Kvietimas prisijungti prie tyrimo apie lietuvišką identitetą

Kviečiu prisijungti prie tyrimo „Lietuvių kultūra ir identitetas“, kuriuos siekiama nustatyti koks yra pasaulio lietuvio identitetas ir kas jį formuoja, kokia yra Lietuvos nacionalinė kultūra, kas lietuvius sieja ir kuo lietuviai esantys vienur skiriasi nuo svetur gyvenančių. Kviečiu atsakyti į elektroninį klausimyną. Nuorodą  ir papildomą  informaciją rasite čia: www.mockaitis.com. Audra Mockaitis Tyrimą atlieką dr. Audra I. Mockaitis, kuri prieš du dešimtmečius atliko pirmąjį tyrimą apie Lietuvos nacionalines kultūrines vertybes. Dabartinio tyrimo rezultatai leis nustatyti, ar Lietuvos kultūra per šias dvi dekadas yra pasikeitusi ir kokia kryptimi. Rezultatus paskelbsiu savo tinklapyje www.mockaitis.com. Prisijunkite!    Apie tyrėją: Dr. Audra I. Mockaitis dirba mokslininke Monash universitete Australijoje, tarptautinio verslo srityje. Ji jau d
daugiau

Minint Prancūzijos lietuvių bendruomenės 70-metį, įamžintas kun. J. Petrošiaus atminimas

Lapkričio 19 d. sekmadienis įrėžė naują įrašą į Paryžiaus lietuvių bendruomenės metraštį. Ši diena buvo pažymėta dviem be galo svarbiais įvykiais: memorialinės lentos prelatui Jonui Petrošiui atidengimu bei Prancūzijos lietuvių bendruomenės (PrLB) 70-mečio sukaktimi. Šiandieninę Paryžiaus lietuvių bendruomenę galima drąsiai pavadinti prelato J. Petrošiaus viso gyvenimo puoselėtu ir ugdytu vaisiumi, lietuvybės lopšiu Prancūzijos žemėje. Išties, 1955-ais metais Paryžiaus arkivyskupo paskirtas vadovauti Lietuvių katalikų misijai, kunigas Jonas Petrošius Prancūzijos lietuvių sielovada rūpinosi apie penkiasdešimt metų. Jo šviesus atminimas buvo įamžintas memorialinės lentos atidengimu pačioje Paryžiaus širdyje, jo ilgametės tarnystės Dievui šventovėje, Šv. Augustino bažnyčioje. Pilnutėlėje koplyčioje šventas mišias aukojo k
daugiau

Kvietimas teikti paraiškas 2018 m. projektų konkursui

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą „Globali Lietuva“, Užsienio reikalų ministerija kviečia užsienio lietuvių organizacijas teikti projektų paraiškas 2018 metams. Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašą.   Užsienio lietuvių organizacijų (jų įgaliotų padalinių, užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigų) siūlomų projektų veiklos turi atitikti Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašo pagrindinius projekto reikalavimus, t. y. bent vieną iš šių krypčių: - užsienio lietuvių organizacinių gebėjimų ir bendruomeniškumo stiprinimas; - lietuviškos tapatybės puoselėjimas; - Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumo buvimo šalyje stiprinimas; - užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas; - užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį
daugiau

Užsienio bendrovės kviečia į Lietuvą: siūlo darbą

Lietuvoje įsikūrusios užsienio kapitalo bendrovės kviečia emigravusius lietuvius grįžti ir visą informaciją apie siūlomas darbo vietas talpins naujame informaciniame portale „workinlithuania.lt“. Jame taip pat bus pateikiami argumentai, kodėl verta siekti karjeros Lietuvoje, bei informacija, persikeliant į Lietuvą. „Problemos genezė labai paprasta: iš vienos pusės jaučiame didėjantį užsienyje dirbančių lietuvių specialistų norą grįžti į Lietuvą ir siekti tarptautinės karjeros, iš kitos – užsienio investuotojų norą plėstis bei nuolatinį aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumą. Iki tol nebuvo informacinės sistemos, sprendžiančios šias problemas. Talentų portalas taps tiltu, sujungsiančiu dvi puses, kur viena suinteresuota geru atlyginimu ir konkurencinga darbo vieta, o kita – spartesne plėtra“, - teigia užsienio investicijų plėtros agentūros „Investu
daugiau

Dalia Henke: Lietuvai reikia visų jos piliečių

Spalio 20 d. Konstituciniam teismui paskelbus savo nutartį, išeivija pasijuto nuvilta tokiu sprendimu. Tačiau išsižadėti savo Tėvynės ji nesiruošia. PLB pirmininkė Dalia Henke „Lietuvos Respublikos nepriklausomybę atkūrė ir išeivija, kuri neturėjo lietuviškos pilietybės ar turėjo dvigubą. Mes norime sekti šiais pavydžiais. Ir ryškiausias to pavyzdys - daktaras J. Basanavičius, turėjęs dvigubą pilietybę, ir jam dabar irgi būtų atimta Lietuvos Respublikos pilietybė. Aš tikiu, jog išeivija, nežiūrint jai nepalankaus sprendimo, niekada neišsižadės savo Tėvynės, jos kalbos išsaugojimo bei kultūros puoselėjimo. Būkime naujais Basanavičiais Lietuvai!“, – sakė PLB pirmininkė Dalia Henke. Pasaulio lietuviai tikėjosi proveržio sprendžiant pilietybės išsaugojimo klausimą, tačiau dabar, išgirdusi siūlymą eiti tik referendumo keliu, išeivija abejoja dėl galimo
daugiau

Pasaulio lietuviai siekia elektroninio balsavimo

Konstituciniam Teismui pareiškus, kad dvigubą pilietybę galima išplėsti tik pakeitus Konstituciją ir surengus referendumą, pasaulio lietuviai siekia, kad būtų įteisintas balsavimas internetu. Taip esą galimybę balsuoti turėtų daugiau užsienyje gyvenančių lietuvių. Apie tai diskutuojama ir šią savaitę vykstančiame Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje. Tačiau politikai neskuba šios idėjos palaikyti. Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis sako, kad praėjusiais metais pasaulio lietuvių bendruomenė kvietė dalyvauti rinkimuose Naujamiesčio apygardoje ir daugiamandatėje apygardoje, tačiau sistema ne visada veikė tinkamai. „Gavome labai daug nusiskundimų, kuomet paštas tiesiog nepasiekia lietuvių gyvenančių Afrikos valstybėse, net tose pačiose JAV, kadangi kol iš konsulatų atėjo paštas ja
daugiau

Užsienyje gyvenančių lietuvių apklausa

Mieli užsienyje gyvenantys lietuviai, kviečiame dalyvauti užsienyje gyvenančių lietuvių apklausoje ir išsakyti savo nuomonę apie lietuvių diasporos poreikius, bendradarbiavimą ir ryšius su Lietuva, pateikti savo vertinimus bei rekomendacijas dėl lietuvių diasporos politikos formavimo ir įgyvendinimo. Kiekvienas balsas ir nuomonė yra labai svarbūs, todėl prašome aktyviai skleisti žinią lietuvių bendruomenėje apie vykdomą apklausą, paskatinti joje dalyvauti kuo daugiau bendruomenės narių, draugų ir pažįstamų. Tyrimo tikslas – gauti informacijos, susijusios su užsienyje gyvenančių lietuvių dalyvavimu valstybės gyvenime ir ryšiais su Lietuva. Taip pat išsiaiškinti emigraciją paskatinusius ir grįžimą į Lietuvą lemiančius veiksnius, kitus aktualius klausimus. Apklausa susideda iš keleto blokų – 1) užsienyje gyvenančio lietuvio statusas; 2) įsitraukimas į
daugiau

Aktualu gaunantiems pensiją Lietuvoje

Primename, kad Lietuvoje pensiją gaunantys ir gyvenantys užsienyje asmenys turi kasmet pateikti Sodros Užsienio išmokų tarnybai pažymą apie gyvenamąją vietą arba notarinį liudijimą, kad asmuo gyvena užsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Šią notarinę paslaugą LR piliečiams, pateikusiems galiojantį pasą, teikia LR konsulatai JAV. Išsami informacija apie pensijos skyrimą ir mokėjimą teikiama „Sodros“ („Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos“) interneto svetainėje: www.sodra.lt. Kokius dokumentus privaloma pateikti? Jei norite, kad pensija toliau būtų mokama, Sodros Užsienio išmokų tarnybai reikia pateikti: - prašymą tęsti pensijos mokėjimą, nurodant tikslią gyvenamąją vietą kitoje valstybėje (Prašymo formą rasite: www.sodra.lt skiltyje „Formos ir šablonai“). - pažymą iš gyvenamosios vietos valstybės kom
daugiau

Kanados lietuvių muziejuje-archyve tvarkyti Kanados lietuvių bendruomenės dokumentai

2017 m. rugsėjo 6–23 d. Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojos – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jolanta Raguotienė ir Dokumentų sklaidos skyriaus vedėja Džiuginta Kasiulaitienė – lankėsi Kanados lietuvių muziejuje-archyve (Lithuanian Museum-Archives of Canada) Misisaugos mieste prie Toronto (2185 Stavebank Rd, Mississauga, Canada). Komandiruotė sietina su „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – 2011–2019 m. programos įgyvendinimu ir šiai programai įgyvendinti numatytais tarpinstituciniais veiklos planais. Lietuvos valstybės archyvų esminis uždavinys dalyvaujant šioje programoje – rūpintis archyvų ir lituanistinio paveldo užsienyje išsaugojimu, integravimu į informacinę erdvę bei sklaida. Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojai pastaraisiais metais ypač aktyviai dalyvauja teikdami pagalbą užsien
daugiau

Semestras Japonijoje: lietuviškų patiekalų gaminimo pamokos ir interviu japonų spaudai

„Pagal charakterį galėčiau būti japonas. Tik pagal ūgį – ne“, – juokauja Kauno technologijos universitete (KTU) atsinaujinančią energetiką studijuojantis Tomas Bagdonas. Šią vasarą vaikinas praleido Gifu universitete Japonijoje. Į savo svajonių šalį KTU studentas išvyko balandį, kai Japonijoje žydi sakuros. Būtent tuo metu, kai gamta švenčia atsinaujinimą, japonai pradeda naujuosius mokslo metus. „Visada norėjau nukeliauti į Japoniją. Nuo vaikystės mane žavėjo japoniški animaciniai filmukai, filmai apie samurajus. Net ir kalbos šiek tiek išmokau juos bežiūrėdamas“, – pasakoja T. Bagdonas. Nusprendęs įgyvendinti savo svajonę pakeliauti po Tekančios Saulės šalį, Tomas pradėjo savarankiškai mokytis japonų kalbos. „Japonai naudoja tris raidynus – hiragana, katakana ir kandži. Sudėtingiausi – kandži hieroglifai, kurių reikia mokėti virš 2 tūkstanč
daugiau