Daugiau 
 

Lietuvybei – ribų nėra

07/14/2022 Aidas

Š. m. liepos 1–3 dienomis Filadelfijoje (PA) vyko XVI Šiaurės Amerikos Lietuvių Tautinių Šokių Šventės renginiai. Kiekviena diena buvo pilna repeticijų, įvairių parodų, koncertų ir susitikimų. Pirmąkart į šokių šventę atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene.

Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė yra pasaulio lituanistinių mokyklų globėja. Liepos 2 d. buvo suorganizuotas susitikimas su JAV LB Švietimo tarybos nariais, lituanistinių mokyklų vadovėmis, mokytojomis ir atstovais. Susitikimas vyko Filadelfijos lietuvių namuose. Susitikime dalyvavo Jolanta Karpavičienė,  LR prezidento vyriausioji patarėja švietimo ir kultūros reikalams,  Gitana Skripkaitė, LR užsienio reikalų ministerijos (URM) Globalios Lietuvos departamento direktoriaus pavaduotoja, Dalia Henkė, Pasaulio Lietuvių bendruomenės pirmininkė, Rytė Kukulskytė, LR ambasados JAV ir Meksikos jungtinėms valstijoms trečioji sekretorė, Sandra Paulavičienė, ambasadorės Vašingtone patarėja.

Susitikimą pradėjo JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Auksė Motto. Ji padėkojo viešnioms už susitikimą ir suteiktą galimybę susipažinti iš arčiau ir trumpai papasakojo apie JAV LB Švietimo tarybos veiklą, padarė trumpą JAV lituanistinio švietimo apžvalgą, supažindino viešnias su susitikime dalyvaujančiomis JAV LB Švietimo tarybos narėmis,  mokyklų vadovėmis ir mokytojomis. pristatydama svečius ir mokytojus.

Susitikime dalyvavusios 9 JAV lituanistinių mokyklų vadovės trumpai papasakojo apie savo mokyklas, dalinosi iškylančiais rūpesčiais, pasidžiaugė pasiekimais ir supažindino viešnias su jų  ypatumais.

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė  iš visos širdies dėkojo mokyklų vadovams, tėvams ir mokytojams už jų nenuilstamą darbą, laiką bei meilę puoselėjant lietuvybę, pasidžiaugė lituanistinio švietimo pasiekimais ir direktorių, mokytojų nuoširdžiu sutikimu.

„Siekdami lietuvių diasporoje išlaikyti gyvą gimtąją kalbą, turime užsienio lietuvius skatinti mokyti vaikus ne tik lietuvių kalbos, bet ir savo valstybės istorijos, kultūros. Labai svarbu į švietimo veiklas įtraukti vaikus ir jaunimą, nes būtent jų rankose mūsų kalbos ir kultūros ateitis. Todėl turime sudaryti sąlygas lietuviškosios tautinės tapatybės puoselėjimui ir saviraiškai gimtąja lietuvių kalba“, – sakė pirmoji ponia. D. Nausėdienės pasidžiaugė, kad JAV lituanistinėse mokyklose kartu su kalbos mokymu vyksta ir kitos svarbios pamokos – vaikai supažindinami su Lietuvos istorija, geografija, lietuvių literatūra, etnokultūra.

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė padėkojo JAV lituanistinių mokyklų vadovėms, mokytojoms ir įteikė padėkos dovanas.

Susitikimo metu  LR Prezidento vyriausioji patarėja švietimo ir kultūros reikalams Jolanta Karpavičienė supažindino susirinkusius su numatomomis naujovėmis lituanistiniame švietime, kvietė mokytojus drąsiai dalintis savo pasiūlymais.

Baigiantis susitikimui visi susėdo bendrai nuotraukai. Tuo pačiu laukė netikėtas siurprizas: JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė A. Motto pasveikino pirmąją ponią su artėjančiu gimtadieniu ir visiems susitikimo dalyviams sudainavus „Su gimimo diena“, D. Nausėdienei buvo įteiktas albumas-knygą apie Filadelfiją. Nuoširdus ir labai šiltas susitikimas nutiesė kelius į tolimesnius suitikimus.

Ačiū Filadelfijos Lietuvių Bendruomenei už šiltą viešnių ir JAV lituanistinių mokyklų darbuotojų priėmimą.

JAV LB Švietimo taryba

JAV LB ŠT archyvo nuotraukos

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu