Daugiau 
 

Lietuvos Dukterų Draugija švenčia 60-tąjį jubiliejų

08/16/2019 Aidas

Laikas veda mus savo  keliu. Kasdien įrašydamas naujus žodžius žmogaus gyvenimo knygon, ir tik nuo mūsų priklauso istorija, kuria dalinsimės su kitais. Nuo mūsų minčių, žodžių ir darbų priklauso, ką paliksime po savęs, kuo praturtinsime pasaulį.

Lietuvos Dukterų Draugija atvertė 60-tą savo gyvavimo knygos lapą. Laikas bėga neatsigręždamas, veja vieną dešimtmetį po kito, o mums palieka tik prisiminimus, kurie verti mūsų darbų. Taigi, sugrįžkime į praeitį ir prisiminkime LDD žingsnius savo veiklos kelyje.

Ištrauka iš straipsnio, parašyto sesės Sofijos Jalionienės, minint 35-ąsias draugijos metines, spausdinta Draugo laikraštyje 1994 metų balandžio 5 dieną: 

„Lietuvos Dukterų Draugija įsteigta 1959 m. kunigo Dr. Felikso Gurecko ir grupės savanorių moterų. Nors apie šios draugijos veiklą retkarčiais paminima, tačiau nei nuotraukomis, nei dažnais pasigyrimais ji nepasižymi. Tylus darbas vyksta kukliose, nuosavose patalpose „nameliuose“ lietuviškajame Marquette Parke. Čia vis budi ir užbėga draugijos narės, atnešdamos savo ar kieno nors dovanotų drabužių šalpai, laimėjimams paaukotų fantų. Čia išklausoma ir stengiamasi išeitį rasti gyvenimo nedalios paliestam saviškiui. Čia perskaitomi net iš tolimų žemės kampelių gaunami laiškai su paramos prašymais. Ir suka sesės galvas, kaip tiems varguoliams padėti.

Tik iš kur tam viskam lėšos? Atsakymas paprastas: Nesidarbuosi – neturėsi.

Ir darbuojamasi čia ne iš vardo, bet iš širdies, moterišku sumanumu, darbštumu kaupiamos lėšos. Suruošiamos gegužinės su pačių gamintais patiekalais, pavasario ir rudens pokyliai su laimėjimais, prieš Velykų šventes suruošiami margučių ir pyragų išpardavimai. Iš to uždarbio vėl skubama supirkti ir išsiųsti siuntinius daugiavaikėms šeimoms, seneliams, neįgaliesiems Lietuvoje. Rašomas laiškas dedamas čekis kuriam nors pasaulio krašte jo kantriai laukiančiam bedaliui. Taip sukasi kasdienės veiklos ratas, nešąs viltį vargšui ir džiuginąs darbščiąsias Draugijos nares.

Lietuvos Dukterys yra dosniai parėmusios „Vaiko Tėviškės Namų“ projektą, „Lithuanian Mercy Lift“, „Caritas“ organizaciją, prisidėjo nuperkant akinius silpnaregiams, parėmė „Lietuvos Našlaičių globos“ komiteto darbą, Kaltinėnų senelių ir vaikų namus, Viduklės parapijos klebono V. Aukštikalnio globojamus našlaičius, neįgalius studentus, Kauno rajono invalidams pasiųsta 200 sportinių kostiumų. Nuolat siunčiami batų ir rūbų siuntiniai daugiavaikėms šeimoms. Siuntiniais rūpinasi O.Šmitienė. Buvo išsiųsti keli siuntiniai profesinio turinio knygų mokslo institucijoms, kas mėnesį siunčiami paramos čekiai asmenims Amerikoje ir kituose žemynuose. Draugijos patalpose du kambarius užima besigydantieji „Lietuvos Vaikų vilties“ ligonėliai. Tai Draugijos centro Čikagoje atliekami darbai. Po kiekvieno metinio narių susirinkimo narės užduoda tą patį klausimą: Kas mūsų laukia?

Tai įprastiniai darbai, renginiai, nauji sumanymai,viltingas žvilgsnis ateitin. Graži 35 metų veiklos sukaktis džiugina ir įpareigoja. Tebėra, ir gal net daugės, pagalbos prašymų, beldimosi į gailestingą širdį ir jautrią sąžinę.

Dar daugelį kartų (deja neišvengiamai) sesės subėgs sukalbėti rožinį už mirusius. Teks,kaip ir praeityje pasirūpinti kokio nors vienišo tautiečio laidotuvėmis ir pagarbiai draugijos lėšomis palydėti jį Amžinybėn. Na ir vis kaupti veiklai lėšas, su mūsų kilniųjų rėmėjų pagalba, vadovaujantis draugijos šūkiu „Pagalbi ranka vargstančiam“. Te nebūna ji niekada tuščia.

Linkime, kad Lietuvos Dukterys nepavargtų ir kad Namelių duris pravėrus visada jaustųsi geraširdiškumas ir šiluma.“

Sofija Jalionienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu