Karpiniai ir lino bei medžio raižiniai Čiurlionio galerijoje

Čiurlionio galerija (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) kovo 25 d., šeštadienį, 6 val. v. maloniai kviečia į parodos „Mūsų Lietuva“ (iš ciklo „Šeimos“) atidarymą. Joje pamatysite „Aukso vainiko“ laureatės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės karpinius, lino ir medžio raižinius ir  „Sidabro vainikėlio“ laureatės Adelės Bražėnaitės medžio raižinius. Atidaryme dalyvaus abi autorės. Odeta su dukra Adele šių metų Kaziuko mugėje Vilniuje Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė iš profesinio pašaukimo – pedagogė, iš sielos atliepimo – menininkė ir poetė, tautodailininkė, karpinių, linoraižinių ir margučių meistrė, grafikė. Rokiškio krašto dukra jau ketvirtį amžiaus gyvena Utenoje. Dar studijų universitete laikais paviliojęs karpinių menas iš pomėgio tapo saviraiška – karpinių miniatiūros, teminiai ciklai, atvirukai, ekslibriai, knygų iliustracijos. Kūrybinė patirtis sud
daugiau

Renginiai Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

Paroda Arlingtone Kovo 9 – balandžio 17 d. Arlingtono viešojoje bibliotekoje (Arligton Public Library, 1015 N.Quincy St., Arlington, VA 22201) veiks paroda „No Home To Go To“, apie daugelio lietuvių, latvių ir estų kelionę į Vakarus ir Ameriką Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje. 1944-1952 m. tūkstančiai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje paliko gimtuosius namus, baimindamiesi sovietų represijų, teroro ir tremties. Parodą, kuri apkeliavo daugelį Amerikos ir Lietuvos miestų, buvo demonstruojama ir Kanadoje, parengė Balzeko lietuvių kultūros muziejus. *** Kiaušinių dekoravimo pamoka Kovo 25 d., 10 v. r., Balzeko lietuvių kultūros muziejus (6500 S.Pulaski Rd., Chicago, IL) kviečia į velykinių kiaušinių dekoravimo pamoką. Jos instruktorius menininkas Donatas Astras susirinkusius mokys lietuvių tradicinės dažytų kiaušinių skut
daugiau

Dr. R. Vito paskaita

Artėja Lietuvos Nepriklausomybės, Vasario 16 ir Kovo 11-osios, džiugios šventės, tarp kurių įsiterpia skaudūs Lietuvos okupacijos metai. Kol buvome „geležine uždanga“ atskirti nuo laisvojo pasaulio, JAV iškėlė Stimpsono doktriną - nepripažinti teritorijų užgrobimo jėga, bei remiantis šia doktrina 50 metų vykdė Baltijos valstybių aneksijos nepripažinimo politiką. Stimpsono doktrina kilo iš principo ex injuria jus non oritur (teisės pažeidimas nesuteikia jokių teisių ar naudos pažeidėjui). Doktrinos pagrindu tapo JAV Valstybės sekretoriaus Henry L. Stimsono 1932 metų nota Japonijos ir Kinijos vyriausybėms dėl Japonijos invazijos į Mandžiūriją. Daugiau apie JAV ir Lietuvos ryšius Šaltojo karo metu papasakos Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro (LTSC) Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas. Mokslo daktaro laipsnį politiniuose moksluose jis įgijo Loyol
daugiau

Receptų knyga „Izraelio skoniai. Šventės ir kasdiena“ pristatoma Čikagoje

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas su Izraelio generaliniu konsulatu Vidurio Vakarams, rengia lietuvės autorės Nidos Degutienės receptų knygos „A Taste of Israel. From Classic Litvak to Modern Israeli“ (liet. „Izraelio skoniai. Šventės ir kasdiena“) pristatymą Čikagoje, kuris vyks šių metų sausio 18 d., trečiadienį, 6:00 val. vakaro Moadon Kol Chadash žydų kultūros centre (2464 N Clybourn Ave, Chicago, IL). Vakaro metu N. Degutienė pasakos apie savo sudarytą žydiškų receptų, kurie dažnai persipina su prieškario Lietuvos kulinariniu paveldu, knygą bei kelerius gyvenimo Izraelyje metus, kuriuos praleido kaip Lietuvos ambasadoriaus Izraelyje žmona, o taip pat kartu su norinčiais pagamins vieną knygoje aprašytų desertų. Renginio svečiai turės unikalią galimybę paskanauti keleto skirtingų patiekalų, kuriuos pati knygos autorė
daugiau

Lietuviškas miuziklas atkeliaus į Čikagą

Didžiausias ir brangiausias lietuviškas miuziklas „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“, kurio režisierė ir choreografė - Anželika Cholina, 2018 metais debiutuos JAV, Čikagos „Auditorium Theatre“ scenoje.  Miuziklu taip pat sužavėti ir aktyviai domisi Kinijos agentai, deramasi dėl galimybės pristatyti kūrinį toje šalyje. O šiuo metu miuziklas vis dar rodomas lietuviškoje scenoje. Čikagos centre esančioje istorinėje, 4 000 vietų turinčioje „Auditorium Theatre“ salėje, įvyks vienintelis miuziklo parodymas, skirtas Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Miuziklas - tarsi tiltas, sujungsiantis Lietuvą ir jos išeivius. Čikagoje drauge su trupe iš Lietuvos miuzikle debiutuos ir vietos lietuvių choras „Dainava“, vadovaujamas Dariaus Polikaičio. Čikagos lietuvių bendruomenė „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legendą“ sekė nuo pat
daugiau

Apie Vėlines Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje

Visų Šventųjų šventė ir Vėlinių mišios Lapkričio 1 d., antradienis, yra Visų Šventųjų diena – viena iš kelių katalikams privalomų švenčių. Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 8 val. r. ir 7 val. v. Vakarinės arba Vėlinių Mišios tą dieną bus aukojamos už mirusius; giedos kamerinis choras. Visi, negalintys aplankyti savo artimųjų kapų, esate laukiami Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Po 7 val. v. Mišių vyks Vėlinių eisena į Kryžių kalnelį. Uždegsime žvakes, maldomis ir giesmėmis prisiminsime savo amžinybėje besiilsinčius brangius artimuosius. Kviečiame dalyvauti!  Vėlinių novena Vėlinių novena prasidės lapkričio 1 dienos vakarą ir baigsis lapkričio 10 d. Kviečiame jūsų mirusiųjų vardus užrašyti ant žalių vokelių, kuriuos rasite prie įėjimo į bažnyčią, taip pat zakristijoje ir raštinėje. Galima surašyti kiek tik norima mirusiųjų, kurie at
daugiau

Renginiai Balzeko muziejuje

Savo 50-metį švenčiantis Balzeko lietuvių kultūros muziejus Metų moterimi išrinko Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę už lyderystę ir pasišventimą kuriant demokratinę, saugią ir nepriklausomą Lietuvą. Kviečiame visus į pokylį šeštadienį, spalio 29 d., 6 val. vakaro, kuris įvyks Drake Oak Brook viešbutyje, Three Oaks salėje 2301 York Road, Oak Brook, Illinois 60523. Telefonas užsiregistravimui ir pasiteiravimui: 773-582-6500. P.S. Prezidentė pokylyje nedalyvaus. Pokylio svečius ji pasveikins iš Prezidentūros Vilniuje. *** Šeštadienį, lapkričio 12 d., 2 val. po pietų Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) Tony Mankus pristatys savo knygą Chicago Tango. Tai teisinis trileris, kuriame daugybė netikėtumų. Renginyje dalyvaus Alexander Rimas Domanskis. Jaunas mokesčių advokatas Dennis Brunt gauna neį
daugiau

Kviečiame į kvėpavimo terapijos užsiėmimus

LAPKRIČIO 2-15 d. į Čikagą atvyksta viena įdomiausių Europoje kvėpavimo terapijos mokytojų Dalia Beata Kasmauskaitė (Lietuva). Ar kada susimąstėte, kad vienaip kvėpuojame būdami liūdni ir visai kitaip – kai mums linksma? Išgyvendami labai stiprias emocijas – baimę, pyktį ir pan. – neretai patiriame būseną, kuomet emocijos „užgniaužia kvapą“. Visos mūsų patirtys „įsirašo“ į kūną ir lieka čia net seniai pamiršus išgyventas emocijas, formuoja mūsų elgesio, kvėpavimo įpročius, įtakoja kasdienius sprendimus ir savijautą. Šiuolaikinis pasaulis, nuolat greitėjantis gyvenimo tempas, stresai ir įtampos išvargina. Žmonės ima ieškoti greito atsipalaidavimo vartodami alkoholį, raminamuosius. Tačiau pastarieji suteikia tik laikiną palengvėjimą. Jų liekamosios pasekmės atneša dar didesnį fizinį, o vėliau ir mentalinį balastą. Viskas kaupiasi. Nepadėdami savo fi
daugiau

Kviečiame balsuoti 2016 m. spalio 23 d. vyksiančiame II-ame LR Seimo rinkimų ture

Pasibaigus I-ajam rinkimų į LR Seimą turui, ir nei vienam iš kandidatų Naujamiesčio vienmandatinėje apygardoje nesurinkus pakankamo kiekio balsų, skelbiamas II-asis rinkimų turas, kuris vyks 2016 m. spalio 23 d. Naujamiesčio apygardoje bus balsuojama už vieną iš dviejų daugiausia rinkėjų balsų surinkusių kandidatų: Virgilijų Alekną (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis) arba Žygimantą Pavilionį (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai). II-ajame rinkimų ture taip pat bus galima balsuoti dviem būdais: - arba gavus biuletenius paštu (jei pasirinkote tokį balsavimo būdą registracijos metu, jums bus išsiųsti balsavimo biuleteniai anketoje nurodytu adresu). - arba rinkimų dienomis asmeniškai atvykus į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Čikagoje arba balsavimo punktą Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Lietuvių Fondo konferencijų kambary
daugiau

Jubiliejinės 30-osios Los Andželo lietuvių dienos

Užsienio reikalų viceministras M.Bekešius su Holivudo lietuvėmis Rūta Lee ir Ann Jillian, šimto metų sukaktį švenčiančiomis L. Vilimienė ir G. Valaitiene bei kt. Šį savaitgalį vyko jubiliejinės 30-osios Los Andželo lietuvių dienos. Šventėje dalyvavęs užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius pabrėžė Lietuvai ypatingą diasporos vaidmenį, JAV lietuvių stiprią paramą kelyje į nepriklausomybę, vėliau – į narystę NATO. „Esate puikus pavyzdys jaunoms besikuriančioms lietuvių bendruomenėms kitose šalyse, kaip užsienyje gyvenantys lietuviai gali prisidėti prie Lietuvos vardo garsinimo, vykdyti aktyvią veiklą puoselėjant lietuvybę gyvenamojoje šalyje ir įgyvendinti įvairius kultūros, švietimo ar labdaringus projektus. Lietuvai svarbu, kad užsienio lietuvių organizacijos būtų stiprios, gebančios kelti mūsų valstybei svarbius politinius klausimus ir ras
daugiau