Lietuviai Rusijoje minėjo Gedulo ir vilties dieną

Trečiadienį, birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – Lietuvos ambasadorius Rusijos Federacijoje Remigijus Motuzas su ambasados diplomatais lankėsi Maskvos mieste esančiose Donskoje kapinėse, kur pagerbė represinio režimo aukų atminimą. R. Motuzas padėjo gėlių prie memorialinės lentos, žyminčios vietą, kurioje palaidotos įvairių tautybių, tarp jų ir lietuvių kilmės, stalinistinio režimo aukos. Tuo tarpu Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge kartu su vietos lietuvių bendruomene bei kolegomis iš Latvijos ir Estijos Petrapilio priemiestyje esančiose Levašovo kapinėse paminėjo 76-ąsias pirmųjų sovietinių trėmimų metines. Gėlės padėtos bei maldos kalbėtos prie simbolinių paminklų, esančių šiose kapinėse. Šiais metais pirmą kartą kartu su Baltijos šalių atstovais minėjime dalyvavo Lenkijos, JAV ir Ukrainos generaliniai konsulai. Lev
daugiau

Lietuviams Ispanijoje ne siesta, o darbas rūpi 

Anksčiau gajus įsivaizdavimas, kad Ispanijoje gyvenantys lietuviai tik nugarą lenkia ir apelsinus skina, šiandien jau vargiai atspindi realybę. Sugebėjimas greitai prisitaikyti prie aplinkybių padėjo mūsų tautiečiams darbo rinkoje kilti aukštyn. Ispanijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Regina Gelūnienė „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kaip tautiečiai kūrėsi šioje šalyje ir kokius sunkumus pakėlė. Ispanijos lietuvių bendruomenės tradicija – piligriminis ėjimas Šv. Jokūbo keliu – Europos migracijos tinklo duomenimis, 2010 m. į Ispaniją gyventi atvykusių lietuvių buvo 3 535, o 2015 m. – 963, t.y. apsigyvenusių tautiečių buvo triskart mažiau. Kas tai lėmė? Ar Ispanija tapo ne tokia geidžiama migrantų kryptimi? – Statistika ne visada atspindi realybę. Lietuviams patinka šis kraštas, jo klimatas, įspūdinga gamta, geranoriški žmonės, Viduržemio jūros trad
daugiau

Netikėtas atradimas

Iš Anglijos į JAV paviešėti atvykusi lietuvė Vida Žeruolytė prieš kelias dienas aplankė Balzeko lietuvių kultūros muziejų. Ji kartu su savo drauge iš Kalifornijos Kristina Sabalas Stewart panoro apžiūrėti parodą „No Home To Go To“. Abi moterys prisimena, kaip vaikystėje, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, kartu su tėvais iš Lietuvos traukėsi į Vakarus. Vėliau iš Vokietijoje esančių DP stovyklų išvietintosios lietuvių šeimos pasklido po Šiaurės ir Pietų Ameriką, Kanadą, Australiją. Kai kurios liko Europoje.  Koks buvo V. Žeruolytės nustebimas, kai parodos „No Home To Go To“ ekspozicijoje esančioje nuotraukoje, fotografuotoje Vokietijoje, surado save, dar mažą mergaitę. Fotografijoje įamžinta viena iš bažnytinių švenčių, kai mažų vaikų grupė meldžiasi prie Mergelės Marijos paveikslo. Atvykdama į Balzeko lietuvių kultūros muziejų, V.Žeruolytė čia tik
daugiau

Filadelfijoje pristatytos Lietuvos iniciatyvos puoselėti litvakų paveldą

Gegužės 19 d. Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas darbinio vizito viešėjo didžiausiame Pensilvanijos valstijos mieste Filadelfijoje, kur dalyvavo Amerikos žydų komiteto (American Jewish Committee, AJC) Filadelfijos skyriaus tarybos posėdyje ir davė interviu svarbiausiam regiono žydų dienraščiui „The Jewish Exponent“. AJC posėdžio metu ambasadorius pristatė Lietuvos pastangas ir žingsnius puoselėjant Lietuvos žydų litvakų istorinį ir kultūrinį paveldą, vykdomus ir planuojamus projektus, tolerancijos sklaidos, Holokausto minėjimo ir kovos su antisemitizmu iniciatyvas. Garsus Lietuvos menininkas, nuo 1989 m. gyvenantis ir kuriantis Niujorke, Ray Bartkus ir Kauno savivaldybės tarybos narys profesorius Jonas Audėjaitis pristatė planuojamą Holokausto atminimo paminklo Kaune projektą. Lietuvos ambasados JAV informacija
daugiau

Vilniaus lietuvių namai kviečia mokytis Lietuvoje!

Kiekvienais metais Vilniaus lietuvių namai - akredituota gimnazija, skaičiuojanti jau 27 veiklos metus - priima mokytis lietuvių kilmės vaikus, gyvenančius ar gyvenusius užsienyje. Mokslas vyksta lietuvių kalba, nemokantys kalbos vaikai mokosi išlyginamojoje klasėje. Sėkmingai mokyklą baigusiems mokinimas išduodamas brandos atestatas, suteikiantis teisę studijuoti aukštesnės pakopos Lietuvos mokymosi institucijose. Šiemet gimnazijoje mokosi 351 mokinys iš 33 pasaulio šalių. Gimnazija turi bendrabutį, veikia 11 užklasinės veiklos būrelių, mokiniai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje ir sportinėje veikloje. Daug dėmesio skiriama socializacijai ir integracijai į Lietuvos gyvenimą, teikiama informacinė - psichologinė bei socialinė - pedagoginė pagalba. Trumpa mokyklos istorija Pastatas, kuriame dabar įsikūrę Vilniaus lietuvių namai, pastatytas 1960
daugiau

Pasiūlykite žaidynėms šūkį – laimėkite dviratį!

2017 metų Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, kurios vyks birželio 30 – liepos 2 dienomis Kaune (kalnų slidinėjimo varžybos bus vykdomos Druskininkuose), reikalingas šūkis! Kviečiame visus siūlyti savo variantus, o geriausiojo autoriui, kurį išrinks žaidynių organizacinis komitetas, padovanosime naują dviratį! Žaidimo dalyviai savo variantus gali siūlyti reklaminiame skydelyje, esančiame portale 15min.lt, iki gegužės 21 dienos, vienas asmuo gali siūlyti iki 5 variantų. Su išrinkto šūkio autoriumi asmeniškai susisieks žaidynių organizatoriai ir įteiks laimėtą prizą. Pasibaigus konkursui visos nugalėtoju išrinkto šūkio autorinės teisės atiteks Pasaulio lietuvių sporto žaidynių rengėjams. Šių metų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių metu vyks 19 sporto šakų varžybos: badmintono, boulingo, futbolo, golfo, jėgos trikovės, kalnų slidinėjimo, keliautojų
daugiau

Šią vasarą pasaulio lietuviai rinksis Suomijoje

Šią vasarą, liepos 6-12 dienomis, Suomijoje vyks jau penkioliktas Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas, į kurį kviečiami dalyvauti užsienio lietuvių jaunimo sąjungų ir bendruomenių atstovai iš viso pasaulio. 2013 m. PLJS Kongresas Kas ketverius metus vykstantys Kongresai yra puiki proga užsienyje gyvenančiam lietuvių jaunimui padiskutuoti aktualiais klausimais, planuoti bendras veiklas tarpusavyje, stiprinti ryšius su Lietuva. Tai ypač aktualu šiandien, kuomet iš Lietuvos išvyksta vis didesni skaičiui jaunų ir iniciatyvių žmonių. „Vis dėlto, emigracijos ateitį bei istoriją kuriame mes patys. Savo veiksmais ir iniciatyva galime padaryti daug: dirbti tam, kad išvykusieji galėtų išlaikyti nuolatinį ryšį su Tėvyne per dvigubos pilietybės įteisinimą; skatinti didesnį užsienio lietuvių pilietinį aktyvumą, ir taip sustiprinti jų balsą Lietuvoje; skatinti
daugiau

Mokslo premijų konkursas

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė konkursą mokslo premijoms, skiriamoms lietuvių kilmės mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, (toliau vadinama – konkursas) gauti.   Kviečiame užsienio šalyse įsikūrusias lietuvių bendruomenes, Lietuvos mokslo ir studijų institucijas ir mokslininkus vienijančias organizacijas teikti siūlymus dėl kandidatų mokslo premijoms gauti. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti pavieniai mokslininkai savo iniciatyva.   Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turintys Lietuvos Respublikos piliečiai, ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje, bei lietuvių kilmės asmenys.   Konkurso metu numatoma skirti iki 5 premijų: - premiją už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių t
daugiau

Patrauklios stipendijų galimybės JAV lietuvių fonduose

Kad įdomios studijos nesibaigtų dar neįpusėjusios, būtina užsitikrinti tinkamą jų finansavimą. Lietuvoje ar užsienyje besimokantys studentai turi galimybę gauti Amerikos lietuvių fondų stipendijas, tačiau tam reikia ruoštis iš anksto. Vydūno fondo stipendininkas Tomas Jankauskas 2015 m. Lietuvių fondo stipendininkai Los Andžele susitikau su lietuviu studentu, kurio studijos užstrigo dėl to, kad negavo žadėto finansavimo. Įdomios galimybės, svajonės, viskas pakibo ant plauko, nes pinigų tolimesniems mokslams reikėjo labai skubiai, ir nebebuvo laiko ieškoti paramos fonduose, kurie stipendijų skyrimą planuoja toli į priekį. Ši situacija paskatino detaliau pasidomėti stipendijų galimybėmis JAV lietuvių fonduose. Jau rašiau apie ilgametę amerikiečių labdaros tradiciją. Lietuviai, atvykę į JAV XIX – XX amžiaus sandūroje ar po Antrojo pasaulinio karo
daugiau

Šv. Kazimiero šventė – maldos už pasaulio lietuvius diena

Kovo 5-ąją dieną Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapija šventė parapijos globėjo šv. Kazimiero šventę ir meldėsi už pasaulio lietuvius. Šventėje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas. Prieš ketverius metus prelato iniciatyva, palaikius Lietuvos vyskupams, per šv. Kazimiero šventę buvo pradėta minėti maldos už pasaulio lietuvius diena. Šv. Mišios buvo transliuojamos per lietuvišką Marijos radiją. Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia parapijos šventę savo globėjo dieną jau tradiciškai švenčia iškilmingomis šv. Mišiomis ir bendruomeniniu renginiu po šv. Mišių, padėkojant, parodant dėmesį parapijos grupelėms ir visiems savanoriams. Šiais metais organizuojant Londono lietuvių šv. Kazimiero parapijos šventę savanorių buvo pasiūlyta prisiminti ne tik šv. Kazimierą
daugiau