Skelbimai: 877-459-0909
Reklama: 877-702-0220  
Prisijungti Registracija
Daugiau 
 

Lituanica parke atidengtas paminklinis akmuo

08/11/2017 Aidas

Prie pat Michigan ežero Indianoje esančiame Lituanica parke įvyko žymus renginys. Prieš 50 metų įkurtam parkui suteiktas pavadinimas buvo tik dokumentuose ir žmonių atmintyje. Pastatyti paminklinį akmenį su parko pavadinimu – „Lituanica Park“ – Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubo nariams mintis kilo jau seniai. Paaukojus tam tikrą sumą pinigų buvo užsakytas akmuo ir jame išrėžtas parko pavadinimas.

Šių metų rugpjūčio 5 dieną iš Indianos ir Čikagos atvyko lietuviai ir kiti svečiai. Visi pakiliai nusiteikę rinkosi į gegužinę Lituanica parke. Beverly Shores klubo pirmininkė Dr. Rūta Sidabras pasveikino visus susirinkusius su Lituanica Park pavadinimo paminklinio akmens atidengimo proga. Ji paminėjo, kad ši iškilminga ceremonija žymi Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 100-metį ir Lituanica parko 50-metį. Ji pristatė svečius: Rafi Wilkenson - Lituanica parko administracijos direktorius,  Dona Norkus - Beverly Shores miestelio valdybos pirmininkė, Mantvydas Bekešius - Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Čikagoje. Rafi Wilkenson pasveikino visus ir pasidžiaugė, kad būtent čia yra parkas, skirtas žymiems Lietuvos herojams S. Dariui ir S. Girėnui ir jų tarpatlantiniam skrydžiui atminti. Dona Norkus taip pat visus pasveikino ir pasakė, kad esame visi susirinkę pažymėti epochos įvykį - Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį.

Konsulas Mantvydas Bekešius pasveikino visus susirinkusius ta proga, sakė, kad nepaprasti jausmai užplūsta pamačius tokį gausų lietuvių susitelkimą ypatinga proga - atidengti parko pavadinimo paminklą Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio pažymėjimui. Jis pasidžiaugė, kad lietuviai, būdami svetur, nepamiršo savo kultūros, savo šaknų, kad ir dabar jaunajai kartai skiepija lietuvybę ir norą žinoti istoriją. Generalinis konsulas nuėmė garbingai nuo akmens uždangalą. Visiems plojant įteikė Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubui Lietuvos Valstybės vėliavą (ši vėliava dar vadinama Vyčio vėliava).

J. Platakis anglų kalba perskaitė S. Dariaus ir S. Girėno paliktą Testamentą Jaunajai Lietuvai. Buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos valstybiniai himnai.

Pasibaigus oficialiai daliai pradėjo groti muzika, dainas atliko Algimantas Barniškis, Ligita Barniškienė ir Vilija Kerelytė. Žmonės pietavo ir po to vyko loterija.

Nuostabi, graži vasaros diena subūrė čia nepaprastai daug lietuvių. Jaunos šeimos džiaugėsi ir sakė, kad tai - jų suėjimo vieta, kad tai yra jų savimonės ir meilės tėvynei išraiškos vieta. Jų klubo pirmininkė Dr. Rūta Sidabras – „tai auksinė klubo pirmininkė“, kalbėjo žmonės. Todėl šiame rašinyje būtinai turiu išreikšti žmonių norą apibūdinti ir parašyti apie Beverly Shores klubo pirmininkę Dr. Rūtą Sidabras...

Rūta Sidabras gimė Sibire. Augo darnioje, mylinčioje tremtinių šeimoje, kur tėvai mokė pamaldumo, tiesos ir stengėsi vaikus apsaugoti nuo istorinių smūgių. Nenorėjo, kad jų vaikai nukentėtų, kaip nukentėjo tėvai, siekė, kad vaikai siektų mokslo, ir stengėsi, kad vaikams nieko netruktų. Visi turėjo vieną tikėjimą ir viltį - grįžti į Tėvynę. Rūta Sidabras baigusi Vilniaus Pedagoginį Institutą ir po to įgijusi gamtos mokslų daktarės laipsnį, Pedagoginiame Vilniaus Universitete dėstė vaikų higienos, sveikatos ir gamtos apsaugos pagrindus studentams. 1996 m. konkurso būdu buvo atrinkta ir dalyvavo Pasaulinėje konferencijoje Suomijoje.

Atvykusi į JAV Rūta Sidabras jau turėjo daugiau nei 50 mokslinių tyrinėjimų, pranešimų ir straipsnių bagažą. Tai labai šviesi ir kūrybinga asmenybė. Jos draugiškumas, nepailstamas noras daug dirbti, neišsenkama energija, džiaugsmas, aistra polėkiui plėsti ir kurti dar tvirtesnius lietuvybės pamatus, duoti esamai veiklai didelės išliekamosios vertės, duoda nenuginčijamus rezultatus. Šiuo metu ji yra profesorė South Suburban koledže Holland, IL. Ten dirba sveikatingumo centre ir dėsto kūno kultūros ir žmogaus fiziologijos pagrindus, su studentais ruošia laboratorinius darbus. Nuo 2005 yra nekilnojamo turto agentė ir jau antri metai - brokerė. Rūtos talentas bendrauti su žmonėmis duoda jai pačiai stiprybės. Ją labai palaiko ir paskatina naujiems polėkiams ir darbams vyras Kęstutis Sidabras. Jie abu keliauja, daržininkauja, sodina gėles, mėgsta tuos pačius dalykus ir turi tuos pačius tvirtus lietuviškumo pagrindus.

Didelis noras diegti jaunosioms kartoms turtingą Lietuvos istoriją, praeitį, gili erudicija, dar nuo senų laikų įdiegta tėvų, meilė Lietuvai, jos istorijai, Lietuvos žmonėms, nepraėjo tuščiai. Tas ilgas, kilnus kelias nuvedė Rūtą keliu, kad ji buvo 2014 metais to pačio klubo pirmininko Jono Vaznelio pasiūlyta tapti Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubo pirmininke. Rūta visapusiškai, nuoširdžiai, dalykiškai bendrauja su klubo nariais. Jų pasitarimai - tai šviesūs, dalykiški, inteligentiški pokalbiai, sprendimai ir klubo narių šeimų šventės, duoda džiaugsmo ir pasitikėjimo Rūtai. Kas įdiegta su meile ir viltimi, tikrai neišnyks. Rūtos charakteris, jos visa esybė pulsuoja aktualijomis. Atgaivinanti, uždeganti jos asmenybė, persipynusi su kūrybinga iniciatyva, suburia aplink save talentingus žmones. Rūtos nesutalpinsi į jokius standartus ar rėmus, neapibūdinsi jos asmenybės keliais sakiniais. Dr. Rūtos Sidabras dvasinis pasaulis yra neišsemiamas ir labai turtingas. Ji yra tokio tipo žmogus, kad pasakytumėme: „Mes lietuviai, patriotai, turime daug duoti ir dirbti žmonėms, Lietuvai“...

Dar nepasibaigė gegužinė Beverly Shores Lituanica parke, nes Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Mantvydas Bekešius planavo pirmą kartą vykti į Friendship Botanic Gardens prie Michigan City, aplankyti ten esantį lietuvių darželį ir pasodinti gelių. Tad vadovaujant LUMA pirmininkei Dr. Rimai Kašubaitei Binder nuvykome į lietuvių darželį. Konsulas apžiūrėjo visus darželius, po to pasodino gėles ir padėkojo visoms LUMA narėms už įdėtą darbą atgaivinant, grąžinant ir plėtojant lietuvių darželį.

Marija Boharevičienė, LUMA narė
Valentino Boharevičiaus nuotr.

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu