Mokslo premijų konkursas

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė konkursą mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, (toliau vadinama – konkursas) gauti.   Kviečiame užsienio šalyse įsikūrusias lietuvių bendruomenes, Lietuvos mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus vienijančias organizacijas teikti siūlymus dėl kandidatų mokslo premijoms gauti. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti pavieniai mokslininkai savo iniciatyva.   Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turintys Lietuvos Respublikos piliečiai, ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje, bei lietuvių kilmės asmenys.   Konkurso metu numatoma skirti iki 5 premijų: - premiją už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių t
daugiau

Patrauklios stipendijų galimybės JAV lietuvių fonduose

Kad įdomios studijos nesibaigtų dar neįpusėjusios, būtina užsitikrinti tinkamą jų finansavimą. Lietuvoje ar užsienyje besimokantys studentai turi galimybę gauti Amerikos lietuvių fondų stipendijas, tačiau tam reikia ruoštis iš anksto. Vydūno fondo stipendininkas Tomas Jankauskas 2015 m. Lietuvių fondo stipendininkai Los Andžele susitikau su lietuviu studentu, kurio studijos užstrigo dėl to, kad negavo žadėto finansavimo. Įdomios galimybės, svajonės, viskas pakibo ant plauko, nes pinigų tolimesniems mokslams reikėjo labai skubiai, ir nebebuvo laiko ieškoti paramos fonduose, kurie stipendijų skyrimą planuoja toli į priekį. Ši situacija paskatino detaliau pasidomėti stipendijų galimybėmis JAV lietuvių fonduose. Jau rašiau apie ilgametę amerikiečių labdaros tradiciją. Lietuviai, atvykę į JAV XIX – XX amžiaus sandūroje ar po Antrojo pasaulinio karo
daugiau

Šv. Kazimiero šventė – maldos už pasaulio lietuvius diena

Kovo 5-ąją dieną Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapija šventė parapijos globėjo šv. Kazimiero šventę ir meldėsi už pasaulio lietuvius. Šventėje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas. Prieš ketverius metus prelato iniciatyva, palaikius Lietuvos vyskupams, per šv. Kazimiero šventę buvo pradėta minėti maldos už pasaulio lietuvius diena. Šv. Mišios buvo transliuojamos per lietuvišką Marijos radiją. Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia parapijos šventę savo globėjo dieną jau tradiciškai švenčia iškilmingomis šv. Mišiomis ir bendruomeniniu renginiu po šv. Mišių, padėkojant, parodant dėmesį parapijos grupelėms ir visiems savanoriams. Šiais metais organizuojant Londono lietuvių šv. Kazimiero parapijos šventę savanorių buvo pasiūlyta prisiminti ne tik šv. Kazimierą
daugiau

Informacija apie stažuotes Lietuvoje

Informuojame, kad skelbiamas naujas programos „Talentai Lietuvai“ etapas. „Talentai Lietuvai“ – tai apmokamų stažuočių įmonėse Lietuvoje programa užsienyje mokslus baigusiems lietuviams. Šiuo metu siūlomų stažuočių vietų sąrašą galite pamatyti adresu www.stazuokis.lt/positions/. Informacija apie registraciją: www.stazuokis.lt/dalyviui/. Taip pat primename, kad iki balandžio 10 d. vyksta ir atranka į „Kurk Lietuvai“ programą, kurios dalyviai atlieka projektus viešajame sektoriuje. Visa informacija: www.kurklt.lt. Apie programą „Talentai Lietuvai“ – karjeros pradžios Lietuvoje programa tarptautinių universitetų absolventams ir jauniesiems profesionalams. „Talentai Lietuvai“ siekia suteikti galimybę užsienyje mokslus baigusiems lietuviams įgauti konkrečios darbinės patirties ir pritaikyti tarptautinę patirtį pažangiose įmonėse Lietuvoje. Program
daugiau

Užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai kviečiami teikti paraiškas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija siūlo valstybines stipendijas lituanistinėms studijoms. Studijos yra skirtos užsienio lietuviams mokytojams, kurie dirba su ikimokyklinio ir (ar) mokyklinio amžiaus vaikais lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje. Studijų metu mokytojai turės galimybę ne tik pagilinti lietuvių kalbos žinias, tačiau taip pat tobulinti didaktikos ir ugdymo psichologijos kompetencijas bei įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, šiuolaikinį valstybės gyvenimą ir pan. Studijų trukmė – 1 mėnuo. Į užsienio lietuvių apibrėžimą įeina: - Išeivija (Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, arba užsienio valstybių piliečiai, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės); - Lietuvių kilmės užsieniečiai (užsieniečiai, kurių bent vienas iš tėvų ar senel
daugiau

Kovo 11-oji atstovybėse pasitikta iškilmingais koncertais

Lietuvos ambasados Prancūzijoje, Estijoje ir Čekijoje Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – proga surengė šventinius koncertus, kuriuose pasirodė atlikėjai iš Lietuvos. Lietuvos nepriklausomybės renginys Paryžiuje Prancūzija Kovo 9 dieną Lietuvos ambasadoje Paryžiuje surengtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kvarteto bei akordeonisto Kazio Stonkaus koncertas „Netikėtas susitikimas Paryžiuje“. Gausiai susirinkusius prancūzų kultūros bendruomenės, diplomatinio korpuso, tarptautinių organizacijų atstovus pasveikino Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Dalius Čekuolis. Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorė Rūta Prusevičienė svečius supažindino su koncerto metu skambėjusių kūrinių kompozitorių Ernesto Chaussono, M. K. Čiurlionio ir Astoro Piazzollos kūryba bei jų sąsajomis su Lietuva ir Paryžiumi. Neatsitiktinai ko
daugiau

Lietuvos Išeivijos Studentų Stažuočių programa

Prieš keletą metų, JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentai su JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos buvusios vykdomosios vicepirmininkės a. a. Birutės Bublienės pagalba ir globa susiorganizavo ir atliko trumpalaikes stažuotes Lietuvoje. Lietuvos Išeivijos Studentų Stažuotės programa (LISS) buria devintąją studentų bei gimnazistų laidą. Šiais metais net du universitetai noriai bendradarbiaus su LISS 2017 studentais ir yra pasiruošę suteikti po 5 universitetinius kreditus. Vienas iš jų jau nuo 2010 metų yra kartu su mumis - tai Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU) Kaune (www.vdu.lt/lt). Naujas mūsų draugas - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (www.vgtu.lt). LISS - tai puiki galimybė studentams tobulintis ir įgyti praktikos savo pasirinktų specialybių srityse. Jau trečius metus gyvuoja „Gimnazistai – Lietuvai!“ programa. 16 m. sulaukę moks
daugiau

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo ir bendruomenės suvažiavimas

2017 m. sausio 25-29 d. įvyko vienas svarbiausių įvykių Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėms - XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Į jį susirinko daugiau nei 80 jaunuolių iš Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, JAV ir Lietuvos. Prie Marijos bažnyčios Aušros vartų   Tuo pat metu, 28 ir 29 d., vyko ir III Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas. Jo metu jaunimas ir bendruomenės atstovai turėjo progą stiprinti tarpusavio ryšius, susipažinti su bendruomenių struktūra, Lietuvos istorija ir dabartine situacija. Suvažiavimai yra Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos projektas, kuris tampa kasmetine tradicija Pietų Amerikoje. XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas prasidėjo sausio 25 d. Buenos Airių provincijos Parlamento kultūros salėje su Parlamento atstovais, Berisso miesto savivaldybės meru dr. Jorge Nedela, Lietuvo
daugiau

Melskimės už lietuvius visame pasaulyje

Brangus lietuviai, jau ketvirtą kartą kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį kartu melsimės už lietuvius visame pasaulyje. Jūs, lietuviai, pasklidę po visą pasaulį, esate svarbi ir labai reikalinga Lietuvos dalis. Kviesdamas melstis vieniems už kitus, noriu atkreipti Jūsų dėmesį į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio metus šiemet paskelbė Lietuvos vyskupai. Praėjusio amžiaus kankinys arkivyskupas Teofilius gerai pažinojo Lietuvos vaikų visame pasaulyje dalią ir rūpesčius. Tris kartus kalintas sovietiniuose kalėjimuose, persekiotas ir tremtas kunigas rūpinosi su juo esančiais žmonėmis, jų sielų gerove. Dvasininkas tarnavo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Rusijoje, kur stengėsi atsiliepti žmonėms ta kalba, kuria jie kalba. Tapęs vyskupu aplankė lietuvių parapijas JAV, liudydamas giliausią pasitikėjimą Viešpačiu, kurį išlaikė didžiausių kan
daugiau

Paskubėkite – baigiasi registracija į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes

Gerbiami dalyviai ir planuojantys dalyvauti X-osiose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse (PLSŽ), norime priminti, kad registracija į žaidynes baigsis vasario 28 d. Tą dieną į registracijos sistemą turi būti įvesti visi dalyviai ir visa reikalinga dalyvių informacija (sporto šaka, amžius, nakvynės ir transporto poreikiai, kita). Sporto šakų, kuriose kovo 1 d. nebus užsiregistravęs nei vienas užsienio lietuvis, varžybos nebus vykdomos. Pagal kovo 1 d. registracijos sistemoje esantį dalyvių skaičių organizuosime sporto šakų varžybas, sudarysime turnyrų lenteles, organizuosime nakvynę, maitinimą, transportą, dovanas dalyviams. Iki birželio 1 d. bus galima koreguoti dalyvių pavardes, bet ne skaičių. Taip pat užsienio lietuviams bus galima tikslinti atvykimo/išvykimo informaciją. Dėl registracijos kreipkitės iš Šiaurės Amerikos e-paštu rytupakrante@
daugiau