Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Lietuvių Fondo parama lietuvybei

12/14/2018 Aidas

Lietuvių Fondas (LF), išvaręs gilią vagą lietuviškos kultūros ir lietuvybės išlaikymo srityje, yra ir lieka didžiuliu finansiniu varikliu lietuviškai veiklai. Sunku įsivaizduoti lietuvybės klestėjimą išeivijoje be Lietuvių Fondo paramos. Šiandien  galime pasidžiaugti pastarųjų metų Lietuvių Fondo suklestėjimu. LF kasmet augo aukotojų, vardinių fondų įkūrėjų, rėmėjų, testamentų palikėjų dėka ir tapo svarbia organizacija, padedančia išlaikyti, kurti bei ugdyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas. Fondo įkūrėjai tik svajojo įkurti milijoninį fondą. Jų svajonės išsipildė su kaupu – per LF gyvavimo metus lietuvybei skirta per 21 mln. dolerių. 2018-ieji – Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio metai – buvo reikšmingi ir Lietuvių Fondui.

2018 m. Lietuvių Fondas įvairių projektų paramai ir studentų stipendijoms paskyrė rekordinę –1,101,156 dol. – sumą.

LF veikia ir skirsto lėšas laikydamasis JAV Section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code paragrafo ir vadovaudamasis paramos ir stipendijų pirmenybės gairėmis, kurios yra patvirtintos LF direktorių tarybos.

Lietuvių Fondo skirtą sumą skirsto Pelno skirstymo komisija (PSK), kurią sudaro LF ir JAV Lietuvių  Bendruomenės atstovai. Šios komisijos pirmininkas – Juozas Kapačinskas. Šiemet PSK posėdžiai vyko gegužės 20-21 dienomis (I skirstymas) ir spalio 20 dieną (II skirstymas).

Pirmojo skirstymo metu PSK nariai, išnagrinėję gautus 146 prašymus, paremti nutarė 104 projektus. Antrajam skirstymui buvo paduoti 37 prašymai paramai, 17 iš jų buvo patenkinti.

Iš viso 2018 metais PSK gavo 183 paramos prašymus, o bendra prašymų suma buvo 2,854,177 dol. 121 projekto paramai buvo skirta 779.259 dol.

Dar 13,608 dol. projektų paramai skiriama iš LF vardinių fondų. Šių lėšų paskirstymo PSK nesvarsto. Pagal vardinių fondų steigėjų nurodymus parama išmokama tiesiogiai tiek JAV veikiančių organizacijų, tiek Lietuvoje vykdomiems projektams.

Iš viso 2018 m. projektams paremti  skirta 792,867 dol.

Organizacijoms skirta:

JAV Lietuvių Bendruomenei – 398,473 dol.
Kitoms JAV organizacijoms – 328,943 dol.

Lietuvos organizacijoms  – 32,302 dol.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei – 21,000 dol.
Kitų kraštų išeivijos organizacijoms – 12,149 dol.

Projektų paramai pagal veiklos kategorijas skirta:

Švietimo veiklai – 185,298 dol.

Kultūrinei veiklai – 134,794 dol.
Lietuviškų centrų infrastruktūros gerinimui – 126,000 dol.

Jaunimo veiklai – 103,186 dol.

Stovyklaviečių infrastruktūrai gerinimui – 80,000 dol.
Visuomeninei veiklai – 55,289 dol.
Žiniasklaidai – 51,000 dol.

Archyvams – 48,300 dol.

Knygų leidybai – 9,000 dol.

Projektai, 2018 m. gavę didžiausią paramą:

150,000 dol. – JAV lituanistinės mokyklos

  75,000 dol. – JAV LB Kultūros tarybos projektai

  60,000 dol. – Pasaulio lietuvių centras Lemont, IL
  50,500 dol. – Lituanistinio tyrimo ir studijų centro  projektams, Chicago, IL
  40,000 dol. – Dainavos stovyklos infrastruktūros pagerinimui, Manchester, MI

  36,000 dol. – Lietuvių išeivijos studentų stažuotei (LISS) ir programai „Gimnazistai Lietuvai“
  31,700 dol. – JAV LB Švietimo tarybos projektai

  30,000 dol. – Jaunimo centras, Chicago, IL

  24,000 dol. – laikraštis ,,Draugas“,  Chicago, IL
  20,000 dol. – Neringos stovyklos infrastruktūros pagerinimui, Brattleboro, VT
  20,000 dol. – Rako stovyklos infrastruktūros pagerinimui, Custer, MI

  20,000 dol. – Šiaurės Amerikos lietuvių XVI tautinių šokių šventė-2020, Philadelphia, PA

  20,000 dol. – Baltijos šalių šimtmečio šventė, Boston, MA

  10,000 dol. – Lietuvių skautų X tautinė stovykla Šiaurės Amerikoje

 Lapkričio 17 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) vyko PSK Stipendijų pakomisės posėdis (pirmininkė – Milda Davis). Jos nariai išnagrinėjo 135 prašymus stipendijoms gauti. PSK Stipendijų pakomisės nariai patenkino 111 studentų prašymus. Stipendijoms skirta 278,215 dol. 2018 metais LF stipendijas gavo 89 JAV, 12 Lietuvos, 3 Jungtinės Karalystės, 3 Šveicarijos, po vieną Italijos, Kanados, Prancūzijos ir Švedijos universitetuose studijuojantys jaunuoliai.

Dar 30,074 dol. stipendijoms skirta tiesiogiai iš LF vardinių fondų pagal jų steigėjų nurodymus. Kandidatus šioms stipendijoms atrenka Lietuvos aukštosios mokyklos. 2018 metais studentų stipendijoms iš viso skirta 308,289 dol.

Š. m. gruodžio 4 d. vykusiame LF tarybos posėdyje buvo patvirtinti Pelno skirstymo komisijos ir PSK Stipendijų pakomisės sprendimai.

Daugiau informacijos apie LF paramą ir stipendijas rasite Lietuvių Fondo leidinyje „Liepsna“.

PSK pirmininkas Juozas Kapačinskas

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu