Lietuvių Fondas išpildė SLA prašymą

Į Lietuvių Fondą 2017 m. pavasarį su prašymu „SLA pastato gatvės fasado restauracija“ kreipėsi Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) – seniausiai veikianti JAV lietuvių visuomeninė organizacija, Jono Šliūpo įkurta 1886 metais. Nuo 1910 metų SLA organizacija įsikūrusi pastate, kuris tapo draugijos būstine, buvo laikraščio „Tėvynė“ raštine ir spaustuve. Deja, pastatas senas, reikalingas remontas, o tam reikia daug resursų. Peržiūrėjęs prašymą, LF nutarė iš dalies finansuoti šį projektą.

SLA būstinėje (307 W. 30th Street NY, NY) yra sukauptas didžiulis organizacijos veiklos archyvas. SLA – sena lietuviška organizacija, naujos vadovybės dėka atsinaujina: vis dažniau čia vyksta parodų atidarymai, koncertai, pradėti priiminėti oficialūs svečiai iš Lietuvos, susirenka žmonės ir tiesiog pabendraujama. Susivienijimo būstinėje uoliai darbuojasi savanoriai, ne tik organizuodami renginius, tačiau ir rūpindamiesi pastato rūsyje esančiu didžiuliu organizacijos archyvu bei biblioteka. Kaip tik šiuo metu (2017 m. liepos 15 d. – rugsėjo 30 d.) SLM veikia istorinė-archyvinė paroda „Tėvynė“, skirta paminėti Amerikos lietuvių 130 metų istoriją JAV po SLA vėliava.

Parodoje pristatoma SLA archyve saugoma unikali medžiaga, atspindinti organizacijos veiklos vystymąsi nuo jos įkūrimo 1886 metais.

Lietuvių Fondo informacija

Susiję straipsniai

Lietuviško paveldo savaitgalyje Niujorke - ir J. Valančiūnas su M. Kuzminsku

Balandžio 10 d., po Niujorko „Knicks“ ir Toronto „Raptors“ krepšininkų susirėmimo, „Madison Square Garden“ aikštės 102-asis sektorius pasipuošė Lietuvos vėliavos spalvomis. 32 vaikai ir jų tėveliai iš lituanistinių šeštadieninių mokyklų Long Ailande, Niujorke ir Naujajame Džersyje atvyko pažiūrėti rungtynių ir laukė sa
daugiau

Kalifornijoje atidaryta lietuvių išeivių menininkų paroda

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele šį savaitgalį, spalio 29 dieną, suorganizavo dvidešimt dviejų lietuvių išeivių menininkų, gyvenančių ir kuriančių Jungtinių Amerikos Valstijų vakarinėje pakrantėje, darbų parodą, pavadintą „Lithuanian Art Show“. Lietuvos generalinis konsulas Darius Gaidys p
daugiau

2017 m. Lietuvių Fondo parama projektams – I etapas

Lietuvių Fondo (LF) direktorių tarybos patvirtintos Pelno skirstymo komitetas (PSK) nariai 2 mėnesius atsakingai gilinosi į Lietuvių Fondui atsiųstus prašymus paramai gauti, o 2017 m. gegužės 20-21 dienomis rinkosi į Pelno skirstymo posėdį Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL. LF pelno skirstymo komitetas Lietuv
daugiau