Daugiau 
 

Lietuvos istorijos mylėtojų klubui - jau 5-eri!

10/23/2015 Aidas
istorija-1

Čikagoje jau kuris laikas veikia Lietuvos Istorijos mylėtojų ir ieškotojų būrelis, kuris į savo veiklą pritraukia vis daugiau istorijai neabejingų žmonių. Būrelio veikla pradėjo 2009 m. rudenį, nuo Jūratės Reginos Statkutės de Rosales knygos „The Gohts and Balts“ pristatymo ir aptarimo. Dr. J. R. de Rosales pavyzdys bei meilė senajai istorijai paskatino ir čikagiškius istorijos mylėtojus jungtis į bendrą ratą, ieškoti naujų Lietuvos istorinių faktų, padėti vieni kitiems dalintis istorijos naujienomis, dalyvauti diskusijose, susitikimuose, aptarimuose, gvildenant Lietuvos senovės ir nūdienos istorijos klausimus ir paslaptis. Tarp pirmųjų tuomet Čikagoje susikūrusio būrelio narių buvo A. Barniškis, V. Bobušis P. Jurkus, V. Kelmelis, V. Kybartas, Požemeckas, V. Stanevičius, V. Vakarytė, J. Vidžiūnas, S. Unguraitis, vėliau prisijungė V. Rutkauskienė, Jonas Platakis bei daugelis kitų. Tačiau tikrąja istorijos mylėtojų klubo gimimo data galime laikyti 2010 m. rudenį, lapkričio mėn. 7 d., kai po vykusios paskaitos nutarta plėstis, ieškant naujos erdvės ir šiuolaikinės komunikacijos tinkluose. Taip būrelio veikla išsiplėtė į „Facebook“ platybes, kas leido į jo veiklą pritraukti ir visame pasaulyje pasklidusius Lietuvos istorija besidominčius asmenis. Šiuo metu FB veikia dvi Lietuvos istorijos mylėtojų ir tyrinėtojų grupės, vienijančios nemažą skaičių Lietuvos istorija besidominčių žmonių. Per trumpą laiką būrelio nariai jau surengė keletą įdomių paskaitų, kartu minėjo Žalgirio mūšio ir kt. svarbesnes istorijos datas, dalyvavo susitikimuose su žymiais istorikais, tyrinėjančiais Lietuvos istorijos paslaptis, taip pat rengia kitus susitikimus, išvykas. Būrelio nariai pašvęsdami savo laisvalaikį istorijai mielai tarpusavyje dalinasi ir keičiasi įdomia istorine informacija, diskutuoja rūpimomis istorijos temomis bei klausimais. Gvildena tas istorines temas, kurių galbūt kartais privengia profesionalai, patys ieško naujų įdomių istorijos faktų ir jų randa, tais „atradimais“ nustebindami ir patyrusius istorikus. Istorijos mylėtojams ir jos ieškotojams svarbu, jog tie paslėptieji lobiai kuo plačiau praturtintų mūsų istoriją.

Spalio 25 d. Lietuvos istorijos mylėtojai renkasi aptarti savo veiklos planų. Tą dieną 10 val. ryto susitikimą pradėsime dalyvaudami Šv. Mišiose, melsimės už iškilių istorikų atminimą, jų veiklą ir jos tęstinumą. Po mišių, 11 val., kviečiame į popietę Brighton Park bažnyčios parapijos salėje (2745 W. 44th St., Chicago, IL), kur susitiksime su JAV LB Tarybos nariu, istoriku Jonu Platakiu, pasiklausysime įspūdžių ir naujienų iš Klivlande vykusios JAV LB Tarybos sesijos, susipažinsime su nutarimais ir planais ateičiai. Paminint Lietuvos istorijos mylėtojų ir ieškotojų klubo veiklos 5 m. sukaktį, žiūrėsime filmuotą medžiagą apie naujausią Vytauto Didžiojo palaikų paiešką, pristatysime filmuotą paskaitą - „Karalių kriptos atradimas, Vytauto Didžiojo palaikų nuslėpimas“. Brighton Park bendruomenė ruošia skanius lietuviškus pietus. Maloniai kviečiame visus besidominčius dalyvauti.

Nuotraukose - Lietuvos istorijos mylėtojai išvykoje į Bristol Renaissance Faire, 2015 m.

Brighton Park lietuvių bendruomenė,
Lietuvos Istorijos mylėtojų klubas

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu