Lietuvių Fondas išpildė SLA prašymą

Į Lietuvių Fondą 2017 m. pavasarį su prašymu „SLA pastato gatvės fasado restauracija“ kreipėsi Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) – seniausiai veikianti JAV lietuvių visuomeninė organizacija, Jono Šliūpo įkurta 1886 metais. Nuo 1910 metų SLA organizacija įsikūrusi pastate, kuris tapo draugijos būstine, buvo laikraščio „Tėvynė“ raštine ir spaustuve. Deja, pastatas senas, reikalingas remontas, o tam reikia daug resursų. Peržiūrėjęs prašymą, LF nutarė iš dalies finansuoti šį projektą.

SLA būstinėje (307 W. 30th Street NY, NY) yra sukauptas didžiulis organizacijos veiklos archyvas. SLA – sena lietuviška organizacija, naujos vadovybės dėka atsinaujina: vis dažniau čia vyksta parodų atidarymai, koncertai, pradėti priiminėti oficialūs svečiai iš Lietuvos, susirenka žmonės ir tiesiog pabendraujama. Susivienijimo būstinėje uoliai darbuojasi savanoriai, ne tik organizuodami renginius, tačiau ir rūpindamiesi pastato rūsyje esančiu didžiuliu organizacijos archyvu bei biblioteka. Kaip tik šiuo metu (2017 m. liepos 15 d. – rugsėjo 30 d.) SLM veikia istorinė-archyvinė paroda „Tėvynė“, skirta paminėti Amerikos lietuvių 130 metų istoriją JAV po SLA vėliava.

Parodoje pristatoma SLA archyve saugoma unikali medžiaga, atspindinti organizacijos veiklos vystymąsi nuo jos įkūrimo 1886 metais.

Lietuvių Fondo informacija

Susiję straipsniai

Šiluvos Marijos ašarų stebuklas atgaivino katalikų tikėjimą

Vašingtone sekmadienį iškilmingai švęstos Šiluvos Marijos koplyčios JAV Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje pašventinimo penkiasdešimtosios metinės. Iškilmės Mišioms vadovavo JAV Vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Josephas E. Kurtzas, koncelebravo Apaštališkasis nunciju
daugiau

2017 m. ŠALFASS varžybos

ŠALFASS stalo teniso varžybų dalyviai ir svečiai Mississauga vaikų komandos Mississauga varžybų atidarymas Čikagos „Lituanica“ ir Toronto „Vytis“ ŠALFASS jaunimo žaidynės - pirmą sykį Mississauga Vos prieš 17 metų lietuviškos Toronto priemiesčio Mississauga katalikų šventovės „Anapilis“ prieglobstyj
daugiau

Migracijos tarnyba kelia paslaugų kainas

Pametėte pilietybės arba žaliosios kortos gavimo dokumentus? Planuojate teikti dokumentus jūsų vaiko pilietybės priėmimo pažymai gauti? Atėjo laikas gauti pilietybę? Esate susituokę su JAV piliečiu ir jums reikalinga pagalba? Jei teigiamai atsakėte į bent vieną iš šių išvardintų klausimų, jums būtina
daugiau