akmens atidengimo proga. Ji paminėjo, kad ši iškilminga ceremonija žymi Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 100-metį ir Lituanica parko 50-metį. Ji pristatė svečius: Rafi Wilkenson - Lit
daugiau

Lietuvių Fondas išpildė SLA prašymą

Į Lietuvių Fondą 2017 m. pavasarį su prašymu „SLA pastato gatvės fasado restauracija“ kreipėsi Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) – seniausiai veikianti JAV lietuvių visuomeninė organizacija, Jono Šliūpo įkurta 1886 metais. Nuo 1910 metų SLA organizacija įsikūrusi pastate, kuris tapo draugijos būstine, buvo laikraščio „Tėvynė“ raštine ir spaustuve. Deja, pastatas senas, reikalingas remontas, o tam reikia daug resursų. Peržiūrėjęs prašymą, LF nutarė iš dalies finansuoti šį projektą. SLA būstinėje (307 W. 30th Street NY, NY) yra sukauptas didžiulis organizacijos veiklos archyvas. SLA – sena lietuviška organizacija, naujos vadovybės dėka atsinaujina: vis dažniau čia vyksta parodų atidarymai, koncertai, pradėti priiminėti oficialūs svečiai iš Lietuvos, susirenka žmonės ir tiesiog pabendraujama. Susivienijimo būstinėje uoliai darbuojasi savano
daugiau

Gerus darbus Lietuvai dovanojo gimnazistai iš JAV

Keturias savaites 15 gimnazistų iš įvairių Amerikos valstijų ir Kanados dalyvavo LISS (Lietuvių išeivių studentų stažuotės) programos projekte „Gimnazistai – Lietuvai!“. Ši savanoriavimo programa skirta paaugliams, norintiems susipažinti su kasdieniniu bei kultūriniu Lietuvos gyvenimu ir savo labdaringu darbu prisidėti prie Lietuvos gerovės kėlimo. Ugdymo įstaigose, kuriose mokosi atvykę gimnazistai, yra būtina surinkti tam tikrą skaičių socialinio darbo valandų. Šiam tikslui pasiekti jaunuoliai pasirinko Lietuvą. Paklausite, kodėl? Būtent čia yra daugumos iš jų tėvelių šaknys. Šios vasaros programos dalyviai iš tolimiausių kampelių Lietuvoje susirinko birželio 28–ąją ir išvyko lygiai po mėnesio. Per tą laiką gimnazistai savanoriavo Kaune vykusiose X–ose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, tvarkė aplinką Verkių regioniniame parke, pagalbininkais bu
daugiau

„Dainavoje“ vyko Sendraugių ateitininkų stovykla

Praėjusią savaitę „Dainavoje“ vyko Sendraugių Ateitininkų stovykla, kurioje paskaitą skaitė ir Generalinis konsulas Mantvydas Bekešius. Dėkojame Dainai Čyvas ir visiems Ateitininkams už kvietimą ir nepaprastai šiltą priėmimą bei dalinamės keletu akimirkų iš nuostabaus Lietuvos kampelio Mičigano valstijoje. LR generalinio konsulato Čikagoje informacija
daugiau