Lietuvių Fondas išpildė SLA prašymą

Į Lietuvių Fondą 2017 m. pavasarį su prašymu „SLA pastato gatvės fasado restauracija“ kreipėsi Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) – seniausiai veikianti JAV lietuvių visuomeninė organizacija, Jono Šliūpo įkurta 1886 metais. Nuo 1910 metų SLA organizacija įsikūrusi pastate, kuris tapo draugijos būstine, buvo laikraščio „Tėvynė“ raštine ir spaustuve. Deja, pastatas senas, reikalingas remontas, o tam reikia daug resursų. Peržiūrėjęs prašymą, LF nutarė iš dalies finansuoti šį projektą.

SLA būstinėje (307 W. 30th Street NY, NY) yra sukauptas didžiulis organizacijos veiklos archyvas. SLA – sena lietuviška organizacija, naujos vadovybės dėka atsinaujina: vis dažniau čia vyksta parodų atidarymai, koncertai, pradėti priiminėti oficialūs svečiai iš Lietuvos, susirenka žmonės ir tiesiog pabendraujama. Susivienijimo būstinėje uoliai darbuojasi savanoriai, ne tik organizuodami renginius, tačiau ir rūpindamiesi pastato rūsyje esančiu didžiuliu organizacijos archyvu bei biblioteka. Kaip tik šiuo metu (2017 m. liepos 15 d. – rugsėjo 30 d.) SLM veikia istorinė-archyvinė paroda „Tėvynė“, skirta paminėti Amerikos lietuvių 130 metų istoriją JAV po SLA vėliava.

Parodoje pristatoma SLA archyve saugoma unikali medžiaga, atspindinti organizacijos veiklos vystymąsi nuo jos įkūrimo 1886 metais.

Lietuvių Fondo informacija

Susiję straipsniai

Amerikietiška kūryba iš lietuviškos praeities

Merivilyje, Tenesyje gyvenanti 87-erių išeivijos tautodailininkė Ann Keraminas (Ona Mikaitė-Keraminienė), kurią vaikystėje nuo tėvų atplėšė naciai, iki šiol nepamiršta savo šaknų ir kasmet prieš Kalėdas užsiima lietuvišką kultūrą reprezentuojančių tradicinių šiaudinukų kūryba. Ann Keraminas jau daug metų gyvena
daugiau

Pusmetis Jeilyje - pokalbis su Ateitininkų federacijos pirmininku Vaidotu Vaičaičiu

Žurnalas „Ateitis“ dalinasi doc. dr. Vaidoto Vaičaičio įspūdžiais iš Jeilio universiteto, kuriame jis praleido pusmetį dr. Juozo Kazicko podaktarinės stažuotės dėka. Doc. dr. V. Vaičaitis šiuo metu tęsia savo darbus Lietuvoje ir linki  studentams nebijoti turėti didelę svajonę ir tikėti, kad ji gali išsipildyti, o dėst
daugiau

Dainavos stovyklavietės 60-metis

„Daug kas į Dainavą vykdami savo širdyje galvodavo, kad vyksta į mažąją Lietuvą, į Amerikos Lietuvą“ Dainavos stovyklavietėje prie Manchester, MI rengiamos įvairios stovyklos, kursai, akademiniai ir stovyklos darbo savaitgaliai. Joje buvo rengiamos vestuvės, vaikų krikštynos, atminimo kryžių, šventovės bei stovy
daugiau