Pasirinkę gyvenimą

Pasisiūliau Anoniminių Alkoholikų lietuvių draugijai apie juos parašyti. Jų veikla keičia žmogaus gyvenimą į gerą. Ir ne tik vieno žmogaus, bet ir jo aplinkos: artimųjų, draugų, bendradarbių. Anoniminių Alkoholikų (AA) draugijos susirinkimai lietuvių kalba vyksta Pasaulio lietuvių centro konferencijų salėje du kartus per savaitę: sekmadieniais nuo 7 val. v. iki 8 val. v. ir trečiadieniais nuo 8 val. v. iki 9 val. v. Valandą prieš kiekvieną šių susirinkimų renkasi naujokai, ateinantys pirmą kartą, taip pat lankantys grupę pirmus metus. Tad sekmadieniais nuo 6 val. v. ir trečiadieniais nuo 7 val. v. laukiamas kiekvienas, apsisprendęs ateiti. Alkoholikų šeimos nariai ir artimieji yra susibūrę į grupę „Al-Anon“, ir jų susirinkimai vyksta taip pat PLC konferencijų salėje sekmadieniais nuo 7 val. v. Pasiteirauti galite telefonais: 630-674-5414 ar
daugiau

Gedulo paramos grupės

Pradedant spalio 12 d., 6 v.v., Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St, Lemont, IL) kambaryje „Pas Prelatą“, prie Koplyčios, keturis trečiadienius iš eilės vyks Gedulo paramos grupės. Grupę organizuoja Seasons Hospice, ją veda Psichologinės ir dvasinės paramos draugijos narė, kapelionė Nora Aušrienė. Grupė nemokama, vedama lietuvių kalba. Visais klausimais galite pasiteirauti telefonu: 773 474 3985. Grupės tikslas yra padėti neseniai ar prieš kurį laiką praradusiems artimą žmogų, išgyvenantiems netektį. Kapelionė Nora Aušrienė sako, jog prieš didžiąsias metų šventes gedulas išgyvenamas aštriau, stipriau jaučiama artimųjų netektis, ypač – emigracijoje, todėl grupė padės sušvelninti dvasinį skausmą. Sielvartas gali sekinti ir izoliuoti. Praradimo skausmas gali riboti aktyvumą ir mažinti jūsų dėmesį tiems, kuriems jo reikia – artimiesiems. At
daugiau

Tikinčiuosius suburs ypatingas svečias

Šiuo metu pas mus Čikagoje vieši iš Kauno atvykęs Jo Ekselencija arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, kuriam teks ne viena garbinga ir maloni pareiga. Šį sekmadienį, spalio 2 dieną 11 valandą ryto Jo Ekselencija Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos Bažnyčioje suteiks Sutvirtinimo sakramentą misijos studentams. Po iškilmių visi nuoširdžiai kviečiami į PLC Pokylių salėje vyksiančius „Rudens pietus“ vaišintis ir pabendrauti su sakramentą priėmusiu jaunimu ir arkivyskupu Virbalu. Jo Ekselencija taip pat ir į specialią konferenciją antradienį, spalio 4 dieną, 7 valandą vakaro Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijoje. Konferencijos tema: „Bažnyčia – Tėvo namai, kuriuose yra vietos visiems. Pranciškaus rodomos kryptys“. Iš Čikagos arkivyskupas atgal į Lietuvą neskubės - jis vyks į Šiluvos Dievo Motinos koplyčios, esančios Vašingtono bazilikoje, 50-ties metų jub
daugiau

Šeimos, meilės ir muzikos šventė

Sekmadienį, spalio 16 dieną, pirmą valandą po mišių Marquette Parko bažnyčioje, vyks Juditos Leitaitės koncertas. Solistei talkininkaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio vaikų choras „Vyturys“, vadovaujamas Dariaus Polikaičio, ir Alinos Šimkuvienės vaikų choras „Svajonė“. Niekas taip nesuartina šeimos, kaip kartu patirti įspūdžiai, ir nieko nėra geresnio už malonius, iki širdies gelmių nuvilnijančius muzikos garsus, taip artimus visoms kartoms, taip naujai skambančius iš profesionalių atlikėjų ir jaunų vaikų lūpų. Tokių dainų, kaip A. Raudonikio „Švelnumas“ pagal E. Selelionio žodžius, R. Racevičiaus „Atsiliepki tu manoj dainoj“ St. Žlibino žodžiais ir T. Leiburo pagal L.Vilkončiaus žodžius „Prie pasakų miesto“, neįmanoma ištrinti iš atminties. Jie vėl skambės gražiuose Marquette Parko bažnyčios skliautuose jungdami ir jaunus, ir senus. Meco Soprana
daugiau

Marquette Parko bažnyčios svečiuose – Judita Leitaitė

Sekmadienį, spalio 16 dieną, pirmą valandą po mišių Marquette Parko bažnyčioje, vyks Juditos Leitaitės koncertas. Solistei talkininkaus Dariaus Polikaičio vaikų choras „Vyturys“, Alinos Šimkuvienės vaikų choras „Svajonė“ ir Čikagos Lituanistinės Mokyklos vaikų choras, vadovaujamas Dalios Gedvilienės. Čia jau penktas „Po angelo sparnu“ koncertas. Šių koncertų tikslas – edukacinis. Auginamės jaunąją kartą tam, kad pratęstų garbingas muzikines lietuvių tautos tradicijas, kad jaunieji išsilavintų muzikinį skonį ir mokėtų atskirti tikrąjį, sielos gelmes atveriantį meną nuo populiaraus ir komercinio. Stengiamės sujungti geriausius Lietuvos profesionalus su išeivijoje augančia karta. Mums reikia stengtis padėti vieni kitiems, mums reikia puoselėti ir išsaugoti tokią gražią bažnyčią, kurios architektūrą ir akustiką gyrė ne vienas pasaulinio lygio muzikan
daugiau

Evelina Puzaitė koncertuos Čikagos kultūros centre

„Jaudinantis atlikimas ir nepakartojamas temperamentas...“. „Jos grojimas visada gražus ir techniškai rafinuotas... Nuostabios spalvos bei tekstūra išlaikant absoliutų aiškumą pačiuose virtuoziškiausiuose ir sudėtingiausiuose pasažuose“, – tai užsienio kritikų atsiliepimai apie žinomą pianistę, Lietuvių Fondo stipendininkę (2005, 2006, 2007 metais) Eveliną Puzaitę. Lietuvių Fondą pasiekė žinia, kad š. m. spalio 12 d. 12:15 val. p. p. Evelina Puzaitė koncertuos Čikagos kultūros centro Preston Bradley salėje (Preston Bradley Hall, Chicago Cultural Center). Lietuvių Fondas nuo 1967 metų kasmet teikia stipendijas įvairių studijų studentams. Malonu, kad buvę LF stipendininkai patenkina organizacijos narių lūkesčius ir sėkmingai siekia profesinių aukštumų. Džiaugiamės ir Evelinos laimėjimais. Evelinos gabumus muzikai pirmoji pastebėjo jos mama Irena P
daugiau

Seminaras „Emocinis gerbūvis mūsų gyvenime“

Rugsėjo 11 d., sekmadienį 1:00 - 3:00 p.p. Ateitininkų Namuose (1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439) visi kviečiami į seminarą „Emocinis gerbūvis mūsų gyvenime“. Seminare bus pateikti trys aktualūs pranešimai. Tema „Depresija ir nerimas“ kalbės Aušra Tauginaitė, psichologė (LPC). Depresijos simptomai daugeliui yra pažįstami: energijos stoka, svorio padidėjimas arba sumažėjimas, liūdesys, kaltės ir beviltiškumo jausmas, mintys žudytis – bet kaip padėti sau? Kas gali padėti? Kur ieškoti pagalbos? Psichologė Saulena Antanavičienė (NCC, LCPC) gvildens temą „Tarpusavio santykiai: problemos ir galimi sprendimai“. Nesusikalbėjimas, nesusipratimai, konfliktai gali kilti bendraujant, tik svarbu, kaip į juos reaguoti ir spręsti. „Streso valdymo bei mažinimo būdai“ – kalbės Inga Wilke, psichologė, jogos instruktorė. Ar stresas yra pavojingas? Kaip va
daugiau

LR ambasados turnyras Vašingtone spalio 8 d.

LR ambasada su Čikagos Jaguarais Sveiki krepšinio mylėtojai - dideliam Rytų pakrantės sportuojančiųjų džiaugsmui pranešame, kad šiemet tradicinis Lietuvos ambasados krepšinio mėgėjų turnyras vėl sugrįžta į Vašingtoną! Vienos dienos trukmės turnyrą numatome surengti spalio 8 d., šeštadienį, Southern Regional Rec Center (7007 Bock Road, Fort Washington, MD 20744), kur analogišką turnyrą suorganizavome 2014 m. Varžybų laikas – nuo 9:00/9:30 val. r. iki maždaug 5 val. v. Po turnyro 6 val. v. seks priėmimas Lietuvos ambasadoje Vašingtone. Stengsimės komandinio mokesčio nekelti, ir šiais metais jis bus $300 komandai. Į krepšinio turnyrą registruotis galima skambinant Laurynui tel. 203-895-7147 arba rašant el. paštu rytupakrante@yahoo.com. Valdas Adamkus apžiūri sporto parodą Į krepšinio turnyrą registruotis galima skambinant Laurynui tel. 203-895-7147 a
daugiau

Lietuviškos kanklės skambės Pasaulio muzikos festivalyje Čikagoje

Rugsėjo 22 d. ir 23 d. kanklių virtuozė ir vokalistė Indrė Jurgelevičiūtė atstovaus Lietuvą aštuonioliktame kasmetiniame Pasaulio muzikos festivalyje Čikagoje „World Music Festival Chicago“, kuris vyks rugsėjo 9 d. – 25 d. Šiais metais festivalyje itin daug dalyvių – virš 60 atlikėjų bei grupių iš 27 valstybių, tarp kurių pirmą kartą bus ir Lietuva. Nuo 1999 m. Čikagoje rengiamame Pasaulio muzikos festivalyje jau pasirodė virš 750 atlikėjų, tačiau jis ir toliau stebina grupių unikalumu bei įvairove. Indrės Jurgelevičiūtės pasirodymas ne mažiau išskirtinis – ji pasirodys kartu su senegaliečiu Solo Cissokho, kuris profesionaliai groja tradiciniu vakarų Afrikos styginiu instrumentu kora. Šie atlikėjai yra žinomi kaip Solo & Indrė ir jau yra išleidę pasaulinės sėkmės sulaukusį debiutinį albumą. Tai pirmas kartas istorijoje, kai šie instrumentai, lietuv
daugiau

Lietuva dalyvauja kasmetinėje Draugiškų kultūrų mugėje

Gegužės 21 d. Meksiko mieste prasidėjo kasmetinė Draugiškų kultūrų mugė (Ferias de las Culturas). Tai yra vienas didžiausių renginių Meksikoje. LR Ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos Jungtinėms Valstijoms kartu su LR garbės konsulatu Meksikoje ir Meksikos lietuvių bendruomene jau trečią kartą aktyviai dalyvauja mugėje (prieš tai dalyvavo 2014 ir 2015 m. vykusiose mugėse) ir sėkmingai pristato Lietuvos istorinį, kulinarinį bei kultūrinį paveldą, verslo ir turizmo galimybes. 2015 m. mugę aplankė daugiau nei 3 milijonai žmonių, o Lietuvos paviljonas buvo vienas populiariausių. Per pirmas šių metų mugės dienas Lietuvos ekspoziciją aplankė didelis skaičius lankytojų, kuriems buvo išdalinta virš 10 000 informacinių lankstinukų. Lankytojai noriai fotografavosi su lietuviškus tautinius rūbus dėvinčiais lietuvių bendruomenės atstovais, kurie
daugiau